ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elkraftsteknik, EEK565

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-20 - 2009-06-20
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Titti Wahlström»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 28%
Cirka 25 timmar»2 28%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»2 28%

Genomsnitt: 3.42

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 57%
100%»3 42%

Genomsnitt: 4.42


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 42%

Genomsnitt: 3.14

- Bra med punktlista på saker man ska ha koll på samt på vad man ska kunna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2.14

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 14%
Ja, i hög grad»4 57%
Vet ej/har inte examinerats än»2 28%

Genomsnitt: 3.14

- Jag kände mig illa förberedd och tentar i Augusti istället.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»4 57%
Mycket stor»1 14%

Genomsnitt: 2.85

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»3 42%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.28

- Usel kurslitteratur. Rörig, hänger dåligt ihop med föreläsningarna. Svårt att hitta i, känns inte komplett.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 71%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 3.28


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 14%
Ganska bra»4 57%
Mycket bra»2 28%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Möjligheterna att svara på frågor har varit mycket bra, dock kan jag ibland tycka att man fått ett irriterat svar tillbaka - som att svaret skulle vara självklart.» (Ganska bra)
- Stort plus för att Alexander var i skolan en timma innan varje lektion, även om jag inte vågade komma dit när jag undrade något :P» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 57%
Mycket bra»3 42%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.42

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 14%
Hög»5 71%
För hög»1 14%

Genomsnitt: 4

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 28%
Hög»4 57%
För hög»1 14%

Genomsnitt: 3.85


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 16%
Godkänt»2 33%
Gott»3 50%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.33

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken, var trevligt speciellt på Lindome»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre kurslitteratur!»

16. Övriga kommentarer

17. Vad tyckte du om studiebesöken?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Bra0.8
2.Mindre givande1.4
3.Mycket givande2.1
Inte allas givande2.1

- Va? Dom va mycket givande.» (?)

18. Var studiebesöken lärorika?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Mindre lärorika1.4
2.Ganska lärorika1.5
3.Mycket lärorika1.7
4.Inte allas lärorika2.1

- Mycket lärorika» (?)Kursutvärderingssystem från