ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


07lp1åk2: FFY612 Fysik för ingenjörer 2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-14 - 2007-11-25
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

54 svarande

Högst 15 timmar»18 33%
Cirka 20 timmar»21 38%
Cirka 25 timmar»8 14%
Cirka 30 timmar»4 7%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.12

- Aktiv i nollningskommitéen» (Högst 15 timmar)
- statistiken vi läste parallellt tog lite mer tid, så jag hann inte lägga ner såpass mkt tid jag hade velat på fysiken» (Högst 15 timmar)
- Var inte särskilt delaktig i kursens tidigare skede.» (Cirka 20 timmar)
- Jag har lagt ner otroligt mycket tid! mest för någon kurs hittils under I!!» (Cirka 25 timmar)
- 200 timmar cirka» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

54 svarande

0%»0 0%
25%»6 11%
50%»3 5%
75%»15 27%
100%»30 55%

Genomsnitt: 4.27

- Gick på få föreläsningar eftersom jag halkade efter under nollningen och ville ta igen men jag kom aldrig till skott.» (25%)
- Hade mycket med nollning med mera som tog tid från kursen» (25%)
- jag går på föreläsningar, dock ej demonstrations eller räkneövningar, lär mig bäst av att själv räkna... tror jag i alla fall!» (25%)
- Var sjuk 3 veckor, hade annars deltagit 100%.» (75%)
- Gick inte på alla övningar, men var på i princip alla föreläsningar.» (75%)
- Om man sätter undervisning = föreläsningar. Jag deltog ej i några räknestugor.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

52 svarande

Jag har inte sett/läst målen»28 53%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 26%

Genomsnitt: 2.19

- 1.Kommer inte ihåg 2. Läste dem för över två månader sedan 3. Lite väl specifik fråga när målen inte finns bifogade.» (?)
- Kommer inte ihåg målen» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»30 85%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 2.02

- utesluter inte mitt svar på fråga tre alla alternativ på fråga fyra????» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Ganska mycket fysik för poängen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 23%
Ja, i hög grad»24 63%
Vet ej/har inte examinerats än»5 13%

Genomsnitt: 2.89

- Frågorna på tentamen var MYCKET olika dem som vi skulle räkna i kursboken.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»7 12%
Ganska stor»19 35%
Mycket stor»27 50%

Genomsnitt: 3.33

- Gick som sagt inte på så många föreläsningar men de jag bevistade var bra.» (Ganska liten)
- Åke är en mycket engagerad och bra föreläsare som är lätt att lyssna på.» (Ganska stor)
- bra lärare» (Mycket stor)
- Vet att jag svarat att jag bara gått på 25% av föreläsningarna men Åke ska ha allt beröm han kan få!» (Mycket stor)
- Hans föreläsningar är perfekta för mig.» (Mycket stor)
- Åke är en mycket duktig föreläsare just för att han är mån om att man ska förstå fysiken inte bara lära sig räkna typtal.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 11%
Ganska stor»22 40%
Mycket stor»26 48%

Genomsnitt: 3.37

- Uppgiifterna är bra men jag läser inte i boken.» (Ganska liten)
- Fick således förlita mig på kurslitteraturen.» (Mycket stor)
- bra bok» (Mycket stor)
- Boken var bra för att vara kurslitteratur på engeslska.» (Mycket stor)
- Bra bok. » (Mycket stor)
- Boken kunde ha svårare uppgifter. De stenciler som Åke delade ut med uppgifter låg ofta på en mer "tentalik nivå". Det vore bra om några av bokens uppgifter också gjorde det. Den största inlärningen skedde med hjälp av kusmaterial och litteratur eftersom det trots allt är svårt att ta till sig allt på föreläsningarna.» (Mycket stor)
- boken är mycket pedagogisk» (Mycket stor)
- Bra material!» (Mycket stor)
- Fysikboken är grym! Allt man behöver veta (utom i detta fallet stöttal) står i den boken! Tydligt illustrerat och väl strukturerat!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

54 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 35%
Mycket bra»34 62%

Genomsnitt: 3.59

- bättre att integrera hemsidan på studentportalen» (Ganska bra)
- Hemsidan borde komma upp innan undervisningen börjar! Jag vill förebereda mig, för hamnar man efter direkt så är det nästan kört sen. Jag tar till mig kunskap 100 gånger bättre om jag läst på innan föreläningen, vilket inte går om jag inte vet vad jag ska läsa.» (Ganska bra)
- Tentor, räkneuppgifter, svar...Tack åke!» (Mycket bra)
- mkt bra!!» (Mycket bra)
- Välstrukturerad hemsida som uppdaterades regelbundet med relevant information. All information som fanns att tillgå låg lättillgänglig på hemsidan.» (Mycket bra)
- Uppgifter med mera lades ut i god tid på websidan.» (Mycket bra)
- Väluppdaterat» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»17 31%
Mycket bra»31 57%
Har ej sökt hjälp»5 9%

Genomsnitt: 3.72

- Man kunde maila Åke eller rycka tag i honom efter en föreläsning.» (Ganska bra)
- Jag gillade egentligen upplägget i den förra fysikkursen bättre, när man hade caseliknande gruppövningar» (Ganska bra)
- engagerad lärare...» (Mycket bra)
- Åke ser alltid till att man förstår på föreläsningarna och de övningsledare jag mötte var också väldigt engagerade.» (Mycket bra)
- Mkt hjälpsam.» (Mycket bra)
- Vår övningsledare var guld värd! Jag kommer inte ihåg vad han hette, men det var en lite äldre man med vitt hår. Vi var ofta inte så många och därför gick det att få hjälp, annars är det nästan omöjligt att få hjälp om alla elever går på övningarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 27%
Mycket bra»28 51%
Har ej sökt samarbete»8 14%

Genomsnitt: 3.72

- Vi tentapluggade tillsammans.» (Ganska bra)
- Jag klarade uppgifterna på egen hand. » (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»2 3%
Låg»1 1%
Lagom»28 52%
Hög»20 37%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.35

- Jag tog igen en del av kursen sista veckan så jag vet inte riktigt. Då jobbade jag som en galning men om man delat upp det hade det nog inte varit några problem.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»18 34%
Hög»24 46%
För hög»8 15%

Genomsnitt: 3.73

- Jämför man med andra perioder tycker jag att arbetsbelastningen i denna period var något högre än vad den brukar vara. » (Hög)
- Detta var lätt den tuffaste perioden nånsin! Fysiken i kombinationen med den svåra och tidskrävande statistiken!» (Hög)
- Arbetsbelastningen var ungefär som den brukar vara sett över båda kurserna under perioden.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 5%
Godkänt»10 18%
Gott»19 35%
Mycket gott»22 40%

Genomsnitt: 4.11

- Har svårt att se vad denna kurs ska vara bra för i mitt yrkesliv.» (Dåligt)
- Fysik är kul.» (Godkänt)
- Inte speciellt rolig kurs» (Godkänt)
- Åke (föreläsaren) är mycket engagerande och brinner verkligen för sitt ämne vilket är mycket roligt, han gör det enkelt att hänga med på föreläsningnarna!» (Mycket gott)
- bara bra, lite meningslösa labbar kanske» (Mycket gott)
- Åke är grymt duktig» (Mycket gott)
- Åke for president!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Facit till alla uppgifter»
- Åke»
- Räknetillfällerna.»
- Föreläsaren/examinatorn. Han är bra.»
- Kurslitteraturen. Svaren på uppgifterna.»
- termodynamik»
- I princip allt!»
- LÄRAREN boken»
- Åke»
- Kurslitteraturen, räknestugorna och Åke Fäldt.»
- Åke»
- Räkneövningarna med handledare och rekommenderade uppgifter.»
- Åke»
- Räkneövningarna med handledare.»
- ÅKE FÄLDT!»
- Upplägget och hur föreläsningstimmarna distribuerades var bra»
- Hans räknedemonstrationer i kombination med räknestugor.»
- Åke Fäldt»
- Föreläsaren var mycket bra»
- Inget»
- Examinatorn»
- Åke som föreläsare, samma struktur och upplägg på kurshemsidan»
- Föreläsare, räknestugor»
- övningarna! många övningsledare och många tillfällen! »
- Bra med exempel på föreläsningarna.»
- allt»
- Föreläsaren, boken. Betoningen på klurighet istället för formelmanipulering. Man ska behöva förstå för att få ett gott resultat.»
- Räknestugor»
- Kurslitteraturen är grym!»
- Föreläsaren Åke Fäldt!»
- Bra att vi fick ut ordentliga lösningar till uppgifterna. Underlättade inlärandet. Bra med rekommenderade uppgifter att lösa»
- Föreläsaren: Åke Fäldt»
- Läraren! Åke är underbar»
- Övningarna och projekten»
- Upplägget med rekommenderade uppg. och möjligheten att ställa frågor vid övningstillfällen.»
- Åke Fäldt (föreläsaren). Han lägger allt på en bra nivå. Svårt, men försöker ändå få med de flesta på vägen.»
- Föreläsaren»
- Räknestugorna där man kan få hjälp med ej avklarade uppgifter etc.»
- Räknestugor»
- Möjligheten att ställa frågor och ta del av kursanteckningarna. Föreläasen bör absolut vara kvar och unndervia i kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det bör vara mer inlämningsuppgifter och uppgifter av den enkla typen i början av kursen för att få mig att starta ordentligt i tid. Gärna mer laborationer, det är både roligt och lärorikt.»
- Se över mängden material att gå igenom.»
- Att de typuppgifter man kan räkna är relevanta för kursmålen och int eplockade på måfå för att "vi ska kunna ha något att räkna på"»
- mer termodynamik»
- Kanske ytterligare en labb, den vi hade tog bara upp ett moment av kursen. Det hade varit spännande med en labb som tog upp magnetism och elektriska fält tycker jag!»
- labben. dom e helt meningslösa som dom e nu»
- Inget»
- Lär Åke statistikkursen så att han kan ta hand om den med...»
- Lägg kursen på en högre nivå, båda fysik kurserna känns i stort sett som repetition på gymnasiets Fysik B.»
- Oengagerad föreläsare, Dålig attityd, Byt ut Anastassia »
- Ta tillbaka de "gamla" gruppövningarna»
- Genomgångar på övningarna kombinerat med räkneövningar som i nuvarande mekaniken! Mer tydliga besked för vilken typ av nivå det är på uppgifterna på tentan, ge möjlighet att kunna öva på den nivån med lösningar utdelat på internet.»
- Inte mycket, tycker att upplägget var jäkligt bra. Kan räcka med en eller två övningsledare då man faktiskt inte behöver hjälp fullt så ofta som det var beräknat. DOCK viktigt att frågestunderna finns i den form de var! »
- Tentamen borde innehålla mera problem att lösa, eftersom det finns bara 6 problem som knappt representer hela kursens innehåll, och om man missar att lösa ett problem så plötsligt tappar man mycket poäng, även om problemet handlade om en liten del av kursens innehåll.»
- inget som jag kan komma på...»
- Annan struktur på föreläsningarna / Bättre föreläsningar»
- Mer tentaliknande övningar, bokens uppgifter skiljer sig ibland en del från Åkes sätt att tänka.»
- Lokaler till räknestugorna var på olika platser jämt. Det tycker jag bör förändras»

16. Övriga kommentarer

- Tentan var bra. Visst arbetar man med sina vänner, men jag skulle gärna se något som stimulerar ett aktivt arbete med varandra, t.ex. diskussionsuppgifter eller annat som man kan göra tillsammans, där man både får förklarat för sig och blir tvungen att förklara för andra. Det går naturligtvis att använda de vanliga övningarna till detta, kanske finns det övningar som kan anpassas bättre för detta. »
- åke är en duktig föreläsare. »
- En av de bättre kurserna hittils på I.»
- Skönt med en föreläsare som tar åt sig av kritiken och jobbar på att göra det bättre! Högt betyg för det! Men Åke, för Guds skull, kontrollräkna tentorna innan vi får dem!»
- Åke!, du måste ju kontrollera tentan noggrannare innan du släpper den till tentadagen! Det kan ju inte bli uppenbara missar. Jag tänker då främst på t.ex magnetfältet och elektronen. Det förstör ju bara poängsättningen genom att elever kan få poäng bara genom att i efterhand säga att de menat på ett speciellt sätt! Men annars! keep up the good work!!!»
- Jag anser att mycket av det som gicks igenom var repetition från gymnasiet, kanske för att vi inte hann fördjupa oss. Dvs. allt som gjordes med ellära och magnetism var, för mig, skåpmat och någon fördjupning hann vi inte med, jag anser därför att det kursmomentet borde strykas alternativt få en egen kurs»


Kursutvärderingssystem från