ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Material och tillverkningsteknik Z-2009, MMK072

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-20 - 2009-06-14
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Uta Klement»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

19 svarande

At most 15 hours/week»12 63%
Around 20 hours/week»5 26%
Around 25 hours/week»0 0%
Around 30 hours/week»2 10%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 1.57

- Var på alla föreläsningar, läst lite i callister LV1 & LV2, sen ingenting förrän LV8.» (At most 15 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»9 47%
100%»10 52%

Genomsnitt: 4.52

- sick first two weeks» (75%)
- Not 75%, a little bit over that, but not 100% either.» (75%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

19 svarande

I have not seen/read the goals»5 26%
The goals are difficult to understand»1 5%
The goals give some guidance, but could be clearer»9 47%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»4 21%

Genomsnitt: 2.63

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

16 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»15 93%
No, the goals are set too high»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

17 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»6 35%
Yes, definitely»4 23%
I don"t know/have not been examined yet»7 41%

Genomsnitt: 3.05

- Plastdelen var kanske lite för detalijerad till skillnade mot de andra delarna.» (Yes, definitely)


Teaching and course administration

6. What did you think about the lectures on materials science?

19 svarande

not good at all»1 5%
not useful/interesting»0 0%
ok»4 21%
quite useful/interesting»10 52%
very good»4 21%

Genomsnitt: 3.84

- Lite synd att inte powerpointsen låg ute på nätet, det är lättare att veta vad som är viktigt då. Även att det inte fanns så mycket övningar att göra, framför allt på phase diagram» (very good)

7. What did you think about the lectures on polymeric materials?

19 svarande

not good at all»0 0%
not useful/interesting»0 0%
ok»7 36%
quite useful/interesting»11 57%
very good»1 5%

Genomsnitt: 3.68

- Skulle vilja ha övningar här också» (quite useful/interesting)

8. What did you think about the lectures on metal forming?

19 svarande

not good at all»0 0%
not useful/interesting»5 26%
ok»6 31%
quite useful/interesting»4 21%
very good»4 21%

Genomsnitt: 3.36

- slidesen var väldigt särskrivna. Jag vet att jag är rätt känslig, men känns som man borde läsa igenom grejerna först. Det är ju Chalmers trots allt ,)» (quite useful/interesting)

9. What did you think about the lectures on metal cutting?

18 svarande

not good at all»4 22%
not useful/interesting»7 38%
ok»4 22%
quite useful/interesting»2 11%
very good»1 5%

Genomsnitt: 2.38

- I did only attended one lecture.» (?)
- Too much about specific details. Not useful/interesting» (not useful/interesting)
- Har läst liknande innan och kände inte att lektionerna tillförde mig något» (not useful/interesting)
- Svårt att ta till sig allt. Vinklarna, ta med ett svarvverktyg och visa isaället för att ha det på power pointen. Blir kanske lättare då.» (ok)

10. What did you think about the lectures on unconventional machining?

18 svarande

not good at all»0 0%
not useful/interesting»1 5%
ok»5 27%
quite useful/interesting»10 55%
very good»2 11%

Genomsnitt: 3.72

- Onödigt att testa på denna del och den frågan som var skulle man besrikva ett verktyg, oitressant. Bra del att ha med dem kanske mera övergripande.» (ok)

11. What did you in general think about the handout material?

19 svarande

not good at all»1 5%
ok»14 73%
very good»4 21%

Genomsnitt: 2.15

- The additional literature was bad. Reading intruction was god.» (not good at all)
- The handouts on the web should be in pdf fomat rather than .doc. It"s impossible to read the "folmel-blad" if you don"t own a licence for microsoft word» (ok)
- Visas läsanvisningar var väldigt bra och frågorna som var med på matreialdelen andras var lite sämre. Synd att Power pointen till metal cutting kom ut efter föreläsningarna och läsanvisningarna lika så. Man hann ju inte läsa på efter varje föreläsning så då skett man i det-» (ok)

12. What did you think about the computer lab?

19 svarande

not good at all»2 10%
not useful»5 26%
ok»8 42%
quite useful»2 10%
very good»2 10%

Genomsnitt: 2.84

- To old material, quite boring and hard to understand.» (not useful)
- Kanske som repetionensmöjlighet i slutet.» (not useful)
- Could be better» (ok)
- It was not very much of a lab, but you actually learned something.» (ok)
- boring, but useful» (ok)

13. What did you think about the polymer identification lab?

19 svarande

not good at all»1 5%
not useful»1 5%
ok»4 21%
quite useful»11 57%
very good»2 10%

Genomsnitt: 3.63

- Lätt att förstå. Rolig lab.» (very good)

14. What did you think about the lab on metal cutting?

19 svarande

not good at all»0 0%
not useful»3 15%
ok»2 10%
quite useful»8 42%
very good»6 31%

Genomsnitt: 3.89

- Bra och rolig lab som var lite mer "hands on"» (very good)

15. What did you think about the exercise regarding phase diagrams?

18 svarande

not good at all»0 0%
ok»7 38%
very good»11 61%

Genomsnitt: 2.61

- I wasn"t attending.» (?)
- Skulle vilja ha med att öva på.» (very good)

16. What did you thing about the exercise on metal forming?

15 svarande

not good at all»2 13%
ok»11 73%
very good»2 13%

Genomsnitt: 2

- I didn"t participate» (?)
- I wasn"t attending.» (?)

17. What did you think about the exercises on metal cutting?

18 svarande

not good at all»0 0%
ok»9 50%
very good»9 50%

Genomsnitt: 2.5

- I wasn"t attending.» (?)

18. How much did the Callister book help in your learning?

18 svarande

didn"t buy the book»2 11%
very little»4 22%
to some extent»1 5%
quite much»8 44%
very much»3 16%

Genomsnitt: 3.33

- Found a pirate copy @ piratebay.org. I used it a several times, so: very little or didn"t buy the book.» (didn"t buy the book)
- As many american books there are very much words to describe some simple things» (very little)
- It"s too much, and a very American book. Easy to read, but still it would have been better with a Swedish book.» (to some extent)

19. How much did the book on manufacturing tecnology (Moderna produktionsteknik) help in your learning?

19 svarande

didn"t buy the book»8 42%
very little»5 26%
to some extent»4 21%
quite much»2 10%
very much»0 0%

Genomsnitt: 2

- Kind of a useful book, even though not all of it was used.» (to some extent)

20. How well did the course administration and web page work?

19 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»1 5%
ok»5 26%
Rather well»8 42%
Very well»5 26%

Genomsnitt: 3.89

- Don"t ever upload word-documents only. Especially not those with formulas in it. None of my OS"s does have M$ Word, so I had a difficult time trying to read them.» (Rather badly)

21. How do you evaluate the effort/engagement of the course examiner?

19 svarande

very poor»1 5%
rather poor»0 0%
ok»3 15%
quite well»8 42%
very good»7 36%

Genomsnitt: 4.05

- Om man skickade mail fick man svar på en gång och det kändes som om att det hände saker om man frågade efter det.» (very good)

22. How do you evaluate the effort/engagement of the other teachers?

19 svarande

very poor»0 0%
rather poor»1 5%
ok»7 36%
quite well»9 47%
very good»2 10%

Genomsnitt: 3.63

- good, except kinnander» (ok)


Study climate

23. How were the opportunities for asking questions and getting help?

18 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»2 11%
Rather good»7 38%
Very good»3 16%
I did not seek help»6 33%

Genomsnitt: 3.72

24. How was the course workload?

19 svarande

Too low»0 0%
Low»4 21%
Adequate»14 73%
High»1 5%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 2.84

25. How was the total workload this study period?

19 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»5 26%
High»13 68%
Too high»1 5%

Genomsnitt: 3.78


Summarizing questions

26. Which part was especially difficult to understand?

- The Fe-C system, Wire Bonding»
- angles in metal cutting!»
- Per Öhls del»
- Metal cutting»
- metal forming»
- Okonventionell bearbetningstekni var svår att få in, kan bero på att den kom så sen.»
- Phase diagrams of iron and suchlikes.»
- eftersom jag missade föreläsningarna om plaster var det min svagaste sida i denna kurs»

27. What is your general impression of the course?

19 svarande

Poor»1 5%
Fair»1 5%
Adequate»7 36%
Good»9 47%
Excellent»1 5%

Genomsnitt: 3.42

- även om man inte kommer välja en master på ämnet känns kursen bra för förståelsen och vikten av material val.» (Good)

28. What should definitely be preserved to next year?

- the labs»
- Läraren som pratade om polymera material var bra, alla andra var bedrövliga»
- the last two labs»
- Material frågorna till varje avsnitt var mycket bra att ha.»
- kursen som helhet»

29. What should definitely be changed to next year?

- The Callister book should be exchanged.»
- Everything»
- an opportunity for questioning and self-study»
- Första labben kan man ta bort eller byta ut»
- Get rid of the computer lab. It"s a really poor program and half the time you spend in lab is just waiting for the instructor for approval.»
- kan inte komma på något som jag skulle vilja ändra»

30. Do you think one of the teachers should get the pedagogical prize?

- No»
- Nope.»
- Absolut inte»
- no»
- uta klement»
- No.»
- nej»

31. Additional comments

- noop»


Kursutvärderingssystem från