ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Strömnings- och energiteknik 2009 lp4, LKT335

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 44%
Cirka 25 timmar»3 33%
Cirka 30 timmar»1 11%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 2.88

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 55%
100%»4 44%

Genomsnitt: 4.44

- inte 100% pga schemakrock» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 44%

Genomsnitt: 2.77

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»6 66%
Vet ej/har inte examinerats än»3 33%

Genomsnitt: 3.33


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 55%
Mycket stor»4 44%

Genomsnitt: 3.44

- mycket bra och pedagogisk föreläsare. Gunnar Eriksson är super bra! Han är tydlig, har ett tydligt kurs PM, och följer PM:et under hela kursen, det vill säga att man vet exakt vad man ska göra och hur man ska göra det, vilket är mycket bra!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 2.77

- Boken var väldigt svåröversiktlig och räkneexemplen var för svåra.» (Ganska liten)
- Kursboken kap 8-13 ej bra! Men övrigt material var bra.» (Ganska stor)
- kompendeit var en stor hjälp. Boken är också en kanon bra kursbok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 66%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 3.33


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Man kan alltid gå fram till Gunnar och fråga vad som helst om kursen. Han är alltid trevlig och snäll. Gunnar förklarar ens fråga på ett pedagogiskt sätt med mycket tålamod. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.44

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 88%
Hög»1 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- labbarna och labb seminariet borde ligga i mitten, det blev för stressigt mot slutet.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 11%
Hög»5 55%
För hög»3 33%

Genomsnitt: 4.22


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 33%
Gott»3 33%
Mycket gott»3 33%

Genomsnitt: 4

- Kursen var svårare än man var beredd på. De flesta pluggade inte tillräckligt.» (Godkänt)
- Det är intressant och roligt när man väl har förstått.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbseminarium fast ha det i två delar. och tänka på hur det schemaläggs. För våran del blev det för påfrestande eftersom vi hade en projekteringsuppgift innan seminariet som vi jobbade med från 8-12.30 utan rast.»
- bra upplägg då arbetsfördelningen under kursens gång har varit jämn.»
- mindre Matlabb»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer räknestugor även i början av läsperioden.»
- Jag kanske har varit blind men jag har inte sett något kursmaterial som har behandlat värmeväxlare, och den biten tycker jag var en av de svåraste. En övning då man räknar med flera rör i en värmeväxlare hade varit bra!»
- inget speciellt!»

16. Övriga kommentarer

- Gunnar Eriksson är den bästa läraren som jag hittills haft på Chalmers. Tack Gunnar!»


Kursutvärderingssystem från