ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad matematik Kf 2009 lp4, TMA225

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»9 56%
Cirka 20 timmar»5 31%
Cirka 25 timmar»2 12%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.56

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 25%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.75

- bra föreläsningar, och bra studio-övningar som alla känns extremt relevanta och nödvändiga!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 43%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 12%

Genomsnitt: 2.18

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 15%
Ja, i hög grad»8 61%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 3.07


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 18%
Mycket stor»13 81%

Genomsnitt: 3.81

- Har inte köpt boken, då den sägs vara dålig.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»10 62%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»3 18%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.56

- se ovan» (Mycket liten)
- faast det meterial som finns på hemsidan är mycket bra» (Mycket liten)
- har ej införskaffat kurslitteraturen» (Mycket liten)
- Använde inte kurslitteraturen» (Ganska liten)
- utdelat material mycket, kurslitteratur väldigt lite» (Ganska stor)
- boken var inget att ha, men resterande var väldigt bra!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»13 81%

Genomsnitt: 3.81

- Har funkat kanon.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»14 87%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»16 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 25%
Lagom»10 62%
Hög»2 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.87

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 12%
Hög»13 81%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.93


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 6%
Gott»8 50%
Mycket gott»7 43%

Genomsnitt: 4.37

- Kursen gav stora insikter i Matlab och Fem-lösningsmetoden. Sedan introducerades serier också mera formelt än under ALA-kurserna» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studioledare som faktiskt vill hjälpa till.»
- lararen och övningsledaren»
- Bobo Feng, Nils Svanstedt...»
- Serier»
- Matlab lektionerna»
- Mer tid bör skapas för frågor under föreläsningarna.»
- Att serier tas upp under kursens gång.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- delen om serier bör vara med fokuserad på hur man evaluerar serier och inte bara exempel på enstaka. »
- Förklara lite mer ingående i början vad kursen egentligen går ut på.»
- Övningsledare och föreläsare får gärna prata ihop sig så de använder samma beteckningar, det är lätt att man blir förvirrad då nya saker behandlas.»
- Annan bok skulle vara fint»

16. Övriga kommentarer

- jag tyckte nils var en fantastisk föreläsare.»
- Lagom stort projekt, bra vägledning.»


Kursutvärderingssystem från