ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Meknik för Kf 2009 lp4, FFM332

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»11 52%
Cirka 20 timmar»4 19%
Cirka 25 timmar»5 23%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Kursen är i sådant verdervärdigt skick att jag gav upp efter ett par veckor.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»4 19%
25%»5 23%
50%»3 14%
75%»5 23%
100%»4 19%

Genomsnitt: 3

- föreläsningarna har varit usla. räknestudion har varit bättre dock» (0%)
- helt meningslöst att gå på föreläsningarna. föreläsaren var inte bra. » (0%)
- Föreläsaren behöver minst ta en kurs i pedagogik, att gå på hans föreläsningar var rena tortyren.» (25%)
- Totalt värdelös examinator.» (25%)
- Föreläsningarna var inte de bästa direkt» (50%)
- Har gjort mitt bästa, men föreläsaren är så dålig så att det är en plåga att gå dit...» (75%)
- Efter att ha gått på alla föreläsningar i början insåg man att de var TOTALT värdelösa. Men gick ändå på förhållandevis många.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 52%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 14%

Genomsnitt: 2.09

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 84%
Nej, målen är för högt ställda»2 15%

Genomsnitt: 2.15

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 50%
Ja, i hög grad»3 18%
Vet ej/har inte examinerats än»5 31%

Genomsnitt: 2.81


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»13 61%
Ganska liten»8 38%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.38

- värdelös föreläsare, men övningsledaren var bra» (Mycket liten)
- Undervisningen har i stort sett inte gett något, främst pga läraren inte har tillfört lektionerna någonting alls.» (Mycket liten)
- Värdeläs föreläsare som inte kan eller orkar lära sig mekanik.» (Mycket liten)
- minimal!!! självstudier var den enda vägen att lära sig nått genom denna i kurs!» (Mycket liten)
- De få gånger jag varit på föreläsningar, har ofta slutat med att jag antingen somnat eller lämnat föreläsningen under rasten. » (Mycket liten)
- Av 1.5h undervisning gick 1.25h till huvudkli och hummande. På ställda frågor fick man ett svar utan koppling till ursprungsfrågan.» (Mycket liten)
- Fullständigt värdelös föreläsare. Han verkade inte förberedd till lektionerna och kunde inte svara på de frågor som ställdes.» (Mycket liten)
- Har inte varit på så många föreläsningar.» (Ganska liten)
- Övningarna har varit stor hjälp men inte föreläsningarna, men man fick iaf ett hum om vad de handla om» (Ganska liten)
- Räknetillfällen med äldre årskursare var till stor hjälp, föreläsningarna gav inte mycket.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 33%
Ganska stor»5 23%
Mycket stor»8 38%

Genomsnitt: 2.95

- Det lilla jag har lärt mig har varit ifrån böcker och antekningar från äldre elever.» (Ganska stor)
- Har ju varit tvungen att göra allt själv...» (Mycket stor)
- Eftersom föreläsningarna var som de var så användes kurslitteraturen mkt» (Mycket stor)
- Har ju vart tvungen att läsa in allting själv.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»17 80%
Ganska dåligt»3 14%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.23

- Det har inte funnits någon webbhemsida.» (Mycket dåligt)
- Finns ingen kurshemsida, föreläsaren orkade inte göra en.» (Mycket dåligt)
- websida? vilken websida, kurshemsidan fanns ej då examinatorn inte gjort någon» (Mycket dåligt)
- Föreläsaren vägrar att använda sig utav internet. » (Mycket dåligt)
- Finns ju inte ens en kurshemsida» (Mycket dåligt)
- Det fanns ingen kurshemsida!!!!» (Mycket dåligt)
- Ingen webbsida» (Mycket dåligt)
- Fanns ingen hemsida» (Mycket dåligt)
- Examinatorn vägrade lägga ut material på nätet, ingen information alls. Under all kritik!!» (Mycket dåligt)
- Läraren "kunde" inte publicera material på hemsidan, med förevändning att då skulle ingen gå på föreläsningarna.» (Mycket dåligt)
- Fanns ingen websida med material.» (Mycket dåligt)
- fanns ingen websida!» (Mycket dåligt)
- ingen websida alls vilket var mycket opraktiskt när det vart fel material, ändringar i planering, tillgång till extra material.» (Mycket dåligt)
- Bra förutom att det borde varit en kurshemsida där man kan hämta rekomenderade uppgifter, gamla tentor, kurs-PM och inlämningsuppgifter.» (Ganska dåligt)
- Kursen saknade en hemsida» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»8 38%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»1 4%
Har ej sökt hjälp»4 19%

Genomsnitt: 2.57

- Under undervisningen har frågestunden varit mycket liten och svaren oftast oklara.» (Mycket dåliga)
- Fanns ingen hjälp att få då föreläsaren inte kunde ämnet.» (Mycket dåliga)
- SI-ledaren var bra, enda sättet att få hjälp.» (Mycket dåliga)
- Fanns möjlighet att ställa frågor men man fick inga vettiga svar.» (Mycket dåliga)
- Gick ej att fråga, fick aldrig några vettiga svar.» (Mycket dåliga)
- Har varit bra med övningarna där man kunnat ställa frågor.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»14 66%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.61

- när samarbetet mellan föreläsare och studenter ej fungerar måste student-student sammarbetet ta över, så de fanns ej något val.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»11 61%
Hög»2 11%
För hög»3 16%

Genomsnitt: 3.33

- vet ej» (?)
- inte haft någon direkt hjälp av förelsningarna så vi har varit tvungna att lära oss allt själva.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 20%
Hög»13 65%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.95


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»10 47%
Dåligt»7 33%
Godkänt»4 19%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.71

- Ingen struktur över huvud taget i hela kursen, mycket dåliga föreläsningar, ingen hemsida.» (Mycket dåligt)
- Borde varit roligaste kursen hittills, men föreläsaren förstörde den helt.» (Mycket dåligt)
- Först och främst, inget personligt mot examinatorn, jättetrevlig person. Men att sätta in en person som inte ens kan skilja på cos och sin som examinator för en mekanikkurs... Hur tänkte ni där? Jag blir förbannad när jag hör hur bra kursen har varit tidigare år och sen får stå ut med det här..» (Mycket dåligt)
- Det är tråkigt när en föreläsare kan totalt förstöra en annars intressant kurs.» (Mycket dåligt)
- byt lärare! » (Mycket dåligt)
- Våran lärare Jan verkar väldigt kompetent, men föreläsningarna har känts väldigt sega och utan poäng. Det jag menar är att föreläsningarna har känts som en upprepning av vad som står i boken och inte som någon djupare förklaring. » (Dåligt)
- Tror att många är kritiska till föreläsningarna men mitt intryck är att han verkligen försöker.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningsläraren»
- räkneövningar»
- Inget positivt att säga.»
- Så lite som möjligt»
- Övningarna har varit bra!»
- Övningarna»
- SI-lektionerna»
- Kursboken är nog det enda.»
- Räkneövningstillfällen med högre årskursare!»
- boken. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- föreläsaren»
- mer nogrann va kursen handlar om, man hade ingen som helst aning om va kursen innebar och innebär!»
- Gissa...»
- föreläsare/examinator»
- Föreläsaren»
- Mer strukturerade föreläsningar. Mer förklaringar och inte bara avskrivning direkt från boken.»
- Föreläsaren»
- Föreläsningarna. man fick ett visst hum om vad de handla om men inte tillräckligt alla gånger sa man skulle kunna fatta det. De var lite sega också. Det man kan ändra på är att planera föreläsning bättre, berätta mer om sakerna och även ta upp typiska problem, som inte är lösta i boken. men att man har kollat igenom problemet och fattat själv hur problemet löses och varför man gör så.»
- Hitta en kompetent examinator»
- föreläsaren fungerade tyvärr inte. en kurshemsida med matreal och information tillgänglig online hade varit bra»
- Allt annat.»
- Föreläsningarna...»
- Det mesta, boken var dock ok.»
- Byte av lärare, VIKTIGT byte av bok då kurslitteraturen helt saknar förklaringen till modeller och metoder, enbart uppgifter och facit (utan lösningsgångar) värdelösa böcker och totalt oengagerad lärare gör kursen betydligt svårare än vad den är..»

16. Övriga kommentarer

- Jag tror att det dåliga betyget främst beror på lärarkompetensen. »
- Jag är väldigt besviken på att en sån människa kan få uppdraget som föreläsare. Finns det ingen kvalitetskontroll innan???»
- Har redan pratat med ansvariga om hur kursen varit.»
- Fanns ej kurshemsida »


Kursutvärderingssystem från