ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk statistik 2009 lp4, TMA073

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»6 35%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»6 35%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.29

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»2 11%
50%»1 5%
75%»3 17%
100%»11 64%

Genomsnitt: 4.35

- Har rest lite under läsperioden och byggt cortege, annars hade jag varit på 100%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 52%
Målen är svåra att förstå»2 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 11%

Genomsnitt: 1.94

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»1 11%
Nej, målen är för högt ställda»8 88%

Genomsnitt: 2.88

- en alldelles för fullproppad 4 poängskurs!!!» (Nej, målen är för högt ställda)
- För en 4.5 hp kurs är målen väldigt högt stälda och undervisningen går fram i ett högt tempo.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag tycker att 4,5 poäng är för litet i jämförelse med kursens utsträckning och innehåll.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 28%
Ja, i hög grad»3 21%
Vet ej/har inte examinerats än»7 50%

Genomsnitt: 3.21

- Svårigheten i tentan var inte statistiken utan att kunna lösa de oändliga summor och oändliga integraler som uppstod, något som ej gicks igenom i kursen någonstans..» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»8 47%

Genomsnitt: 3.17

- Inte föreläsarens fel, det är jag som är dålig.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»6 35%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.11

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»11 64%
Mycket bra»4 23%

Genomsnitt: 3.11


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»4 23%
Har ej sökt hjälp»6 35%

Genomsnitt: 3.88

- Men svårt att förstå svaren..» (Ganska bra)
- Bra och pedagogisk lärare, han överskattade dock KF:s förkunskaper.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.64

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 11%
Hög»7 41%
För hög»8 47%

Genomsnitt: 4.35

- Som sagt 4.5 hp bör inte ta mer tid än de 7.5 hp kurserna jag läser samtidigt.» (För hög)
- I förhållande till antal poäng.» (För hög)
- Väldigt mycket att lära sig med tanke på att det var en 4,5 poängskurs i jämförelse med andra kurser.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 35%
Hög»7 41%
För hög»4 23%

Genomsnitt: 3.88


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 17%
Godkänt»8 47%
Gott»5 29%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.23

- Alldeles för svårt utan tillräcklig baskunskap. Läraren använder uttryck och termer som vi i KF ej förstår.» (Dåligt)
- inte mycket att klaga på förutom allt innehåll i kursen som gås igenom på så kort tid, men det är ju inget som kommer eller kan ändras så allt som allt var kursen helt ok.» (Godkänt)
- Tycker om den här kursen, var en trevlig liten kurs med mycket matlab, sådant gillar jag.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bra förelösningar, resp övningar»
- Bobo»
- Examinatorn, han är bra och pedagogisk, det är nog tack vare honom någon över huvudtaget klarade kursen.»
- Föreläsaren»
- Mycket bra upplägg på föreläsningar att teori följs av exempel. Kan vara bra att göra det i ännu större utsträckning.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- väldigt mycket stoff att läsa in.»
- Vet faktiskt inte. »
- Kursens innehåll kanske kan behövas ses om.»
- Att läsa med fysiktvåorna är helt orimligt, deras kunskaper i matematik är mycket högre än våra och det krävs otroligt mycket arbete för att kunna hänga med i det tempot.»
- De moment som kan komma på en tenta borde ha varit med och gåtts igenom ordentligt på genomgångar.»

16. Övriga kommentarer

- föreläsaren var bra!»
- Behöver tas hänsyn till att Kf-ettor inte läst lika mycket matte som Fysik-tvåor. Det hade varit bra om kursansvarig/föreläsare stämmer av under kursens gång så att nivån även blir lagom för Kf.»


Kursutvärderingssystem från