ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Course evaluation CAS seminars, FFR141

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-18 - 2009-06-15
Antal svar: 1
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Martin Nilsson Jacobi»

1. What is our overall impression of the seminar series course?*

1 svarande

Very good»0 0%
good»1 100%
so and so»0 0%
not good»0 0%
really bad»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Did you find the seminars interesting?*

1 svarande

Yes, almost all was very interesting»0 0%
Yes, most of them was interesting»0 0%
Well maybe about half of them was interesting»1 100%
No there was not many seminars that I found interesting»0 0%

Genomsnitt: 3

3. What do you think about the report you had to send in before the seminar?

1 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

It is good because I (and others) was forced to prepare»1 100%
It is good because I got some feedback»0 0%
It is not good because it takes too much time»0 0%
It would have been good if I got more and better feedback»1 100%
I think the deadline should have been earlier»0 0%

4. How did you experience it when you and others gave the seminars?

1 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

I think it was good a good practice experience»1 100%
I think the teacher interrupted too much»0 0%
I think the interruptions were good and liked the discussion»0 0%
I think the other students where too inactive»0 0%
I think the students did participate in the discussions»0 0%

5. How did you find Martin as a teacher on this course?

1 svarande

very good»0 0%
good»0 0%
OK»1 100%
not good»0 0%
bad»0 0%

Genomsnitt: 3

6. How did you find Claes as a teacher on this course?

1 svarande

very good»0 0%
good»0 0%
OK»1 100%
not good»0 0%
bad»0 0%

Genomsnitt: 3

7. Any other comments?


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från