ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-4 Matematisk modellering, DAT026

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-22 - 2009-06-14
Antal svar: 81
Procent av deltagarna som svarat: 74%
Kontaktperson: Börje Johansson»

1. Vilket program går du på?

81 svarande

Chalmers, D-programmet»15 18%
Chalmers, IT-programmet»62 76%
Chalmers, annat program»2 2%
Göteborgs universitet»2 2%

Genomsnitt: 1.88

- Masterprogrammet CSALL» (Chalmers, annat program)


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

81 svarande

Högst 15 timmar»6 7%
Cirka 20 timmar»38 46%
Cirka 25 timmar»25 30%
Cirka 30 timmar»10 12%
Minst 35 timmar»2 2%

Genomsnitt: 2.55

- Brukar göra saker i sista sekunden, då gäller det att jobba snabbt.» (Högst 15 timmar)
- Mycket jobb» (Cirka 25 timmar)
- Vilket var rätt tungt.» (Cirka 25 timmar)
- Kursen är tidskrävande men väldigt givande! Man lär sig otroligt mycket.» (Cirka 30 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

81 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»7 8%
75%»29 35%
100%»45 55%

Genomsnitt: 4.46

- Missade alla introduktionsföreläsningar, då algoritmkursens föreläsningar låg samtidigt.» (50%)
- Ena föreläsningen krockade med en annan kurs» (50%)
- Måndagsföreläsningarna krockade med algoritmkursen!» (75%)
- Ej samtliga handledningstillfällen eller föreläsningar.» (75%)
- Har missat någon tidig föreläsning» (75%)
- Jag har fått förhinder på resterande föreläsningar.» (75%)
- pga krockar med annan undervisning» (75%)
- Pga resor och krockar kunde jag inte närvara varje föreläsning eller övning.» (75%)
- Var på alla föreläsningar men när man fick grepp om problemlösningen efter en bit in i kursen kändes inte övningarna lika viktiga längre.» (75%)
- Inte alla övningspass.» (75%)
- har inte kunnat delta under alla hjälp-pass pga schemakrockar» (75%)
- Om det menas föreläsningarna, varit på 3/5 av alla övningstillfällen.» (100%)
- Med undantag av en eller två föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Är kursen relevant i din utbildning?

81 svarande

Inte alls»0 0%
I viss mån»12 14%
Ganska väl»17 20%
I hög grad»52 64%

Genomsnitt: 3.49

- Jag känner att jag läste kursen för sent. Jag borde läst den i tvåan som IT studenterna gör. » (I viss mån)
- Läser den försent i min utbilding är på fjärde året och har sett allt redan.» (I viss mån)
- Hade önskat att det var mer problem som var anknyta till min yrkesgrupp (IT).» (I viss mån)
- Skulle kunna finnas ett ännu större focus på tillämpningar inom data/it.» (Ganska väl)
- Mycket var bekant sedan tidigare.» (Ganska väl)
- Tycker det har varit en intressant kurs som skiljer sig från typiska mattekurser.» (Ganska väl)
- Det jag lärt mig i kursen kommer jag ha användning av senare i min utbildning och även när jag jobbar. Problemlösningsdelen av kursen går att tillämpa på så många olika områden!» (I hög grad)
- Mycket spännande kurs!» (I hög grad)
- Hög anknytning till verkligheten!» (I hög grad)
- Att lösa problem är allt för en ingenjör.» (I hög grad)
- Vi kommer i kontakt med många problem vi senare kan få lösa när vi skriver program» (I hög grad)

5. Hur begripliga är kursens mål?

80 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 20%
Målen är svåra att förstå»5 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»42 52%

Genomsnitt: 3.06

- Kommer inte ihåg dem.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Lite luddigt. Hur stor del av kursen är modulerna och hur viktig är slutrapporten? 98% klarar kursen, vad betyder det? » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Allt eftersom kursen går så börjar man förstå kursmålen, men i början kan de kännas lite flummiga och otydliga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

69 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»67 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 1%

Genomsnitt: 2

- Som förra kommentaren så är det försent att läsa kursen så sent i utbildningen.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Lite svårt att veta eftersom det är oklara mål.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen må vara rimliga men arbetsinsatsen som krävs är något hög.» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Är examinationen relevant för kursens mål?

73 svarande

Nej, inte alls»3 4%
I viss utsträckning»17 23%
Ja, i hög grad»40 54%
Vet ej/har inte examinerats än»13 17%

Genomsnitt: 2.86

- Slutinlämningen känns för vag för att man skall förstå. Sedan att man inte kan få bättre betyg än vad man får på den känns väldigt konstigt. Som om man inte blir litad på att man gjort lika mycket som sin labpartner. Vilket jag kan förstå men de borde ändå spela stor roll» (Nej, inte alls)
- Skriva en femsidorsrapport är mer drygt än givande i min mening.» (Nej, inte alls)
- Svårt att skriva en uppsats utan någon typ av mall alls. Förstår idéen med frihet i denna uppgift, men hade ändå föredragit en något hårdare mall gör hur man ska lägga upp rapporten.» (I viss utsträckning)
- Examination i stil med "skriv allt du lärt dig i kursen" (vilket jag anser slutinlämningen vara) är endast fånigt.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att uppsatsen borde handla mer om kursutvärdering.» (I viss utsträckning)
- Modulerna är relevanta, men min rapport är inte klar än. Men när man skriver sin rapport så får man ju koppla ihop kursen och målen med det man gjort i modulerna. Så jag tror det är viktig, även för att man då sitter själv och kan tänka igenom allt en extra gång.» (Ja, i hög grad)
- Då examinationen är ett projekt är det svårt att uppskatta.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

8. Stämmer kursens innehåll med kursens mål?

76 svarande

Inte alls»1 1%
I viss mån»6 7%
Ganska väl»24 31%
I hög grad»45 59%

Genomsnitt: 3.48

- Som sagt, inte klar om kursens mål.» (I viss mån)
- Ej läst målen» (Ganska väl)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»17 21%
Ganska stor»32 40%
Mycket stor»31 38%

Genomsnitt: 3.17

- Då föreläsningarna för det mesta går ut på att gå igenom förra veckans modul på ett högst grundligt sätt, samt en viss uppvisning av något exempel som är snarlikt sådana som kommer i kommande moduler har föreläsningarna varit till väldigt lite hjälp. Dock så har övningstillfällena givit oss möjlighet till att få hjälp under kursens gång.» (Ganska liten)
- har inte varit med på så många föreläsningar då jag fick prioritera en annan kurs som krockade» (Ganska liten)
- Var ej på någon av introföreläsningarna, men uppföljningen var riktigt bra!» (Ganska stor)
- Man var tvungen att gå på föreläsningarna för att förstå uppgifterna, men så har upplägget bestämts.» (Ganska stor)
- Övningar är alltid bra» (Ganska stor)
- Det har varit jättebra med återkopplingsföreläsningarna och att man kunnat ställa så många frågor till handledarna.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var väldigt viktiga, både förberedenadne och uppföljnings. om man under någon del av föreläsningen inte var uppmärksam märktes detta tydligt när man sedan skulle göra uppgifterna.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»33 42%
Ganska liten»31 39%
Ganska stor»8 10%
Mycket stor»6 7%

Genomsnitt: 1.83

- Har ej varit nödvändig.» (Mycket liten)
- Inte så mycket övrigt material, vilket är helt ok.» (Mycket liten)
- Har det funnits kurslitteratur ? » (Mycket liten)
- Finns ingen såvitt jag vet.» (Mycket liten)
- Har inte haft kursmaterial.» (Mycket liten)
- Lite internet studier» (Mycket liten)
- Har knappt använt det så mycket, finns wikipedia och dylikt.» (Mycket liten)
- Ingen kursbok» (Mycket liten)
- Vet inte vad jag ska sätta för betyg. Man lärde sig väl mest av att göra saker själv och inte läsa så mycket? Men kursmaterialet som vi hade med föreläsningar, modulbladen m.m. var bra.» (Ganska liten)
- Hade problem att förstå delar av materialet, bl.a. borde det gå att skriva en mer lättförstålig text om LP.» (Ganska liten)
- Det fanns ingen kursbok, enda kursmaterial var länkar från övningarna vilka gav hjälp då de fanns.» (Ganska liten)
- Det lilla material (hemsidor) som vi haft har varit till stor hjälp för att lösa vissa uppgifter.» (Ganska liten)
- Bra material med uppgifter på rätt nivå ger bra inlärning som passar syftet.» (Ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

81 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 4%
Ganska bra»42 51%
Mycket bra»34 41%

Genomsnitt: 3.34

- Troligen DEN västa hemsidan som jag sett av alla kurshemsidor jag sett. Gör om, gör rätt!» (Mycket dåligt)
- Missade att visst material fanns på hemsidan. Fler länkar till material direkt från uppgifterna!» (Ganska dåligt)
- Uppgifterna var dåligt formulerade. Att lösa uppgifterna gick rätt bra men att förstå vad som efterfrågades var inte enkelt.» (Ganska dåligt)
- Ha gärna länkar till andra delar av sidan även på andra platser än hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan har fungerat bra med uppvisning av veckans uppgifter. Det enda som drar ner det lite är att det är lite dåligt hänvisat ifrån vissa moduler där det står att man skall hitta en formel t.ex på hemsidan men när man letar så är den helt omöjlig att hitta.» (Ganska bra)
- Bristande hemsida, med meny endast på 1a-sidan.» (Ganska bra)
- hemsidan kunde varit bättre till sin utformning.. inte snyggt att menyerna försvinner när man går djupare ned i sidhierarkin» (Ganska bra)
- Viss oklarhet i början angående första inlämningen, men annars bra.» (Ganska bra)
- Hemsidan kunde varit bättre upplagd» (Ganska bra)
- Föreläsnings-slides:en kunde kommit upp lite snabbare ibland, men man har ju sina egna anteckningar också. Det är mer om man missade att skriva upp något speciellt som man i efterhand funderar över och vill kolla på föreläsarens slides.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

81 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 6%
Ganska bra»22 27%
Mycket bra»52 64%
Har ej sökt hjälp»2 2%

Genomsnitt: 3.62

- Det hade varit bra om handledningstiderna var mer utspridda under veckan. Istället för att ha två tillfällen på fredagen, kunde det ha varit ett på torsdagen och ett på fredagen. » (Ganska bra)
- Blev lite lång kö ibland.» (Ganska bra)
- Ibland var det lite svårt att få plats på övningarna, lyckades ofta ta sista eller en av de sista platserna i datasalen.» (Ganska bra)
- Varierar mycket mellan vilket pass när det gäller möjligheten att få hjälp.» (Ganska bra)
- Man kunde alltid fråga, men vissa dagar var det för många frågor och elever och för få handledare. Några gånger var det bara 1-2 gånger på ett pass som man kunde fråga. » (Mycket bra)
- Denna delen funkade jättebra!» (Mycket bra)
- Långa väntetider vid vissa handledningspass. Förståeligt.» (Mycket bra)
- Bra jobbat på alla övningstillfällen. Känns som handledarna verkligen vill hjälpa till.» (Mycket bra)
- Övningstillfällen.» (Mycket bra)
- Lite konstiga prioriteringar på hur hjälp fördelades bara» (Mycket bra)
- Ibland kunde det dock strula med att ingen handledare kom till en av salarna på väldigt lång tid.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»16 19%
Mycket bra»60 74%
Har ej sökt samarbete»3 3%

Genomsnitt: 3.79

- Vi läste olika kurser och hade mycket lite tid p.g.a. mycket annat som hänt denna period. Mestadels eget fel dock.» (Ganska dåligt)
- schemakrockar ledde till att vi fick sitta sena kvällar och jobba istället för dagtid» (Ganska bra)
- Det har fungerat bra med min modulkompis, vi har lärt oss mycket av varandra. Mest av allt har vi använt varandra som bollplank och förklarat/ställt frågor till varandra.» (Mycket bra)
- Bra labbpartner, dock allt för strikta krav på att flera inte får arbeta i grupp.» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

81 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 22%
Hög»50 61%
För hög»13 16%

Genomsnitt: 3.93

- Positivt med en kurs där man faktiskt behöver lägga ner tid.» (Lagom)
- Man får arbeta men kapitalisera inte ens tid » (Lagom)
- Väldigt hög, men det var det värt! Så jag ser det bara som något positivt. Egentligen hade jag velat lägga ännu mer tid på vissa uppgifter, men tiden räckte inte alltid till.» (Hög)
- Mest tidskrävande kursen hittills. Hade varit helt okey om man inte valt till en annan mycket tung kurs samma period...» (Hög)
- Gärna fler övningar / vecka. » (Hög)
- Hög men bra. Kursen behöver tid men ger utdelning.» (Hög)
- Hög belastning, dock rimligt med tanke på att vi inte har tentamen.» (Hög)
- Även om veckans moment är det som utgör hela kursen så tycker jag att det blir väldigt mycket tid som man måste lägga. Vissa veckor, när man har lagt ~25 timmar bara på modulen så har man även två föreläsningar som man går på vilket blir en väldig massa arbete.» (Hög)
- Hög relativt den andra kursen jag läste.» (Hög)
- Ganska mycket timmar krävdes - och det ger resultat.» (Hög)
- På en del moduler skulle det vara bra om det var färre uppgifter så man kunde lägga ner mer energi på uppgifterna man gör.» (Hög)
- Väldigt hög. Andra kurser har lidit.» (För hög)
- Lite för hög.» (För hög)
- Tokhög. Men man fick också ut en del av det.» (För hög)
- Man han inte med allt man skulle vilja på en vecka. Jag tänker särskilt på "bouncing ball" uppgiften.» (För hög)
- 20 timmar per vecka MINST? Så mycket tid brukar varken jag eller mina vänner lägga ner per vecka på en och samma kurs. många läser t.ex. 3 kurser samtidigt och 20 timmar blir då mkt svårt att lägga.» (För hög)
- För många uppgifter varje vecka och man tvingades stressa sig igenom dem för att hinna (även om man lade ner 20 timmar/vecka). Hade varit bättre med färre uppgifter som kanske var lite svårare.» (För hög)
- Korta ner modulerna något så att man kan lägga mer krut på att förstå de uppgifter man gör, istället för att stressa sig igenom en massa uppgifter» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

81 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 4%
Lagom»28 34%
Hög»37 45%
För hög»12 14%

Genomsnitt: 3.7

- Väldigt hög, men det var det värt!» (Hög)
- Se ovan.» (Hög)
- Skrivit kandidatarbete samtidigt.» (Hög)
- Detta på grund av matematisk modellering.» (Hög)
- Gör kandidatarbete samtidigt, vilket tar så gott som all ledig tid på ett eller annat sätt.» (Hög)
- Jag läste algoritmer som andra kurs, och två kurser med så pass hög arbetsbelastning var på gränsen till för mycket.» (Hög)
- Båda kurserna jag läste, matmod och datakomm var bra på sådant sätt att de verkligen krävde och såg till att man jobbade under hela läsperioden. » (Hög)
- Kandidatarbetes inlämning» (Hög)
- Men det berodde på att jag läste 3 kurser, annars hade det nog varit lagom.» (Hög)
- Som sagt i tidigare fråga, jobbigt att läsa denna samtidigt som algoritmer... Speciellt eftersom kursernas föreläsningar krockade.» (För hög)
- Läser en extra Chalmers-kurs och en på GU...» (För hög)
- blir så när man försöker ta igen kurser man missat tidigare...» (För hög)
- läste 2 kurser + kandidatarbetet» (För hög)
- Gjorde kandidatarbete samtidigt, var uppe i 50-60 h i veckan.» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»19 23%
Gott»32 39%
Mycket gott»29 35%

Genomsnitt: 4.09

- Intressant kurs, men jag gillar inte kursupplägget.» (Dåligt)
- Om man läser 4e året på data är det nog lite väl sent att välja denna kursen, eftersom man täckt i stort sett allt material redan.» (Godkänt)
- Jag hade som sagt troligtvis uppskattat den mycket mer om jag läst den tidigare. » (Godkänt)
- Jag tycker inte att föreläsningarna är givande.» (Godkänt)
- Gillade inte hur kursen var uppbygd & hur man skulle utföra arbetet på modulerna.» (Godkänt)
- De sista övningarna var inte så roliga och givande + att det var lite väl hög belastning ett tag tycker jag» (Godkänt)
- Hade gärna velat lägga mer tid än jag gjorde. Dock mycket frustrerande kurs då man aldrig vet när man är färdig med något.» (Gott)
- Bra pedagogik.» (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna jag läst! Jag kommer ha nytta av det jag lärt mig under resten av mitt liv. Önskar att man hade fått lära sig mer sådant här redan i grundskolan eller tidigare på Chalmers.» (Mycket gott)
- Jag är i slutet på min utbildning (har ett par kurser att ta i augusti), och den här kursen är den mest givande jag har läst.» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hela konceptet är mycket bra, liksom själva uppgifterna och föreläsningarna. »
- strategin med inlämningar och ingen tenta.»
- Kursens upplägg med moduler och föreläsaren, de är jättebra.»
- Dag är en mycket bra föreläsare, kursupplägget som helhet är väldigt bra.»
- Upplägg och grundtanke.»
- Dag»
- Det är mycket bra upplägg att ha problem som studenterna får läsa och låta det vara själva inlärningsprocessen. Det är bra att ha kurser med upplägg som sticker ut från normen. »
- Innehållet är bra, ev kan ytterligare föreläsningar vara bra.»
- Undervisningen, handledningspassen och hela tänket som fanns genom kursen.»
- Uppföljnings lektionerna med fina synpunkter.»
- Övningstillfällena då dessa är den enda gång som man kan få ordentlig hjälp med att förstå modulerna.»
- Dag Wedelin =)»
- Dags glada humör!»
- Uppföljningsföreläsningarna»
- Uppföljningsföreläsningarna.»
- Jag tyckte det mesta fungerade väl. Föreläsningarna var intressanta och givande. Uppgifterna var i regel lagom kluriga.»
- uppföljningsföreläsningarna»
- Övningarna (modulerna) och slutuppsatsen. Tror det hade varit svårt att skriva en vanlig tentamen i den här kursen. Kursen handlar inte om mekanisk inlärning av kunskap, utan om förståelse.»
- Föreläsaren.»
- Det mesta.»
- Kursens inställning till inlärning.»
- Iden att man inte måste ge helt korrekta svar i modulerna men att man senare får reda på svaren ändå. Jag tror man lär sig mycket på det.»
- Allt»
- Övningstillfällena var bra och många!»
- Dag Wedelin samt hela kursupplägget. »
- Övningstillfällena.»
- Övningarna»
- uppföljningsföroläsningarna»
- Dag Wedelin :)»
- JAVA-uppgiften. Det var den som var mest relevant för mig.»
- Dag, övningar och slutrapport»
- Helt klart att man gör övningar snarare än tenta och sådant. Även att matten inte är så tung, ska inte vara beräkningarna som är utmaningen.»
- Uppgiftstyperna»
- Övningarna»
- Allt: övningarna, handledarna och föreläsaren.»
- Uppgifterna, formen för handledning och uppföljning.»
- Ha kvar och visa upp bilden utav Blom´,s Taxmony. Allt för att ge en klar bild utav vad kursen skall vara bra till, vara noga att liksom iår tidigt förklara detta.»
- Övningssystemet»
- Hela upplägget var bra»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare mål.»
- I vissa uppgifter var instruktionerna lite svårförstådda, på så sätt att det var svårt att uttyda vad vissa meningar egentligen sa. Att man får klura lite på hur och varför hör väl till kursen, men det är skönt om själva språket är tydligt. Detta var dock inget stort problem. »
- slut upgiften den är helt orimlig tråkig att skriva och orelevant för ämnet i sig.Om den inte tas helt bort borde den göras mindre. det står ju till och med på upgiften "give you an opportunity to develop your writing skills" och det är inte rimligt för en matte kurs.»
- Fler handledare.. går det inte att ta in några duktiga och intresserade elever från i år som kan vara med och handleda grupperna nästa år? Det hade varit häftigt om man hade haft 15hp på sig till kursen, då hade man kunnat gå djupare in på vissa områden alternativt bredda sig ännu mer.»
- Sista module, med modelleringsspråk, var inte lika intressant och givande som övriga labbar.»
- Mindre uppgifter. Man försöker hinna med så mycket som möjligt under övningstillfällena för att kunna ställa frågor, och stressar därmed förbi många av uppgifterna utan att riktigt förstå vad man gjort. Mer information om hur uppgifterna är tänkt att lösas behövs (främst sista modulen). Man ska inte behöva fråga om hjälp för att bara komma igång med uppgiften!»
- Kommentarer till rapporter samt betygssättning på samtliga rapporter i fler steg än godkännd/icke godkännd.»
- Var mer specifik om hur uppsatsen ska skrivas.»
- Tydlighet i mål, tydlighet i vad som förväntas i övningar.»
- Hemsidan. Det är inget större fel på innehållet på sidan, men navigering är en katastrof. Man ska inte vara TVUNGEN att använda webbläserens "bakåtfunktion" för att navigera.»
- Om denna kursen skall vara bättre så anser jag att det borde finna ändring i vad som lärs ut på föreläsningarna. Då man går på en föreläsning för att man skall främja ens arbete under veckan och få en att få större förståelse gentemot veckans frågor så ges det på tok för lite information och undervisning för att åstadkomma detta. Efter att man varit på den förebyggande föreläsningen inför veckan skall man inte behöva sitta som ett frågetecken när vissa frågor kommer upp. Det är självklart att det kan finnas frågor som man inte förstår hur man skall lösa men det känns väldigt fel när man inte ens förstår vad det är man skall göra eller vad frågan handlar om.»
- Eventuellt lite bättre OH, med mer föklaringar om man skulle missa någon föreläsning.»
- Hur mycket hjälp man kan få när man är på ett övningstillfälle.»
- Fler föreläsningar och mer förklaring om de olika modellerna. Bättre balans på vad som gås igenom på uppföljningsföreläsningen, nu känns det som att all fokus läggs på de lättaste uppgifterna.»
- Det var för svårt eller tog för lång tid att finna hjälp till uppgifter från handledarna. Det kunde ta timmar innan man fick hjälp, och när handledare väl kom var hjälpen kryptisk eller trivial. Detta ledde till att man under kursens senare skede ofta struntade i att ens försöka få hjälp. Det är möjligt att hjälpen blev bättre de senare veckorna men då var som sagt jag och min labbpartner sällan där. Även: uppgifterna var ibland konstigt formulerade vilket gjorde att halva problemet var att lista ut vad som försökte sägas i klarspråk. Det blir då väldigt svårt att försöka formulera vad som beskrivs med matematiskt språk.»
- att skriva en lång sista rapport tråkigt»
- anvisningarna till övningarna är alldeles för röriga, halva övningen går i princip ut på att förstå uppgiften och vad vi ska göra. »
- Minska kvantiteten på uppgifterna och förbättra kvaliteten.»
- Formulera om och skriv uppgifterna på svenska, kursen i övrigt hålls ju på svenska.»
- Lägg gärna upp föreläsningsanteckningar för *alla* föreläsningar, och gärna *innan* föreläsningen.»
- Material från uppföljningsföreläsningarna vore bra att lägga upp på hemsidan. Det skulle nog inte skada med fler handledare heller.»
- Ibland kändes det som att man hade kunnat få ut mer av kursen om uppgifterna varit en aning färre, och man därmed hade kunnat lägga ner mer tid på dem.»
- Något fler övningstillfällen och/eller övningsledare.»
- Examinationen - Att den är "skriv allt du lärt dig" är fåningt och svårgraderat - Dumt att man måste gör kursutvärdering för inte behöva ljuga, ska inte vara nödvändigt för examination - Idiotisk att man ska ge upp upphovsrätten för sitt arbete och begränsa hur det får spridas, redundant med urkund och visar endast på lathet från examinator»
- slutrapporten, skulle hellre se en individuell modul som sammanfattar kursen eller något i den stilen.»
- Mer tid att fråga på övningstillfällena. Ibland var handledaren bara där en enda gång under 2 timmar.»
- En kurshemsida som är något mer lättnavigerad.»
- Gärna fler handledare, speciellt i kursens början.»
- Modulerna borde kortas av något»
- Tycker programmeringsuppgiften var omotiverad och inte så givande, tog mest tid. Deluppgiften där man skulle bevisa att hastigheten bytte tecken var värre dock, avskaffa den.»
- Något minskad arbetsmängd»
- Lite färre uppgifter på några övningar.»
- Finslipa övningarna, inte för att det är nödvändigt men det höjer kursens kvalité»
- Bouncing balls uppgiften tyckte jag man kunde fått mer handledning på»
- Arbetsbördan»
- Färre uppgifter»

19. Övriga kommentarer

- En av de bästa kurser jag läst hittills. Jag kan se att jag utvecklats, och jag kan tydligt förstå att jag har nytta av dessa kunskaper, vilket är motiverande och roligt. »
- ändra slut upgiften.»
- Verkligen en av de bästa kurser jag läst. Jag blev väldigt inspirerad och jag lärde mig jättemycket om mig själv och fick en hel del nya verktyg inför framtiden. Ett stort tack till Dag!»
- Bästa kursen jag läst!»
- Bra kurs. Trevliga handledare och bra undervisning.»
- Jag anser även att det borde finnas bättre samarbete mellan Dag och diverse handledare. Då man gick under uppföljningsföreläsningen men inte fick "svaren" speciellt bra förklarade så anser jag inte att man skall få massa skit ifrån handledare för man gör på fel sätt när det inte har gåtts igenom en korrekt lösning på de angivna föreläsningarna. Mycket dåligt administrerad kurs men med ett väldigt nyttigt innehåll.»
- Väldigt rolig kurs som inte är som alla andra!»
- Kul kurs, jag tyckte jag utvecklades en hel del och föreläsaren var pedagogisk och kunnig.»
- Övningen med studsande bollar tycker jag skar sig med resten av kursinnehållet. Jag tycker inte att jag lärde mig särskilt mycket, bortsett från att man måste angripa komplexa problem mycket metodiskt.»
- Utmärkt kurs. Bra undervisning. Engagerade lärare.»
- Jag anser att det som lärts ut i den här kursen borde vara obligatoriskt på ingenjörsprogrammen. Vidare så tycker jag att det det är helt klart befogat att lägga till en ytterligare kurs i ämnet som fokuserar på att lära studenter att välja matematiska modeller till problem utan att vara styrda i valet. Då detta är det sätt man kommer att mötas av problem i arbetslivet.»
- Bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från