ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Motorpraktiken, Halmstad, LNB6600103

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-15 - 2009-05-27
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Sami Syrjänen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»5 100%

Genomsnitt: 5

- 0730-1630» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»4 100%

Genomsnitt: 5

- Vet ej, kursen har ej slutat än» (?)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 100%

Genomsnitt: 4

- väldigt bra föredraget här.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»1 20%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»2 40%
Vet ej/har inte examinerats än»1 20%

Genomsnitt: 2.6

- Förklarligt eftersom det inte är menat att vi ska ha uppnått målen än.» (Nej, inte alls)
- Varför utvärdera kursen innan den är klar?» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 20%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»2 40%

Genomsnitt: 3.2

- med föreläsningsmaterial diskuterade vi fram motorns egenskaper » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»1 20%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.2

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 20%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»3 60%

Genomsnitt: 3.4

- från chalmers sida har informationen varit sparsam, ingen som tänkte på att vi var tvunga att ta oss ner dit. a» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- har blivit en väldigt bra sammanhållning i klassen under kursen» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Vet ej hur den andra hälften av kursen kommer vara på grund av att vi bara gjort de första två veckorna.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Omöjligt att säga eftersom endast halva har passerat.» (?)

13. Boendet

Hur fungerade boendet i Halmstad?

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindra bra»1 20%
Bra»1 20%
Mycket bra»3 60%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4

- Lägenheterna håller tillräcklig standard. Boendet är något tillkrånglat. Tillgången till internet är starkt begränsad, så gott som endast under den tid vi har lektioner ( dvs mycket svårt att få tid till at använda det ). » (Mindra bra)

14. Kommunikation

Hur upplevdes kommunikationen mellan studneter, Chalmers och Halmstad?

5 svarande

Dåligt»1 25%
Mindra bra»1 25%
Bra»1 25%
Mycket bra»1 25%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.5

- vi får sköta det mesta» (Dåligt)
- mellan försvaret och oss studenter har kommunikationen fungerat mycket bra sedan vi kom ner hit.» (Mindra bra)

15. Utrustningen

Hur upplevdes kvaliten på laborationsutrustningen?

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindra bra»0 0%
Bra»4 80%
Mycket bra»1 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.2

- Lite krångel vid provkorningen» (Bra)
- otroligt bra utrustning, ordning och reda på allting.» (Mycket bra)

16. Handledning

Hur upplevdes kvaliten på handledningen?

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindra bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»5 100%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

- väldigt kunniga handledare» (Mycket bra)

17. Fortsatta laborationer

Bör kursen ges av Halmstad i fortsättningen?

5 svarande

Ja»5 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

- Trådlöst internet vid lägenheterna vore önskvärt.» (Ja)
- det här är den bästa kursen jag någonsin gått på chalmers, om chalmers inte skulle fortsätta att lägga kursen här så vore det otroligt dumt.» (Ja)
- vet inte hur det tidigare varit men jag tycker vi har lärt oss mycket!» (Ja)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 40%
Mycket gott»3 60%

Genomsnitt: 4.6

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- allt. jag ser ingenting alls negativt med den här kursen!»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vakten, dom kan gärna vara mer konsekventa»

21. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från