ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Verkstadspraktiken, Learnia, LNB6600103

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-15 - 2009-05-27
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Sami Syrjänen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»10 100%

Genomsnitt: 5

- Jag gav allt för att lära mig. Jag gjorde många moment som jag känner att jag har fått med mig kunskap av. » (Minst 35 timmar)
- 0800-1700» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»10 100%

Genomsnitt: 5

- Jag var där varje dag och tog varje dag som en viktig dag. Gjorde det bästa av dagen. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 40%

Genomsnitt: 2.8

- Olika budskap från olika lärare!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag fick med mig mycket ur kursens innehåll. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 30%
Ja, i hög grad»4 40%
Vet ej/har inte examinerats än»3 30%

Genomsnitt: 3

- eget ansvar att göra sina uppgifter» (I viss utsträckning)
- Jag gick inte vidare till nästa moment utan att lärarna på plats var nöjda och tilllåt mig. Jag gick vidare när dom tyckte jag kunde momenten. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»1 10%
Mycket stor»6 60%

Genomsnitt: 3.3

- Skulle varit bra med fler teoretiska genomgångar.» (Ganska liten)
- Hade tidigare större delen av kunskaperna redan» (Ganska liten)
- Väldigt lite teori.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»5 55%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 1.88

- Ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- Vet inte direkt vad de var för litteratur vi fick» (Mycket liten)
- ev verkstads handbok» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»4 40%

Genomsnitt: 3.3

- dålig information inför, bättre planering inför nästa gång.» (Ganska dåligt)
- Endast en väldigt liten del utdelat material har använts.» (Mycket bra)

9. Laborations/verkstadsutrustning - kvalitet

Hur upplevdes kvaliteten på utrustningen

10 svarande

Dålig»0 0%
Mindra bra»3 30%
Bra»5 50%
Mycket bra»2 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.9

- Dåliga verktyg och för många elever i förhållande till utrustning.» (Mindra bra)
- saknades verktyg, » (Mindra bra)
- Utrustningen var ok, men vissa delar var mindre bra......var mycket imoproviserande för att inte vissa saker fanns. Var dåligt med tid i svarvarna men efter att ha börjat utnytjat bilverkstadens svaravar så funka de bra. Svets båsen var sådär då vissa moment skulle göras när "svets biten" satt uppe och hållarna inte fungerade att spänna upp saker i och de inte var populärt av vissa lärare att punkta upp biten för att kunna utföra svetsen!!» (Mindra bra)
- Hade kunnat vara lite bättre struktur på verktyg så att man slapp springa runt och leta ihjäl sig efter en tång..» (Bra)
- Saknade en del maskiner, däribland fräs, men detta gick att ordna i samråd med lernia på Lindholmen.» (Bra)

10. Laborationer/verkstad - handledning

Hur upplevdes kvaliteten på handledningen

10 svarande

Dålig»0 0%
Mindra bra»0 0%
Bra»6 60%
Mycket bra»4 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4

- kunde varit bättre, men det fungerar.» (Bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»8 88%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.88

- Beroende på vilket momment man höll på med och vbilka lärare som var där....ibland var inte den läararen som besatt bäst kunskap för momentet där» (Ganska bra)
- mycket trevliga och bra klimat för frågor» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»9 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»9 90%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Skulle kunna sätta högre krav på eleverna oavsess dess tidigare kunnskap så att alla utvecklas» (Låg)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»9 90%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Blev onödigt hög i slutet eftersom inte alla uppgifter som skulle göras inte presenterades från början!!» (Låg)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 20%
Gott»4 40%
Mycket gott»4 40%

Genomsnitt: 4.2

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarna och lokalen!»
- Friheten under ansvar»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre balans mellan utrustning och elever.»
- att man har en bra struktur på verktyg och utrustning!»
- Större tillgång av svarvar eller utnyttja bilverkstadens svsrvar från början!»

18. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från