ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Anläggningsteknik grund del D - Ångsystem, SJO0600405

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-15 - 2009-05-27
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Sami Syrjänen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»8 44%
Cirka 20 timmar»4 22%
Cirka 25 timmar»3 16%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.11

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»5 27%
100%»12 66%

Genomsnitt: 4.61

- tentade av kursen under påsken så efter det har jag inte varit på så många lektioner. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 72%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»3 16%
Vet ej/har inte examinerats än»15 83%

Genomsnitt: 3.83


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 50%
Mycket stor»9 50%

Genomsnitt: 3.5

- cecilia är väldigt tydlig, allt hon säger går fram.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»7 38%

Genomsnitt: 3.16

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»13 72%

Genomsnitt: 3.72


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»14 77%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.77

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 33%
Mycket bra»12 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 88%
Hög»1 5%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.16

- Kanske snarast mitt eget fel eftersom jag tog på mig att skriva hela ångarbetet på datorn själv...» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 44%
Hög»5 27%
För hög»5 27%

Genomsnitt: 3.83


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 5%
Gott»6 33%
Mycket gott»11 61%

Genomsnitt: 4.55

- Lärarinnan Cecilia var bra. Pedagogisk och rättvis.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- STUDIEBESÖKET!!!! Även om resten av kursen rasar samman i fogarna så behåll för guds skull studeibesöket på Rya. Lätt det coolaste studiebesöket jag någonsin varit på!»
- studiebesöket »
- cecilia»
- Gruppuppgiften var bra. Den kan behållas.»
- Läraren är otroligt bra på att undervisa och gör kursen intressant med studiebesök och bra föreläsningar»
- ha kvar samma lärare och studie besöket. en bra kurs.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ge de som guidade oss på studiebesöket megafoner...»
- allt»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs, framförallt VÄLDIGT bra kurshandledare. Var rädda om Cecilia är ni snälla, för hon lyckades lära mig där herr Jarlros misslyckades.»
- BRA KURS OCH LÄRARE»

17. Gästföreläsning - Magnus Aronsson, Inspekta

Hur värdefullt för kursen upplevdes gästföreläsningen?

18 svarande

Inte alls»0 0%
Litet»0 0%
Ganska värdefullt»9 50%
Mycket värdefullt»9 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5

- Man lärde sig hur högt trycksatta behållare kan flyga... det är ju en slags kunskap! Den var bra... behåll den också» (Ganska värdefullt)
- Man fick bättre insyn i hur det fungerar. Något som man annars inte får då Chalmers i allmännhet är dålig på information på många områden.» (Mycket värdefullt)

18. Gästföreläsning - Magnus Aronsson, Inspekta

Hur upplevdes nivån på gästföreläsningen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»14 77%
Hög»3 16%
För hög»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.11

- Roligt, men kanske lite mindre lärorikt än vad man hoppats.» (Låg)
- Nivån var Hög och mycket bra. Man fick veta mycket som är intressant och nyttigt.» (Hög)Kursutvärderingssystem från