ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Driftteknik C, SJO 2050107

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-15 - 2009-05-27
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Sami Syrjänen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»3 15%
Cirka 20 timmar»6 31%
Cirka 25 timmar»5 26%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»4 21%

Genomsnitt: 2.84

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»6 31%
100%»12 63%

Genomsnitt: 4.57

- Studieresan drog ner närvaron» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»5 26%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 21%

Genomsnitt: 2.94

- luddiga mål, mkt onödigt trams.» (Målen är svåra att förstå)
- Saknar lite röd tråd i projektet» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 11%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»7 36%
Ja, i hög grad»3 15%
Vet ej/har inte examinerats än»8 42%

Genomsnitt: 2.94

- Uppkörningens upplägg och innehåll varierade extremt mycket mellan de olika handledarna.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»10 52%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.15

- gästföreläsningarna har vart kanon» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»5 26%
Ganska liten»9 47%
Ganska stor»4 21%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.05

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»14 73%
Mycket bra»3 15%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»3 15%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»6 31%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.15

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»14 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»11 57%
Hög»5 26%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.21

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»11 57%
Hög»4 21%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.31


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»5 26%
Godkänt»6 31%
Gott»6 31%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.05

- Kändes rörig, varvspecen va bara glada gissningar» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Rätt koncept, men det måste förfinas och utvecklas.»
- Motorlaboration»
- Gästföreläsningarna»
- Gästföreläsningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- E0 körningen måste bli tydligare»
- Tydligare instruktioner, mer kurser i befraktning, budgetering, varvsarbete med mera.»
- Tydligare mål.»
- Göran Bark»
- Göra det än mer tydligt vad som egentligen skall besvaras i arbetet»
- Övningarna bör struktureras upp så att det finns en röd tråd mellan de olika övningarna. Som det är nu är det väldigt hoppigt fram och tillbaka och man vet knappt vilka saker som hör till vilken övning.»

16. Övriga kommentarer

- Boka inte upp TEC-sim en vecka efter påskledigheten för kustbevakare...»

17. Gästföreläsning, Stefan Borggren, DNV –, maskinrumsklassning LP3

Hur värdefullt för kursen upplevdes gästföreläsningen?

18 svarande

Inte alls»0 0%
Litet»2 11%
Ganska värdefullt»13 76%
Mycket värdefullt»2 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3

18. Stefan Borggren, DNV –, maskinrumsklassning LP3

Hur upplevdes nivån på gästföreläsningen

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»14 77%
Hög»2 11%
För hög»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3

19. Gästföreläsning, Jenny Isdahl, International –, målning 1 April

Hur värdefullt för kursen upplevdes gästföreläsningen?

19 svarande

Inte alls»1 5%
Litet»7 36%
Ganska värdefullt»8 42%
Mycket värdefullt»3 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.68

- målning tillhör inte vardagsjobbet men är bra att känna till.» (Litet)

20. Jenny Isdahl, International –, målning 1 April

Hur upplevdes nivån på gästföreläsningen

19 svarande

För Låg»2 10%
Låg»2 10%
Lagom»11 57%
Hög»4 21%
För hög»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.89

21. Gästföreläsning, Ingrid Carlsen, Broström –, vetting 21 April

Hur värdefullt för kursen upplevdes gästföreläsningen?

19 svarande

Inte alls»0 0%
Litet»8 44%
Ganska värdefullt»9 50%
Mycket värdefullt»1 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.61

22. Ingrid Carlsen, Broström –, vetting 21 April

Hur upplevdes nivån på gästföreläsningen

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 23%
Lagom»10 58%
Hög»3 17%
För hög»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.94

23. Gästföreläsning, Fritiof Granberg, Swedish Club –, marina försäkringar 22 April

Hur värdefullt för kursen upplevdes gästföreläsningen?

19 svarande

Inte alls»0 0%
Litet»7 36%
Ganska värdefullt»9 47%
Mycket värdefullt»3 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.78

24. Fritiof Granberg, Swedish Club –, marina försäkringar 22 April

Hur upplevdes nivån på gästföreläsningen

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»12 63%
Hög»5 26%
För hög»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.15

- Mycket intressant föreläsning» (Lagom)

25. Gästföreläsning, Magnus Aronsson, Inspekta –, tryckkärlsklassning 27 April

Hur värdefullt för kursen upplevdes gästföreläsningen?

19 svarande

Inte alls»0 0%
Litet»2 11%
Ganska värdefullt»8 44%
Mycket värdefullt»8 44%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.33

26. Magnus Aronsson, Inspekta –, tryckkärlsklassning 27 April

Hur upplevdes nivån på gästföreläsningen

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»9 50%
Hög»7 38%
För hög»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.27

27. Gästföreläsning, Tomas Lindgren, Wärtsilä/Ciserv –, regulatorer 29 April

Hur värdefullt för kursen upplevdes gästföreläsningen?

19 svarande

Inte alls»1 5%
Litet»3 16%
Ganska värdefullt»7 38%
Mycket värdefullt»7 38%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.11

- Att återigen genomgå samma fullständigt strukturlösa och ovederhäftiga utbildning som under verkstadspraktiken ter sig som ovanligt meningslöst.» (Inte alls)

28. Tomas Lindgren, Wärtsilä/Ciserv –, regulatorer 29 April

Hur upplevdes nivån på gästföreläsningen

18 svarande

För Låg»1 6%
Låg»2 12%
Lagom»7 43%
Hög»6 37%
För hög»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.12

- På sitt sätt mest repetition av det vi lärde oss på verkstadspraktiken hos Wärtsilä» (Låg)
- Lite snurrig gammal gubbe.. » (Hög)
- Svårt att säga nivån på föreläsningen, klurigt att hänga med i vad han menade.» (Vet ej)

29. Föreläsning, Göran Bark, Chalmers –, skrovmotstånd 29 April

Hur värdefullt för kursen upplevdes föreläsningen?

19 svarande

Inte alls»4 22%
Litet»7 38%
Ganska värdefullt»6 33%
Mycket värdefullt»1 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.22

- Kändes ganska orelevant. Svårt att gå igenom ett helt ämne på 4 timmar» (Litet)

30. Göran Bark, Chalmers –, skrovmotstånd 29 April

Hur upplevdes nivån på föreläsningen

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»2 10%
Lagom»6 31%
Hög»7 36%
För hög»3 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.47

- Tyckte detta var mycket intressant.» (Lagom)
- Bortkastad tid, föreläsningen gav ingenhjälp till den uppgift som den var tänkt att hjälpa med.» (För hög)

31. Gästföreläsning, Hans Cornelius, Broström –, varvsbesök 20 Maj

Hur värdefullt för kursen upplevdes gästföreläsningen?

19 svarande

Inte alls»1 7%
Litet»0 0%
Ganska värdefullt»4 30%
Mycket värdefullt»3 23%
Föreläsningen har ej hållits än»5 38%
Vet ej»6

Genomsnitt: 3.84

- Arbetet var redab inlämnat» (Inte alls)
- Har inte varit än.» (Vet ej)

32. Hans Cornelius, Broström –, varvsbesök 20 Maj

Hur upplevdes nivån på gästföreläsningen

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 36%
Hög»2 18%
För hög»0 0%
Föreläsningen har ej hållits än»5 45%
Vet ej»8

Genomsnitt: 4.54

- Föreläsaren var inte förberedd, vilket är förståligt.» (Vet ej)Kursutvärderingssystem från