ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Fysikalisk kemi K, KFK053

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-10 - 2008-01-25
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Nikola Markovic»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»5 20%
Cirka 20 timmar»2 8%
Cirka 25 timmar»3 12%
Cirka 30 timmar»10 40%
Minst 35 timmar»5 20%

Genomsnitt: 3.32

- Väldigt mycket tid har gått åt till att skriva laborationsrapporter.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»0 0%
75%»12 48%
100%»11 44%

Genomsnitt: 4.28


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 60%

Genomsnitt: 3.2

- Bra upplaggt, tydliga.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 75%
Nej, målen är för högt ställda»5 25%

Genomsnitt: 2.25

- ingen aning» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»4 16%
Ja, i hög grad»3 12%
Vet ej/har inte examinerats än»16 66%

Genomsnitt: 3.41

- Schrödinger?! Som man slitit så hårt med! Ojämn tenta.» (Nej, inte alls)
- Man kan inte se alla kunskaper på ett prov, men detta täckte ändå mycket varierat.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»14 56%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.92

- Har som sagt haft lågt deltagande vid kursmomenten» (Ganska liten)
- Stressiga föreläsninger på dåliga tider.» (Ganska liten)
- jag hade hellre haft fler övningstillfällen att räkna på och färre eller lättare labbrapporter» (Ganska stor)
- Konstig formulerad fråga.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 28%
Ganska stor»13 52%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.8

- Har inte hunnit börja tentaplugga ännu, det kommer nu till helgen (läs 15/12)» (Ganska liten)
- Boken är tung och jobbig att läsa. Och det måste införas lösningsförslag på uppgifterna så att man kan sitta och räkna själv, så lär jag mig bäst.» (Ganska stor)
- De utdelade materialet för kursen är mycket strukturerat, bra! Boken är dock lite otydlig.» (Ganska stor)
- sammanfattningarna som läraren själv gjort var mycket bra!» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen har varit mycket bra» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp var räkneövningarna/räknestugorna för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»10 40%
Mycket stor»9 36%

Genomsnitt: 3

- Har inte deltagit i någon övning» (Mycket liten)
- Svårt att hänga med i räkningarna. Fick inte hjälp när man frågade om något och blev ist hänvisad till boken, som man redan läst i. En omotiverande räkneövningsledare, men det var bättre när man bytte grupp.» (Mycket liten)
- trivdes inte så bra på de, den övningsledaren jag var hos verkade osäker på det hon skulle lära ut och verkade favorisera de som hade det lättare för sig.» (Ganska liten)
- Det borde finnas Demoövningar och Räkneövningar. Som det är nu hinner man inte räkna så mycket själv under övningarna.» (Mycket stor)
- Väldigt bra med räknestugor, duktiga handledare» (Mycket stor)
- jag lär mig mest av att räkna och fråga om det jag inte kan, så att jag kan få det förklarat» (Mycket stor)
- J är jättebra!» (Mycket stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

9. Till hur stor hjälp var laboration 1 "Beräkning av vågfunktioner, energier, vibrationsspektra och elektroniska spektra med hjälp av programmet HyperChem" för din förståelse av motsvarande kursmoment

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»7 28%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.64

- Momentet tar längre tid än vad som man får utav det, d.v.s. ganska låg hastighet för ganska lätta begrepp. Dessutom blir förståelsen mindre djupgående då "ingen rapportering" finns, det blir mer ett "fysiskt närvaromoment" än ett "mentalt närvaromoment".» (Ganska liten)

10. Till hur stor hjälp var laboration 2 "Bestämning av dissociationsenergin för I2" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»13 52%
Mycket stor»7 28%

Genomsnitt: 3

- Bra genomgång av handledaren, synd på den halvtaskiga utrustningen (åtmistone våran skrivare var av rent förkastlig kvalitet).» (Ganska stor)

11. Till hur stor hjälp var laboration 3 "Elektrokemisk bestämning av löslighetsprodukt och ligandtal" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»16 64%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.92

- Laborationen i sig ger inte så mycket förståelse men rapportskrivning är riktigt bra.» (Ganska stor)
- när man väl förstått labhandledningen var det en bra lab. handledningen bör skrivas om och vara lite mer tydlig, vissa saker var svåra att förstå hur de skulle tolkas vilket skapade förvirring» (Ganska stor)

12. Till hur stor hjälp var laboration 4 "Bestämning av hastighetskonstanten för reaktionen mellan väteperoxid och jodidjon" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»16 64%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 3

- Laborationens huvudområde har redan behandlats i tidigare kurser och det blev inte mer djupgående utan bara mer att omsätta teori till praktik (alt. praktik till teori).» (Ganska liten)

13. Till hur stor hjälp var laboration 5 "Bestämning av livslängden för singlettexciterad naftalen" för din förståelse av motsvarande kursmoment?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»10 40%

Genomsnitt: 3.2

- Bra genomgång och » (Ganska stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»11 44%

Genomsnitt: 3.4

- kanske lite mer förklaring för uppgifterna » (Ganska bra)
- Jag är klart nöjd med det utdelade material jag tagit del av samt det utdelade material som återfinns på kurssidan. Kanske bara det att det skulle vara bra med en påminnelse om att anmäla sig till arbets-/labbgrupper (har inte för mig att det var någon sådan), alt. ett meddelande på mejlen om att registreringen har börjat. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»8 32%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 3.4

- mer övningstillfällen och räknestugor! och färre labbrapporter så att man hinner gå på övningarna» (Ganska dåliga)
- Det kan vara svårt för läraren på räkneövningarna att hinna med att hjälpa alla.» (Ganska bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»9 36%
Mycket bra»12 48%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.4

- Har laborerat med en elev vars intentioner är att läsa om höstterminen varpå jag har fått skriva rapporter själv. Utöver detta så har det fungerat bra och vi hjälper varandra då det är möjligt (det finns ju alltid någon att fråga, det gäller för övrigt samtliga kurser). » (Ganska dåligt)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»4 16%
Hög»13 52%
För hög»7 28%

Genomsnitt: 4

- Utöver det att jag fått skriva labbarna själv (vilket ger rätt många extra timmar) så anser jag att det bör vara mer obligatoriska moment/labbar. Det sägs att människan är lat, och jag är väldigt mänsklig i sammanhanget, om jag inte måste så blir det sällan gjort. Det har inte med kursen i sig att göra men jag skulle gärna ha fler obligatoriska moment överlag. Till kursen hör dock laborationer, och jag skulle gärna se fler labbar i denna och i andra kemikurser. Teorin kommer ju per automatik med i och med labrapportering. Tycker att vettiga labbar ger mer än t.ex. föreläsningar och räkneövningar (därav det låga deltagandet (i kombination med löjligt omfattande och kronisk morgontrötthet)). » (För låg)
- En hel del moment som är jobbiga att lära in, laborationerna har varit till stor hjälp för inlärningen, men dessa och dess rapporter tar mycket tid.» (Hög)
- Mkt att räkna.» (Hög)
- Laborationsrapporter tar lång tid att skriva.» (Hög)
- Eftersom man skrev labrapporter hela tiden har man knappt hunnit räkna något alls.» (För hög)
- för mycket jobb för en så liten kurs! labbrapporterna var det som tog uppp den mesta av tiden, vilket gjorde att man halkade efter. Det var mycket att läsa som då var svårt att ta igen» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»0 0%
Hög»12 48%
För hög»12 48%

Genomsnitt: 4.4

- Har inte haft så mycket obligatoriska moment och är lättlärd --> mycket ledig tid. Hade gärna sett fler obligatoriska moment, då hade jag lärt mig mer och förmodligen inte bara försökt fått godkännt i kursen. Sen att andra har det svårare och därför tycker att belastningen är hög är helt klart förståeligt och det bör man naturligtvis också ta hänsyn till. Återigen, jag efterfrågar mer obligatoriska/"närapå obligatoriska" moment, det är i vilket fall vad jag behöver. Studier är roligt och intressant, det är därför jag pluggar åtminstone. Det enda är att jag behöver en trigger för att komma igång, det är denna trigger (obligatoriska moment kan vara en sån) som behövs, i mitt tycke.» (Låg)
- Att ha både FK och Transportprocesser i samma läsperiod är inte så bra då de båda är mycket tunga och tidskrävande kurser.» (För hög)
- Mycket laborationer och då kursen pågår samtidigt som transportmekanismer, som är mycket omfattande, blir arbetsbelastningen hög.» (För hög)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»12 48%
Gott»7 28%
Mycket gott»5 20%

Genomsnitt: 3.64

- Dålig tenta. Känndes orättvis, på något sätt. Kunde så mkt mer, som inte testades. Var inte vad man förväntade sig. Allt slit med schrödinger tex.» (Godkänt)
- Svårt att se när jag kommer att använda mig av min kunskap i forsatta studier» (Godkänt)
- N är en mycket bra föreläsare, man märker att han brinner för sitt ämne.» (Mycket gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbar»
- Laborationerna och räkneövningarna.»
- Sammanfattningarna som delades ut, datalabben.»
- Bra med många förläsningar i början och fler övningar på slutet. Även upplägget på övningarna är bra.»
-
- Det mesta va bra med uppläget på kursen tyckte jag. »
- räkneövningarna»
- Laborationerna»
- mycket tid för räknestugornan»
- Sammanfattnigarna och historia, alltid kul att höra lite om de som forskat inom området.»
- övningstillfällen»
- N! » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bra övningledare, jag hade J som övningsledare och hon var väldigt bra på att förklara sånt som jag inte förstått på föreläsningen och inte frågat N om.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Samma föreläsare, N. Samma kursbok , Atkins Physical chemistry» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Övningsledaren J. Sammanfattningarna. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Någon mer räkneövning per vecka vore positivt så att man an hinna räkna talen och få hjälp när man kör fast. Då inga lösningsförslag funnits till övningarna kan detta kräva fler räkneövningstillfällen.»
- Tentan får gärna bli enklare!»
- Inför lösningsförslag på alla uppgifter (även de från boken). Ha max två labrapporter, man kanske kan ha muntlig presentation för sin labgrupp eller något sådant istället, för rapporterna tar oerhört mycket tid. Dessutom: blanda inte demoövning och räknestuga, ha dem separat.»
- Möjligtvis mer tid för konsultation.»
- Färre laborationer, ej krav på rapport på alla, det har varit väldigt stressigt.»
- Jag har redan uttryckt vad jag anser behövs förändras»
- Kanske inte så många labrapporter. Samt kanske ha en eller två föreläsningar i slutet för repetition inför tentan. »
- inte laboration till varje lab»
- Snabbare rättning av laborationsrapporter»
- Jämnare tenta. »
- har det på vissa rapporter varit för mycket att skriva och de har tagit mycket lång tid!»
- väldigt högt tempo på föreläsningarna»
- färre eller kortare labbrapporter»
- Jag tycker att det varit för mycket arbete med laborationerna. Även om N sagt att han lagt laborationerna vecka 3, 4 och 5 hade fler än min grupp laborationer som låg i vecka 6. Vi skrev alltså laborationsrapport i mitten av vecka 6 och fick in någon retur på tidigare laboration i vecka 7. Den laborationen som genomförts i vecka 6 fick vi svar på i måndags på tentaveckan att vi fått retur på och var därför tvungna att sitta med den när kursen egentligen skulle varit avslutad. Dessutom har det på vissa rapporter varit för mycket att skriva och de har tagit mycket lång tid!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- F...» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

22. Övriga kommentarer

- Laborationerna har varit ett diskussionsämne under kursens gång. Laborationerna har varit bra och under skrivandet av labrapporter har jag personligen lärt mig mest, dock kanske man kunde byta ut nån labrapport till något annat rapporteringssystem då labrapporter tar lång tid att skriva och tar tid som man skulle vilja ägna åt räkning av övningsuppgifter.»
- Ha en riktigt god jul!»
- Sammanfattningarna till föreläsningarna var mycket bra. »
- Lab ropporterna tog mycket tid (jag själv har hunnit inte o räkna de övningarna som man skulle göra under lv3-lv6)så kanske lite mindre riktiga rapport!»
- Tråkigt med salar på andra sidan skolan. Stressigt att springa mellan och sen kanske upp i fysikhuset, 7vån. Inte för att det är ansträngade så, mest att man hinner inte tex köpa kaffe el. toalettbesök. Hörsalarna var sämsta stället att tenta på! Kallt! Lutande bänkar, störande när flaskor o pennor hela tiden rammlade ner. Ont om plats på bänken. Dåligt!»
- Jag tycker att N har haft bra föreläsningar och att han har tagit sig tid till att besvara frågor. Det har varit en väldigt intressant kurs.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- väldigt bra att N kom så många gånger till tentasalen» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från