ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009 VT - Elektriska kretsar Z1, EEM 031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-09-17
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

29 svarande

Nej»0 0%
Delvis»8 27%
Ja»15 51%
Inte läst det»6 20%

Genomsnitt: 2.93

- Allt som slulle vara med och man skulle kunna var med, och det var bra att alla datum stod med på föreläsningsplanen. Gav en bra bild hur långt efter man låg ,) Men litteraturen var sådär! kompendiet var bra, men boken var inte bra på de svårare delarna som kom längre fram i kursen. Skulle behövt fler exempel!» (Delvis)
- Bättre struktur på utdelat material tack.» (Delvis)
- bra information» (Ja)
- Fanns det?» (Inte läst det)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

29 svarande

Nej»0 0%
Delvis»7 24%
Ja»21 72%
Inte varit inne på den»1 3%

Genomsnitt: 2.79

- Bra med tentakit och föreläsningsanteckningar» (Ja)
- Mycket bra! Allt fanns, gammla tentor, duggor. och FRAMFÖR ALLT föreläsnings anteckningarna! Guld värda! Tackar!» (Ja)
- Nyttigt att hämta OH, tentor mm» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Hans Nordman engagerat sig i kursen?

27 svarande

Inte alls»1 3%
Ganska bra»4 14%
Bra»8 29%
Mycket bra»14 51%

Genomsnitt: 3.29

- Va aldrig på lektionerna» (?)
- Inget utmärkande engagemang, men ingen negativ kritik heller.» (Ganska bra)
- Hans har varit aktiv och svarat på mail 24/7 under kursens gång. Han svarar alltid på frågor och är engagerad!» (Mycket bra)
- Han kombinerar oh och tavlan helt perfekt» (Mycket bra)
- bra mailkontakt» (Mycket bra)
- Frågade ofta om feedback. Vad vi tycker är svårt osv..» (Mycket bra)
- Svarar mycket snabbt på email med frågor.» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Bra»
- Bra tid till labrationerna! Man hann med att lära sig dem och slapp stressa igenom!»
- Inget att klaga på»
- har fungerat bra»
- bra»
- bra»
- Tyckte att det fungerade bra»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Inledande matematik»
- linjär algebra (lite)»
- mja.. Möjligtvis fysik A + B»
- Linjär algebra»
- Inledande matematik. Envariabel analys.»
- envariabel analys och lite linjär algebra.»
- inledande matte»
- Mattekurserna»
- lite linjär algebra för masanalys, inledande matte för diff ekvationer»
- en variabel?»
- nej, skulle isf vara matten»
- Matematiken självklart!»
- Envariabel analys»
- Nej»

6. Vilken del av kursen var lätta / svåra?

Matrisfråga

- Är inte radio buttons lite sjukt konstigt arrangerade här precis ovanför? Man väljer alltså ett ämne som är mycket svårt istället för att välja svårighetsgrad på ämnen? Big fail när jag tänkte säga att det mesta var mellan Mycket Svårt och Svårt typ.»
- Laborationerna gav inget som helst i kunskap utan var mest ett hinder på vägen till att lära sig allt det andra. I andra kurser har man lärt sig något på kurserna efter labben eftersom labben haft mycket förarbete eller fokuserar på ett smalt område istället för programvara+oscilloskop+löda+beräkning+anpassning osv samtidigt.»
- knapparna funkar inte som de ska. Ta inte mina svar på allvar.»
- Tyckte väldigt mycket var svårt i kursen. »
- Anledningen till minst relevant på labbarna var att handledarna kändes ganska osäkra på pspice så det var svårt att få förklarat på sig, kändes mest som de va lite klickande men ingen förståelse»
- Jag tycker ju inte att något ämne var mycket svårt, det går inte att bocka av, vad knepigt.»
- Hoppade större delar av den här kursen så detta kan jag inte svara på»

Mycket svår
22 svarande

Likströmsnät»5 22%
Transient och stationär lösning»2 9%
Växelström, jΩ,,-metoden (komplexa tal)»4 18%
Bode-diagram & Överföringsfunktioner»7 31%
Filter»1 4%
OP-Förstärkare & återkoppling»0 0%
Resonans, Bandbredd och Q-värde»1 4%
Effekt, effektivvärde, effektfaktor, komplex effekt»2 9%
Anpassning och faskompensering»0 0%
Laborationer»0 0%

Genomsnitt: 3.5

Svår
24 svarande

Likströmsnät»2 8%
Transient och stationär lösning»2 8%
Växelström, jΩ,,-metoden (komplexa tal)»2 8%
Bode-diagram & Överföringsfunktioner»5 20%
Filter»1 4%
OP-Förstärkare & återkoppling»4 16%
Resonans, Bandbredd och Q-värde»4 16%
Effekt, effektivvärde, effektfaktor, komplex effekt»1 4%
Anpassning och faskompensering»1 4%
Laborationer»2 8%

Genomsnitt: 5.25

Medelmåttig svårighetsgrad
27 svarande

Likströmsnät»4 14%
Transient och stationär lösning»4 14%
Växelström, jΩ,,-metoden (komplexa tal)»2 7%
Bode-diagram & Överföringsfunktioner»4 14%
Filter»3 11%
OP-Förstärkare & återkoppling»4 14%
Resonans, Bandbredd och Q-värde»1 3%
Effekt, effektivvärde, effektfaktor, komplex effekt»2 7%
Anpassning och faskompensering»1 3%
Laborationer»2 7%

Genomsnitt: 4.62

Lätt
24 svarande

Likströmsnät»7 29%
Transient och stationär lösning»1 4%
Växelström, jΩ,,-metoden (komplexa tal)»2 8%
Bode-diagram & Överföringsfunktioner»2 8%
Filter»2 8%
OP-Förstärkare & återkoppling»2 8%
Resonans, Bandbredd och Q-värde»2 8%
Effekt, effektivvärde, effektfaktor, komplex effekt»3 12%
Anpassning och faskompensering»1 4%
Laborationer»2 8%

Genomsnitt: 4.66

Mycket lätt
19 svarande

Likströmsnät»6 31%
Transient och stationär lösning»2 10%
Växelström, jΩ,,-metoden (komplexa tal)»1 5%
Bode-diagram & Överföringsfunktioner»0 0%
Filter»1 5%
OP-Förstärkare & återkoppling»1 5%
Resonans, Bandbredd och Q-värde»2 10%
Effekt, effektivvärde, effektfaktor, komplex effekt»2 10%
Anpassning och faskompensering»2 10%
Laborationer»2 10%

Genomsnitt: 4.84

Mest relevant
21 svarande

Likströmsnät»8 38%
Transient och stationär lösning»0 0%
Växelström, jΩ,,-metoden (komplexa tal)»8 38%
Bode-diagram & Överföringsfunktioner»0 0%
Filter»0 0%
OP-Förstärkare & återkoppling»1 4%
Resonans, Bandbredd och Q-värde»0 0%
Effekt, effektivvärde, effektfaktor, komplex effekt»1 4%
Anpassning och faskompensering»0 0%
Laborationer»3 14%

Genomsnitt: 3.61

Minst relevant
18 svarande

Likströmsnät»5 27%
Transient och stationär lösning»1 5%
Växelström, jΩ,,-metoden (komplexa tal)»0 0%
Bode-diagram & Överföringsfunktioner»0 0%
Filter»1 5%
OP-Förstärkare & återkoppling»1 5%
Resonans, Bandbredd och Q-värde»2 11%
Effekt, effektivvärde, effektfaktor, komplex effekt»0 0%
Anpassning och faskompensering»0 0%
Laborationer»8 44%

Genomsnitt: 6.22


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

28 svarande

0 0%
1 3%
9 32%
11 39%
7 25%

Genomsnitt: 3.85

- Gick inte på föreläsningarna» (?)
- Gick för fort fram och hade ingen direkt kommunikation med klassen.» (2)
- Rätt ofta att Hans tog för givet att man kunde en massa, t.ex. att j var komplexa tal när många använt i tidigare. Sen kunde han nämna ett begrepp en eller 2 ggr lite snabbt och referera till dem hela tiden efteråt, var svårt att hålla koll på det som knappt gåtts igenom.» (3)
- fler uppgifter på tavlan hade varit bra istället för en hel del teori.» (3)
- Hans är grym» (5)
- Hur bra föreläsare som helst. Bästa hitils» (5)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

29 svarande

0 - 25%»2 6%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»3 10%
75 - 90%»4 13%
90 - 100%»20 68%

Genomsnitt: 4.37

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Inget, hans var sjukt effektiv»
- Inget»
- föreläsningarna var mycket bra! svårt dock att veta vad som ska examineras... »
- Kommer inte på nåt vettigt»
- Haft en mer engagerad klass och fokuserat mindre på härledningar och mer på förståelse och sammanhang»
- gjort exempel uppgiffter på tavlan.»
- skrattat mer mer och mer man blir glad då=)»
- inte förklarat så snabbt.»
- Gick inte på föreläsningarna»


Övningar:

10. Vad tyckte du om övningarna?

- Mycket bra.»
- mycket bra, man fick den hjälp man ville... tiderna var dock inte de bästa! jobbigt med 4h på raken! om det är möjligt: dela upp tillfällena så vi får 2*2h per vecka!»
- Jag upplevde det som att det var stor skillnad på ledarna. Dock så var det bra, en snabb för de som fattat och en som tar det lugnt för de som hade det lite svårare.»
- Helt ok»
- Bra»
- väldigt dåliga tider. »
- Nyttiga. »
- alltid bra att få praktisk övning»
- väldigt bra övningsledare»
- hon var bra, han desto sämre. ångrar att jag gick på hans övningar i början»
- De var ok, anledningen till att jag var där såpass få gånger var tiden!»
- Jättebra! Men det är ingen som orkar koncentrera sig fyra timmar i streck! Hade varit mycket bättre att dela upp det på två pass, så hade det inte varit lika mycket att ta in varje gång!»
- givande, svårt att räkna på egenhand. ty dåligt stöd av böckerna.»
- Gick inte på övningarna»
- Ej min typ av studieteknik, va ej på övningstillfällena.»

11. Hur många övningar var du på? (%)

29 svarande

0 - 25%»3 10%
25 - 50 %»5 17%
50 - 75%»5 17%
75 - 90 %»8 27%
90 - 100%»8 27%

Genomsnitt: 3.44

12. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

28 svarande

Eva Palmberg»15 53%
Andreas Skyman»13 46%

Genomsnitt: 1.46

- Gick inte på övningarna» (?)
- Mycket bra övnningledare + dagen innan tentan så satt de extra timmar efter att tiden gått ut för att hjälpa eleverna.» (Eva Palmberg)
- Bra att det gick långsamt så att man verkligen hängde med. » (Eva Palmberg)
- Eva är mycket engagerad och förklarar mycket bra! (borde bli labb ledare om hon kan pspice)» (Eva Palmberg)
- Eva har ett bra långsamt tempo!» (Eva Palmberg)
- Sissådär, gillade inte boktipsen.» (Andreas Skyman)
- Jag tycker att Eva var långsam när jag var där första gången så jag bytte till Andreas snabbt. Andreas förklarade ganska bra och var inte för långsam.. Kanske aningen för snabb, men det var ingen större fara.» (Andreas Skyman)
- Rolig och kunnig. Lätt att diskutera med» (Andreas Skyman)
- Bra, men kanske mer om hur man bör tänka och metodik än just beräkningar» (Andreas Skyman)
- Bra upplägg med demo. Kunde dock ha demat fler uppgifter» (Andreas Skyman)
- han var duktig och pedagogisk» (Andreas Skyman)
- mycket bra kille» (Andreas Skyman)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

13. Vad tyckte du om laborationerna?

Matrisfråga

- Åter igen fail, jag vill kunna välja både givande och Svår därför att de är 2 helt skilda saker. Båda labbarna var givande, men båda var samtidigt svåra.»
- Helt kassa. Gav ingenting. Var bara jobbiga.»
- Väldigt mycket förberedande till första labben, o nästan inget till 2a och b, kunde vara lite mer lagom till alla istället »
- Dåligt med hjälp. Kunde sitta i en timma och bara vänta på hjälp»
- Allt var ganska luddigt om vad som gällde, jag förstod ju vad vi gjorde men hade lika gärna kunnat göra det utan pspice!?»

DC-analys med PSpice (Laboration 1)
27 svarande

Mycket givande»4 14%
Givande»11 40%
Svåra»4 14%
Enkla»4 14%
Onödiga»4 14%

Genomsnitt: 2.74

Simulering, konstruktion och verifiering av hörapparat (Laboration 2a & 2b)
27 svarande

Mycket givande»4 14%
Givande»8 29%
Svåra»8 29%
Enkla»3 11%
Onödiga»4 14%

Genomsnitt: 2.81

14. Vad tyckte du om handledningen vid laborationerna?

27 svarande

Mycket bra»3 11%
Bra»8 29%
Okej»10 37%
Mindre bra»4 14%
Inte alls bra»2 7%

Genomsnitt: 2.77

- utmärkt! riktigt duktiga» (Mycket bra)
- Den kvinnliga handledaren var mycket pedagogisk» (Mycket bra)
- Skulle behövts fler handledare, fick vänta väldigt lång tid på hjälp, dom som fanns var däremot bra. STORT PLUS till Markus Johansson (tror jag han hette) som stannade kvar länge efter varje labb som jag hade så de som inte hunnit bli klara kunde få hjälp o bli godkända. » (Bra)
- Ibland komplicerat när dom var engelsktalande, men det var nyttigt!» (Bra)
- lång kö ibland» (Bra)
- Inland var det bara "Gör så, gör så och gör så och sen är ni klara" utan någon förklaring om varför, det är inte bra.» (Okej)
- Lite svårt att få hjälp, men annars ok.» (Okej)
- Nja! Skulle kunnas göra bättre. Ledaren fastnade så himla länge vid varje preson, så det var svårt att få hjälp!» (Okej)
- Virrig och otillräcklig handledning. Genomgång av programmet och eventuellt oscilloskopet föredras.» (Okej)
- För få handledare, fick vänta ca 30-60 min för att få hjälp.» (Mindre bra)
- Var inte till mycket hjälp. De var både alldeles för få och vissa hade fel inställning genom att exempelvis inte lyssna på studenterna innan de sa att saker och ting var fel.» (Mindre bra)
- som jag skrev lite längre upp» (Inte alls bra)


Kurslitteratur:

15. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Matrisfråga

- Känns som att kurslitteraturen är onödig, om man besöker föreläsningar. annars kan den säkert vara ok!»
- Hade gärna sett mer utförliga lösningar till Eva Palmbergs häfte. Vet att Andreas Skyman hade ett häfte med sig på övningarna som innehöll fullständiga lösningar, men det hade varit fint att få tillgå sådant på egen hand. Byt ut andra boken. Den är endast rörig. Lite svårt att veta vad som är relevant i den boken.»
- Gillar uppgiftssystemet i Elektriska nät-boken, att man först får lite tips o sen själva lösningen»
- Har inte lärt mig någonting från kursboken.»
- Elektriska nät –,, Charles Davidson & PG Hofvenschiöld SUGER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! och i den andra skulle man vlja ha lte mer förklarngar»
- Tyckte inte att den var på en grundläggande nivå. Svårt att hänga med i många resonemang om man redan tyckte det var svårt.»
- Jag personligen tycker att de lämnade väldigt mycket i dimman, till exempel "Då ser vi lätt att:" så hoppar de en massa steg i uträkningarna, svårt att hänga med i exemplen!»

Elektriska nät –, Charles Davidson & PG Hofvenschiöld
29 svarande

Dålig, bör inte användas igen»10 34%
Okej»15 51%
Bra»2 6%
Mycket bra, bör användas igen»1 3%
Köpte ingen...»1 3%

Genomsnitt: 1.89

Elektriska kretsar för Z1 2008/2009 Komplement till kursbok –, Eva Palmberg
29 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 3%
Okej»5 17%
Bra»10 34%
Mycket bra, bör användas igen»12 41%
Köpte ingen...»1 3%

Genomsnitt: 3.24


Tid:

16. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng? ( 7.5poäng = 20h/vecka )

Ange i timmar / vecka.

29 svarande

0 - 10»13 44%
10 - 20»8 27%
20 - 30»7 24%
30 - 40»1 3%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 1.86

- lade ner mindre än jag skulle velat. Cortègen och föreningsuppdrag tog mycket tid.» (0 - 10)
- Jag var väll mycket lat och det var ju det vanliga, man tror att man kan ta de lugnt!» (0 - 10)
- Som vanligt en massa att göra. Mestadels mot slutet. Tiden mot slutet blev knapp och som vanligt kändes det som att det sista i kursen överrepresenterades på tentan...(?)» (20 - 30)
- Försökt räkna en hel del, men har kört fast alltför ofta och inte kunnat hitta någon ledning till evas uppgifter.» (30 - 40)

17. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Räkna uppgifter1.6
2.Litteraturen2.2
Genomföra labb2.2
4.Förbereda labb2.4

- Gråa häftet var helt okej att läsa, den röd-blå-lila boken var däremot ingen höjdare» (?)
- tror jag!?» (?)

18. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- jämnt»
- Ingen aning»
- Mycket mot slutet med all effekt - och alla _formler_!»
- av min icke-föreläsningstid: lv 1-3 ca 35%, lv 4-5 10%, lv 6-7 35%, lv 8 ca 20%»
- Inte så mycket i början, ett litet ryck veckan innan duggan, sen lite mindre igen pga lov o cortege, o sen mycket i tenta veckan igen»
- Som vanligt mest mot slutet. Väldigt lite gjordes i början på perioden.»
- vet ej»
- mest tid veckan efter påsklovet, lite tid i tentaveckan också»
- lika»
- 60%denna kurs, 40% Java»
- Ganska mycket innan påsk, lite efter påsk, Väldigt mycket i slutet innan tentan!»
- En dag innan duggan. Ingenting under Cortegen. Typ allt 2,5 veckorna innan tentan »
- Succesivt mer och mer.»

19. Kommentarer på tiden - räckte den till?:

- jadå»
- Som vanligt klumpades det till sig emot slutet»
- Ja. Var bara jag som var för slapp»
- jadå»
- om man hade disponeerat den lite bättre själv, så ja»
- Mer än väl. Läsperioden var en vecka längre och påsklov på två veckor gjorde att det inte alls kändes lika pressat denna period.»
- ja»
- jorå....»
- ja»
- ja, fast det hade varit skönt med en dag till emellan java tentan och el tentan»
- inte i förhållande till hur mkt vi skulle lära. Hade svårt att hänga med»
- Ja det gjorde den säkert om man hade varit lite mer seriös direkt efter påsk»
- Jadå! Bara att lära sig distribuera den bättre själv!»


Pedagogiskt pris:

20. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

29 svarande

Ja»10 34%
Nej»11 37%
Vet ej»8 27%

Genomsnitt: 1.93

21. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

28 svarande

Ja»7 25%
Nej»13 46%
Vet ej»8 28%

Genomsnitt: 2.03

- Andreas Skyman» (Ja)
- Andreas» (Ja)
- andreas skyman» (Ja)
- Killen» (Ja)
- Eva» (Ja)
- Det var ingen dålig föreläsare, men fortfarande nej.» (Nej)


Tentan:

22. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

27 svarande

Inte alls»2 7%
Ganska bra»14 51%
Bra»9 33%
Mycket bra»2 7%

Genomsnitt: 2.4

- Skrev den inte» (?)
- Det var en del dubletter av ämnen tycker jag, kunde lagt in lite andra saker. Transformation tyckte jag saknades» (Inte alls)
- Känns som att uppgifterna var väldigt olika de från tidigare år/specialfall som vi inte riktigt berört. För 5a är detta okej eftersom att förståelse är A:O, men för de som läst mindre el tidigare och inte har samma ambitioner kan tentan tyckas vara svår och teoretisk.» (Ganska bra)
- kändes som att det var vääldigt många poäng på effekt...» (Ganska bra)
- tyckte den var riktigt svår» (Ganska bra)
- Tentan var svårare än vad hade tänkt mig. » (Ganska bra)
- något mellan ganska bra och inte alls. Tentar var helt "tvärt emot" vad vi räknat på på föreläsnigar och övningar» (Ganska bra)
- vissa grejjer kände jag inte alls igen(för 5:a?)» (Ganska bra)
- Hade gärna haft lite fler frågor så att poängen delades upp bättre. Om det var ett område man missat så vipps så sjunk betyget ett hack..» (Bra)
- Årets tenta kändes mycket lättare än föregående år.» (Bra)
- kanske att den var lite enklare än de upgifter man räknat innan ?» (Bra)
- Tycker den var lite svår men, den var ju mycket relevant iaf!» (Bra)
- Praktiska exempel från "verkligheten"» (Mycket bra)

23. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

27 svarande

Inte alls»3 11%
Ganska bra»5 18%
Bra»12 44%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 2.85

- Hemtenta» (Inte alls)
- tenta är ju standard.» (Bra)
- bra med labbpoäng och tentapoäng» (Bra)
- någon mer dugga skulle varit bra, på saker som var en aning mer avancerade.» (Bra)
- Går ju inte att examinera på något annat sätt som e bättre till "räkningskurser"!» (Mycket bra)


Duggan

Kommentarer och tankar om duggan

24. Hur väl tycker du innehållet av det som skulle testas avspelgas på duggan?

27 svarande

Mycket bra»8 29%
Bra»13 48%
Okej»5 18%
Mindre bra»1 3%
Det här var inte alls vad jag läst på»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- kunde varit lite senare på svårare material så man kunde se om man hängde med på tex jw-metoden osv.» (Mycket bra)
- Speglade det vi gått igenom, något annat vore ju knasigt.» (Bra)
- var dock svårt, kändes inte som att vi hade gått igenom så mycket som examinerades på duggan» (Okej)


Kursutvärdering/SNZ:

25. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- lite radiobuttons som inte funkar som de ska. men det är lite struntsamma.»
- Se till att formulären är riktiga»
- utmärkt»
- vet ej»
- fixa till de formulär som inte funkar. »
- vet ej som vanligt? läser ni värklign igenom alla ändå??? jag tycker att man kan få bättre information genom at kolla på folk efter en förelsning eller ställa någon liten fråga istället för ett segt formulär.»
- bra idé med ämnesuppdelningen men radioknapparna går inte att bocka ur.»
- Att kursutvärderingarna kommer ut i tid, så att man minns vad som va bra och dåligt under kursen. Mycket har trillat bort efter ett halvår!! Skärpning.»


Kursbetyg:

26. Vad tycker du om kursen som helhet?

28 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»7 25%
Bra»14 50%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 3

- Tentan var aningen udda(och svår), sista delen av kursen kändes överrepresenterad. Föreläsningarna helt okej, övningarna likaså (dåliga tider: byt bort 4h i sträck!)» (Ganska bra)
- Skulle inte förutsatt att men kunde så mkt från början. Jag hade svårt med det (kan vara gymnasiets fel?)» (Ganska bra)
- Hans har varit toppen. Övningsledare och lab bra. Tentan, lite för teoretisk/specialfall av berörda områden.» (Bra)
- Fick en helt ny syn på vardagliga saker som har OP-förstärkare i sig!» (Mycket bra)
- Det var en mycket intressant kurs!» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från