ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programutvärdering VT2009, Sjöprogrammen

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-12 - 2009-05-20
Antal svar: 354
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp

1. Vilken program är du inskriven på?

354 svarande

Sjöingenjör»140 39%
Sjökapten»120 33%
Sjöfart och logistik»94 26%

Genomsnitt: 1.87

2. Vilken årskurs följer du i första hand?

352 svarande

Årskurs 1»155 44%
Årskurs 2»104 29%
Årskurs 3»54 15%
Årskurs 4»39 11%

Genomsnitt: 1.93

3. Vilken är din ålder?

352 svarande

18-25»268 76%
25-30»60 17%
Över 30»24 6%

Genomsnitt: 1.3

4. Hade du sjöfartserfarenhet innan utbildningen?

348 svarande

Ja»111 31%
Nej»237 68%

Genomsnitt: 1.68

5. Hur nöjd är du med din utbildning?

351 svarande

0 0%
2 0%
12 3%
19 5%
37 10%
57 16%
96 27%
94 26%
22 6%
10»12 3%

Genomsnitt: 6.79

6. Information i allmänhet

350 svarande

13 3%
70 20%
126 36%
124 35%
17 4%

Genomsnitt: 3.17

7. Kursadministration (studieportalen, kurshemsidor, betygsrapportering etc.)

354 svarande

6 1%
46 12%
103 29%
150 42%
49 13%

Genomsnitt: 3.53

- betygrapporteringen är KASS» (3)
- mkt bra när det fungerar!» (3)

8. Lärarnas kompetens

350 svarande

1 0%
25 7%
112 32%
176 50%
36 10%

Genomsnitt: 3.63

- Hallbjörner är en bra lärare, fler som honom och Johan Magnusson!» (4)

9. Programmets struktur (programmets kurser, när kurserna ges och deras omfattning)

351 svarande

8 2%
55 15%
150 42%
124 35%
14 3%

Genomsnitt: 3.23

- upplägget är kass» (2)

10. Psykosociala arbetsmiljön

353 svarande

1 0%
4 1%
45 12%
180 50%
123 34%

Genomsnitt: 4.18

- många idioter på båtarna, skolan=okej» (4)

11. Fysiska arbetsmiljön

352 svarande

4 1%
23 6%
98 27%
160 45%
67 19%

Genomsnitt: 3.74

- få tillfällen i de riktiga salar. Programmet har fått rätt riktning det sista halvåret.» (2)
- bra lokaler, dålig placering (lindholmen)» (3)
- bra studieplatser saknas» (3)
- - access till lastsim m.fl. är värdelöst, bör kunna gå dit oftare på fritiden.» (4)

12. Studentcentrums arbete

328 svarande

12 3%
43 13%
128 39%
112 34%
33 10%

Genomsnitt: 3.33

13. Sjösektionens arbete

336 svarande

8 2%
18 5%
133 39%
136 40%
41 12%

Genomsnitt: 3.54

- - Anonyma tentor suger - » (4)Kursutvärderingssystem från