ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret - Matematik del D, 2009, LMA162 0404

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-11 - 2009-06-06
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat*

53 svarande

Mycket dåligt»9 16%
Ganska dåligt»3 5%
Varken eller»3 5%
Ganska bra»11 20%
Mycket bra»27 50%

Genomsnitt: 3.83

- Dålig föreläsare, 90% gick på de andra gruppernas föreläsning (Johnnys) så vi var ca 20 personer i salen.» (Mycket dåligt)
- Läraren läste ur boken och var inte alls bra på att lära ut.» (Mycket dåligt)
- ålig föreläsare» (Mycket dåligt)
- grupp 6-10 har inte haft en sån bra föreläsare. han är jättebra som övn.ledare.. men inte så värst bra som föreläsar. vilket har lett till att många har gått över till johnnys grupp, vilket resulterar i att det nästan inte finns någon plats i salarna.» (Mycket dåligt)
- har därför valt att gå på Jonnys föreläsningar.» (Mycket dåligt)
- Föreläsaren för grupp 6-10 kändes väldigt omotiverad och bara löste samma ex. som redan finns i textboken. Med detta så bytte jag till Jonnys föreläsningar som mer eller mindre var helt full.» (Mycket dåligt)
- läraren verkar ha lagt 0 tid på att förbereda föeläsningarna då han kommer in och bäddrar i matteboken och sne tar exemple rakt av, visst att kursne utgåpr från boken och det är bara tt ta exempel därifrån men dte är hans jobb att förbereda föreläsningarna innan och inte ta exempel från övingsboken utan andra excempel så att vi kan räkna sjlva i boken! mkt mkt dåligt!!!!» (Mycket dåligt)
- föreläsaren hade tyvärr alldeles för lite "motivation".. Visade inte mycket engagemang för att lära ut till oss studenter. lite tråkigt tycker jag när det har funkat så bra innan!!!» (Mycket dåligt)
- För lite exempel» (Ganska dåligt)
- Föreläsaren för grupp 6-10 har inte fungerat så bra. Han har inte varit förberedd för föreläsningarna så det har gått mycket tid åt att han står och funderar över vad han ska göra. jag som många andra har gått på johnnys föreläsningar istället så det har varit väldigt fullt där.» (Ganska dåligt)
- joakim räknar endast exempel från övningsboken, kanske borde förklara mer hur man löser ett problem lite mer allmänt som johnny.» (Ganska dåligt)
- Becker kändes något oinspirerad.» (Varken eller)
- Lite väl mycket folk i grupp 1-5 bara, kanske beror på att de i grupp 6-9 inte tyckte om sin föreläsare.» (Ganska bra)
- Jag bytte grupp. Becker var ingen bra föreläsare» (Ganska bra)
- Schematiden utnyttjas ej effektivt. Kom ofta sent igång, detta kompenserades flera gånger med att sluta tidigare!?» (Ganska bra)
- Väldigt koncentrerat, vore bra med ett par extra föreläsningar så man får tid att smälta informationen.» (Mycket bra)
- Väldigt bra/rolig/strukturerad lärare, en av de bästa jag har haft!» (Mycket bra)
- Fast istället för att gå på grupp 6-10 gick jag på 1-5 eftersom läraren var jättedålig i grupp 6-10. Så jonnys föreläsningar är mycket bra !..» (Mycket bra)
- Kunnig, rolig och pedagogisk föreläsare.» (Mycket bra)
- Var första gången jag hade Jonny en hel läsperiod och det var riktigt bra! Går annars i grupperna 6-10.» (Mycket bra)
- Johnny vet precis hur man ska förklara saker, precis vad som upplevs som svårt. Välbalanserade föreläsningar. Bra med exempel.» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar var du på?*

53 svarande

0-20%»1 1%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»2 3%
80-100%»50 94%

Genomsnitt: 4.88

3. Om du inte närvarade på föreläsningarna (eller endast vid fåtal tillfällen), vad berodde detta på?

- Ingen idé att gå på en föreläsning där läraren bara läser ur boken. Jag har gått på johnnys föreläsningar istället.»
- Sömnbrist....»
- Sjukdom/försovning»
- Var på alla.»
- gick på johnnys eller kund elika gärn aläsa boken hemma!»

4. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

53 svarande

För lite övningar»8 15%
Väl avvägt»43 81%
För många övningar»2 3%

Genomsnitt: 1.88

- spontant så skulle jag vilja räknat mer tal och få bredd. Istället så hastar man igenom många tal och efter ett tag så kommer man ej ihåg hur de skulle lösas, utan att gå igenom sina anteckningar. om man övar mer så fastnar mer i ryggraden.» (För lite övningar)

5. Hur har övningarna fungerat?*

53 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»33 62%
Mycket bra»14 26%

Genomsnitt: 3.11

- det är svårt nu o många som ska ha hjälp samtidigt» (Ganska dåligt)
- många elerver byter grupp vilket gjorde vår mycket stor. jag gick i gr 3 och han som skulle hjälpa oss på tisdagar kunde inte förklara alls så han var inte till mycket hjälp» (Ganska dåligt)
- Har ej deltagit» (Ganska bra)
- Ibland stökigt på övningarna. Folk sitter o pratar för mycket så att man inte kan koncentrera sig» (Ganska bra)
- har inte varit på så många» (Ganska bra)
- Bra att det går att få övningsledarna att göra svåra uppgifter som många frågar om på tavlan nu. Sparar mycket tid och fler hinner få hjälp» (Ganska bra)
- Jag har inte gått på så många övningar, kanske 3? Föredrar att plugga i mindre grupp.» (Ganska bra)
- Under vissa övningstillfällen hände det att en och samma person fick hjälp i 30 min eller längre» (Ganska bra)

6. Hur många övningar var du på?

53 svarande

0%»12 22%
25%»4 7%
50%»8 15%
75%»13 24%
100%»16 30%

Genomsnitt: 3.32

7. Hur upplever du upplägget på övningarna?*

53 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För lite tavelgenomgång.»12 22%
Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.»36 67%
För lite tid för eget arbete.»1 1%
För lite tid till att ställa frågor.»9 16%

- har ej varit där» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- tavelgenomgång sker bara på begäran. Kanske vore bra att alltid ha en uppgift (ur boken eller påhittad av läraren) som tas på tavlan så man får se så många exempel som möjligt» (För lite tavelgenomgång.)
- Kan inte riktigt yttra mig, men måste då frågan är markerad med röd stjärna.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Lite svårt att svara på, då jag inte varit på så många övningar.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)

8. Hur var arbetsbördan på kursen?

53 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
15 28%
33 62%
5 (För hög)»5 9%

Genomsnitt: 3.81

- Fler exempel hade underlättat» (4)
- Ibland var det för många uppgifter per vecka (oftast var det många med a,b,c-uppgifter som var väldigt många och svåra). » (4)
- Detta var den svåraste delkursen, och ligger lite olyckligt i sista läsperioden när man är som tröttast.» (4)
- lägre i början och mycket hög mot slutet» (4)
- Väldigt individuellt.» (4)
- För många olika moment med lite tid för varje» (5 (För hög))

9. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?*

53 svarande

Högst 5 timmar»5 9%
6 - 10 timmar»25 47%
11 - 15 timmar»9 16%
16 - 20 timmar»10 18%
Minst 21 timmar»4 7%

Genomsnitt: 2.67

- Har tyvärr haft mycket annat att plugga under perioden. Tex högskoleprov, arkitektprov och matematik- och fysikprov.» ( 6 - 10 timmar)
- Ubnder förutsättning att man bara menar föreläsningar som lektionstid.» ( 6 - 10 timmar)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 5%
Varken eller»9 16%
Ganska stor»27 50%
Mycket stor»14 26%

Genomsnitt: 3.98

- väldigt svår litteratur. hade inte vart fel med bättre genomgång av exempel i boken» (Ganska liten)
- Kursboken är inte alltid så lätt att få hjälp ur. Kör man fast är det sällan man hittar svar där. Antingen är det för svårtolkat eller så finns det inte exempel på just den typen av problem man har.» (Varken eller)
- Jag har haft större nytta av föreläsningsanteckningarna.» (Varken eller)
- Övningsboken är ett måste» (Ganska stor)
- Speciellt övningarna är bra. Känns bra med kurslitteratur anpassad speciellt till tekniskt basår» (Mycket stor)
- Eftersom föreläsningarna inte gav så mycket fick man ta saken i egna händer..» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material m.m.?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Varken eller»13 24%
Ganska bra»18 33%
Mycket bra»19 35%

Genomsnitt: 4

12. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?*

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Varken eller»5 9%
Ganska bra»16 30%
Mycket bra»31 58%

Genomsnitt: 4.45

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

53 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»2 3%
Varken eller»6 11%
Ganska bra»25 47%
Mycket bra»17 32%

Genomsnitt: 3.96

- Jag satte mycket dålig pga. grupp 6-10 föreläsare. Men i övrigt så var allt bra, dvs. Jonny och övningsledaren Sara.» (Mycket dåligt)
- det måste vara bättre föreläsare» (Ganska dåligt)
- ganska dåligt pga av att föreläsningarna var som dom var, tyvärr ganska dåligt. » (Ganska dåligt)
- hade svårt att förstå labkompendiet även om jag läste det dagen innan labb, vad man skulle göra och hur man skulle gå till väga» (Ganska bra)
- Svåraste mattekursen hittils» (Ganska bra)
- Matte kurserna under året har fungerat mycket bra, jag har lärt mig jätte mycket och tycker att Jonny är den bästa läraren under hela basåret!» (Mycket bra)
- Jhonny är väldigt bra, otroligt pedagogisk!» (Mycket bra)
- Johnny är verkligen jättebra! Den bästa läraren jag har haft. Han får med alla på sina föreläsningar. » (Mycket bra)
- Johnny är en jättebra lärare!» (Mycket bra)
- Gillar Johnny som föreläsare han är grymt duktig inom matte och på att väcka intresse under föreläsningarna. Samtidigt är han lugn och metodiskt och jag hade aldrig lärt mig alla denna matte utan hans föreläsningar. » (Mycket bra)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget med en lång helg, gav väldigt mycket extra pluggtid»
- upplägget»
- övningslärarna»
- Självklart Jonny Lindström =)»
- repetition inför tentan, exempeltentor»
- Johnny. Mycket bra föreläsare. »
- Jonny Lindström»
- Mycket exempelräkning denna kursen, tror det var bra.»
- Jonny Lindström»
- Jonny !... »
- Jonny Lindström»
- Föreläsningarna»
- Jhonny»
- Jonny»
- johnny»
- läraren. fram för allt johnny. och lars»
- Johnny :)Och så som det var i år att man flyttade vissa delar av läsperiod 4 till tredje perioden, det var väldigt bra. »
- jonny, väldigt bra föreläsare»
- Johnny som föreläsare»
- Johnny, men med lite mer engagemang.»
- Jonny»
- upplägget»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna»
- Fler föreläsningar»
- Föreläsare.»
- bättre föreläsare»
- Fler exempel»
- att man har minst tre övningar per vecka. »
- ingenting...»
- den sista biten nu är svår och går för fort fram tycker både jag o i stort sett alla jag pratat med..!»
- dugga och inlämningsuppgifter»
- Eftersom vi inte håller på så länge med varje kapitel är det svårt att hinna bli "varm i kläderna" innan man hoppar till nästa, man hinner inte lära sig knepen. Vore bra om läraren kunde ge tips på hur olika sorters integraler i regel brukar lösas och kanske små "gör och inte gör" rutor med vanliga misstag. Sånt som man inte hinner upptäcka själv på den tiden man håller på med kapitlet.»
- Bättre föreläsare till de sämre grupperna , en jättebra var period 3s föreläsare lasse !... Att ha honom hela året hade varit grymt bra»
- Schemat»
- Upplägget»
- mer övningar och mer hjälp i övningarna»
- Joakim var ingen bra föreläsare»
- Grupp 6-10 föreläsare»
- Olyckligt att alla föreläsningar (både fysik och matematik) var utspridda på endast två dagar, vilket lockade till att stanna hemma de andra dagarna, vilket ofta medför mindre pluggtid.»
- En annan föreläsare än Joakim Becker»
- thomas var ingen vidare som lärare»
- nya övningsledare»
- LÄRAREN! eller åtminstonde hans (brist???) på arbete»
- ingenting»
- eventuellt en ny föreläsare eller en klar förbättring av engagemanget hos föreläsaren!»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från