ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret - Fysik del C (modern fysik), LMA537 0304

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-11 - 2009-06-06
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»5 9%
Ganska dåligt»2 3%
Varken eller»10 18%
Ganska bra»24 45%
Mycket bra»12 22%

Genomsnitt: 3.67

- Föreläsningarna har ibland varit bristfälliga inom vissa områden. Tex har föreläsaren ibland redovisat saker där det inte har framgått vilken anknytning det har till övrigt material samt vad det ska användas till. Pedagogisk plan tycks ej existera.» (Mycket dåligt)
- Dåliga föreläsningar! Andreas tar saker ur luften, och försöker förklara dom, utan några exempel eller något försök att sätta saker i sammanhang. Det första han sa på kursen var att eleverna förra året ville ha fler exempel, och att han lagt in det på övningarna. Guess what!? Det hjälpte inte. Exemplen från boken är inte svåra nog, och det är dessa man går igenom på övningarna. MER EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGARNA. MER SAMMANHANG. Ska karln ha så otroligt svåra uppgifter på tentan vill jag se att han går igenom så svåra uppgifter på föreläsningarna. För just nu är nivån på föreläningarna och på frågorna i boken så ofattbart låga jämfört med det han helt plötsligt drar upp på tentan. Man kan inte lära sig ALLT själv.» (Mycket dåligt)
- För lite exempel och relevans till övningsuppgifterna man skulle göra.» (Ganska dåligt)
- För mycket teori, för lite exempel. Man hade i stort sett ingen nytta av föreläsningsanteckningarna.» (Ganska dåligt)
- Han går lite för fort fram, hade varit bättre med fler föreläsningar och förklara mer.» (Varken eller)
- för lite exempel på det som kommer i boken» (Varken eller)
- överlag bra struktur men går alldeles för fort fram, och lämnar inte utrymme för förklaringar.» (Varken eller)
- Inget fel på Andreas, däremot så kommer man inte in i ämnena eftersom vi ibland hade 2 olika saker i veckan med 1 föreläsning på varje.» (Varken eller)
- tycker det gås igenom för dåligt med exempel. för att klara uppgifterna ger föreläsningen bara en liten grund.» (Varken eller)
- Fördåligt samspel med föreläsningarna och boken. Förlite exempel uppgifter.» (Varken eller)
- skulle vara bra om Andreas stannar upp ett tag efter att han skrivit upp "komplicerade" uträkningar på tavlan. det kan vara svårt att se när man sitter långt bak i klassen eller att han skriver upp dessa betydligt större.» (Ganska bra)
- för lite exempeluppgifter, men i övrigt mkt bra upplägg» (Ganska bra)
- Bra med demo på projektor. » (Ganska bra)
- har varit mycket "filmvisning" vilket jag tror var viktigt för att förstå hur bl.a. vågrörelser fungerar.» (Mycket bra)
- Andreas har en väldigt tydlig struktur på sina föreläsningar, vilket underlättar mycket. Plus att han är en bra föreläsare och han använder mycket bilder/program för att illustrera det han lär ut. Ibland gör han roliga ljud också =)» (Mycket bra)
- Det var klass på Andreas! Riktigt bra föreläsningar.» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

53 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»1 1%
80-100%»52 98%

Genomsnitt: 4.98

- Alla.» (80-100%)

3. Hur har övningarna fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Varken eller»19 35%
Ganska bra»15 28%
Mycket bra»16 30%

Genomsnitt: 3.83

- jag tycker att övningsledarna har gjort ett superbt jobb.» (Ganska dåligt)
- Har ej deltagit» (Varken eller)
- har ej varit där..» (Varken eller)
- Inte deltagit» (Varken eller)
- Har gjort övningar mesta dels på egen hand och med andra studenter, och kan därför inte ge en rättvis åsikt om övningarna» (Varken eller)
- Föredrar att plugga i mindre grupp, gick på väldigt få övningar då jag tycker det kan bli för hög ljudnivå när man sitter så många i samma rum.» (Varken eller)
- Vår övningsledare kunde inte hjälpa oss med alla uppgifter» (Varken eller)
- Bra med tavelgenomgångar» (Ganska bra)
- Utmärkta övningsledare som vet vad dem sysslar med. Pedagogiska och bra.» (Mycket bra)
- Bra att det var standard att alltid ta minst en uppgift gemensamt på tavlan» (Mycket bra)
- övningarna har fungerat mycket bra fram tills de sista veckorna då elver från andra grupper började gå, även om vi fick hjälp i första hand så blev tyvärr ljudnivån mycket hög. Gustav får högsta betyg!» (Mycket bra)
- Vi i grupp 3 hade en väldigt bra övningsledare. Han verkade alltid på gott humör och var trevlig, han förklarade bra och svarade väldigt tålmodigt på alla typer av frågor =) » (Mycket bra)
- Jävligt bra med genomgång direkt i början på ett tal. Får gärna ta ett tal man själv inte skulle räkna. Men bra att få se lite hur det funkar och hur man ska tänka och använda sig av formlerna.» (Mycket bra)

4. Hur har laborationerna fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»7 13%
Varken eller»7 13%
Ganska bra»27 50%
Mycket bra»10 18%

Genomsnitt: 3.67

- Laborationerna har ofta dragit över på tiden. De har varit svåra att förstå, då vi ofta gått igenom de saker som laborationen handlar om först efter laborationen. Mycket text i laborationskompendierna som inte alltid varit till någon större nytta för ökad förståelse.» (Mycket dåligt)
- Ibland har utrustningen strulat så att det har blivit väldigt ont om tid på slutet!» (Ganska dåligt)
- Då föreläsaren missade ett tillfälle har vi ofta inte hunnit gå igenom det vi ska till labbarna vilket gör det svårt att hänga med » (Ganska dåligt)
- Bättre instruktioner för hur man använder utrustningen skulle behövas.» (Ganska dåligt)
- Alldeles för många personer på labbarna.» (Ganska dåligt)
- Svårt att relatera labbarna till det vi lärt oss. Trist att labbhandledarna måste börja med att gå igenom saker för att ingen har fattat det Andreas redan gått igenom. Dumt att vi bara har två timmar. Alldeles för stressigt, vad hände med fyra timmar? Som på kemin?» (Ganska dåligt)
- labledarna kanske inte alltid är så nogranna med att kolla vad man gjort och bara godkänner endå.» (Varken eller)
- Lite dåligt med genomgångar innan man började. Att man inte förstod den tekniska utrustningen saktade ner arbetet onödigt mycket. Sen kunde labbhäftena vara lite oklara med. Man förstod inte alltid vad uppgiften gick ut på och vad de var ute efter för svar.» (Varken eller)
- Ett par av labbarna var väldigt svåra att hinna med under labbtiden, och det hände att det inte fanns tillräckligt mycket material så att man fick vänta på att kunna utföra laborationen.» (Varken eller)
- Känns som att man ibland fick stressa igenom för att tiden inte räckte till, kändes även ganska meningslöst att ha labb på ex. ljus innan vi ens gått igenom det på föreläsning. » (Varken eller)
- Har varit svårt att hinna med allt eftersom fördelningen i grupperna varit såpass olika. Grupp 10 hade fyra stycken elever medan grupp 9 hade många fler. Fanns inte tid att få hjälp så man hann med allt på utsatt tid.» (Varken eller)
- det är synd att man inte hinner utföra alla laborationer/ labbtillfälle även om man har läst igenom häftet före lektionen. » (Ganska bra)
- Lite svårt att veta vad man sysslar med ibland, men visst. Dem har väl fungerat.» (Ganska bra)
- bra struktur, lagom mycket uppgifter» (Ganska bra)
- Man har inte alltid hunnit med allt. » (Ganska bra)
- Vissa labbar låg före föreläsningarna, så mycket nytt presenterades tidvis på dessa. » (Ganska bra)
- kanonbra handledare!» (Mycket bra)
- Till skillnad från elläran så kändes det som om tiderna var bättre anpassade till laborationerna. Man behövde inte stressa, utan hade tid att göra och tänka igenom. Bra att kunna testa på sakerna lite då det inte hinns gå igenom så noga på föreläsningarna» (Mycket bra)
- bra labortaionsledare som förklarat och varit till hands, mkt hjälpsamma och kunniga» (Mycket bra)

5. Hur var laborationerna inlärningsmässigt?

53 svarande

Inte alls givande»11 20%
Givande»38 71%
Mycket givande»4 7%

Genomsnitt: 1.86

- vet inte om jag lärde mig så jättemycket. I och med att så mycket kraft och koncentration gick åt till att försöka få labbutrustningen att fungera (och förstå vad frågan egentligen gick ut på) så blev det inte så mycket reflekterande över innebörden i det man gjorde. Man ville mest bara få det klart.» (Inte alls givande)
- Man har fått känslan att de bara är något man måste ta sig igenom» (Inte alls givande)
- Sista labben om strålning var jättebra, det andra kändes som om det inte gav så mycket.» (Inte alls givande)
- Synd! Labbar hade kunnat varit en gyllene chans att få se och ta på det man pratat om på föreläsning. Tycker inte riktigt det levde upp till det.» (Inte alls givande)
- Man fick en större förståelse av att göra dem» (Givande)
- Var lite mycket så man blev snarare stressad och försökte bara få laborationen gjord och godkänd.» (Givande)
- Trots allt så gav laborationerna minnesbilder av vissa grejer som hjälpte förståelsen. Lärarna har varit bra, förklarar och tar sig tid att hjälpa till på ett bra sätt. Det man skulle skriva in i labbkompendiet hanns tyvärr sällan med.» (Givande)
- Skulle vara mycket bättre om man lägger labbarna så man först har föreläsningen som "handlar" om det ämne som man sedan labbar om, och inte tvärt om så man då när man labbar inte riktigt förstår de hela.» (Givande)


Din egen arbetsinsats

6. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»3 5%
75%»11 20%
100%»38 71%

Genomsnitt: 4.62

- inga övningar» (50%)
- Alla föreläsningar, inga övningar» (50%)
- Går/har gått till minst en övning per vecka, ibland alla. Ibland andras övningar.» (75%)
- Alla laborationer. Nästan alla föreläsningar, men få övningstillfällen.» (75%)
- Detta är om man inte räknar med övningar... i så fall skulle det nog bli 75%» (100%)
- Beror på hur man menar, gått på alla föreläsningar, suttit på skolan och pluggat under övningar, men inte i salen.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

7. Hur begripliga är kursens mål?

52 svarande

Jag har inte sett/läst målen»31 59%
Målen är svåra att förstå»5 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 9%

Genomsnitt: 1.8

- finns inga uppsatta mål på kurs-PM som har delats ut.. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Har kollat upp dom själv på internet.» (Målen är svåra att förstå)
- Står väl allting där. Punkt slut.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»19 67%
Nej, målen är för högt ställda»8 28%

Genomsnitt: 2.25

- MÅLEN verkar rimliga, men Andreas utlärningssätt och extrema krav får dom att verka orimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kanske aningen för högt. Men annars är det väl bara att kämpa på för att nå målen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Då kursen har så många vitt skilda delmoment så är det svårt att veta vad som är det väsentliga. Det blir löjligt när föreläsaren säger saker som "Jag är hård alltså", som om han skulle vara hårdare än de flesta och därigenom försöka inguta någon slags respekt baserad på rädsla.» (Nej, målen är för högt ställda)

9. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»7 15%
Ja, i hög grad»5 11%
Vet ej/har inte examinerats än»31 70%

Genomsnitt: 3.5

- Åtta korta uppgifter på den här kursen med så stor omfattning?! Förkastligt. NÅGOT testade den väl dock, varav mycket var ens kunskaper i matematik.» (I viss utsträckning)
- Tyckte det var för spretigt och för mycket olika saker att läsa på inför tentan. En dag i repetitionsveckan gick åt till föreläsning. Kunde varit bättre planering.» (I viss utsträckning)
- Tycker att kursen "hoppar" för mycket från ämne till ämne. Ingen röd tråd genom kursen.» (I viss utsträckning)
- tycker dock att sluttentamen kunde innehålla mer frågor, ett större prov helt enkelt! det var bara några delar av allt vi gått igenom som togs upp och var det då dom delarna man kunde sämst så var det kört tyvärr..» (I viss utsträckning)
- O, ja.» (Ja, i hög grad)
- Jag tycker dock att tentan var lite väl svår, särskilt när man kan få stora avdrag för så många saker. Om jag har fattat hans avdragssystem rätt så kan man i princip ha rätt lösningsgång och svar på en uppgift, men om man skriver fel enhet och fel värdesiffror så försvinner 75% av poängen. » (Ja, i hög grad)
- Kändes väldigt svårt om man ser till uppgifterna i boken. » (Ja, i hög grad)
- har inte examinerats än» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»10 18%
Ganska stor»22 41%
Mycket stor»17 32%

Genomsnitt: 2.98

- Av det jag har lärt mig den här kursen har alldeles för lite varit från föreläsningar.» (Mycket liten)
- Varken eller» (Ganska liten)
- Undervisningen har varit fokuserad på för många områden. Den har haft dålig anknytning till övningsmaterialet samt laborationerna. Föreläsningarna har varit ganska oinspirerande och i min åsikt ej speciellt pedagogiska» (Ganska liten)
- teorin får man på föreläsningarna. » (Ganska stor)
- Väldigt bra övnings lärare.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»12 22%
Ganska stor»21 39%
Mycket stor»19 35%

Genomsnitt: 3.09

- den var inte så pedagogisk» (Ganska liten)
- Boken förenklar förklaringarna för mycket så man får ingen vidare förståelse ur boken.» (Ganska liten)
- I boken är förlaringarna inte alltid de bästa, de är ganska svåra att förstå. Har man fastnat på ett övningstal så är det inte säkert att svaret finns i boken.» (Ganska liten)
- Sammanfattningarna i kurslitteraturen har hjälpt mig mycket. Dock har böckerna ibland en förmåga att krångla till saker när de skall förklara vissa begrepp och liknande. Dålig anknytning mellan kurslitteratur och föreläsningar» (Ganska stor)
- Hade varit bättre om Andreas gjorde lite mer övningsuppgifter, för det känns som bokens förtryckta skiljer sig rätt mycket emot hans exempel tentor och så.» (Ganska stor)
- Föreläsnings anteckningarna har varit väldigt användbara i denna kurs.» (Ganska stor)
- Hade det inte varit för boken hade jag inte lärt mig något, i princip. I efterhand kan man börja fundera på varför man ens dök upp på föreläsningarna. » (Ganska stor)
- Här fick man verkligen användning för sina böcker. Det som man inte förstod på föreläsningen kunde man oftast läsa sig till i boken (och vice versa)» (Mycket stor)
- Fått läsa mig till en del» (Mycket stor)
- De extrauppgifter vi fått ut gjorde stor nytta, bland annat fick vi ut gamla tenta- och duggauppgifter och det gjorde att man fick en aning om hur tentauppgifterna var utformade. » (Mycket stor)
- För att klara av att räkna på talen måste man läsa igenom boken.» (Mycket stor)
- Fysikböckerna var bra, med ledning i facit som hjälpte då man körde fast!» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»24 45%
Mycket bra»26 49%

Genomsnitt: 3.43

- De tillhörande repetitionsuppgifterna till varje föreläsning kom ut för sent, samma med facit till dessa.» (Ganska dåligt)
- Ibland kom materialet ut för sent! Vore bra om alla labbar och alla inlämningsuppgifter fanns tillgängliga direkt.» (Ganska bra)
- Aktivt på kurssidan. Det är positivt!» (Ganska bra)
- Låg nere ibland..» (Ganska bra)
- Rent tekniskt funkar det bra! » (Ganska bra)
- för lite uppgifter på tentanivå!» (Ganska bra)
- Helt felfritt!» (Mycket bra)
- Bra flöde med info och dokument.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»23 43%
Mycket bra»15 28%
Har ej sökt hjälp»9 16%

Genomsnitt: 3.47

- det var ofta långa köer på övningarna och på labben fick jag inga svar på mina frågor» (Ganska dåliga)
- en del elever går på andras övningstillfällen vilket i sin tur har gjort att jag vissa gånger inte har fått hjälp på mina övningstillfället pga. de andra tagit upp den tiden. » (Ganska bra)
- Ibland är det för många som vill ha hjälp samtidigt. Inte alltid man hinner få hjälp under en övning då» (Ganska bra)
- Det har kommit mycket folk ifrån andra grupper som har tagit tid ifrån grupp 5. Vi skrev då till slut upp två listor, en för grupp fem och en för andra. Det fungerade inte heller då de skrev in sig på grupp 5 listan i alla fall. Vi meddelade då övningsledaren som då sa till dem men vissa ändrade inte lista ändå. Det skulle vara bra om övningsledaren har namnlistor så att det blir rättvist.» (Ganska bra)
- Det är väl bara att gå på övningarna? » (Ganska bra)
- Borde finnas fler möjligheter och tillfällen att ställa frågor och få hjälp. Den schemalagda hjälpen räcker inte till.» (Ganska bra)
- en del övningsledare behärskade inte vissa delar av kursen. Särskilt då tog hjälpen extra lång tid och bara till några få!» (Ganska bra)
- Har sökt hjälp mestadels av andra studenter som jag arbetat ihop med.» (Har ej sökt hjälp)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 24%
Mycket bra»39 73%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.77

- Vi hjälper varandra» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 24%
Hög»31 58%
För hög»9 16%

Genomsnitt: 3.92

- Det har varit bra med inlämningsuppgifterna. det har tvingat oss att sätta sig in i uppgifterna och ämnet.» (Lagom)
- kursen är ganska ytlig inom vissa områden men det blir jobbigt att komma ihåg olika principer och forlmer när det blir för många olika delämnen i en kurs.» (Hög)
- vissa uppgifter har vi inte fått medel för att lösa. Som tex. sista uppg på Duggan, som ingen av 250 elever klarade. Om ingen av 250 klarar att få mer en 1/4 poäng på en uppgift så tycker jag att nivån ligger för hög eller att fokus under föreläsningarna ligger helt fel. Tentan har vi inte skrivit än så den kan jag inte uttala mig om..» (För hög)
- För många extra uppgifter och duggor som tog kraft ifrån de vanliga övningarna. Överlag så tycker jag att det borde räcka med övningarna i boken och att föreläsaren inte ska behöva lägga upp extra uppgifter på kursportalen, antingen eller. Väldigt splittrat fokus på de olika delmomenten gör att det blir svårt att förstå vad som är viktigt.» (För hög)
- Jag sitter här, med femmor i alla kurser innan. Jag är jävligt ambitiös med det här basåret. Och det är INTE ett skämt och ingen överdrift, när jag säger att jag satt 12 timmar om dygnet, mellan åtta på morgonen och tio på kvällen, VARJE DAG sju dagar innan den här tentan. Och går ifrån den och håller tummarna för en fyra. Hoppas att jag har något poäng över gränsen från en trea. Var sitter felet?! Under kursens gång har jag pluggat som vanligt, tentapluggat ungefär det dubbla. Ändå gick det snett. Alltså: för hög belastning. Verkligen inte normal belastning iallafall.» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 22%
Hög»37 69%
För hög»4 7%

Genomsnitt: 3.84

- Matten krävde mycket tid» (Hög)
- Det var svårt att hinna med, men jag tror iaf att jag klarade tentan :)» (Hög)
- Huvudsakligen pga mattekursen» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Dåligt»6 11%
Godkänt»21 39%
Gott»16 30%
Mycket gott»6 11%

Genomsnitt: 3.26

- Vi har tidigare haft två stora block med ett ämne vardera, mekanik och ellära. Den sista kursen känns som ett hafsigt hopplock av resten. Även om tidigare kurser var utmanande så kändes det aldrig som orimliga krav ställdes, vilket är känslan på denna kurs.» (Mycket dåligt)
- Det här bör inte ses som ett påhopp, men en pedagogik-kurs till Andreas kanske?» (Mycket dåligt)
- Känns som ett ihopskrapande av den fysik vi inte hunnit med tidigare, svårt med så mycket olika saker som inte hör ihop» (Dåligt)
- Tycker att det är stor skillnad på föreläsningar och dugga/prov tentan. Under föreläsnings går allt igenom grundligt medan dugga/prov är "" för svåra "" i jämförelse. Tycker att dom borde ligga på ungefär samma nivå, att om man tex vill använda sig av avandcerade uppgifter då borde föreläsningarna också gå på djupet eller?» (Dåligt)
- fokus ligger på fel saker och fler exempel under föreläsningstid behövs. 4 inlämningsuppgifter, 1 dugga och extra uppgifter till varje föreläsning blir övermäktigt. Man måste kunna greppa det man har att göra, det blir för rörigt. Man får en känsla av att man försökt trycka in så många ämnesområden som möjligt under dessa 8 veckor, man hinner inte greppa något innan vi har bytt inriktning igen.» (Dåligt)
- För lite av för mycket matererial. Hade varit bättre att fördjupa sig i lite och sovra bort vissa kapitel.» (Godkänt)
- Svår kurs pga att det är så många olika små delar.» (Godkänt)
- Eftersom det är så hastiga genomgångar av varje kapitel känns det lite spretigt.» (Godkänt)
- Kursen är ganska bred, skulle egentligen uppskattat att man delat upp den i två tentor då tror jag man skulle lärt sig mer, nu måste man läsa in så otroligt många områden och uppgifter på kort tid att man bara får en övergripande uppfattning om vad allt gäller.» (Godkänt)
- Bra, även om det inte var lika intressant som de två första kurserna i fysik. Man känner att detta är "det som blivit över" och det blir lite hoppigt mellan de olika ämnena. Vågrörelser var mest intressant.» (Gott)
- dock tycker jag och många med mig att andreas lägger onödigt mycket kraft betydelse i petitesser, typ rätt antal värdesiffror etc. t.ex. I en uppgift så räknar du fram till 897 K. Svarade du med det så var det fel. rätt svar skulle istället vara 900 K. En värdesiffra!» (Gott)
- Väldigt bra struktur. Ordning och reda med Andreas. » (Mycket gott)
- Jag tycker att Andreas har gjort ett riktigt bra jobb med att försöka pussla ihop de olika delarna som var kvar. Kursen bestod ju av många olika delar, men med bra struktur så fick man en bra överblick och det kändes inte rörigt. » (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningstillfällena. Andreas upplägg av lektionerna, tycker att det är mycket bra att han inför varje lektion först går igenom vad som ska behandlas under föjande lektion och att han illusterar med hjälp av datorn.»
- Långa helger, enklare att plugga om man inte behöver ta sig till föreläsningar varje dag.»
- bra föreläsare»
- Schemat =)»
- övningar»
- Heureka, är en väldigt bra bok.»
- att han med datorprogram visar rörligt hur t.ex ljusvågor och inteferens osv fungerar. är inte så lätt att föreställa sig annars»
- Janusz Kanski»
- Labbarna»
- Labbarna var bra, och mycket givande. »
- övnings tillfälle»
- I princip allt. »
- Det bra jag kan komma på är att Andreas började varje lektion med att rada upp det vi skulle gå igenom.»
- övningarna och genomgångarna på uppgifter ur veckans plannering varje gång, det har varit väldigt givande»
- inlämningsuppgifter»
- föreläsningstrukturen, bonusuppgifterna, duggan»
- Föreläsningarna och övningarna har varit det som jag lärt mig mest på.»
- De strukturerade föreläsningarna»
- föreläsaren, duggan samt inlämningsuppgifterna, skönt att få med sig lite extra poäng till tentan, vilket också gör att man arbetar jämnt under hela perioden!»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- , dock är det många som går på andras övningstillfällen. dettta är nog ett problem som ofta uppstår. kanske skulle det underlätta att fråga gruppen om alla verkligen tillhör gruppen som övningstillfället är ämnat till. sen kan man ta övriga i mån om tid.»
- Lägg upp utdelat material tidigare och tryck gärna in ett par extra föreläsningar. Det blev mycket att ta in på slutet.»
- lite petig i rättning av inlämnings uppgifter och dugga. »
- Upplägget för denna kurs, som är så bred, vilket borde tenteras grundläggande. »
- Att man går in mer ingående vad som är väldigt viktigt att lära sig»
- upplägget på kursen. Mer fördjupning i vissa kapitel.»
- Lärarens upplägg»
- Andreas borde upprepa små detaljerna lite mer för det är det som har gjort att man inte riktigt greppar vissa grejer i fysiken och därefter gör enkla misstag som fäller en på tentan.»
- Upplägget på föreläsningarna»
- Jag tycker att det är lite märkligt med bara 2 föreläsningar i veckan då vi har så många områden att gå igenom.»
- Föreläsaren bör visa mer lösningsmetoder, eftersom det ändå är det som vi behöver kunna. Mindre föreläsningstid på bevis av formler, vilket var det enda vi inte behövde kunna. Mer pedagogiska förklaringar för vad det är vi faktiskt håller på med. »
- bättre lärare»
- Upplägget av kursen i allmänhet. Laborationerna. Anknytningen mellan litteratur och föreläsningar. Pedagogisk utbildning av föreläsarna tycks ej existera (något man fått intryck av även på Kemi och ellära kurserna), vilket har drabbat inlärningsmöjligheterna på kursen. Även föreläsare på högskolan måste vara pedagogiska!»
- läraren bör ändras. Han är inte bra på förklara alls»
- Det ända bör förändras till nästa år är rättningen av tentorn, att få -1 på en fel svarat uppgift är helt sjukt, hoppas att ni är medvetna am hur rättningen sker, ni kan samtidigt ställa extra fråga till alla elever om dem är nöjda med rättningen. tack »
- labbarna var dåligt upplagda, alldeles för mycket till för kort tid, ingen tid till reflektion eller misstag och våran labbledare var inte kapabel till att svara på våra frågor. gärna mer tid eller färre labbar»
- Kanske lite snällare tenta/rättning. Om inte annat så för att minska alla elevers ångest för att stupa på mållinjen och inte klara basåret =p»
- Mer sammanhang, mer exempel. Man måste få veta vad det Andreas går igenom handlar om, inte bara på en förklaring på just vad det är. Sätt saker i ett sammanhang! Han måste och vara tydligare tidigt i kursen på hur petig han är med att man ska skriva enhet och rimlighetsbedöma svaret, och kanske börja med att gå igenom VARFÖR han tycker att det är så viktigt att avrunda till rätt antal decimaler? Just nu känns det som att man fick en chock inför tentan, kännde mig mest motarbetad. Som om att han hoppas att ingen skulle klara den?!»
- labbarna, man lär sig inte så mycket skulle hellre haft extra övningar på specifika områden, kanske man fick en gruppuppgift eller något om ljus istället för labb, sen gillar jag inte att det är så otroligt många områden man ska kunna även fast jag och mina kurskompisar pluggat sjukt mycket och alla går i grupp 1-3 så kände vi oss väldigt osäkra på tentamen då det som sagt är så få uppgifter på tentan men på otroligt olika kapitel och uppgifter. Känns svårt att ta in alla kunskap. »
- avancerade redovisningar på duggor och föreläsningar. Det känns mycket mer motiverande med stor bredd än en liten spets.»
- avdragen som görs på tentan för enhetsfel, värdesifror osv är alldeles för stora i proportion till totala poängen på uppgiterna och tentan!!! varför inte multiplicera poängen med 4 å ge fle rpoäng på avrje upoppgift istället för 0.25 p? SI i alla kurser!»
- En hel repetitionsvecka med tal att öva på inför tentan. Ibland fastnar man på exempeltentatalen och då är många övningar slut vilket betyder att man inte får någon hjälp.»
- Tycker man kan lägga ut alla repetitionsuppgifter direkt på kurshemsidan istället för en efter varje föreläsning. Samma med facit.»
- lägg om labbarna till efter respektive föreläsning. »
- Föreläsningarnas upplägg. Fler exempel istället för att härleda formler i 30 min. »
- Större slut-tentamen!! »

20. Övriga kommentarer

- Mycket förseningar bland studenter. Det skulle vara bra om dörren till föreläsningssalen låstes 5-10 min efter att föreläsningen börjat.»
- Kursen kändes inte studentanpassad. Efter duggan, där största delen presterade långt under medel, uttryckte sig föreläsaren som om det var vi som var korkade, inte han som borde ändra utlärningsmetod eller lära oss hur vi ska tackla problemen vi kan stöta på. Vi fattar att Andreas kan mycket, men att bygga en hel kurs på att han ska visa sig överlägsen oss känns inte helt ok. »
- Det har varit svårare att få struktur på denna delkurs än de tidigare fysikkurserna, eftersom den tar upp mer skilda ämnen, men det är ju svårt att ändra på.»
- Skrev på duggan att jag tyckte att sista uppgiften var för svår. Fick ett svar där det stod att "uppgifterna inte är så svåra om man kan begreppen". Ingen klarade den uppgiften! Ingen fick mer än 0,25 poäng av 1! Min slutsats: Antingen är uppgifterna för svåra, eller så fattar ingen begreppen. Oavsätt är det dåligt, både för Andreas och för oss elever.»
- Tycker att det var väldigt hårda rättninger ibland på inlämningsuppgifterna, personligen anser jag att om man av misstag avrundat fel så är det kanske inte det som just var det viktigaste i uppgiften. Jag menar inte att man inte ska få avdrag men kanske skall man mer fokusera på helheten i uträkningen och se om studenten förstått uppgiften. »
- En föreläsning ställdes in av okänd anledning som gjord att vi hamnade efter i planeringen och fick mindre tid till repetition sista veckan innan tentan.»


Kursutvärderingssystem från