ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


IMPACT - Master coordinator evaluation, 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-18 - 2009-05-18
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Michael Christie»

1. Have you heard of Impact?

0 svarande

Yes»0 0%
No»0 0%

Genomsnitt: 0

2. If yes, how?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

From my vice-prefect»0 0%
From another Masters Programme Coordinator»0 0%
From a Chalmers colleague»0 0%
From the Impact project leader»0 0%
From Chalmers News»0 0%
I dont remeber»0

3. Have you been involved in an Impact Project?

0 svarande

Yes»0 0%
No»0 0%

Genomsnitt: 0

4. If yes (question3) - How many?

0 svarande

One»0 0%
Two»0 0%
Three»0 0%
Four or more»0 0%

Genomsnitt: 0

5. Did doing an Impact project benefit your master"s course

0 svarande

Yes»0 0%
No»0 0%

Genomsnitt: 0

6. Rate the way the Impact project leaders handled applications

0 svarande

Very well»0 0%
Well»0 0%
Just OK»0 0%
Poorly»0 0%
Very poorly»0 0%

Genomsnitt: 0

7. Rate the way Impact handled the reporting of projects that it funded.

0 svarande

Very well»0 0%
Well»0 0%
Just OK»0 0%
Poorly»0 0%
Very poorly»0 0%

Genomsnitt: 0

8. Rate the overall worth of the Impact project

9. Other feedback to the Impact projectKursutvärderingssystem från