ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Företagsförlagt projekt, LNC261

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-07 - 2009-07-15
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp

1. Kan ni tänka er att ta emot praktikanter även nästa år?

29 svarande

Ja»26 89%
Nej»0 0%
Ingen uppfattning»3 10%

Genomsnitt: 1.2

- Absolut, en så pass lång praktikperiod blir till ömsesidig nytta, då eleven hinner lära sig tillräckligt för att självständigt sköta vissa arbetsuppgifter, som han/hon sedan kan fortsätta med som sommarvikarie. » (Ja)
- Ja om vi fortfarande har resurser för det.» (Ja)
- det är viktigt att i god tid få förfrågan om möjligheter att ta emot en eller flera praktikanter» (Ja)
- Denna fråga är jag tyvärr inte i position att besvara, eftersom beslut tas av VD Caj Clausen. Personligen skulle jag gärna ta emot praktikant nästa år.» (Ingen uppfattning)

2. Hur har ni upplevt kontakten/informationen från Chalmers? Fyll i det alternativ som stämmer bäst överens med er uppfattning.

29 svarande

Utmärkt»0 0%
Bra»17 58%
Mindre bra»3 10%
Dåligt»2 6%
Ingen uppfattning»7 24%

Genomsnitt: 2.96

- Ok» (Bra)
- Vi har ej fått någon information ifrån Chalmers, bara den information som praktikanten själv har biståt med.» (Dåligt)
- Har inte fått någon information från Chalmers» (Ingen uppfattning)
- elvev tog direktkontakt med oss så har ej haft ngn kontakt med chalmers.» (Ingen uppfattning)
- Kan ej besvara denna fråga eftersom jag inte varit med i beslutsprocessen och ej heller haft kontakt med Chalmers.» (Ingen uppfattning)
- Kontakten med Chalmers har skett via vår HR avdelning.» (Ingen uppfattning)

3. Var informationen i dokumentet "Landpraktikprogram/veckoplanering" tillräcklig för att få en bra överblick över vad praktiken bör innefatta?

28 svarande

Ja»18 64%
Nej»2 7%
Ingen uppfattning»8 28%

Genomsnitt: 1.64

- Nej som sagt vi har inte fått någon vettig information ifrån skolan utan har gått på det som praktikanten själv har visat intresse för att få bättre kunskaper inom. » (Nej)
- Tycker att instruktionen till handledaren var en smula kortfattad, skulle vilja se en något mer detaljerad beskrivning av vad eleven förväntas praktisera under tiden, samt vad skolan förväntar sig av praktik tiden.» (Nej)
- Har inte sett det dokumentet» (Ingen uppfattning)
- Praktiken bygger ju på vad vi som företag kan erbjuda/lära ut. » (Ingen uppfattning)

4. Ansökningarna till praktikplatser, vilken metod föredrar ni?

29 svarande

Studenterna söker själva»27 93%
Chalmers placerar studenten»1 3%
Annat»0 0%
Ingen uppfattning»1 3%

Genomsnitt: 1.13

- Det blir positivast för båda parter om intresset är ömsesidigt och eleven känner att han/hon hamnar på rätt företag. » (Studenterna söker själva)
- Ger träning inför jobbsöket» (Studenterna söker själva)
- chalmers i god tid informera om möjlighet att ta emot praktikant och att studenten därefter söker» (Studenterna söker själva)
- Vill träffa studenterna innan och kan ge den person som passar bäst in på företaget praktikplatsen.» (Studenterna söker själva)
- Då har företaget en chans att välja ut en student som kan passa in i deras organisation och på det sätt få synergi effekter både för elev och företag» (Studenterna söker själva)
- eller om Chalmers lämnar vårt namn till ett visst antal som kan söka. Det tar tid att svara mm. » (Chalmers placerar studenten)

5. Hur har ni upplevt årets ansökning av praktikplatser?

29 svarande

Utmärkt»3 10%
Bra»20 68%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%
Ingen uppfattning»6 20%

Genomsnitt: 2.51

- Dock för många.» (Bra)
- En praktikant har sökt och vi har tagit in en praktikant» (Ingen uppfattning)
- vi har endast haft en sökande.» (Ingen uppfattning)

6. Ser ni en möjlighet att använda praktikrapporten för företagets räkning?

29 svarande

Ja»10 34%
Nej»10 34%
Ingen uppfattning»9 31%

Genomsnitt: 1.96

- möjligvis i skolningssyfte vid nyanställning» (Ja)
- förmodligen» (Ja)
- Samtdidigt som det är svårt att få just praktikrapporten att bli en tillgång för företaget så har vi på ACL gjort en praktikuppgift över det som löper under 8 veckor. Dessa har både varit nyttiga samt roliga för praktikanten. Vi har haft kostnadsanalys samt konkurrensanalys. Samtidigt som det blir en bra och naturlig övergång för den som är praktikansvarig förtillfälligt har mkt att göra.» (Ja)
- Beror på innehållet.» (Ingen uppfattning)
- Får vi ta del av den? Det visste jag inte.» (Ingen uppfattning)
- Vet inte ännu, har inte sett den än.» (Ingen uppfattning)

7. Rekommenderar ni andra företag i branschen att ta emot praktikanter från Sjöfart och Logistik programmet på Chalmers?

29 svarande

Ja»28 96%
Nej»0 0%
Ingen uppfattning»1 3%

Genomsnitt: 1.06

- Definitivt. Enligt min uppfattning har SOL studenterna har en bra bakgrund för landbaserade jobb inom rederibranchen. » (Ja)
- Pratar om det i nätverk» (Ja)
- var och en får ju själv bedömma om man har tid&möjlighet att sysselsätta/lära en partikant. » (Ingen uppfattning)

8. Plats för övriga synpunkter eller önskemål!

- Tycker att vår praktikant Anton Berneblad lärt sig och tagit till sig sina tilldelade uppgifter på ett föredömligt sätt.»
- Vi är mycket nöjda med vår praktikant, men tyvärr är vägledningen ifrån skolans sida obefintlig. I kommande praktikperioder rekomenderas att skolan går in och tar en kontakt med företaget efter det att eleven har säkrat praktikplatsen, för att definera båda att företaget är lämpligt som praktikplats samt att företaget är helt medvetna vad som är syftet med praktiken och utbildningens mål.»
- praktikanten som vi hade skötte sig MKT bra.. Ev. Kan vi erbjuda lite extrajobb i framtiden. »
- Den praktikant vi hade, Tryggve Bengtsson, skötte sej mycket bra och är trevlig att samarbeta med.»
- Mer kunskaper i Office-miljön!»


Kursutvärderingssystem från