ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programme evaluation - Geo and water engineering, MPGEO

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-07 - 2009-05-25
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Björn Engström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Your background

1. Where did you study for your Bachelor degree?

Bachelor degree or corresponding level

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Sweden - Chalmers: (0 st)

Sweden - another university: (0 st)

Univeristy outside Sweden: (0 st)

2. How do you follow the programme?

Students can follow essential parts of the master"s programme without being admitted to and registred at the programme

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Admitted to the programme: (0 st)

Exchange student who follows part of the programme: (0 st)

Student from Chalmers not admitted yet: (0 st)

3. Do you follow the first or the second year of the programme?

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Student in the first year: (0 st)

Student in the second year: (0 st)


Information about the programme before the start

4. What source of information was decisive for your choice of master"s programme?

32 svarande

Friends who had studied at Chalmers before?»5 15%
Programme director and teachers at Chalmers»8 25%
Chalmers web site»13 40%
Written information from Chalmers»3 9%
Other sources (please specify)»3 9%

Genomsnitt: 2.71

- + former courses ( at the bachelor education) whithin the areas» (Chalmers web site)
- Rörig hemsida och var svårt att hitta information man sökte» (Chalmers web site)
- I didn"t check that carefully, just assumed that geo and water would contain enough geo-courses. Bad assumption.» (Written information from Chalmers)
- Rpevius student from chalmers and websites.» (Other sources (please specify))
- I first came with Erasmus last year, and really enjoyed the atmosphere as well as the different courses that I followed. When i learned that I could stay in order to finish the master, I had no hesitation.» (Other sources (please specify))
- Combination of many things. Fits my interests...» (Other sources (please specify))

5. What is you opinion on the information you got from Chalmers before your application?

32 svarande

Poor»2 6%
Rather poor»9 28%
OK»12 37%
Good»8 25%
Very good»1 3%

Genomsnitt: 2.9

- Ni är generellt sena med presentationer, och "den fantastiska webplatsen, där allt ska gå att läsa" är väldigt tunn.» (Poor)
- Saknade saklig information om karriärsmöjligheter och vägval. Även om jag redan visste vad ja ville läsa blev jag mindre sugen på att läsa det efter att ha hört programansvariges information» (Poor)

6. Could you easily get answers to further questions before the registration day?

Perhaps you needed more information when you knew that you were admitted

31 svarande

Yes, at Chalmers" web site»11 55%
Yes, through staff at Chalmers»2 10%
I found answers but it was difficult»6 30%
No, I could not get the information needed (Please, specify)»1 5%
I had all information needed»11

Genomsnitt: 1.85

- Very hard to get answers, mostly because noone new who to ask. The teachers did not now either, and they did not know who had the authority to decide. Hopefully it"s been better as everything fell into place. » (I found answers but it was difficult)
- Not enough info about what courses I had to take and that Iam not able to take courses frpm DCPM.» (No, I could not get the information needed (Please, specify))


Introduction of the programme

Information and introduction during the first weeks

7. What is your opinion on the information you got?

Introduction of the department, of your master"s programme, of the study environment and facilities, of the Student Centre.

32 svarande

Poor»1 3%
Rather poor»4 12%
OK»13 40%
Good»9 28%
Very good»5 15%

Genomsnitt: 3.4

- Informationen den första dagen kändes som ett hån för oss som har tagit kandidatexamen här. Till exempel gick man igenom hur studieportalen funkar och det tror jag att alla vet efter 3 år. Kan förstå att det är bra för utbytesstudenterna men då får ni ju ha en separat dag för dem i så fall. Ni kan gärna ta med lite information om hur man jobbar på en master, att det inte är tillåtet att kopiera texter osv. då detta är ett stort problem när man arbetar i grupp. Sån information kan ni ha för alla studenter så att inte vissa ska behöva känna sig utpekade, men det viktiga är att det görs för många av grupparbetena har ju varit katastrof! Ni kan även ta upp att det inte är tillåtet att prata på tentor, kan tyckas självklart men är det tydligen inte för några studenter!» (Rather poor)
- nothing new since I studied my bachelor on Chalmers.» (OK)
- The introduction was very short, there could have been more information about the courses to choose from in the programme. » (OK)
- Bra med studieresa i kursen "Engineering Geology" (Q1) för att få kontakter i klassen» (Good)
- Det var trevligt!» (Very good)

8. What is your opinion on the information you got about procedures for students?

For instance of how to use the Student Portal to find information, to register for examinations etc.

30 svarande

Poor»0 0%
Rather poor»3 10%
OK»14 46%
Good»10 33%
Very good»3 10%

Genomsnitt: 3.43

- That first day with information abiut how to use studieportalen was a total waste, as we (swedish students) alredy knew everything about that..» (?)
- Den var rent ut sagt väldigt kass. För mig som gått på Chalmers i tre år så var det ju inga problem, men för nya studenter var den inget vidare.» (Rather poor)
- nothing new since I studied my bachelor on Chalmers.» (OK)
- Already been here for tre years, didn"t listen» (OK)
- Dock totalt onödig för oss gamla studenter. » (OK)
- Did already know the student portal, if there were new information I ignored it.» (OK)
- Hard to tell for me, since i already knew.» (OK)
- I learned that before I started the masters programme.» (Good)
- I already know» (Very good)

9. Did you miss some information in the beginning (Please specify)?

Information that you could not easily find at the web site

-
- No»
- Fact about the programme»
- The information about teachers or research group»
- Nej, eftersom jag inte var ny på Chalmers så var det inget jag saknade.»
- I arrived to Sweden very late, 17 Sep 2007, so i miss the registration, but my brother helped me there. »
- Grading system differs from country to country. The 3,4 & 5 grading system need to have the equivalent A,B as well in the student copy sothat it could be used all over the world with out any difficulties.»
- All the courses of the programme»
- Vilka är arbetsgivarna, vilka kurser rekomenderas för olika "spår". »
- would like to have the info about the spring semester and choice of courses directly after the summer vacation»

10. What is your opinion on programme activities encouraging contacts between students?

For instance social events, organised presentation rounds, mixed student groups in project work, guided tours etc.

32 svarande

Poor»0 0%
Rather poor»6 18%
OK»14 43%
Good»10 31%
Very good»2 6%

Genomsnitt: 3.25

- was one organized event in the begining otherwise not to much from the department. Some groupwork i courses, but should not depend all on courses since not all reads the same courses.» (Rather poor)
- Vore bra med t.ex. gemensamma studiebesök » (Rather poor)
- Let the teachers always mix the groups themself instead of handing over the choice to the students, will give a better mix that will gain everyone» (Rather poor)
- Need to make mroe activities that involve the local students» (OK)
- I think the teatcher ALWAYS should mix the groups.» (OK)
- Det har väl varit sådär. Upplever det väldigt uppdelat mellan svenska och utländska studenter. Men det är ju inte så konstigt eftersom folk från olika länder är olika.» (OK)
- There could be more social events (without having to sign up a week before the event) A guided tour of Göteborg, ending with a small social event would have been nice. » (OK)
- It was good with the group tour to Kungssbacka in the beginning and mixed student groups in the geology course.» (Good)
- Social event are always very good, because the social network you create helps you in your daily studies. The students do tend to think these events somewhat "lame" but are happy enough when they come, if they do. » (Good)
- Projektgrupper skall alltid vara "slumpmässigt" valda av föreläsarna för att undvika uppdelning mellan svenska- och utbytetsstudenter» (Good)

11. To what extent have you been informed about the Master"s Students Committee at the Dapartment of Civil and Environmental Engineering?

32 svarande

Not at all»6 18%
Small extent»12 37%
Some extent»12 37%
Large extent»2 6%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.31

- Jag vet inte vad den gör.» (Not at all)
- E-mail från programkoordinator och deltagarna från klassen» (Large extent)


Mandatory courses

The first semester consists of mandatory courses that should form a common basis for further studies in the programme

12. Did the programme start at an appropriate level with regard to your previous knowledge?

32 svarande

Yes, the level was appropriate.»25 78%
No, the level was too low. (Please, specify)»6 18%
No, the level was too high. (Please, specify)»1 3%

Genomsnitt: 1.25

- But the courses Modelling and MFA was not good at all. The modeling course should NOT be a compolsury part of the programme! » (Yes, the level was appropriate.)
- I thought it was to much repetion from previous courses, and not so much new knowledge in the beginning.» (No, the level was too low. (Please, specify))
- The modelling course had low set level, but it was fairly okay. The engineering geology course should be more advanced at a higher pace. Drinking water quite okay, cuold have been more difficult. Environmental systems analysis quite appropriate level.» (No, the level was too low. (Please, specify))
- Not much too low, it was just that there was too much repetition in the beginning of some of the courses, and the time spent on repetition could have been used for deeper studies instead.» (No, the level was too low. (Please, specify))
- Feel that the level was set to low, felt like a repetition course on the course teknisk geologi and geoteknik. The environmental course should be better integrated with our programme » (No, the level was too low. (Please, specify))
- some terminology is difficult to understand» (No, the level was too high. (Please, specify))

13. To what extent were the mandatory courses a valuable basis for your further studies in the programme?

31 svarande

Not at all»3 9%
Small extent»6 19%
Some extent»17 54%
Large extent»5 16%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- Modeling and problem solving is an ok course if it is given in a good way. But te course was a total disaster since there was no comunication between the lecturers and the course was reallt confusing because of that. » (?)
- The GeoEng. and DWE course was ok but the rest was waste of time!» (Not at all)
- Märkte inte av att de skulle vara särskilt förberande. Kurser på Chalmers hänger ändå inte ihop särskilt mycket, så att på vad sätt de första kurserna skulle vara introducerade till masterprogramet vet jag inte.» (Not at all)
- I think the mandatory courses were quite useless. My opinion is that you have the basis from earlier studies. With theese mandatory courses you are forced to take courses that isn´,t in your interest. I, for example, see no use in learning drinking water when I am planning on specialize on road and traffic. If there should be any mandatory courses they should be of that content so that they are meaningful for every specialization in the Master programme.» (Small extent)
- Some courses i think are very low assessed before putting them in the program. the subject could be usefull but the way of teaching them is not.» (Small extent)
- Vissa kurser var väldigt relevanta (geo, modellering) andra inte» (Small extent)
- The courses was generally on a to low level» (Small extent)
- If I wanted to read environmental courses I would have chosen another master program, » (Some extent)

14. What topics did you miss among the mandatory courses? (Please, specify)

-
- is geo and water.... more geo and water than environmental systems»
- More trafficplanning and managemant courses. I thin all studnets should be able to take the course Project management (or at least be able to choose between that one or anoter).»
- Some more general introduction to infrastructural engineering.»
- none»
- I have no idea»
- Kort sagt, fler väg- och vattenkurser.»
- nothing»
- Geo, water, environment and general engineering was included. That is four of five different subjets in the program, not sure if roads and traffic should be included or not.»
- Maybe a basic course in waves and coastal structures»
- More geotechnical courses»
- Geotechnics»
- Geoteknik. Programmet heter GEO & Water»
- Geoteknik»
- some more in depth geotechnics »

15. What topics included in the mandatory courses are not relevant according to you? (Please specify)

- Drinking water and Environmental Risk Assesment. I don"t think the courses are wrong, but I don"t think they should be mandatory.»
- Modeling and problem solving is an ok course if it is given in a good way. But te course was a total disaster since there was no comunication between the lecturers and the course was reallt confusing because of that. »
- environmental systems analysis, risk assessment in engineering. Is a geo and water enginneering. I know is important to see the environmental side, but not so into it. Theres a master to study that.»
- MOdelling-ingen rød tråd alls. Kursen var ett skæmt. INGEN relevans. MFA-allt før fløummig. Hade varit bættre med en "miljøkurs" med bættre kontext. Ex. en kurs med fokus på trafiksækerhet och miljøkonsekvenser.»
- Environmental measurements and assessments, Drinking water engineering (should be an elective course!)»
- none»
- I have no idea»
- Miljön! På TOK för mycket miljökurser. Förstår att det är en billig ekonomisk lösning, men vill man läsa miljö så väljer man det masterprogrammet.»
- It is interesting to have an environmental course for personal opening. However, it would have been nice if it would have been more related or concrete to the major of the master, that is to say water & soil»
- I guess they were, but I did not apreciate them a lot. Too much projects in different groups and too many assignments. »
- nothing»
- Drinking Water and env. courses »
- There are some courses which should not have been mandatory such as Environmental systems Assessement in Geo & water.It could have been elective and other couses such as geotechnics could be mandatory instead.»
- Water courses and environmental courses»
- The environmental course did not feel useful, it should have been more concrete and involve more how to work with and solve environmental issues, not just rattle off ten tools (of which I only can remember five today...)»
- Environmental system analysis»
- "Environmental system analysis" skall denna vara obligatorisk måste den vara inriktad mer mot vad en både en GEO och en Water ingenjör kommer arbeta med»
- Miljökursen. Vattenkursen kan göras mer generell för att passa alla»
- the environmental course if its focus isnt changed»

16. To what extent was the programme able to uniform the group of students during the first semester?

For instance by even out differences in knowledge and skills and prepare for further studies in the programme

32 svarande

Not at all»3 9%
Small extent»7 21%
Some extent»12 37%
Large extent»10 31%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Ingen uppfattning.» (Not at all)
- The mandatory courses evens out the differences in background, for instance: many chemistry bachelors take this master program and they catch up during the first semester. However, the differense in group work, report writing and oral presentation skills between swedish and international students is ridicilously large, and is not overcome during the whole length of the two-year program. » (Not at all)
- There arn"t many courses that are linked together, thus it"s not possible to say if the student knowledge was uniform» (Small extent)
- The background and the skills of the exchange students varied a lot, I think Chalmers should look more closely at the knowledge and skills required when starting at the programme. » (Small extent)
- Some courses required more chemical knowledge.... it was basic at elast but some difficulties for civil engineers.» (Some extent)
- Engineering geology: med gruppresa (övernattning) och slumpade projektgrupper» (Some extent)
- As the backgrounds were appoximately the same, it has been easy to start working in groups with other people. Besides, it was really interesting since the way of working or thinking is not always the same, and one can thus learn and develop other skills.» (Large extent)
- There were A LOT of group-work!!!» (Large extent)
- the two first courses managed that problem, but for everyone that had studied the first three years at chalmers it was a to slow start.» (Large extent)

17. To what extent was the programme able to create a good social atmosphere among the students during the first semester?

30 svarande

Not at all»0 0%
Small extent»5 16%
Some extent»18 60%
Large extent»5 16%
Great extent»2 6%

Genomsnitt: 3.13

- (?)
- The programme didn"t do much. The student"s themselves did some activities to get a better social atmosphere.» (Small extent)
- We did it ourselves!» (Small extent)
- It was quite good the first half, but it stopped after the first period. » (Small extent)
- some activieties in the group made us to knwo each other.» (Some extent)
- Det var ju lite trevliga aktiviteter där i början. Bra initiativ!» (Some extent)
- We had a lot of complaints about the courses, so I guess we had a lot to talk about! » (Some extent)
- Se svar fråga 16» (Some extent)


Elective courses

18. What is your opinion on the information you got about selection of elective courses

32 svarande

Poor»7 21%
Rather poor»11 34%
OK»8 25%
Good»5 15%
Very good»1 3%

Genomsnitt: 2.43

- Vill man få information får man leta upp den själv i studieportalen.» (Poor)
- Got no info at all about the spring selection. would like to have info about courses on other programmes. havent got any info about the autumn semester 2009 either....» (Poor)
- Didn"t know what the courses was about. All the information was given late. Studen"t needed to beg for more information.» (Rather poor)
- would like more info. or even more elective courses» (Rather poor)
- Kom väldigt sent och visas kursplaner hade inte ens bestämts när vi fick infon / skulle välja...» (Rather poor)

19. Do you miss some elective courses or topics that you think should be included in the programme? (Please specify)

- I think there are way too few courses to choose among. It isn"t possible to specialize in only one or even two of the directions the master programme offers. You always had to choose two out of three courses within the master programme. I would like to see more traffic courses. For example a course about tracks (trains and trams). I could also see more geotechnical courses. »
- Yes, alot more to choose from. Both in road and trafik and geotechnics, but could also be more watercourses. You could study all three genres completely and yet still need more to "fill out" your education. Need more teachers in road and trafik so more courses can be given!!»
- slope stability (in english, is given ins wedish only).... foundation engineering or retaining walls structures.»
- Trafikkurser, ledarskapskurser. +Vi har idag ingen møjlighet att læsa kurserna via MPDCT (DCPM) me jag anser att vi borde ha det!»
- Traffic safety, public transport planning and more advanced courses in road engineering. Cooperate with Lunds tekniska högskola!»
- I have no idea»
- another traffic course»
- Mer väg och vatten-kurser! Bort med miljökurserna!»
- Yes, I miss a course in city planning. »
- Mer kurser i geoteknik, geologi, bergbyggnad. »
- There should be at least two more elective courses for each of the topics water, geology and geotechnics.»
- more geotechnics»
- More geotechnical courses»
- More traffic courses and geo courses»
- Oh yes! More courses should be given within the GEO and WATER field (after all, it is the name of the programme). Remove most of the damn environmental courses from the programme (keep them in an environmental master programme) and give us more GEO and WATER! »
- Maybe a course in hydrogeology»
- Mer geoteknikkurser Programmet heter GEO & Water engineering och det känns som det funnits överflöd av vatten/miljökurser och för geoteknikkurser att välja på»
- Ledarskap. Mer praktisk kunskap. Många går ut efter fem år och har knappt satt sin fot på en byggarbetsplats. »
- I miss the lack of courses to chose between, in LP3 we only had 2 courses in the program to chose. »

20. What do you think about the possibility to select courses from other programmes at Chalmers?

31 svarande

Poor»2 6%
Rather poor»4 12%
OK»11 35%
Good»9 29%
Very good»5 16%

Genomsnitt: 3.35

- Vi kan inte vælja NÆGRA kurser från DCPM!!! Hade jag vetat det innan jag valde master hade jag ALDRIG valt GEO utan istællet DCPM. Kæbnner att hela min inriktning nu ær meningsløs. Kurserna på Geo ær under høsten ær under all kritik.» (Poor)
- Because the other programmes differs quite much from this one, there isn"t many courses that match.» (Rather poor)
- Poor information» (Rather poor)
- Väldigt lite information om detta. Har fått intrycket att programledningen vill hålla studenterna inom programmet för att få tillräckligt med deltagare till sina egna kurser» (Rather poor)
- need more options. Options are very small numbered.» (OK)
- Should be much easier» (OK)
- But you get no help from the programme finding other suitable courses (you have to find them yourself)» (OK)
- Haven"t really looked it up.» (OK)
- It"s good, but you need to do everything yourself. And mostly those courses will be to "fill out" your education, not to go deeper into your field of work.» (Good)
- I wish class schedules could be rearranged as there are some schedule overlaps in taking courses from other departments. Even this is my fear.» (Good)
- But no info from the program» (Good)
- as many of the elective courses on Geo and water are rather uninteresting» (Very good)
- Riktigt bra, finns tex en GIS-kurs (AST121) på arkitektur som väldigt många från läser. Ett bonus är att den är på svenska också! Skulle vara bra om det gavs ut ett samlingsdokument med "bra" och passande chalmers-kurser utanför masterprogrammet.» (Very good)
- It is good! But I think it is hard to know which courses that can be counted into the Masters programme.» (Very good)


Programme administration

21. What is your opinion on programme information, schedule and general support during the study periods?

31 svarande

Poor»2 6%
Rather poor»3 9%
OK»13 41%
Good»12 38%
Very good»1 3%

Genomsnitt: 3.22

- Lack of everything except the schedule. General information wasn"t sufficient. And the support from the administration was awful. You couldn"t get a clear answer ever. Took weeks before you could get an answer. And so unclear what the rules where for the programe. There are different rules for the different programmes. are they suppose to have that. for example MTS-courses are optional if you take master in one programme but not for the Civilingenjörsexamen, but for other programmes it"s the total opposite.» (Poor)
- The only real impression is that Britt-Marie doesn"t answer all mails, and not in reasonable time. Otherwise it"s OK» (Poor)
- The teachers dont update the schedule on the student portal, almost everone has their own schedule in the coursepm» (Rather poor)
- Shcedules are ok... sometimes the periods are short to deliver homeworks and rpojects but in general is fine.» (OK)
- Schemat har funkat bra!» (OK)


Goals and goal fulfilment

If you are a student in the second year, you should think about the whole programme including the master"s thesis project when you answer the questions in this section.
If you are a student in the first year, you should consider your experience from the programme so far.

22. To what extent has the programme met the expectations you had when you applied for it?

31 svarande

Not at all»2 6%
Small extent»5 16%
Some extent»13 41%
Large extent»9 29%
Great extent»2 6%
More than expected»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- I hoped I could learn more in my direction.» (Some extent)
- To few courses that was interesting in my genre. Eventhough you can se the course names, you don"t know what they are about.» (Some extent)
- mer valbara kurser inom programmet» (Some extent)
- To much water and env.» (Some extent)
- There were not as many interesting courses to select as I thought. » (Some extent)
- Överlag bra men saknat kurser där jag fått fördjupa mig i geoteknikämnet» (Some extent)
- Ive learned more in my amsters thesis tthan in the whole program. But, theres some courses that really gave us an idea of how real life is working.» (Large extent)

23. To what extent do you feel prepared for a professional carrier? (Second year student). To what extent do you feel that you are beeing prepared for a professional carrier? (First year student)

31 svarande

Not at all»1 3%
Small extent»5 16%
Some extent»18 58%
Large extent»7 22%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 3

- Our courses do not prepare us for a proffesional carrier to that extent that I would have wanted them to do» (Small extent)
- Till viss del!» (Some extent)
- Would like to have courses that have more connection to the "real" world, so that you use the same software etc as you do when you will start to work.» (Some extent)
- I have already experience in jobs so i feel rpepared. The use of study cases help a lot in the side that you get an idea how to work inr eal life. » (Large extent)
- The courses are generally very good at actually showing and teaching methods that are used in the "outside world"» (Large extent)
- I think my knowledges are pretty good and diversified to start a job, but I know that I will still have to learn once I"ll start working, which is also a good motivation to me» (Large extent)
- Främst genom praktikplatser under sommrar och examensarbete inom området jag skall jobba» (Large extent)

24. To what extent have you been informed about engineering practice?

For instance through study visits, guest lectures, case studies, excercises and tasks from "real life", master"s thesis project within or in close contact with a company

32 svarande

Not at all»1 3%
Small extent»6 18%
Some extent»18 56%
Large extent»7 21%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.96

- I reely miss all of these» (Not at all)
- All the knowledge I have about engineering practice I gained during my summer internships.» (Small extent)
- Is good if it could be more practice» (Some extent)
- It has been better in the masters programme than in the first three years. » (Some extent)
- More study trips!» (Some extent)
- We get to know more about real life when we make the master´,s thesis (is my thinking). But study visits and study cases with rpactcies help a lot also.» (Large extent)
- I"m currently doing my thesis in a company, and before coming to Sweden, I had to do several internships in some companies, which is a good way to have a first overview of the way companies are working» (Large extent)

25. To what extent have you been informed about current research related to your programme?

32 svarande

Not at all»5 15%
Small extent»12 37%
Some extent»13 40%
Large extent»2 6%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.37

- It would have been very intresting» (Not at all)
- very small extent, if we dont look for it ourselvesm theres no way to see what is being researched in our programmes. » (Small extent)
- Could be better!» (Small extent)
- Tagit reda på genom eget intresse» (Small extent)
- Mostly from WET. Almost nothing from the environmental part. » (Some extent)


Summarizing questions

26. What is your opinion on education given in English instead of your native language?

31 svarande

Bad»5 16%
Rather bad»7 22%
OK»9 29%
Good»2 6%
Very good»8 25%

Genomsnitt: 3.03

- I think that we´,re missing a lot. The teachers often have trouble founding the words and the speed during the lectures are very often slow. I think that I would have learned much more if the education was in swedish!» (?)
- A lot of knowledge is being lost sice theachers lack a good know in eng.» (Bad)
- I have nothing good to say about this at all, only negative things. I have no idea why Chalmers has chosen to so severly hinder their students in learning and gaining knowledge this way. It"s a disaster.» (Bad)
- We are not good at english, the teachers are not good at english, it is probably just a way for chalmers to make money.» (Bad)
- It feels like I have to learn everything again from the beginning» (Bad)
- Most teachers are not as good in english as in swedish wich makes the quality of the education worse. There are also some computer programmes used in the courses wich are in swedish and has swedish standards. Then it"s more comlicated to mix the languages.» (Rather bad)
- Nackdelar: Lägre nivå på undervisningen. Vi lär oss inte de svenska termerna och fackuttrycken. Vissa föreläsare är mindre bra på engelska. Det blir lätt en uppdelning mellan svenska och utländska studenter vad gäller grupparbeten. Fördelar: Man blir bättre på engelska, vilket aldrig är fel. Efter ett tag känns det naturligt med engelska, och utgör inget hinder.» (Rather bad)
- Many lecturers could use education in english for us to get as much out of the lectures as possible.» (Rather bad)
- Sämre kommunikation på föreläsningarna, utbytesstudenter som inte har tillräckligt med förkunskaper. Det blir för mycket repetition för chalmersstudenterna» (Rather bad)
- The education gets poorer (after all, the teachers are not speaking fluent English, most of them are doing OK, though) and it is not at all as easy to learn and understand the subject. I find it harder to start a dialogue with the teachers (gets harder to express oneself ). The only positive thing is that you get better at the English language. » (Rather bad)
- But the education has really taken a big strike because of that. The quality has decreased because of the lecturers inadiquate english knowledge. Much of the information is still in swedish which is despicable since it"s an international programme. What will the non-swedish people do with that information, how will thay be able to understand the course?» (OK)
- It is good because we get used to use the language, but I think we miss some parts in the courses because the teachers are nog used to speak english, and it is hard for them to find the right literature for the course in english.» (OK)
- Good to know english better bad that I dont know the swedish word fore some stuff...» (OK)
- I have get used to it.» (OK)
- English is an unievrsal and simple language. is easy to udnerstand an dthe majority of the professors are good at it.» (Very good)
- Tänker inte så mycket på det, men ibland märks det att lärarna har lite svårare att förklara det de vill på engelska istället för svenska. » (Very good)

27. What should definitely be preserved in your master"s programme?

- the real Geo & water subjects.... drinking water eng., waste water eng., water waves mechanics, road engineering, geothecnics, eng. geology, etc.»
- The course Eng. Geo and DWE (in autumn 1 year)»
- The GIS course»
- study visits, group work, guest lectures»
- study visit»
- study visit, assignment, guest lectures from companies »
- Studiebesöken i kurserna är väldigt givande, och projekten man genomför.»
- the available courses»
- Geotechic and road engineering.»
- som det är, men fler valbrar kurser»
- The geotechnical courses»
- The geo and traffic courses»
- The course engineering geology»
- Studiebesöket med engineering geology. Den kursen var väldigt bra»
- the geotechnic parts»

28. What should definitely be changed in your master"s programme?

- There must be more courses to choose among.»
- Give mandatory english courses for the teachers and rules that everything needs to be in english.»
- the courses in environmental systems analysis, risk assessment in engineering environmental management... 1 of them is compulsory ESA..... and i really dont think taht should be ina course about earth and water.... »
- The course Modelling and MFA in (in autumn 1 year)»
- Too many elective courses that are dealing with environmental questions. If I wanted to read them I would have chosen the master programme Environmetal measurements and assessments! »
- it is too much assignment for some course»
- In Geo and water engineering dep. most courses are focused around water i belive some courses should be added from the other depatment. department also.»
- Färre miljökurser!»
- The changes that need to be made are more on Chalmers level than on program level. The international student should have group work training, report writing classes and oral presentation training. After all, we do during our first three years here at Chalmers, why should they be accepted into the program if they do not meet the standards in this matter. As it is now, the swedish student do not develop their skills in this area at all during the master program since we have to lower our standards and start over when we begin the master program. »
- lectures in swedish or lecturers with better skills in english are needed!»
- An english course for everyone should be nice, and also a course for the exchange students to learn how we use lists of references and rip-offs in theses.»
- More geo-courses, we got one new, that is very good! But i think a couple more would be nice.»
- ändra de obligatoriska kurserna så att geotechnics blir obligatorisk och erbjuda fler geo-kurser»
- Seperate the env and water from the geotecnical area.»
- More information about courses. Less water and environmental courses. Better study environment»
- Please give us more courses within the field of geo and water engineering!!! (the infrastructural... course was one step in the right direction)»
- More elctive courses!»
- Många studenter är intresserade av geoteknik. Ändra så att det går att läsa fler sådana inriktningskurser!»
- Kursutbudet i lp 1 år 2»
- the environmental course»


Master"s thesis project

This part is only relevant for students in the second year.

29. What is your opinion on the information you got concerning the master"s thesis project in advance?

Concerning learning outcomes, requirements, organisation, procedures

18 svarande

Poor»5 27%
Rather poor»6 33%
OK»4 22%
Good»2 11%
Very good»1 5%

Genomsnitt: 2.33

- poor information that barely say anything usefull. The information was given late as usual. None of the questions that I had could be given a good answer.» (Poor)
- So far we haven"t got any information at all. It would be good to at least get information that we are not going to get any information, so that we will not be disappointed.» (Poor)
- Väldigt lite info och väldigt sent in på höstterminen» (Poor)
- we didnt know when to start looking for theses. Or how, klater we notuiced using the help of professors is evry easy.» (Rather poor)
- No regitration information was told about master thesis before starting» (Rather poor)
- The information came way to late» (OK)

30. How were the possibilities for you to find a relevant master"s thesis project that was interesting for you?

15 svarande

Poor»0 0%
Rather poor»2 13%
OK»9 60%
Good»3 20%
Very good»1 6%

Genomsnitt: 3.2

- Inga projekt lades upp på geoavdelningens hemsida om geoteknik/geologi projekt. Men på water sidan fanns det massor...» (Rather poor)
- I found it by myself. The school was of no help.» (OK)
- With the helps of professors in our master, it was easy to find some options» (OK)

31. What is your opinion about supervision and other support that you get?

15 svarande

Poor»0 0%
Rather poor»0 0%
OK»9 60%
Good»4 26%
Very good»2 13%

Genomsnitt: 3.53

- Still the information about how everything works /rules and so on is hard to find answers to.» (Good)

32. What is your opinion about the organisation of master"s thesis projects in the programme?

13 svarande

Poor»0 0%
Rather poor»2 15%
OK»8 61%
Good»2 15%
Very good»1 7%

Genomsnitt: 3.15

- Ingen aning» (?)
- I think that the language should be optional. The company I write my master thesis for has all their work in swedish and are not intressed in an english report. What is then the point of translating the whole master thesis to english just because "it should be".» (Rather poor)
- The rules differ from programme to programme.» (OK)
- Sometimes we start to late to make master´,s thesis but i guess is mroe of a bureaucracy problem.» (OK)
- No central organisation was in place when we started to look for master thesis projects, this came, but then everybody had already fixed their own. » (OK)Kursutvärderingssystem från