ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell ekonomi (Produktionsutveckling), LUP925

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-07 - 2009-05-21
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Under kursen

1. Vad tycker du om kursen som helhet?

Ge ditt samlade omdöme om kursen och ev. övergripande kommentarer.

15 svarande

Dåligt»4 26%
Mindre bra»6 40%
Bra»4 26%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Detta är den sämsta kurs jag någonsin gått. Den kändes oförberedd och ogenomtänkt. Alla fick inte ens böcker vid kursstarten samtidigt som hon sa att det var viktigt att vi pluggade hemma(!). Hon gav opedagogiska svar på våra frågor, och om man bad henne förklara mer så hänvisade hon bara till böckerna. Dessutom finns inte alltid den informationen där hon säger i böckerna. Föreläsningarna består av att hon skriver av sina fusklappar på tavlan, och vi får lägga all uppmärksamhet på att skriva ner så gott vi hinner med och då missa det hon säger. Dessutom lyssnar hon inte när vi ber henne sakta ner lite. Hade varit bättre om hon delat ut exemplen på hennes fusklappar så man kunnat ägna fokus på att lyssna på henne när hon går igenom dem. Hon har inget tålamod om hon inte lyckas förklara sig, och hon klarar inte av att ta kritik. Förslagen vi gav om hur vi lättare kunde ta till oss det hon försökte lära ut tog hon inte till sig. När vi skulle gå igenom provet delade hon bara ut kopior från boken om andra exempel på hur man kunde lösa liknande frågor. Hon vägrade gå igenom uppgifterna från provet. Dessutom fick vi tillbaka proven långt efter deadline, och projektarbetena har vi fortfarande inte fått.» (Dåligt)
- OTROLIGT dålig lärare» (Dåligt)
- Enligt kommentarerna nedan» (Mindre bra)
- Kursens innehåll var inriktat på delar av ekonomi som inte var anpassat till våran verksamhet. Det var ekonomi för små & mellanstora företag. D.v.s. inget som beror oss SKF:are alls, varesig om vi jobbar på golvet eller på ekonomiavdelningen. » (Mindre bra)
- slappt och otydlig framtoning» (Mindre bra)
- Projektet som jag lagt massor av timmar på som jag kunde ägnat åt att plugga på tentan ficj jag ingen återkoppling på eller utvärdering av så den kunde ha kvittat helt kändes bortkastad tid. svaren till tentan var utdrag úr boken typ finn svaret själva och alla svaren svaren var ej med, med en kommentar det kan du slå upp själv.» (Mindre bra)
- Mycket bra kurs med rät innehåll, dvs anpassat till våran behov » (Mycket bra)

2. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

15 svarande

Dåligt»2 13%
Mindre bra»1 6%
Bra»11 73%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 2.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mängden hemläsning kändes för stor. Troligen bottnar detta i att man inte förstog vad som gicks igenom på kursdagarna, så för att förstå något var man tvungen att läsa ALLT hemma. » (Dåligt)
- Läraren hade inget direkt upplägg, hoppade fram och tillbak» (Dåligt)
- För att underlätta hemläsningen så är det bra om man kan få specifika delar som skall genomföras mellan lektionerna.» (Bra)
- Dåligt var början av kursen då gick den parallellt med engelska » (Bra)

3. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

15 svarande

Dåligt»7 46%
Mindre bra»3 20%
Bra»3 20%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Med tanke på att kursen heter industriell ekonomi borde fokus ha legat på industriella frågor och inte på bara generella företags frågor.» (Dåligt)
- Innan kursstarten så kände jag mig väldigt motiverad, men det försvann ganska fort.» (Dåligt)
- Hänvisar till tidigare kommentarer. » (Dåligt)
- Har man ingen bra lärare så blir inte kursen bra.» (Dåligt)
- Läraren tog långa raster- var borta länge. Otydligt material förutom boken» (Mindre bra)
- Mitt i prick» (Mycket bra)

4. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

15 svarande

Dåligt»7 46%
Mindre bra»2 13%
Bra»6 40%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsaren har väldiga problem att förmedla ämnet på ett pedagogiskt sätt. Är inte insatt i specifika indutriella frågor utan håller sig bara uppdaterad i frågor som rör handelsföretag. Allt enligt egen utsaga. Har även svårt att ge exempel från det verkliga livet utan säger ofta "att det bara är så". Materialer som användes var uteslutande kopierat material direkt från kursliteraturen. T.o.m. frågorna på tentamen var direkt hämtade från undervisningsboken. Svaren och förklaringarna på tentamensfrågorna var kopierade direkt från boken.» (Dåligt)
- Ja tycker att Cecilia skulle kunna kopiera upp sina OH och dela ut dom för att på så sätt få klassen att lyssna på vad hon säger istället för att försöka hinna skriva av hennes OH som är väldigt dåliga, antagligen har dom kopierats ett antal gånger för mycke.» (Dåligt)
- f.ö tycker jag ekonomi är ett roligt ämne men jag upplevde att föreläsaren förstörde allt det. Motivationen försvann» (Dåligt)
- Dessa föreläsningar (med undantag för tillfället med gästföreläsaren) är de enda jag någonsin varit på som man kände sig mer oförstående när man lämnade lektionen än innan.» (Dåligt)
- Om man ställde en fråga, så slutade det med att man fick ännu fler frågor. Aldrig intressant, föga relevent.» (Dåligt)
- Läraren var mellan varven borta, slarviga otydliga overheads, rörigt,svaren kunde vara det här har vi gått igenom förut eller så tycker jag eller skrivvad ni själv tycker??» (Dåligt)
- mycket tid användes till att skriva på tavlan. Det hade varit bättre att vi hade fått det i pappers form istället för att skriva av. Svårt att förstå våra problem att komma ner till vår nivå.» (Mindre bra)
- Lite "stökiga" elever emellanåt. Förstod inte varför en del blev arga på läraren. Dålig attityd hos några elever.» (Bra)
- Kanske skulle föreläsare förklara visa delar på flera olika sätt » (Bra)
- Äntligen fick man veta något» (Bra)

5. Vad tyckte du om kursinnehållet?

15 svarande

Dåligt»2 13%
Mindre bra»3 20%
Bra»8 53%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hänvisar till tidigare svar. Om detta hade varit en "starta-eget-utbildning" så hade det varit ganska bra. » (Dåligt)
- Alla borde fått böker från första lektionen» (Dåligt)
- Projektarbetet fick vi ändå ingen feedback på, eller betyg, så den kunde man skippat att lägga värdefull tid på.» (Mindre bra)
- Bättre förbredelse och kursmaterial» (Bra)
- Lätt och enkelt att förstå» (Mycket bra)
- Det var precis vad jag behövde» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.29


Efter kursen

6. Av det som presenterades under kursen har jag känslan av att så här många %:

Summan av de tre allternativen skall vara 100 %.

Matrisfråga

- Jag har läst tidigare något liknade kurs»
- Med dålig pedagogik blir allt svårt. »
- När man inte förstår läraren och hon är dålig på att lära ut då blir inte kursen bra!»

Inte varit något nytt för mig
15 svarande

0 %»1 6%
10 %»5 33%
20 %»5 33%
30 %»3 20%
40 %»0 0%
50 %»0 0%
60 %»0 0%
70 %»1 6%
80 %»0 0%
90 %»0 0%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 3.06

lyft min kunskapsnivå
15 svarande

0 %»1 6%
10 %»2 13%
20 %»2 13%
30 %»2 13%
40 %»1 6%
50 %»0 0%
60 %»1 6%
70 %»1 6%
80 %»1 6%
90 %»3 20%
100 %»1 6%

Genomsnitt: 5.93

Varit svårt och som jag inte kunnat tillägna mig
15 svarande

0 %»4 26%
10 %»2 13%
20 %»1 6%
30 %»3 20%
40 %»0 0%
50 %»1 6%
60 %»2 13%
70 %»0 0%
80 %»1 6%
90 %»1 6%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 4.13

7. Svara på följande:

Matrisfråga

- De som klagar skulle börja plugga redan från den första dagen inte en vecka innan tentan»
- Själva kursen är bra men läraren kanske ska lära ut på ett annat sätt»
- rekommendera kursen - ja, men inte föreläsaren. Önskar att jag fick göra allt på nytt och verkligen lära mig något.»
- Mot slutet av kursen kände man att man ändå inte fick ut något av lektionerna, så inställningen var inte på topp.»
- Visst jag skulle kunnat plugga mer hemma, men det hade slutat med att jag hade varit tvungen att läsa HELA kursen hemma. Tycker synd om dom kursdeltagarna som har familj. »

Är du nöjd med dina egna insatser?
14 svarande

Ja»9 75%
Nej»3 25%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.25

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
14 svarande

Ja»5 45%
Nej»6 54%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.54

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
14 svarande

Ja»7 53%
Nej»6 46%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.46


Övrigt

8. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

14 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 7%
Bra»11 78%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 3.07

- Konstigt att det inte finns tillgång till projektorer i salarna. Flera gånger hade vi ingen overhead utrustning heller» (Bra)
- När kommer smörgosar som vi var lovade inte bara kakor och frukt » (Bra)
- Hade varit ännu bättre om lektionerna kunnat hållas i samma sal varje gång.» (Bra)
- bätte pennor att skriva med» (Bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.29
Beräknat jämförelseindex: 0.43


Kursutvärderingssystem från