ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A1 Rum 2, vt09, AFT060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-06 - 2009-05-24
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lotta Särnbratt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1. Hur väl uppfylldes målet?

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
några grundläggande metoder för analys och beskrivning av stadsrummet,

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»22 61%
Mycket bra»8 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.02

- Har inte fått framgått några olika metoder för analyser genom föreläsningar» (Mycket dåligt)
- skulle behövt mer tid på landalaprojektet för att kunna göra en analys och beskrivning av statsrummet tror jag.» (Ganska dåligt)
- Några sådana genomgångar har vi inte haft... Projektet om Landala slutade med en kritik, men vi gick inte igenom några metoder för analys och beskrivning.» (Ganska dåligt)
- det är en bred kurs med både stadsgestaltning och husbygge. Jag känner att det har skett en stor förändring i insikt över planeringen utanför en byggnad.» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2. Hur väl uppfylldes målet?

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
skillnader mellan olika skalor och med för de karakteristiska grader av detaljering,
bakgrunden, regler och grundläggande krav som ställs på miljöer ur tillgänglikhets-
perspektiv,

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»25 69%
Mycket bra»9 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.16

- Vi har inte gått in exakt vad som gäller vid tex nybyggnation om tillgänglighetsanpassning. När dessa regler måste följas och ej. Luddigt!» (Mycket dåligt)
- formulera om målet så det blir lite begripligare...» (Ganska bra)
- Vi hade en kurs i tillgänglighet, men det sades inte om vårt projekt skulle vara tillgänglighetsanpassat eller inte.» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3. Hur väl uppfylldes målet?

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna: utveckla metoder och medel för förmedling av känsloupplevelser, grundläggande principer för trähusbyggnad, presentera sina projekt.

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»29 80%
Mycket bra»6 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.13

- Snickar Peters träkonstruktionsföreläsningar var bra. Men ingen visste att det var ett krav att applicera detta på Ateljéprojektet.» (Ganska bra)
- vi borde få öva på muntlig redovisning. Som på HDK där de blir filmade. alltså i presentation av projekten.» (Ganska bra)
- med undantag för vissa detaljer gällande situationsplanen. Vi har inte riktigt fått någon feedback om den innan kritiken. » (Ganska bra)
- Träkursen var mycket givande. Skönt att få lite kött på benen!» (Mycket bra)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 11%
Ja, målen verkar rimliga»31 86%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.91

- Målen är rimliga men vi har inte haft en genomgång av dem innan. De flesta kraven som getts har släppts på vägen och nya kommit till vid kritiken och ytterligare nya nu vid utvärderingen, som ingen visste om. En kursnämnd som fäljer upp kursen paralellt och gör en utvärdering halvvägs skulle vara en lösning på dessa missförstånd. Mer dialog!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men egentligen vill jag lägga svaret någonstans mellan att målen är för lågt ställda och att de verkar rimliga. Jag tycker att det borde sättas större press på studenterna.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag skulle nog göra bättre ifrån mig om jag var tvingad. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Ateljéprojektets mål var lite luddiga. Vi fick inte många kritetier att arbeta med, därför var det svårt att veta vad som förväntades av oss, vad vi ska kunna, hur djupt vi ska gå i varje fråga m.m.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

36 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 3%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»31 96%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.96

- tycker att man på 12.5(?) poäng kan lägga in ganska mycket mer.» (För litet omfång i förhållande till poäng)
- Det är ju alltid för lite tid och utrymme för det man skulle vlija få plats med. Någorlunda rimligt för verkligheten, alldeles för tajt för idealvärlden.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Bra tidsmässigt, inte som bastuprojektet som var så långt. Kul också med Landala Torg, att snabbt presentera sina idéer!» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Vet inte antalet poäng.» (Vet ej)

6. Hur bedömer du kursdelen Rum för alla?

36 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»14 38%
Ganska bra»13 36%
Mycket bra»7 19%

Genomsnitt: 3.69

- Alldeles för mycket tid avsatt till denna kurs1 varför inte baka in den i ett husprojekt?! Eller endast vara under två dagar på sin höjd.» (Mycket dåligt)
- bra moment, men mycket dåligt planerat» (Ganska dåligt)
- mkt onödig väntetider, tex vid rullstolsåkning. kunde haft något annat däremellan. föreläsningarna var helt ok. men inte så mkt uppgifter att göra.» (Ganska dåligt)
- lite dåligt strukturerat. föreläsningen med den blinda kvinnan var väldigt bra (dock respektlöst av saddek att svara i sin ringande telefon...)» (Ganska dåligt)
- Dålig struktur, intressanta föreläsare. Bra uppgifter men även där dålig struktur och information.» (Ganska dåligt)
- Dålig organisation.» (Ganska dåligt)
- Kändes lite rörigt. Men stundtals bra föreläsningar.» (Ganska dåligt)
- det beror på. vi fick pröva på olika sitationer och lära oss grunderna i funktionsanpassad arkitektur. kanske kunde uppgiften med att undersöka en plats anpassning utökas eller vara mer fokuserad.» (Ganska dåligt)
- för mycket outnyttjad tid. intressant ämne dock. kanske inte skulle ha allt på en gång i ettan utan mer utspritt under årskurserna när vi gör andra typer av byggnader.» (Ganska dåligt)
- Mycket bra innehåll och viktig del i arkitekturen och utbildningen. Kanske lite rörigt med schema och underrättelser, det administrativa.» (Ganska bra)
- Vi hade kunnat utnyttja tiden mycket bättre, ibland fick vi vänta en hel dag på en rullstol, istället för att göra något produktivt eller annat nyttigt. Föreläsarna var däremot mycket bra! Den blinda kvinnan framförallt!» (Ganska bra)
- Oerhört viktigt att få gå in i tänket ordentligt, inte bara läsa en stencil utan verkligen sätta sig in i situationer. » (Mycket bra)
- Tillgänglighetskursen var praktisk men bitvis ganska oorganiserad av Saddek, var mitt intryck,» (Mycket bra)
- Väldigt dålig planering men bra innehåll!» (Mycket bra)

7. Hur bedömer du Matts Heijls föreläsning om stadsrummet och torg och parker?

36 svarande

Vet ej»7 19%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 50%
Mycket bra»11 30%

Genomsnitt: 3.72

- Det känns väldigt länge sen. Kommer inte ihåg så den var väl varken dålig eller bra.» (Vet ej)

8. Hur bedömer du Wiktor Kowalskis föreläsning om stadsrummet?

36 svarande

Vet ej»7 19%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»17 47%
Mycket bra»9 25%

Genomsnitt: 3.58

- Fantastiskt intressant, bra insikter, ärligt framhållet i fråga om bra resp dåliga stadsplaner. Otroligt inspirerande.» (Mycket bra)

9. Hur bedömer du P-G Hillinges föreläsning om skissande?

36 svarande

Vet ej»2 5%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 30%
Mycket bra»23 63%

Genomsnitt: 4.47

- Intressant och inspirerande.» (Ganska bra)
- fina bilder, kanske inte så mycket mer.» (Ganska bra)
- Men det behövs praktisk workshop som uppföljning» (Mycket bra)
- Mycket bra! Mycket inspirerande. Om ni ska behålla en föreläsning till nästa år så är det denna!» (Mycket bra)
- Inspirerande» (Mycket bra)
- en verkligt inspirerande föreläsning som faktiskt hade kunnat vara rolig att ha ännu tidigare under läsåret, men den ligger nog bäst där den gör med tanke på de projekt han presenterade.» (Mycket bra)
- Inspirerande!» (Mycket bra)
- inspirerande. Kanske inte en nivå som man själv når, men det visar hur man för hand kan gestalta förslag och idéer.» (Mycket bra)

10. Hur bedömer du uppgiften Kapellplatsen?

36 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 16%
Ganska bra»11 30%
Mycket bra»19 52%

Genomsnitt: 4.36

- Jag tycker att uppgiften kan utvecklas och bli viktigare i kursen. Det kändes som att dt var bara något man ville få gjort och man han inte reflektera mycket på det. Man skulle kunna ha mer tid i framtiden och kanske ha det som en stärre projekt.» (Ganska dåligt)
- för kort tid» (Ganska dåligt)
- För lite tid och utan handledare.» (Ganska dåligt)
- Vi hade främst för lite tid på oss. Projektet blev därför lite väl oseriöst.» (Ganska dåligt)
- uppgiften var lite utkastad, inte så mycket riktlinjer vad vi skulle göra eller hur man skulle göra det, men roligt.» (Ganska bra)
- Roligt med så kort tid och så pressat schema.» (Ganska bra)
- Intressant med något som fanns på riktigt» (Ganska bra)
- kort tid men skönt!» (Ganska bra)
- Saknar en upphängning av alla projekt för att få en över blick. » (Ganska bra)
- Praktiska uppgifter är alltid bra och Kapellplatsen behöver ju verkligen åtgärdas. Roligare än något som ser ganska okej ut. Lite för lite tid avsatt kanske.» (Mycket bra)
- Snabb, intensiv och väldigt lärorik!» (Mycket bra)
- Kul med ett lite kortare projekt!» (Mycket bra)
- Kul att göra något annat än bara hus. Kanske lite kort man fick hela tiden ta snabba beslut vilket i och för sig kan vara bra.» (Mycket bra)
- Det kändes som ett lite märkligt stort hopp från bastu till torgplanering, men å andra sidan var det väldigt kul med något så annorlunda.» (Mycket bra)
- Roligt med ett kort och snabbt projekt i grupp!» (Mycket bra)
- det var bra med ett grupparbete 2 och 2, samt att det var under en kort tid. Gärna handlett med kanske bara ett tillfälle?» (Mycket bra)
- Det var bra med en kort & koncis uppgift. Man var tvungen att arbeta och nå ett resultat i ett bra tempo.» (Mycket bra)
- Bra med en kortare uppgift. Kul med den abstrakta gestaltningsmodellen/undersökande modell av platsen. Eventuellt kunde det vara tydligare/mer konkret vad man ska lära sig av uppgiften (gäller mer eller mindre allt vi gör)» (Mycket bra)

11. Hur bedömer du genomgång av uppgiften Kapellplatsen?

36 svarande

Vet ej»5 13%
Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»14 38%
Mycket bra»12 33%

Genomsnitt: 3.72

- Saknade upphängning av projekt. Fanns inte utrymme att studera hur kamrater utöver ritsalen löst problemet. Kritik/genomgångstillfället var bra, men synd att man inte kunde studera de andra.» (Mycket dåligt)
- fick inte ut särskilt mycket av genomgången» (Ganska dåligt)
- Inte så givande att se de andras arbeten då tiden varit så knapp att förslagen inte blivit genomarbetade. » (Ganska dåligt)
- Lite dålig information ang handledning och kritik. Duktig kritiker (frida)» (Ganska bra)
- Hade hellre sett att efter redovisningarna att alla projekt blev upphängda. Som det blev nu så vet man ju inte vad 75% av alla gjorde för något...» (Ganska bra)
- Känndes rimlig i förhållande med hur kort vi hade hållit på med den.» (Ganska bra)
- Bra kritiker» (Ganska bra)
- Kunde varit lite mer omfattande då det var en intressant uppgift.» (Ganska bra)
- Små grupper, bra konstruktiv handledning på rätt nivå av Matts Heijl» (Mycket bra)
- bra att sitta ned i grupp o prata om det. det var då man lärde sig mest om stadsplanering» (Mycket bra)
- Det hade varit roligt om alla projekten hade varit upphängda en liten tid också. Som det var nu så hade man ingen chans att gå runt och titta på vad alla andra hade gjort. » (Mycket bra)
- Skönt med kritik i avspänd miljö, avslappnat.» (Mycket bra)
- helt okej att ha det i ritsalen.» (Mycket bra)
- Ritsalsgenomgång med assistent fungerar oftast bra och ger för det mesta intressanta diskussioner.» (Mycket bra)

12. Hur bedömer du samarbetet med din/dina kamrat/er under arbete med uppgiften?

36 svarande

Vet ej»2 5%
Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»4 11%
Mycket bra»24 66%

Genomsnitt: 4.3

- sammarbetade med en från AT. Mycket lärorikt!! Mer sånt!» (Mycket bra)
- Flöt på bra och var roligt. Många sena nätter.» (Mycket bra)

13. Hur bedömer du presentation av uppgiften Rum vid vattnet?

36 svarande

Vet ej»1 2%
Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»13 36%
Mycket bra»16 44%

Genomsnitt: 4.13

- Olika bud hela tiden om vad som gäller. Placering på platsen, material på husen, om det skulle vara handritat eller datagjort. Bättre att säga att allt är tillåtet än olika bud olika dagar i olika ritsalar och föreläsningar.» (Mycket dåligt)
- Tycker vi borde få mer utbildning i att presentera sitt arbete grafiskt. Den genomgång vi haft i photoshop och illustator är ej tillräcklig.» (Ganska dåligt)
- Utmärkt att avsätta såpass mycket tid för att "insupa" platsen. Sen är stenciler och information i största allmänhet lite svårfångade på Chalmers...» (Ganska bra)
- det var ok» (Ganska bra)
- Vi borde få öva på hur man framställer saker muntligt. Allt handlar bara om byggnaden och hur den framställs känns det som. Kroppsspråk m.m. » (Ganska bra)
- Bra, skönt att handledare flyttade runt. Fler intressanta diskussioner och bättre koncentration pga det.» (Mycket bra)
- Bra med roterande kritiker.» (Mycket bra)
- Det var jättebra med föreläsningen om att presentera ett projekt. Kanske även vore bra med en genomgång av muntlig presentation.» (Mycket bra)

14. Hur bedömer du föreläsningsserien om Husbyggnad?

36 svarande

Vet ej»1 2%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»19 52%
Mycket bra»15 41%

Genomsnitt: 4.3

- Jag tycker att föreläsningaran var bra dock saknades något formellt form av examination. Jag tror att studenteran lär sig mer och tvinas att lära mer om man ordnar en mindre tentamen i trähusbyggnad ettan med seriösa krav. För mig kändes som att man behöver bara lyssna om man vill ha en träkonstruktion som atalje i Rum vid Vattnet.» (Ganska bra)
- lite svår att ta till sig med enbart bilder. skulle behöva känna och se det på riktigt för att få full förståelse för hur allt fungerar.» (Ganska bra)
- lite svårt att hänga med bara när man är helt grön på ämnet.. men väldigt relevant!» (Ganska bra)
- den var bra. Kompletterar konstruktions kursen bra. » (Ganska bra)
- Matnyttig, men synd att vi inte får applicera det. Besöka ett bygge, tala språket, skulle hjälpa en själv att bli bättre inom ämnet. » (Ganska bra)
- Klart och tydligt, grundligt och... verklighetsbaserat, inte så mycket svävande "det går att bygga", lite mer "det här är svårt att få bra". Om det är det.» (Mycket bra)
- Mycket bra med verkligheten som knackar på. Man får en bättre grund att stå på om man har lite kunskap om saker och ting istället för att bara anta.» (Mycket bra)
- Lagom ingående om hur allt funkar.» (Mycket bra)
- Pter verkar kunnig och pedagogisk!» (Mycket bra)
- intressant!» (Mycket bra)
- Kul att ha föreläsningar om något så grundläggande av någon som verkligen tycks brinna för träkonstruktioner.» (Mycket bra)
- Peter har bra tålamod med alla frågor. Bra!» (Mycket bra)
- Skönt med kunskap!» (Mycket bra)
- matnyttig och viktig!! Det verkar som om vi fått en bra början redan i ettan.» (Mycket bra)

15. Hur bedömer du assistentinsatser under projektarbete (namnge assistent)?

35 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»15 42%

Genomsnitt: 4.31

- Frida var inte den bästa handledaren. Hon kom sent, var stressad och hade svårt att ge konstruktiv kritik och berätta vad man skulle titta mer på och var man kunde söka information.» (?)
- Frida, hade gärna blivit mer provocerad att föra projektet framåt istället för att tänka på små detaljer som avstånd osv...» (Ganska dåligt)
- Frida/Björn. Inte på något sätt assistenternas fel. Rörigt med två stycken. Rörigt med kvartar i stället för halvtimmar.» (Ganska dåligt)
- Frida» (Ganska dåligt)
- Carl, han var lite nonchalant, stannade t.ex. kortare tid än vad som var meningen och gav inte alltid någon direkt respons på idéer jag visade honom.» (Ganska dåligt)
- Karl är väldigt bra, men ofta jobbig med tider» (Ganska bra)
- frida var bra, men inte jättebra. jag saknade nya frågeställningar och ifrågasättande av mitt projekt som gör att man kommer framåt» (Ganska bra)
- Carl Edman» (Ganska bra)
- Frida pushar på oss bra, men har inte svar på alla frågot (men vem har det?)» (Ganska bra)
- Jag hade fredrik kjellgren. Han är väldigt duktig och inspirerande, däremot lite väl kort. Inte så diskussionssugen utan säger precis vad han tycker och går sen därifrån, med joakim var det lättare att bolla idéer och skissa lite tillsammans medan fredrik var ganska bestämd och lite svår att bolla med, han sa som sagt mest vad han tyckte och överlät allt annat till en själv, utan att ge särskilt mycket tips.» (Ganska bra)
- Fredrik Kellgren» (Ganska bra)
- Björn och Frida» (Ganska bra)
- Frida var min kritiker, hon var inspirerande, men jag skulle gärna vilja ha kluriga frågor av henne som jag måste hitta svar på. Jag vill också att assistenten hela tiden driver mig längre, och att hon inte bara är nöjd och tycker att projektet är bra. Jag vet ju att allt jag gör kan göras mycket bättre!» (Ganska bra)
- Vi hade Joachim Kaminsky. Han är bra på att leda projektet frammåt i enlighet med studentens tankar, inte sina egna. Han kunde däremot ge mera kritik.» (Ganska bra)
- Frida. » (Ganska bra)
- Karl» (Ganska bra)
- Björn och Frida» (Ganska bra)
- Valde medvetet att inte utnyttja så mycket handledning under detta projekt, men den handledning jag fick var OK. Dock så kan jag tycka det är en ojämn nivå mellan Handledarna. Speciellt när de agerar som kritiker. (Frida)» (Ganska bra)
- joakim» (Ganska bra)
- (Frida)Det tog lite tid att få henne insatt i projektet men annars givande.» (Ganska bra)
- Fredrik Kjellgren. Inspirerande. =)» (Mycket bra)
- Jag hade Frida och Björn som assistenter och jag tyckte att båda gav bra och givande kommentarer och åsikter om mitt arbete.» (Mycket bra)
- Joakim. Är bra på att lyssna, men kanske mindre bra på att säga till.» (Mycket bra)
- fredrik kjellgren» (Mycket bra)
- Joakim Kaminzky» (Mycket bra)
- Fredrik Kjellgren» (Mycket bra)
- Joakim» (Mycket bra)
- Fredrik Kjellgren, en pärla.» (Mycket bra)
- Fredrik Kjellgren. Han var superduktig! Gav råd och knuffade i rätt riktning. Han inspirerade mig till att verkligen jobba på ordentligt. » (Mycket bra)
- Carl i ritsal 2 var väldigt duktig och bra som assistent och även kritiker.» (Mycket bra)
- Frida var verkligt duktig och hade en bra inställning till våra projekt. Även om det verkade som om hon inte var så tekniskt kunnig så är det väldigt frigörande att höra någon säga "klart att det går att lösa!" när man själv kanske är något osäker.» (Mycket bra)
- fredrik kjellgren. Han peppade och gjorde så man blev intresserad.» (Mycket bra)
- Fredrik Kellgren har varit jättebra. Pressat en till att sätta upp mål och bra hjälp när man kört fast. Har även haft endel gruppgenomgångar i ritsalen -bra o lärorikt.» (Mycket bra)
- Joakim och fredrik är väldigt bra!» (Mycket bra)

16. Hur bedömer du kritikgenomgången av uppgiften Rum vid vattnet?

36 svarande

Vet ej»1 2%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»7 19%
Mycket bra»26 72%

Genomsnitt: 4.58

- carl hade glömt bort att läsa på mitt projekt. så jag fick väldigt lite kritik. » (Ganska dåligt)
- cirkuleringen av kritiker var bra, även om några var lite för snälla.» (Ganska bra)
- Ett bra givande sammtal. » (Ganska bra)
- Det var bra med flera olika kritiker. man lär sig inte bara på kritiken av det egna projektet utan även av den som andra får och fleras åsikter och synpunkter ger olika vinklar på hur man ser på projekten.» (Mycket bra)
- Fredrik Kjellgren gav mycket välnyanserad och berättigad kritik» (Mycket bra)
- Att växla mellan kritiker var en extremt bra ide och man bor alltid göra det!» (Mycket bra)
- Jättebra att vi bytte kritiker, så man fick många olika synsätt på uppgiften.» (Mycket bra)
- Bra med olika kritiker» (Mycket bra)
- bra att skifta kritiker. man fick lite variation. olika kritiker tar fasta på olika saker.» (Mycket bra)
- Bra påläst kritiker (Björn). Bra att kritikerna roterade.» (Mycket bra)
- Bäst hittils, bra att assistenterna flyttade runt.» (Mycket bra)
- Bra grepp att rotera kritikerna!» (Mycket bra)
- bra att kritikerna bytte grypp» (Mycket bra)
- Jättebra att byta kritiker för en större helhetsbild» (Mycket bra)
- Väldigt bra att kritikerna flyttade runt!!!!» (Mycket bra)
- Det var riktigt bra att få lyssna på lite olika kritiker. Alla har de olika sätt att bedöma och de ser olika saker. BRA!» (Mycket bra)
- väldigt bra med kritiker som går runt i grupperna istället för att ha samma kritiker hela tiden.» (Mycket bra)
- givande kritik, som alltid. Dessutom fortfarande väldigt givande att höra de andras kritik.» (Mycket bra)
- roterande kritiker-BRA!» (Mycket bra)
- bra med olika kritiker!» (Mycket bra)
- Kritiken fungerar bra, särskilt när alla kommer igång och diskuterar. Bra med runvandring bland kritiker.» (Mycket bra)

17. Hur bedömer du din egen utveckling under kursen?

35 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»24 68%
Mycket bra»10 28%

Genomsnitt: 4.25

- Pga sjukdom inte mycket på den fronten. Mkt inspirerande projekt dock. Intressanta ämnen.» (Ganska dåligt)
- hade kunnat bli bättre med mer utmaning» (Ganska bra)
- Jag tror att kraven för godkänt är extremt låga och jag och många andra skulle utvecklas mycket mer om man hade lite hårdare krav på t.ex kvalitet av inlämnings material. » (Ganska bra)
- Känner inte att jag tagit några bauta steg utan att jag lär mig genom att göra.» (Ganska bra)
- Tappade från uppgiften om stadsrummet som jag borde tagit med i Rum vid vattnet.» (Ganska bra)
- Jag skulle vilja bli mer inspirerad och teckna mer. Mer konst och färg. Form.» (Ganska bra)
- En mer drivande kritiker som Björn hade nog lärt mig mer...» (Ganska bra)
- Ibland är det svårt att se vad man själv lär sig även om man projekt till projekt se en klar förbättring. Hade kännts tryggare om det ännu tydligare redogjordes för vad man förväntas lära sig. Vad som är tyngdpunkten i de enskilda projekten.» (Ganska bra)
- Lärt mig mycket själv. Hur man ska rita enligt regler. Hur man scannar, lärt mig grundläggande Photoshop och hur man plottar.» (Mycket bra)
- Jag har prövat på material och former som jag inte tänkt på tidigare. Projekten har varit särskilt detaljerade.» (Mycket bra)

18. Hur bedömer du dina insatser under kursen?

35 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»20 57%
Mycket bra»11 31%

Genomsnitt: 4.17

- Borde jobbat mer och hårdare, men pga personliga förhållanden (en väns död) har jag helt enkelt inte orkat.» (Ganska dåligt)
- Skärpning till nästa gång! ,)» (Ganska dåligt)
- Pedantiskt som man är kan man alltid göra bättre.» (Ganska dåligt)
- Jag hade definitivt kunnat lägga mer möda och energi på projektet men är ändå hyfsat nöjd. Kunde följt min planering bättre.» (Ganska bra)
- svårt att komma igång, men sen gick det bra» (Ganska bra)
- jag skulle vilja jobba i en mer inspirerande miljö. Känner mig lite oinspirerad i lokaler.» (Ganska bra)
- Följde min planering bra och jobbade hyfsat effektivt.» (Mycket bra)
- Även om det alltid går att lägga ner mer tid än vad man har gjort så är jag nöjd med min insats.» (Mycket bra)
- Rum vid vattnet lade jag ner mycket tid på!» (Mycket bra)


Undervisning och kursadministration

19. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»20 57%
Ganska stor»9 25%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.25

- Häftet, Rita för hand och boken Arkitektens handbok hade jag inte klarat mig utan.» (?)
- Vi hade ingen kurslitteratur vad jag kan minnas.» (Mycket liten)
- Har inte använt någon. Den bok jag har använt är "arkitektens handbok" och den är inte litteratur vad jag vet. Ta med den på litteraturlistorna nästa år!» (Ganska liten)
- Har knappt haft ngn kurslitteratur? Eller så har den presenterats dåligt.» (Ganska liten)
- kursmaterialen har inte varit speciellt använda. Det känns heller inte som om vi haft någon speciell kurslitteratur.» (Ganska liten)
- Mer litteraturtips under kurserna!» (Ganska liten)
- För just Rum vid vattnet saknades lite externt material. Med under trähusbyggnad och Kapellplatsen hade man bra källor att vända sig mot.» (Ganska stor)

20. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»7 20%
Ganska bra»23 65%
Mycket bra»4 11%

Genomsnitt: 2.85

- Saknar gemensamt system för alla lärare och alla kurser. Tex finns anslagstavlor på minst tre ställen och ändå kom papper upp på ett fjärde. En tydlig plats vore bra så att man slipper glo på alla väggar i hela byggnaden för att inte missa något. Vissa lärare använder uteslutande kurshemsidorna, andra använder dem inte alls... Rörigt, minst sagt. » (Ganska dåligt)
- Listor på hansledningstider kom upp sent» (Ganska dåligt)
- Uppladdning av filer på Studieportalen hände rätt sent och i vissa fal (situatons plan till röda sten) hände det aldrig! » (Ganska dåligt)
- framför allt under tillgänglighetskursen...» (Ganska dåligt)
- Hade varit bättre att få ändringar på mail istället för kopierat papper på skrivbordet samt ha ett schema på studieportalen. Under delen Rum för alla, behöver dagen med rullstolarna styras upp! Som det var nu fick vissa vänta från 09.00 till sent på em utan möjlighet att göra något...» (Ganska dåligt)
- sent ute på studieportalen.» (Ganska dåligt)
- Här det lite bristningar. Framförhållningen kan mycket ofta vara bättre. Jag vill kunna planera min tid lite längre än en halv vecka i förväg och det kan ofta vara den förvarningen man får för föreläsningar och dylikt.» (Ganska bra)
- onödigt att kopiera upp ett helt A4 till varje person vid en ändring. Hade räckt med att tex sätta upp en lapp på dörren till varje ritsal... annars har det funkat bra!» (Ganska bra)
- Vore bra om alla delkurser la ut sina pm mm på studieportalen inte bara vissa. Annars har det varit ok.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»15 41%
Mycket bra»16 44%
Har ej sökt hjälp»3 8%

Genomsnitt: 3.55

- Bra att Wiktor gick runt på salarna. Man behöver ibland bara fråga småsaker.» (Ganska bra)
- fast väldigt olika i kursens olika delmoment» (Ganska bra)
- Svår fråga när det varit så många små kurser.» (Ganska bra)
- Eftersom vi arbetar så nära varandra finns det alltid kamrater man kan fråga i ritsalarna. Dock är steget längre när man söker hjälp lärare. » (Ganska bra)
- Brukade ringa Wiktor och han tar sig alltid tid» (Mycket bra)

22. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»12 33%
Mycket bra»22 61%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.63

- Det är för hög ljudnivå i ritsalen. Vissa jobbar hemma bara därför.» (Ganska bra)
- det har inte varit några problem. däremot har jag upplevt att vi inte längre diskuterar och ser på varandras projekt lika mycket som under tidigare projekt. Alla har varit väldigt fokuserade.» (Ganska bra)
- har diskuterat mkt med varandra i ritsalen» (Mycket bra)
- Vi har ett underbart bra klimat i ritsalen och har kunnat samarbeta väldigt bra. Stor respekt sinsemellan och alltid möjligheter att fråga varandra om det är något man undrar.» (Mycket bra)
- Klimatet i min ritsal är mycket bra, vi hjälper varandra och vill att alla ska komma framåt.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 8%
Gott»24 66%
Mycket gott»9 25%

Genomsnitt: 4.16

- Relevanta ämnen.» (Gott)
- Lite rörigt men med ett bra innehåll.» (Gott)
- Kul ämne. Lätt att bli engagerad av platsen och ateljéprojektet. » (Gott)
- bred och omfattande. » (Gott)
- Bra och spännande val av plats och projekt» (Gott)
- rum för alla delen kändes väldigt rörig. kapellplatsen och ateljeerna var däremot väldigt kul!» (Gott)
- Resan till Köpenhamn -kul och bra men generellt för lite guidning. När man har chansen att se och lära borde det utnyttjas mycket bättre. Mer engagemang från läraren!!!» (Gott)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De praktiska uppgifterna, tillgänglighetsdelen, hållbarhetsdelen. »
- Innehållet.»
- Förankringen med en lokal plats och trähusbyggnationen med Peter.»
- trähusbyggnad föreläsningar»
- Röda Sten var ett intressant område att jobba med under projektet. »
- De roterande kritikerna, träbyggnadstekniken och wiktors föreläsning och stadsbyggnad.»
- P-G:s föreläsning! Tycker att Landalauppgiften höga tempo i sig är värdefullt.»
- Organisationen under kritiken»
- projekten, rullstolsdagen, presentations föreläsningarna....»
- olika kritiker i samma kritikergrupp»
- det mesta»
- Att kritikerna roterade. Den grundliga analysen av Landala torg. »
- Bra med två projekt (Landala, Röda Sten)»
- stadsplaneringsuppgiften.»
- Inspirerande föreläsningar»
- en kort arbetsuppgift som kapellplatsen och köpenhamnsresan.»
- atelje projekt»
- Korttidsprojekt.»
- mycket assistenttid! föreläsning-presentation av projekt.»
- Rum vid vattnet var ett roligt och bra projekt.»
- Stor variation med kursmoment, föreläsningar osv.»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske uppbyggnaden. Kursen har känts lite splittrad, inte som en enda kurs. »
- Det administrativa, schemaläggning och sådant. Gärna samma tider på de olika utskicken om samma sak och att man får reda på schemat god tid i förväg och inte bara någon dag innan.»
- Kravspecifikationen, Placering på platsen, material på husen, om det skulle vara handritat eller datagjort. Bättre att säga att allt är tillåtet än olika bud olika dagar i olika ritsalar och föreläsningar.»
- Det kändes som att man kan lätt klämma in lite till i kursen. Personligen tycker jag att det är högt tid att man har en kortare introduktion i Photoshop och Illustartor i ettan. Det räckr md en vecka i mitten nån gång. Man har ju så mycket extra tid i början av kursen.»
- Tillgänglighetskursen och bristande genomgångar inför projekten.»
- det var en utmaning att placera tolv ateljér. tolv byggnader blir mer komplicerat i ett landskap än en. kanske lite mer information om planering av stadsrummet och även i samband med röda sten.»
- rum för alla»
- Organisationen under Rum för alla, samt information om Köpenhamnsresan tidigare!»
- man bör inte kritisera personer från samma ritsal, åtminstone inte sin bordsgranne.»
- inte så mycket»
- Organisera Rum för Alla delen bättre! Den var riktigt bristfällig. »
- Lägg vikt på att man i ritsalen bör hålla mindre kritikgenomgångar under kursens gång för att komma vidare i sina tankar.»
- Mer fokus på platsförståelse och vikten av genomarbetade situationsplaner vid Röda Sten projektet. »
- teckna stadsrum mer. Jag vill öva på att teckna staden. »
- Fler inspirerande föreläsningar! Mer konkreta krav: vad ska vi kunna när detta projektet är slut, hur mycket ska jag tänka på i mitt projekt, vilka förväntningar ställs, vilka krav...»
- kanske en inspirationsföreläsning om ateljéer vore bra. vi hade det om bastun. Jag tror inte att det "likriktar" oss studenter. tvärtom, skulle vi kanske gå igång och bli mer förankrade i vad en ateljée är.»
- rum för alla»
- Lägg in någon mer konstnärlig uppgift. Laboration, ev. för placering av 12 lika byggnader. Kunde varit något mer under det tidspannet. »
- klara regler på vad det är som gäller med datoranvändning, storlek på ateljeerna.»
- Tag bort "Rum för alla" som egen kurs. baka in tillgänglighet.»
- rum för alla, och mer tid åt kapellplatsen.»
- Innan delmomentet Rum vid vatten startar kan man göra en liten konstlaboration för att sätta igång kreativiteten, som vi gjort innan de tidigare projekten.»

26. Övriga kommentarer

- Det är svårt att svara när kursen varit så uppdelad och så lång. »
- näääääe»
- nej»
- Det vore bra att ha en delgenomgång i ritsalarna strax innan halvtid för att få igång disskutioner i ritsalarna och för att se olika sätt att resonera kring uppgiften i ett relativt tidigt skede. »
- Arbetsplatsen på Chamlmers arkitektur är oinspirerande och tråkig! Något borde göras för att främja kreativiteten!»


Kursutvärderingssystem från