ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-4 Miljövänliga energikällor, EEK231

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-05 - 2009-05-23
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»7 43%
Cirka 20 timmar»4 25%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»6 37%
100%»9 56%

Genomsnitt: 4.5

- De flesta föreläsningar men inte beräkningsuppgiftslektionerna.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 43%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 31%

Genomsnitt: 2.43

- Kommer inte ihåg om jag sett några sådana» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det svårt att veta på vilken nivå man ska ta till sig kunskaperna. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 9%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 25%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 2.87

- Först var salen för liten, eftersom det var osäkert hur många som skulle komma på föreläsningarna. Därför bytte vi till en större sal efter ett tag, och det funkade bra. Men efter några föreläsningar hade tydligen inga föreläsare tillgång till den stora salen, så vi fick byta tillbaka till den lilla salen, samtidigt som det var stor förvirring om vilken sal vi faktiskt skulle vara i. Salarna låg dock väldigt nära varandra. Ingemar Mathiasson var inte särskilt pedagogisk. Han stor stilla vid sidan och salen och talade lågt.» (Ganska dåligt)
- bra att man byter föreläsare. En del har tyvärr varit under all kritik. Solcellerna var alldeles för basic samt föreläsaren saknade allt vad som heter retorik.Fusionen var bra. Miljögubben var också för basic bättre inför grupp dock. Vindkraften var intressant men alldeles för mycket siffror och powerpointlek. Borde varit mer diskussionsartat med mer frågeställningar.» (Ganska dåligt)
- Många olika föreläsare med olika upplägg och kunskaper i hur man lär ut på ett pedagogiskt sätt.» (Ganska bra)
- det är en hel del hopp i dem ifrån mycket tekniska saker till miljöaspekter. Lite väl rörigt» (Ganska bra)
- Inget fel på själva innehållet men det är störande med trånga lokaler så knappt alla får plats. » (Ganska bra)

6. Hur har labbarna fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»12 75%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 3.12

- Lab-pm bör tittas över noggrant, de känns gamla och inte alls väl formulerade. Det finns kanske inga direkta fel, men många vilseledande tecken och ofullständiga frågor.» (Ganska dåligt)
- labb pm kom ut sent. Dåliga engelska i dem. Bra hjälp av labbhandledarna och rätt roliga labbar.» (Ganska bra)
- Solcellslabben bör förändras på något sätt, har dock inga bra förslag på hur.» (Ganska bra)
- Roliga!» (Ganska bra)
- De två handledarna Abram Perdana och David Steen har varit kunniga, trevliga och engagerade.» (Mycket bra)

7. Vad tycker du om beräkningsuppgifterna?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Dåliga»3 18%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 2.93

- Dålig struktur, blandad engelska och svenska, otydligheter i vad uppgiften går ut på och vad som ska presenteras.» (Mycket dåliga)
- Uppgifterna i sig är bra men papprerna man får som beskriver uppgifterna är väldigt luddiga och dåligt skrivna. Detta måste verkligen ses över.» (Dåliga)
- Ganska dåliga labb-pm, frågorna var svåra att förstå» (Dåliga)
- Samma som labbarna» (Ganska bra)
- dessa bör också tittas över ordentligt, vilseledande frågor som är svåra att besvara. Annars bra med all den hjälp man får av David och Abram och framförallt då man får gå igenom det med dem efter man är klar och få feedback.» (Ganska bra)
- Alltför otydliga, man har svårt att förstå vad som frågas efter och tillvägagångssätt..» (Ganska bra)
- En del otdygligheter har funnits i beräkningsuppgifterna över vad som är själva uppgiften och det har varit lite svårt att få hjälp kring frågor som uppstår i uppgifterna. » (Ganska bra)
- Sådär. Varierande kompetens hos handledarna.» (Ganska bra)
- De två handledarna Abram Perdana och David Steen har varit kunniga, trevliga och engagerade.» (Mycket bra)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»9 56%
Mycket stor»4 25%

Genomsnitt: 3

- Labbarna och beräkningsuppgifterna gav mycket» (Ganska stor)
- Men har dock fått sitta mycket och leta på nätet själv efter info som inte klarlagts under undervisningstiden.» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»4 26%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»4 26%
Mycket stor»4 26%

Genomsnitt: 2.53

- Bra kursmateriel, lite väl mycket med 1 bok + 2 häften dock.» (?)
- Elteknik boken är ok. Däremot det vita kompendium som är med i kursen är fullkommligt uselt och borde göras om. har står direkt felaktiv information som gällde för sju år sedan och som inte alls stämmer överrens med dagens situation.» (Ganska liten)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 2.93

- Smått katastrofalt. Schemat fanns inte tillgängligt på TimeEdit under kursens gång, däremot fanns det en felaktig version uppe som orsakade stor förvirring och många missade föreläsningar.» (Mycket dåligt)
- Timedit stämde inte med kursPM. Labb pm delades ofta ut sent. Dålig engelska i det utdelat materiel som var skrivet på engelska» (Ganska bra)
- Vårt schema fanns inte på TimeEdit, utan vi fick det bara på papper första dagen. Detta faktum påpekades, men av någon anledning uppdaterades TimeEdit aldrig.» (Ganska bra)
- Lab-pm har dock kommit ut väldigt sent innan labbar så man har inte haft någon möjlighet att förbereda sig. varför inte lägga ut alla dem på en gång när kursen startar?» (Ganska bra)

11. Vad tyckte du om studiebesöken till Hönö och Trollhättan?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»0 0%
Ganska bra»8 66%
Mycket bra»4 33%
Var ej med»2

Genomsnitt: 3.33

- Har inte varit där ännu» (?)
- Har ej vart på hönö» (?)
- Vi har inte varit på Hönö än.» (Ganska bra)
- Har ej varit på Hönö än,men besöket i Trollhättan var intressant. Roligt med en liten utflyckt någon gång.» (Ganska bra)
- Kul att få komma utanför chalmers i utbildningssammanhang.» (Mycket bra)
- ej åkt än» (Var ej med)
- hönö har ej varit» (Var ej med)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»6 37%
Har ej sökt hjälp»3 18%

Genomsnitt: 3.75

- Kunde gärna ha varit en konsultationstid någon gång i slutet av kursen för att samla upp kring saker man vill reda ut. » (Ganska bra)
- Labb handledarna var bra. Mindre grupp gör större möjlighet till frågor» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 37%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.68

- Mycket bra om jag valt samarbetspartner själv» (Ganska bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»1 6%
Lagom»9 56%
Hög»5 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Än sålänge har det varit lagom.» (Lagom)
- Väldigt många delmoment i kursen, inte så kul att få ett projektarbete på sig i lv 7 heller!» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 18%
Lagom»6 37%
Hög»7 43%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Än sålänge har det varit lagom.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 31%
Gott»9 56%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.81

- Luddig kurs. Svårt att veta vilken nivå man ska förstå allting på som tas upp. Många små delmoment som är förvirrande till en början. Annars intressant innehåll egentligen, men som skulle kunna läggas fram på ett betydligt mer lättförståeligt sätt.» (Godkänt)
- Väldigt intressant kurs.» (Gott)
- Kompendiet i vind-sol och vågkraft kunde gott ses över av många anledningar. Många sidor är svåra att läsa och strukturen över innehållet är mindre bra. » (Gott)
- Duktiga föreläsare (oftast), bra med lite variation. » (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lika bra handledare som Abram och David.»
- Tunde Fulöps förläsningar var bra. Trollhättan--besöket. Labbar och beräkningsuppgifter efter att de omarbetats.»
- Blandningen av olika energikällor.»
- Eventuella studiebesök.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre engelska grammatik i labbPM»
- Bättre sal. Schema på TimeEdit.»
- Beräkningsuppgifterna och sen bör man kanske ta fusionen tidigare i kursen då arbetet där kommer väldigt olägligt.»
- Få ut material som i tid och som är genomkollat. Det vita kompendiet bör göras om eller bytas ut mot annan literatur.»
- labb-pm»
- Jag skulle kanske inte rekommendera mindre vindkraft, men inte mer i alla fall, dessutom borde man ägna mer tid åt andra energikällor, t.ex. solceller. »
- Man bör se till att få upp schemat på TimeEdit innan kursstarten.»
- uppdatera kursmaterialet»

19. Övriga kommentarer

- Synd att en sådan till synes intressant kurs blir så förvirrande och ostrukturerad. Det drar ner helhets intrycket av den.»
- Mycket intressanta föreläsningar av Ola»


Kursutvärderingssystem från