ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-4 Mätteknik, EOE053

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-05 - 2009-05-23
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Försök att uppskatta ett medelvärde över båda läsperioderna

21 svarande

Högst 10 timmar»9 42%
Cirka 15 timmar»6 28%
Cirka 20 timmar»3 14%
Cirka 25 timmar»3 14%
Minst 30 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

- Ganska lugn arbetsbelastning förrutom när rapporter ska in, men å andra sidan har jag framförhållning som en fiskmås =)» (Högst 10 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»3 14%
50%»5 23%
75%»5 23%
100%»8 38%

Genomsnitt: 3.85


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 45%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 40%

Genomsnitt: 2.5

- Bra presentation av målen i slutet av kursen, kunde tydligt se att vi lärt oss något.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- 3 rapportskrivningar, labförberedelse och tenta är mycket för 1 kurs, det borde räcka med 1 rapportskrivning» (Nej, målen är för högt ställda)


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 19%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»4 19%

Genomsnitt: 3

- bara en massa powerpoint så att man inte hängde med, mycket prat, lite skriva --> svårare» (Ganska dåligt)
- Man lär sig ganska lite med tanke på hur många timmar man spenderar på där, det är mest labbarna och raporterna man lärt sig på.» (Ganska bra)
- Gunnar är rolig att lyssna på men känns ofta som att man inte får ut så mycket konkret av föreläsningarna som hade varit möjligt» (Ganska bra)
- Gunnar är intressant som föreläsare, men han har ofta väldigt snurriga härledningar, fast det kanske inte är det viktiga i en sådan här kurs heller. Gästföreläsningen från Astra upplevde jag tyvärr som ganska irrelevant. Dessutom är det tråkigt att Gunnar fått så otacksamma föreläsningartider.» (Ganska bra)
- Bra föreläsare som tar upp ämnet från grunden.» (Mycket bra)

6. Hur har labbarna i kursen fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»12 57%

Genomsnitt: 3.57

- För mycket förberedelsetid» (Ganska bra)
- Kommer att sakna dem :( » (Mycket bra)
- Bra labb-pm och pedagogiskt upplägg på mätuppgifterna.» (Mycket bra)
- Mycket bra labbar, första labben var aningens enformig.» (Mycket bra)
- bra!» (Mycket bra)

7. Hur har projekten/rapporterna i kursen fungerat? (Tidsserieanalys, givarprojekt, etc)

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»14 66%
Mycket bra»6 28%

Genomsnitt: 3.23

- Tidsserieanalysen var vettig, givarprojektet var däremot otroligt tråkigt» (Ganska dåligt)
- Bra tänkt att lägga tidsserieanalysen senare pga. statistikinslaget, men tyvärr tycker jag inte det hjälpte nämnvärt, hann inte riktigt så långt i statistikkursen innan det var dags att göra projektet i mättekniken.» (Ganska bra)
- Tidsserieanalys och U/f-omvandlare = bra och givande rapporter att skriva. Mätsystem med fokus på givare = dåligt. Upplevde arbetet om mätsystemen med givarna som helt meningslöst och något som Gunnar lagt in för att fylla ut tiden ungefär, bättre då att kunna göra uppgifter i kompendiet eller göra en extra lab istället. Projektet var alldeles för luddigt, tyvärr.» (Ganska bra)

8. Hur har det fungerat med labbhandledarna?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»15 71%

Genomsnitt: 3.71

- Ibland får jag känslan av att Wille inte alls är intresserad av att hjälpa till. Han har väl fått samma dumma frågor ett par tusen gånger så det är väl förståeligt, men icke desto mindre var det min känsla ibland. Men ibland var han å andra sidan hjälpsam, så det varierade. Gunnar mycket bra som handledare, verkar tycka att det är roligt!» (Ganska bra)
- Man får den hjälp man behöver» (Mycket bra)
- Mycket bra labbhandledare som har mycket kunskap och tips att dela med sig av.» (Mycket bra)

9. Hur fungerade labbtentan? (svara endast om du redan genomfört den)

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 23%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»3 23%

Genomsnitt: 3

- verkar varit en orättvis tenta, både uppgiftmässigt oh framförallt tiderna 5 till 21 hur tänktes det där??????» (Ganska dåligt)
- Tyckte det fanns mycket oklarheter om hur saker skulle göras.» (Ganska dåligt)
- ont om tid» (Ganska dåligt)
- Gjorde tentan i andra omgången. Kändes (efter diskussion med första omgången) som att svårighetsgraden var lite olika. Annars fungerade det bra rent praktiskt.» (Ganska bra)
- Tråkigt att man inte gör tentan i par då alla labbar har skett i par. Det gör att man får tänka om lite när man är ensam. Skulle underlätta om man var två och kan diskutera mätningarna, mycket idiotiska fel som minimeras då.» (Ganska bra)
- tycker dock att det skall vara som tidigare år att man labbar i grupper om två personer! Det kändes som att tiden var knapp och att det är bättre att arbeta ihop som man redan gjort hela kursen igenom.» (Ganska bra)
- Dock har jag blivit orättvist bra behandlad då Wille gav oss 15 minuter extra på tentan. Det är svårt att säga nej när det erbjuds en sådan sak, samtidigt som det inte upplevs som helt rättvist. Man ska ju inte klaga på en sådan sak, men det kanske bör tänkas på?» (Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»11 52%
Ganska stor»8 38%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.42

- Hade med mig mycket kunskap sedan innan.» (Ganska liten)
- Som sagt har Gunnars härledningar ofta kännt flummiga, vilket gjort att vissa moment av föreläsnignarna inte varit så givande. Men det som me konkret rört labbarna har varit bra. Samt även annat som t.ex. föreläsning om linjär approximation och gps-analys.» (Ganska liten)
- Här har man sått fröna, men naturligtvis har labbarna varit där man lärt sig mest. Föreläsningarna har varit förvånansvärt givande.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»4 19%
Ganska liten»11 52%
Ganska stor»6 28%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.09

- inte kollat på kurslitteraturen» (Mycket liten)
- Kompendiet är lite "träigt" skrivet och innehåller massvis med material som man undrar om det faktiskt behöver vara där.» (Ganska liten)
- Litteraturen har jag inte nyttjat mig av, dock var labbhandledningarna bra skrivna och man lärde sig mycket nytt från dem.» (Ganska liten)
- kompendiet är ingen höjdare» (Ganska liten)
- Kompendiet var framför allt bra till rapporten om U/f-omvanldaren. I övrigt känns det som att det står mycket i kompendiet som kursen inte berör.» (Ganska stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 57%
Mycket bra»9 42%

Genomsnitt: 3.42

- Ordning och reda.» (Ganska bra)
- Inga problem, fungerat smidigt.» (Mycket bra)

13. Vad tyckte du om studiebesöket på Onsala?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»6 46%

Genomsnitt: 3.46

- Var inte med.» (?)
- var inte delaktig» (?)
- Mycket trevligt initiativ, dock skulle det vara roligt med än mer information om vad som pågår där ute.» (Ganska bra)
- Kunde tyvärr inte närvara men bra initiativ» (Ganska bra)
- var ej där» (Ganska bra)
- Den ena snubben pratade väldigt väldigt tyst (han som satt inne bland datorerna), en liten kurs i hur man leder gruppvisningar kanske?» (Ganska bra)
- Kanske lite mer info på föreläsningen innan om vad de håller på med där ute :)» (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.8

- Maila Gunnar och du får svar!» (Mycket bra)
- Väldigt lätt att få tag i hjälp, via mejl och telefon då Gunnar inte varit på plats.» (Mycket bra)
- överlag mycket bra, men se även kommentar fråga 8.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»16 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 71%
Hög»5 23%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.33

- Lite ojämnt med tyngdpunkt i mitten/slutet LP4, men kändes faktiskt som om vi läste den på halvfart och i lagom tempo.» (Lagom)
- Känns lagom för en kurs som går på halvfart (alltså egentligen 1/4-fart)» (Lagom)
- Lagom till hög, raporter och labbar tar ju mkt tid men de har också varit lärorikt» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 28%
Hög»11 52%
För hög»4 19%

Genomsnitt: 3.9

- Alltså hög pga av att vi läst tre kurser och har många labbar och förberedelser och uppgifter att göra, men allt är ju väldigt lärorikt, jag föredrar labbar och hemuppgifter än föreläsningar.» (Hög)
- Mycket efter påsk.» (Hög)
- För hög vissa veckor under terminen» (Hög)
- Mycket labbar i alla kurser, vilket är tidskrävande.» (Hög)
- Många labbar :(» (För hög)
- För mycket inlämningar gör att man inte får tid till att studera "tenta grejer" » (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»7 33%
Gott»10 47%
Mycket gott»3 14%

Genomsnitt: 3.71

- Intressant. Det känns givande och nyttigt att man lärt sig en hel del om de områden som kursen innefattar. Bra integration mellan teoretiska och praktiska inslag.» (Gott)
- Roligt att sitta på tentan och känna att "jag har ju faktiskt lärt mig något".» (Gott)
- Kan inte annat än att lovorda föreläsaren.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbar och rapporter. dock behöver föreläsningarna ändras, jag kan dock inte sätta fingret på vad, jag upplevde föreläsningarna långtråkiga och svårt att vara fokuserad. Jag tror det har med powerpoint arbeten, det är svårt att anteckna på sådana föreläsningar och powerpointarbetena är ingen stor hjälp när man tar en återblick någon vecka senare.»
- Gunnar, för han är en grymt skön person»
- Det var väldigt bra att man låg i "fas" med de andra kurserna så att när vi gick igenom något på LSOT"en så kom de kanske veckan senare på mättekniken, likaså med elektroniken och matstaten. Så mycket bra upplägg..»
- Föreläsaren»
- labbarna»
- labbarna»
- både rapporterna och U/f-omvandlare och gps-data är givande. Labbarna bra.»
- laborationerna»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- GPS projektet gav ingenting, givarprojektet var roligt men varför inte göra det mer praktiskt ? så man får testa sina system på riktigt ?»
- Statistik delarna/behandling av mätosäkerheter kändes väldigt krystade och hokus-pokus. Kommer i lite fel ordning med en massa fördelningar som inte säger något...»
- Tenta i par.»
- Lite mer likvärdiga projektuppgifter. Vissa var väldigt konkreta, medan andra var lite svårare att hitta lösning på (läs "hitta rutten frukt"...). Inget fel i uppgifterna i sig, men kanske lite mer specifika definitioner på vilken sorts lösning som krävdes. Vissa system fanns ju redan i verkligheten, medan andra bara fanns som experiment, då kan man ju inte lösa uppgiften på samma sätt. Annars bra uppgifter!»
- ---»
- Labbtentan skall utföras parvis.»
- givarinlämningen»
- ta bort projektet om mätsystem och givare»
- om man ska tenta själv, borde man få laborera själv och inte 2/2»

21. Övriga kommentarer

- Kan man inte bara få skriva om allt som man tycker är bra och dåligt så slipper man bara trycka helt slumpmässigt på alla frågor ovan.»


Kursutvärderingssystem från