ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1 - mentorsprogram light, HT2008

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-04 - 2009-05-10
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Jörgen Blennow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Till vilken grad har det övergripande syftet "att ge en bild av ingenjörsarbetet" uppfyllts?

24 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»6 25%

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lagom» (?)
- Hade gärna velat besöka fler arbetsplatser/företag och ingenjörer.» (Ganska bra)
- Min upplevelse är att vår mentor belyste just dessa frågor utifrån egna erfarenheter på ett informativt och lättsamt sätt.» (Mycket bra)
- i och med studiebesöket vi gjorde på Volvo där han visade vad han sysslade med fick man en bra insyn i hur en ingenjör arbetar.» (Mycket bra)

2. I hur stor utsträckning fick du insyn i hur viktig "kommunikationsförmåga" är för en ingenjör?

24 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»13 54%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lagom» (?)
- Vår mentor hade ingen större insyn i vikten av kommunikationsförmågan för en ingenjör, han talade utifrån sin egen erfarenhet. » (Mycket liten)
- fick egentligen inte någon inblick i att det skulle var något speciellt med klommunikationen. Ska du jobba i grupp är det klart att du måste kunna komumunicera. Bra kommuniktaion ligger ju aldrig en till last.» (Ganska stor)
- Det bästa jag fick lära mig är hur det funkar första året, när man inte tillför något till företaget, utan blir "upplärd", och att det anses dålig stil att byta jobb direkt efter det året. Lite vett och ettikett som jag inte hört i något annat sammanhang.» (Mycket stor)

3. I hur stor utsträckning fick du insyn i hur viktigt "projektledningsförmåga och förmåga att arbeta i grupp" är för en ingenjör?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»6 27%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»7 31%

Genomsnitt: 2.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lagom Lagom » (?)
- Vår mentor hade ingen större insyn i vikten av projektledningsförmåga och förmåga att arbeta i grupp för en ingenjör, han talade utifrån sin egen erfarenhet. » (Mycket liten)
- såg inte så mycket av det på mentorns arbetsplats.» (Ganska liten)
- i och med att vi genomförde det grupparbete vi gjorde fick vi insyn i hur det kan gå till. » (Mycket stor)

4. I hur stor utsträckning hade du nytta av mentorsprogrammet under din första termin?

25 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»11 44%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Första terminen var katastrofal sett ur flera aspekter men mentorsprogrammet var en sak som var positiv om än inte nyttig i någon högre grad för min del. Jag är relativt insatt i arbetsmarknadsfrågor och premisser för arbetstagare.» (Mycket liten)
- någon dirkt nytta har jag inte haft av det, men inblicken i hur det skulle kunna vara i framtiden är ju alltid värdefull» (Ganska liten)
- Tror det kanske hade varit bättre längre fram i utbildningen, när man är närmare arbetslivet.» (Ganska liten)
- det var lärorikt.» (Ganska stor)
- fick en inblick i vad man kunde ha för arbetsplatser, men hade gärna velat träffa fler ingenjörer med olika jobb.» (Ganska stor)

5. Hur stor del av de planerade aktiviteterna deltog du i?

25 svarande

0 0%
25%»2 8%
50%»0 0%
75%»9 36%
100%»14 56%

Genomsnitt: 4.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag var förhindrad att delta vid tillfället då gruppen beökte mentorns firma.» (75%)
- klart man är med» (100%)
- Vi hade tyvärr inte så många. Våran kontakt försvann efter ett tag i och med att våran kontaktperson bytte inriktning(elev). Därefter har vi inte hörts mer.» (100%)

6. Hur fungerade samarbetet med mentorerna?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»12 48%
Mycket bra»12 48%

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi kommunicerade via mail om möten etceter, där uppstod aldrig några tveksamheter, mycket lättsam person i mitt tycke.» (Mycket bra)
- han var mycket duktig och engagerade sig mer än överenskommet» (Mycket bra)

7. Vilket är ditt sammanfattande intryck av mentorsprogrammet?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»9 36%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- bra men hade gärna velat besöka fler företag.» (Ganska bra)
- OK» (Ganska bra)
- Där kom fram en del frågeställningar som vår mentor besvarade utifrån sin syn och erfarenhet, mycket intressant.» (Mycket bra)
- Skönt att få en vettig kontakt i arbetslivet» (Mycket bra)

8. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag tycker konceptet som sådant bör bevaras.»
- studiebesöket och bra mentorer»
- Det är bra att få komma ut på en arbetsplats och se ett av alla de alternativ som kan komma efter en lång tids studerande»
- Bra att få åka dit och träffa dem på deras arbetsplats.»
- Trevligt att hälsa på där han jobbade.»
- Mentorsprogrammet»
- Själva idén med ett mentorsprogram är ju bra.»
- Tyckte att besök på mentorns arbetsplats var bra»
- Programmet men lite fler träffar»
- Att åka å titta på deras arbetsplats, det var intressant»

9. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske kan man få besöka fler än en arbetsplats om det är möjligt»
- Det är svårt att veta vad man undrar och vad man ska fråga. Så känner man sig dum när man sitter och inte säger något. Två lösningar på detta är t.ex. 1. Att ha en ledd brainstorming innan mötet med mentorn så att man kommer på vad man undrar, och får idéer. 2. Ge mentorn idéer innan, så att det finns någon tråd att haka tag i.»
- Mentorn var inte särskilt bra»
- Kanske lite mer strukturerat vad de ska gå igenom på mötena. I höstas var det ganska flummigt. »
- Ingenting»
- Kanske när i utbildningen man lägger det hela.»
- Kanske lite fler träffar med mentorn»
- Fler kontakter inom gruppen.»
- Folk med mer tid och mer "hands on" än att gå runt och titta på saker. Blev lite "ta med barnen på jobbet"»

10. Övriga kommentarer?

- Jag minns inte när det gick av stapeln senast men det bör inte ligga i anslutning till tentamensperioderna.»
- trevligt inslag och roligt med "studiebesök", inget nödvändigt, men något jag ändå tycker ni ska bevara»
- Bra grej - fortsätt!»
- Bra för övrigt.»
- Då vi hade en höst som redan var fylld med jobb pga projektarbete och övriga kurser så kändes det lite som att mentorsdelen mest tog tid och energi, hade varit bättre att ha den senare när man själv har kommit in i det hela så att man kan börja fundera på tiden efter chalmers.»
- fler mentorer tror jag»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.1

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.1
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från