ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-4 Kandidatarbete

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-18 - 2009-06-02
Antal svar: 99
Procent av deltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Vilket kandidatprojekt du hade?

1. Mikroteknologi och Nanovetenskap (MC2)

17 svarande

MCCX02-09-01 Bio-MEMS: Framtidens medicinska instrument?»3 17%
MCCX02-09-06 Grafénfälteffekttransistorn - modellering av...»2 11%
MCCX02-09-11 Optisk informationslagring - experiment med CD»3 17%
MCCX02-09-13 Cold-Electron Bolometer Array made by E-Beam»5 29%
MCCX02-09-15 ThermoSquid - Konstruktion av en högprecisio...»2 11%
MCCX02-09-16 Polarisationsmodsdispersion och dess tillämp...»2 11%

Genomsnitt: 3.41

2. Radio och rymndvetenskap (RSS)

14 svarande

RRYX02-09-01 Planeter med liv i dubbelstjärnesystem»2 14%
RRYX02-09-08 Högupplösta laserbilder för skogsmätningar»6 42%
RRYX02-09-10 Jordens klimatsystem»2 14%
RRYX02-09-11 Bygg er egen modell av ozonlagret»4 28%

Genomsnitt: 2.57

3. Signaler och system (S2)

68 svarande

SSYX02-09-01 Kommunikation via Högtalare/Mikrofon»4 5%
SSYX02-09-02 Trådlösa sensornät»2 2%
SSYX02-09-03 Implanterbar hörapparat»3 4%
SSYX02-09-04 Temperaturmätning med mikrovågor»4 5%
SSYX02-09-05 Autonomous Collision Avoidance»5 7%
SSYX02-09-06 Eliminering av mördarsniglar»5 7%
SSYX02-09-07 Haptisk robot för krafthjälp»2 2%
SSYX02-09-09 Självnavigerande robot»6 8%
SSYX02-09-11 Konstruktion och styrning av elektrisk drivh...»2 2%
SSYX02-09-13 Reglering med recirkulerande kylsystem»2 2%
SSYX02-09-16 Automatisk musikigenkänning»3 4%
SSYX02-09-17 Installation, programmering och styrning av...»4 5%
SSYX02-09-18 Virtuell utveckling idrifttagning av tillver...»4 5%
SSYX02-09-19 Programmering av robot och tillverkning av v...»4 5%
SSYX02-09-20 Utveckling och styrning med hjälp av laser a...»3 4%
SSYX02-09-21 Utveckling av en AGV med robotarm för att at...»4 5%
SSYX02-09-22 Utveckling och styrning av flexibel och smar...»4 5%
SSYX02-09-25 konstruktion av UWB-radar i billig CMOS pr...»3 4%
SSYX02-09-24 Wind, Solar and Diesel Hybrid Energy System ...»2 2%
SSYX02-09-61 Mjuka rörelser och taktisk kunnighet –,,,.»2 2%

Genomsnitt: 10.08

4. Annat:

- hade mitt arbete på SSYX02»

5. Vilket program går du?

99 svarande

Automation och mekatronik»33 33%
Datateknik»6 6%
Elektroteknik»24 24%
Informationsteknik»1 1%
Kemiteknik»1 1%
Kemiteknik med fysik»1 1%
Maskinteknik»7 7%
Teknisk design»0 0%
Teknisk fysik»26 26%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 4.19

6. Vilket institution gjorde du kandidatarbetet på?

98 svarande

Mikroteknologi och Nanovetenskap (MC2)»17 17%
Radio och rymndvetenskap (RSS)»13 13%
Signaler och system (S2)»68 69%
Annan»0 0%

Genomsnitt: 2.52

- Samma som fråga 1 juh :P» (Signaler och system (S2))
- Företaget Imego med handledare från S2» (Signaler och system (S2))
- Hanteringen av kandidatarbetet var på lägsta nivå.» (Signaler och system (S2))


Arbetsinsats

7. Hur har du upplevt arbetsinsatsen i förhållande till kursens poäng, (15 högskolepoäng)?

99 svarande

Mycket högre»20 20%
Något högre»26 26%
Lagom»48 48%
Något mindre»5 5%
Mycket mindre»0 0%

Genomsnitt: 2.38

- Men det är ju helt självvalt» (Mycket högre)
- det blev fruktansvärt mycket att göra i slutet då saker inte fungerade» (Mycket högre)
- Men det har varit självvalt.» (Mycket högre)
- Det känns som om det gått inflation i uppfattningen om vad som krävs av kandidatarbetena. Min grupp har lagt ned otroligt mycket tid på projektet, mer än vad jag tycker är rimligt för någonting som skall motsvara två kurser.» (Mycket högre)
- Intensivt i omgångar» (Något högre)
- Känns något felbalanserad. Vi gjorde mer än dubbelt så många timmar i lp4 som i lp3.» (Något högre)
- Det blir lite vad man gör det till. Själv lade jag ner mycket tid på kandidatarbetet eftersom jag tyckte det var intressant och relativt roligt, andra lade ner mindre tid och mycket här beror nog på vad man satsar på för betyg.» (Något högre)
- Det blir ju så mycket man gör det till..» (Något högre)
- Projektet kom igång sent och stor del av tiden lades i LP3-LP4.» (Något högre)
- Just den här kursen går arbetsinsatsen att justera och kontrollera mer än andra kurser (mer tid - "bättre" resultat, mindre tid - "sämre" resultat).» (Lagom)
- Arbetsinsatsen var lite låg i början av terminen men ökade när inlämningen närmade sig.» (Lagom)

8. Hur har du prioriterat kursen?

99 svarande

Mycket högt»50 50%
Högt»41 41%
Medel»7 7%
Lågt»1 1%

Genomsnitt: 1.58

- Jag fick prioritera bort min andra kurs fullständigt den sista tiden för att att hinna med kandidatarbetet. Har därför den kursen efter mig nu.» (Mycket högt)
- Det var mycket nytt att smälta.» (Högt)
- Läste 2 andra masterskurser vid sidan av (alltså totalt 4 under våren) som var mycket intressantare» (Lågt)


Mål och måluppfyllelse

9. Har kursens mål och syften varit tydliga?

98 svarande

Mycket tydliga»10 10%
Ganska tydliga»51 52%
Inte så tydliga»22 22%
Något oklara»8 8%
Mycket oklara»7 7%

Genomsnitt: 2.5

- Inte läst..» (?)
- Oklart vad det egentligen det är som är viktigast för oss att fokusera på. Det praktiska eller rapporten. » (Ganska tydliga)
- Man har fått leta upp målen och sedan verkar det regler vad som gäller vara lite olika beroende på var och åt vem man gör arbete...» (Ganska tydliga)
- Vet inte när eller om jag läst målen för kursen speciellt mycket, mer målen för just vårt arbete. » (Ganska tydliga)
- Vilka mål vi satte upp var relativt tydligt, men det är kanske inte samma sak» (Inte så tydliga)
- Projektbeskrivning gav inte så mycket information om att det skulle bli så mycket arbete med utveckling av mjukvara som det blev.» (Inte så tydliga)
- när man väl hittat målen kursPM osv osv så är det ganska tydligt i sig, men att hitta var man ska leta efter informationen och sedan hitta den har varit i princip omöjligt i min mening. fruktansvärt rörigt.» (Inte så tydliga)
- Kunde vara tydligare mål.» (Inte så tydliga)
- Två kursPM med olika information» (Inte så tydliga)
- Känns lite spretigt. Olika instanser har helt olika uppfattning om vad som är viktigt med kandidatarbetet.» (Inte så tydliga)
- "Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt." detta har verkligen inte framgått vad det är, man har jobbat på precis som vanligt utan tankar på vad som är ingenjörsmässigt eller vetenskapligt. » (Inte så tydliga)
- Mycket ospecificerat vad som skulle göras» (Något oklara)
- Informationen om vad som skulle utföras i arbetet och möjligheten att få stöd och information har inte varit så god som önskat» (Något oklara)
- Syftet med själva kandidatprojekten generellt har varit klara tack vare chalmers hemsida. Dock har mål och syfte för vårt specifika kandidatarbete varit något oklart och gruppen har genomgående haft svårt att få reda på vad som förväntas av oss samt vad arbetet är tänkt att resultera i.» (Något oklara)
- Tycker det är mycket dåligt att all information är spritt över ett antal websidor som t.ex. chalmers sida med programspecifika krav, generella kompetenser, biblioteket osv... Hade vart bättre om man hade haft en sida som är programspecifik där all information är samlad som är nödvändig och sedan länka en vidare till viktiga sidor som t.ex. pingpong systemet. Har varit mycket förvirrande att behöva leta runt bland alla sidor för att få tag på allt nödvändigt materiel.» (Mycket oklara)
- Det har varit oklart vad som är meningen med vårt projekt och handledarna har inte kunnat besvara på frågor rörande kandidatarbetets omfattning och mål. » (Mycket oklara)
- Det mesta kring mål, syften, obligatoriska/ej obligatoriska moment, föreläsningar, handledningar m.m. var varit en enda stor djungel med massa olika sidor för anmälningar osv osv. Samla ihop allting på en sida till nästa år och lägg upp EN lista med vad som gäller. Inte ett flertal olika sidor med olika info.» (Mycket oklara)

10. I vilken mån upplever du att kursens mål uppfyllts?

94 svarande

I mycket hög mån»21 22%
I ganska hög mån»47 50%
I medelhög mån»22 23%
I mindre mån»4 4%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.09

- Vet ej. Jag har lärt mig saker vilket är det viktiga, jag orkar inte bråka mer med skolans diverse mål.» (?)
- I den bemärkelse att jag har lärt mig mycket om att bedriva forskning» (I mycket hög mån)
- Jag är mycket nöjd med det som uträttats av vår grupp och det jag lärt mig känns relevant för arbetslivet.» (I ganska hög mån)
- Fick dålig vägledning ibörjan av kandidatarbetet. Nyttigt material som hade varit nödvändigt att få direkt i början av kandidatarbetet fick vi först tillgång till i slutet av projektet ifrån examinatorn. Har funnits många brister.» (I medelhög mån)
- svårt att avgöra eftersom målen från början var otydliga.» (I medelhög mån)
- Då gäller att lära ut projektarbete och skrivande av en kandidatrapport har kursen uppfyllt sitt syfte. Då det gäller om syftets uppfyllts för mitt specifika kandidatarbete vet jag inte, eftersom syfte och mål varit oklara från start till slut.» (I medelhög mån)
- Många svårigheter pga inte fungerande grupparbete!» (I medelhög mån)


Information och administration

11. Har uppdelningen varit tydlig mellan institutionens roll i projektarbetet kontra programmets roll i de generella kompetenserna?

97 svarande

Mycket tydlig»6 6%
Ganska tydlig»21 21%
Okej»24 24%
Mindre tydlig»29 29%
Mycket oklar»17 17%

Genomsnitt: 3.3

- Jag tror inte att programmet eller institutionen hade någon roll i dem.» (?)
- (?)
- i och med att vi i grupp fått styra bokningar av möten med fackspråk osv så har delningen varit tydlig» (Mycket tydlig)
- Är inte säker på att jag förstår frågan» (Ganska tydlig)
- Jag har huvudsakligen varit besviken på de generella kompetenserna. Proven som gjordes för biblioteken bör ses över av någon utomstående. Dom är inte bra. Särskilt den långa sistauppgiften, riktigt dåligt. » (Ganska tydlig)
- Krångligt att behöva söka information om vad som skall göras från 3 olika källor.» (Okej)
- dom kändes på något sätt väldigt långt ifrån varandra. Tycker att dom borde bakas in på ett snyggare sätt.» (Mindre tydlig)
- Jag förstår inte frågan fullt ut. Men programmet spelade inte så stor roll, bortsett från att vissa grundläggande kemikunskaper saknades.» (Mindre tydlig)
- Det har varit rörigt med de generella kompetenserna och vilka föreläsningar som är obligatoriska. Det har getts olika bud från olika personer om huruvida tex fackspråksföreläsningarna var obligatoriska. Informationen finns på för många ställen, chalmers genrella, studieportalen, ping pong, bibliotekets hemsida, fackspråks hemsida. All information rörande kandidatarbetet ska finnas på EN hemsida likt vilken annan kurs som helst!» (Mindre tydlig)
- Ansvarsfördelningen tydlig. Krångligt när personer i samma projektgrupp har olika föreläsningar och olika krav på vilka moment som skall genomföras.» (Mindre tydlig)
- Svårt att veta vad som är obligatoriskt (detta skiljer ju sig också från program till program), dåliga informationskanaler, man ska väl inte behöva klicka runt som en idiot på flertalet sidor och mail för att hitta allt som behöver göras?» (Mindre tydlig)
- Jag visste inte att denna uppdelning fanns.» (Mindre tydlig)
- huh?» (Mycket oklar)
- Står på en massa olika ställen olika information, finns inte centraliserat, mycket dålig kommunikation mellan de olika delarna.» (Mycket oklar)
- Fick gå och fråga studievägledaren, knappt så hon visste» (Mycket oklar)
- Ingen hade koll på något.» (Mycket oklar)
- Hela administrationen/informationen kring kandidatarbetet var helt värdelös. Förbättra till nästa år.» (Mycket oklar)

12. Har det varit tydligt vem du kan vända dig till med olika frågor om kursen? Tex med frågor om de generella kompetenserna respektive projektarbetet.

99 svarande

Mycket tydligt»10 10%
Ganska tydligt»24 24%
Okej»23 23%
Mindre tydligt»32 32%
Mycket otydligt»10 10%

Genomsnitt: 3.08

- Tråkigt bara att Jonas Sjöberg och Lena Berg inte har någon koll. Man blir rädd när man tänker på att de har ansvar för vår utbildning.» (Mycket tydligt)
- behövde aldrig göra det. Men hade antagligen kunnat hitta epost någonstans.» (Okej)
- Lite förvirring om vem som ska veta vad. Både hos studenter och hos personal...» (Okej)
- frågor om projektet i sig har ju varit enkla att ställa till handledare/examinator. vet inte vilka man ska vända sig till för kontakt med fackspråk» (Okej)
- Har varit ok. Ofta får man vända sig till flera olika personer.» (Okej)
- Alla har olika, det borde vara mer samma » (Okej)
- projektarbetet bra, bara att gå till handledare, men generella kompetenser har så många olika personer avdelningar att det inte lätt går att lista ut (återigen ingen central information)» (Mindre tydligt)
- Sjukt snurrigt angående generella kompetenser med närvaro mm...» (Mindre tydligt)
- Vi har inte vänt oss till specifika personer som ett resultat av kursansvarigas (el dyl) information. Men vi visste å andra sidan vart vi skulle vända oss.» (Mindre tydligt)
- Nej, ganska otydligt vad gäller generella kompetenser tycker jag (att vända sig till). » (Mindre tydligt)
- Angående de generella kompetenserna tycker jag det varit oklart eftersom informationen om dem varit utspridd på flera ställen samt att det funnits flera ansvariga men ingen med tydlig med huvudansvar dit man vetat att man kunnat vända sig. Angående projektarbetet har det varit tydligt p.g.a. handledarens tydligt utpekade roll.» (Mindre tydligt)
- Handledaren kan ju lösa många saker som tur är. Registrering för fackspråksdelen strulade och studieadministrationen hade ingen aning. Fackspråk har inte svarat på mail heller.» (Mindre tydligt)
- Har väl gått att hitta vilken institution/ställe som haft hand om det olika.. men sen kan ju inte ens de själva svara på allt. Typ Lena Berg, som ändå är studievägledare, hade ju noll koll på vissa grejer som vanligt.» (Mindre tydligt)
- Som sagt, vart förvirrande när allt material är utspritt så som det är.» (Mycket otydligt)
- Ingen vet någonting, säger först ja och sedan nej.» (Mycket otydligt)

13. Anser du att institutionen haft en tydlig sammanhållande funktion i kursen?

98 svarande

Mycket tydlig»11 11%
Ganska tydlig»16 16%
Tillfredsställande»43 43%
Mindre tydlig»17 17%
Mycket otydlig»11 11%

Genomsnitt: 3.01

- Vad?» (?)
- A central web page with all infos would have been nice!» (Ganska tydlig)
- kändes ibland lite dåligt planerat vid tillfällen. flera mejl så skickas samma dag med lite information varje gång (som att folk på inst. inte haft klara roller med vem som ska informera eleverna osv.)» (Tillfredsställande)
- det har ju varit tydligt när tex mittrapport osv ska redovisas så det antar jag.» (Tillfredsställande)
- På gränsen till bristfällig. Det kan bli bättre kommunikation mellan personalen på institutionen och studenterna. Viktig information kommer ofta ut väldigt sent.» (Tillfredsställande)
- "Tydlig sammanhållande funktion" vill jag nog inte påstå.. men de har ju haft sina redovisningar/deadlines osv, vilket ändå varit ganska klart.» (Tillfredsställande)
- Handledaren har varit en central del i kursen, men S2 som instutition hade lika gärna kunnat vara vilken institution som helst.. har aldrig haft någon direktkontakt-info från dem annat än när det gäller tex inlämning av rapporten.» (Mindre tydlig)
- va?» (Mycket otydlig)
- Sammanhållande? På vilket sätt? Mellan olika grupper? Isofall: inte alls» (Mycket otydlig)
- Institutionen har inte hjälp med något, varken utrustning eller lokal.» (Mycket otydlig)

14. Hur funkade det med PingPong?

85 svarande

Mycket bra»4 4%
Bra»26 30%
Godkänt»31 36%
Mindre bra»8 9%
Dåligt»16 18%

Genomsnitt: 3.07

- Vi har inte använt det.» (?)
- pingpong?» (?)
- använde ej Ping Pong» (?)
- inte använt tror jag. eller?» (?)
- Har inte använt PingPong.» (?)
- Har inte använt pingpong.» (?)
- Inte använt» (?)
- har inte använt pingpog.» (?)
- Har ej använt PingPong» (?)
- Har ej använt PingPong under kandidatarbetet då F:arna hade informationskompetensen för snart ett år sedan istället.» (?)
- Hade ej pingpong.» (?)
- Vi hade inte PingPing utan subversion. Det funkade utmärkt!» (?)
- Själva PingPong fungerade bra. Problemet ligger dock snarare i att det fanns ett flertal sidor som man kunde hitta lite information på och sen fick man själv gå igenom alla sidor varje gång man ville veta något.. och i bästa fall hittade man något, men oftast stod det lite olika här och där. Klart underkänt! Sammanställ all (korrekt) information på en sida, så vi slipper lägga en massa timmar på att leta luddig information.» (Bra)
- Inte använt speciellt mycket.» (Godkänt)
- Har inte använt PingPong i kursen.» (Godkänt)
- Ej använt ping pong » (Godkänt)
- Ej använt pingpong» (Godkänt)
- Använda bara pingpong till inlämningsuppgift 2. Skulle man haft det till något mer??» (Godkänt)
- Har inte varit särskilt mycket använt, men det är annars lika dugligt som studieportalen, det är dock irriterande att inte samtliga kurser ligger i samma system.» (Godkänt)
- Pingpong var ej en del i vårt kandidatarbete» (Godkänt)
- Låg ner mycket en tid.» (Godkänt)
- Kan fungera bra men då bara en avdelning använder sig av det blir det ännu mera splittrat» (Mindre bra)
- Tycker inte pingpong , generella kompetenser eller biblioteket har varit till någon hjälp för vårt projektarbete. Har mest bara vart störande moment som tagit upp viktig tid som vi hade kunnat använda på bättre sätt. Dock tycker jag att handledning 2,3 var bra, enda som var till någon nytta överhuvudtaget.» (Mindre bra)
- Varför sprida ut allting på femtielva olika hemsidor. Pingpong är helt klart inte gjort för den enkla uppgiften vi använde det till och blir bara rörigt och grötigt. Varför ska jag ha en "kontaktlista" och "senaste nytt" för att lära mig hur man söker i databaser t.ex. Dessutom bör de bakom sidan läsa på om simpel internetsäkerhet, syftar framförallt på den roliga kommentaren angående ett självsignerat certifikat: "Detta certifikat är helt tillförlitligt och du kan därför ignorera varningen" » (Mindre bra)
- vi använde inte ping pong så mycket» (Mindre bra)
- Vi använde en projektgrupp som filserver och diskussionsforum, men annat, som inlämningar och läromedel var bara konstigt. Konstigt att man inte kunde ha den "gruppfunktionen" utan att den skulle vara underställd "Informationskompetens".» (Mindre bra)
- Vi använde ej PingPong. Hade eget versionshanteringssystem (SVN) och skötte administrativa uppgifter rörande kursen separat med handledaren samt på studentportalen.» (Mindre bra)
- Använde intr pingpong» (Dåligt)
- Om ALL information funnits där hade det varit bra men nu var det bara förvirrande.» (Dåligt)
- Använde inte pingpong alls.» (Dåligt)
- använde det knappt..» (Dåligt)
- dåligt då det inte gick att få någon överblick i texten om generella konpetenserna, det var uppdelat i en miljard sm rubriker med texter på enskillda sidor. De texterna skulle ha varit på en sida med rubrikerna länkade så man kan bläddra med den i stället för de enskillda sidorna.» (Dåligt)
- Jag kan givetvis inte bevisa något så det känns mest fånigt att påpeka det. Men jag tror att det blev något fel vid min första inlämning av generella kompetensprovet. Tre utav frågorna som blev fel stämmer inte överens med vad jag fyllde i. Den mänskliga faktorn är säkert boven i dramat och ja ä int bitter..» (Dåligt)
- Det är för många olika ställen att anmäla sig på och fixa olika saker. inte okej» (Dåligt)
- Systemet fungerar ju inte alls. När systemet ger fel på provet för man endast ger ETT svar, när frågan lyder "VILKET alternativ" och INTE "VILKA"...» (Dåligt)
- Vi har inte fått någon information om att använda pingpong överhuvudtaget. Har det varit en del av kandidatkursen är det en nyhet för mig.» (Dåligt)
- Använde inte pingpong» (Dåligt)
- läser man två kurser med biblioteksanknytning försvinner den ena från pingpong.» (Dåligt)
- Tycker det är helt överflödigt med ytterligare en plats att hålla reda på. Denna sida tillför ingenting som inte kunde gjorts på vanliga kurshemsidan.» (Dåligt)


Generella kompetenserna

15. Hur har informationen kring generella kompetenserna fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

97 svarande

Mycket bra»3 3%
Bra»15 15%
Godkänt»39 40%
Mindre bra»20 20%
Dåligt»20 20%

Genomsnitt: 3.4

- (?)
- När man väl kom i kontakt med biblioteksfolket har det gått bra.» (Bra)
- ibland behövde fråga för att få ut information, ex om datum för inlämningar vilka enligt min mening skulle funnits någonstans...» (Godkänt)
- I princip något man var tvungen att ta ansvar för själv.» (Godkänt)
- Lite svåröverskådligt» (Godkänt)
- Information fanns nu på flera platser. Det hade varit bättre om allt fanns på ett välkänt ställe, som studieportalen.» (Godkänt)
- Var ej obligatoriskt för oss på F så vi deltog tyvärr inte, mest på grund av tidsbrist. Nu i efterhand kan man dock känna att man nog hade effektiviserat en hel del genom att faktiskt gå på föreläsningarna.» (Godkänt)
- Det har funkat ok, men kunde ha funkat bättre om informationen varit samlad och renodlad på ett ställe. Nu har man fått leta runt mycket.» (Godkänt)
- Informationen finns för det mesta, men på olika ställen.» (Godkänt)
- Sjukt många olika sidor att hålla koll på.. Borde väl räcka med en?!!!!» (Mindre bra)
- Tog nog två veckor innan jag insåg att jag missat föreläsningar då de inte gick att finna på studieportalen om man inte visste exakt var man skulle leta...» (Mindre bra)
- hur kan man ha både fackspråk och det andra på bibblan men de har olika bokningssystem på olika hemsidor för de olika mötena? Dessutom med fruktansvärt dåligt utmärkta länkar till dessa sidor.» (Mindre bra)
- Dålig info angående de "rekommenderade föreläsningarna" i skrivteknik osv (saknas i Time edit?) Hur saker ska göras har ofta kommit via mail några dagar innan deadline istället för att ha det på någon hemsida. » (Mindre bra)
- lite rörigt» (Mindre bra)
- Någon påminnelse när fackspråk ska bokas hade inte varit helt fel.» (Mindre bra)
- Det har varit väldigt otydligt vad som ska göras och när. Har på grund av detta missat enstaka tillfällen till föreläsningar/handledning. Det vore bra om all info samlades på logisk plats, exempelvis kurshemsidan. Vi på M fick inte in Z:as generella kompetenser i time-edit, och det var krångligt att varje gång kolla upp vad för föreläsning som skulle bokas härnäst på chalmers-sidan.» (Mindre bra)
- Mycket dåligt hanterat, står information undangömt på massa olika ställen, ofta får man reda på saker från andra grupper som råkar nämna saker (och vice versa)» (Dåligt)
- otroligt otydligt vad som är obligatoriskt osv. alltid massa problem när man skulle boka sig till olika arrangemang» (Dåligt)
- Blivit cirkelhänvisad hela tiden» (Dåligt)
- Ingen har kunnat ge några tydliga svar, framför allt inte Jonas och Lena» (Dåligt)
- Otydlig information om vad som var obligatoriskt. Man var tvungen att leta på ett antal olika hemsidor varje gång man ville ha information, chalmers.se bibliotekets hemsida och pingpong. Dåligt bokningssystem för handledningstillfällena och föreläsnigar. Ovastående gäller Z:as generella kompetens.» (Dåligt)
- Finns ingen sammanfattning av allt som måste göras, vad som är obligatoriskt osv. Såg några andra program som hade stämpelkort eller liknande. Tydligen hade Z gått ifrån detta för att det var för krångligt. Jag ser inte hur det ska bli mindre krångligt att gräva omkring på tusen olika webplatser än att ha allt samlat på ETT papper, eller ännu bättre - EN webbplats.» (Dåligt)
- Rörigt, många bud och ingen tydlig informationskälla. Information spridd på många olika ställen till synes för sakens skull för att simulera en "verklig" arbetsgång. Dock är min uppfattning av industrin (verkligheten) inte närmelsevis så här rörig. Jag tycker det är fånigt och dumt.» (Dåligt)
- Var den obligatorisk eller inte? Skulle man skriva på en lista när man kom? Hur skulle man komma ihåg att anmäla sig själv? Kunde inte det ligga i schemat?....» (Dåligt)
- Det var först långt in i kursen när jag insåg att inte alla de generella kompetenser som gäller för M gick att genomföra i en grupp med studenter från Z och E och först då fick jag veta att jag borde följt deras program för generella kompetenser.» (Dåligt)
- Det har fungerat dåligt. Ej tydligt kring vad som varit obligatorisk och inte.» (Dåligt)
- Som sagt upplägget är det ingen ansvarig som har koll på.» (Dåligt)
- Lena Berg ger olika svar varje gång man frågar» (Dåligt)
- Svarat samma på 3 frågor ovan nu tror jag.. Men det har ju inte fungerat alls. Problemet ligger i att man varit tvungen att gå in på olika sidor för att anmäla sig till olika saker. Sammanställ allting på en sida så det blir någon ordning, och gör det enklare att se vad som ska göras och när. Vad som är obligatoriskt och vad som inte är obligatoriskt. Vad som är nödvändigt att anmäla sig till osv.» (Dåligt)
- Kasst. Ej någon nytta av i vårat arbete. Har svårt att se nyttan av att googla fram vad en udda sökmotor gör.» (Dåligt)

16. Vad tyckte du om innehållet i de generella kompetenserna?

96 svarande

Mycket bra»3 3%
Bra»23 23%
Godkänt»37 38%
Mindre bra»22 22%
Dåligt»11 11%

Genomsnitt: 3.15

- (?)
- De generella kompetenserna har varit mycket bra hjälp och stöd, speciellt den hjälp som funnits för att utforma rapporten.» (Mycket bra)
- Innehållet har väl varit bra, men skall inte vara obligatoriskt då mycket av det är redan känt!» (Bra)
- Vissa saker var jättebra. Blev lite väl trångt i lokalerna ibland.» (Bra)
- tyckte att upplägget var lite osmidigt, istället för inlämningar hade det varit smidigare om man tex gått på en handledd lektion med datorer framför sig.» (Godkänt)
- Lite onödigt kanske, kändes mest som om vi var på mötena för syns skull.» (Godkänt)
- Mycket självklara grejer. » (Godkänt)
- Eloge till de mycket kompetenta språkvetarna, men stundtals blev det lite krystat med uppsatsgranskningar då de första gjordes i ett tidigt skede.» (Godkänt)
- En del föreläsningar var rätt sega.» (Godkänt)
- Bra saker att öva på men det känndes i stro mån som att det inte tillförde något av värde.» (Godkänt)
- Rätt bra, tyvärr tar det fokus från själva projektet. Borde ligga terminen innan.» (Godkänt)
- Tycker bara de har tagit viktig tid från vårt riktiga kandidatarbete. Handledningarna borde vara frivilliga.» (Mindre bra)
- Tyckte att de generella kompetenserna var överflödiga. Vi kan skriva en bra rapport själva.» (Mindre bra)
- inlämninsuppgiften var mest löjlig och tidskrävande» (Mindre bra)
- Föreläsningarna tillförde inte så mycket. Inget nytt.» (Mindre bra)
- Bibliotekskursen sköttes på ett otroligt korkat sätt. Provet med automatisk rättning var ett skämt.» (Dåligt)
- Inte relevant för vårat kandidatarbete» (Dåligt)
- Totalt onödigt, irriterande, och slöseri med tid. Borde varit frivilligt.» (Dåligt)
- Ingen aning vad de vill oss.» (Dåligt)

17. I vilken mån har den generella kompetensdelen varit till hjälp i genomförande, rapportskrivande och examination av ditt projekt?

96 svarande

I mycket stor mån»1 1%
I stor mån»14 14%
I viss mån»35 36%
I mindre mån»30 31%
Inte alls»16 16%

Genomsnitt: 3.47

- (?)
- Bra med personlig handledning» (I stor mån)
- Stor hjälp för rapportskrivande, mindre hjälp för de andra bitarna.» (I stor mån)
- Tycker inte att biblioteksinlämningen (nr 2) skall examineras genom test. Bättre att göra en inlämning som man sedan diskuterar på ett handledningstillfälle (liknande inlämning 1). » (I viss mån)
- Föreläsning om opposition var bra, och även referensguider mm» (I viss mån)
- Genom mina studiekamrater isåfall» (I viss mån)
- Tips från fackspråk gick stick i stäv mot handledarens önskemål. Värdefullt dock med språklig feedback som höjde arbetet ett snäpp.» (I viss mån)
- Det jag tyckt varit bra är handledningstillfällena. » (I viss mån)
- Har inte använt oss av de material som togs fram via sökningarna. Annars lärorikt.» (I viss mån)
- De har inte kunnat hjälpa oss alls nästan. Problemet är nog att vi har en praktisk del också, och det verkar de inte förstå riktigt.» (I mindre mån)
- Handledning 2 och 3 på biblioteket var bra, allt anant var däremot dåligt när de gäller generella kompetenser eller informations kompetens eller va de nu var för något.» (I mindre mån)
- Hade gärna haft en kurs i hur man LÄSER en teknisk rapport innan vi försöker lära oss hur man skriver en.» (I mindre mån)
- Mycket har varit inriktat på arbeten av mer teoretisk natur än det projekt jag arbetat med.» (I mindre mån)
- Gick inte på föreläsningarna eftersom de ej var obligatoriska för oss på F, men vi fick en del tips från anteckningarna.» (I mindre mån)
- Inget nytt som gick igenom, säkerligen kan alla hur sökmotorer och boolsk algebra fungerar...» (Inte alls)
- Var inte relevant» (Inte alls)
- Vad menas egentligen med "den generella kompetensdelen" som nämns här med jämna mellanrum..?» (Inte alls)
- tog bara tid tyckte jag» (Inte alls)
- Inget, bara onödigt. » (Inte alls)

18. Hur funkade handledningen som fackspråk hade?

98 svarande

Mycket bra»29 29%
Ganska bra»44 44%
Okej»18 18%
Mindre bra»2 2%
Dåligt»5 5%

Genomsnitt: 2.08

- första var inte så givande då vi inte kommit så långt i skrivandet » (Mycket bra)
- här var det annat! fackspråk har varit väldigt tillmötesgåeende och hjälpsamma! mycket bra handledning tycker jag» (Mycket bra)
- Se kommentar ovan.» (Mycket bra)
- Hade en jättebra handledare tillfälle 1 & 2. Fick tyvärr inte samme vid nr 3. Man lär sig mycket av handledarna. Bra om det är samma för alla gånger.» (Mycket bra)
- Bra med hjälp och kommentarer på hur rapporter ska skrivas osv. » (Mycket bra)
- Enormt bra att få synpunkter från folk utifrån som läst igenom rapporten. Mycket givande att ha någon att diskutera med.» (Mycket bra)
- Bra och engagerade handledare som tog sig tid.» (Mycket bra)
- Kanon! Kunniga handledare som gav bra tips.» (Mycket bra)
- Det enda bra med hela generella kompetensen, var rätt nyttig. dock skulle den ha vart valfri.» (Ganska bra)
- Man kunde ha en diskussion och ställa frågor fritt. Men man hade klarat sig utan svaren man fick eftersom man ställde frågorna lite för att fördriva handledartiden.» (Ganska bra)
- handledning 2 och 3 var mycket bra men handledning 1 var helt meningslös för oss.» (Ganska bra)
- Det enda som e dåligt var att handledaren för kand.arb. och personen som handledde hade olika åsikter angående vår rapport...» (Ganska bra)
- Bra att kunna få respons på detta sätt» (Ganska bra)
- Svårt att jämföra text med ett gäng I:are som "bara" hade rapporten att tänka på medans vi även skulle konstruera en produkt och däför hade mindre tid till rapporten.» (Ganska bra)
- Något kort om tid» (Ganska bra)
- Info/bokningar till dessa handledningar borde ha varit på samma ställe som generella kompetenser. För att vara ännu tydligare, allt som inte hade med "själva projektuppgiften" att göra borde varit på ett och samma ställe för smidighetens skull.» (Ganska bra)
- Tiden vi fick var jättemycket värd men alldeles för kort. Sista handledningstillfället kunde vi bara boka en kvart för att "få närvaro" när vi verkligen behövde hjälp med rapporten.» (Ganska bra)
- För få tider att boka, fick inget tillfälle nr 3» (Okej)
- Handledningstillfällena tog slut alla tre gångerna och vi fick därför krångla fram extra tillfällen genom kontakt med handledarna på fackspråk.» (Okej)
- Det var bra med feedback, men borde varit frivilligt. » (Okej)
- Hade vi haft mer av rapporten skriven då hade det antagligen gett oss mer.» (Okej)
- Vi kunde gett dem bättre input. Den ena handledaren kändes väldigt professionell!» (Okej)
- dubbelbokning gjorde att vi förlorade mkt tid» (Okej)
- Som sagt, de borde vara frivilliga. Vi har inte haft några frågor direkt så det har bara känts dumt på dessa möten.» (Dåligt)
- Calle var bra. Monica Nyberg var så arrogant och direkt otrevlig att hon absolut inte borde få hålla i obligatoriska moment. Förstår inte vad hon ville uppnå.» (Dåligt)
- Monica Nyberg är en idiot och borde sparkas. Gav ingenting, bara höll kvar oss för att jävlas när vi inte hade några frågor. Hon gnällde på oss för det, fastän vi ej valt att ha det utan var tvungna. Mycket otrevlig och hemsk kvinna. Censurera inte detta för henne utan framför det, till både Monica och hennes chef. Calle var bra och gav bra råd. Höll inte kvar oss utan lät oss gå när vi var klara.» (Dåligt)


Projektuppgiften

19. Hur har informationen kring projektet fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

99 svarande

Mycket bra»13 13%
Bra»32 32%
Godkänt»23 23%
Mindre bra»20 20%
Dåligt»11 11%

Genomsnitt: 2.83

- mail skickas ut om vad som ska hända/när/etc, och det som skulle göras var lätt att hålla i huvudet» (Mycket bra)
- Kommunikationen med handledare har fungerat bra» (Bra)
- Borde kunna göra en hemsida för varje program där all information finns, det är inte omöjligt, kom på en lösning bara! » (Bra)
- Vissa datum har blivit flyttade några gånger för mycket.» (Bra)
- Mycket information har varit otydlig och i flera fall kommit väldigt sent.» (Bra)
- Det har varit lite dåligt med planering. Ofta är det bara några dagar innan man får reda på att det är testkörning eller liknande. » (Godkänt)
- Det verkar vara att fråga handledaren vad som gäller. Verkar skilja sig från fall till fall» (Godkänt)
- Vimsig examinator med alldeles för mycket att göra.» (Godkänt)
- Svårt att hitta information, förvirrande då dom finns på olika platser. oCh allting har varit nytt och ingen som vet var man f¨,år tag i information, Inte ens för handledare.» (Godkänt)
- När det gäller deadlines för inlämning och redovisningar m.m. så har det fungerat bra. Man har vetat när saker och ting ska göras. När det gäller innehållet i rapporter och sånt har olika personer haft olika idéer hela tiden.. På gott och ont. Hade varit bra om handledare, fackspråk och examinator (och vi i projektgrupperna) var lite mer överens om vad som gäller ibland. Men överlag kanonbra!» (Godkänt)
- Upplägget utav projektet har varit rätt dåligt. Problemet var att vår examinator inte hade tillräckligt med tid för att kunna hjälpa oss och vägleda oss visst det är handledarens roll att göra detta men vår handledare pratade inte svenska utan engelska och kunde inte svara på några tekniska frågor som rörde vårt projekt. Det enda vår handledare i princip har gjort är o tjata om att vi ska börja med rapporten i tid och måste prestera en bra rapport.» (Mindre bra)
- Otydligt vad som skulle göras, de första veckorna gick åt till att hitta på en uppgift. Otydlig information om vad som gäller vid betygsättning. Information från många olika personer, handledare examinator, kursansvarig, koordinator.» (Mindre bra)
- Otydlig problemdefinition, ingen information om var vi kan vara och bygga, vilken budget vi hade, var det fanns verktyg, vilka prylar vi får plocka delar från osv osv. Skåpet vi fick för förvaring var redan fullt av andra fina prylar som vi inte visste om vi fick plocka isär, slänga eller flytta. Handledaren visste ännu mindre än oss och examinatorn svarade inte på varken mail eller telefon första veckorna. Sena ändringar av mål ställde också till en hel del problem.» (Mindre bra)
- Många bud från olika håll. Listor över redovisningstillfällen som inte stämmer och som ser olika ut på olika ställen. Mycket ombokningar av demokörning med arga arbetsgivare som följd. Man har ju ett jobb att sköta på sommaren som gärna vill veta när man kan arbeta och inte.» (Mindre bra)
- Tycker inte att all information kommit ut. Ofta får man leta info vid flera olika instanser. » (Mindre bra)
- Handledarna har varit dåligt insatta i vad som krävs vid respektive inlämning. » (Mindre bra)
- För mycket skiljda informationskällor att ta i beaktning för att smidigt kunna se vad som behöver göras och när. » (Mindre bra)
- Två olika kursPM med olika information och ingen klar ledare som kommit ut med infromation om vad som verkliggen gäller» (Mindre bra)
- Lite svårt med kommunikationen mellan grupp och handledare.» (Mindre bra)
- Vi hade olika deadlines från alla andra, men det var inte tydligt från början. detta skapade en hel del problem» (Mindre bra)
- Vi hade koll men inte vår examinator eller handledare, jobbigt att behöva övertyga dem...» (Mindre bra)
- Information från för många olika ställen som ibland motsade varann...» (Dåligt)
- Samla informationen på ETT ställe.» (Dåligt)
- Ha allt på samma ställe nästa år. Chalmers hemsida är en enda röra, vilket är konstigt med tanke på den kompetens som finns på skolan.» (Dåligt)
- Tog 5 veckor innan det blev klart vad som ska göras och vad som är vårt ansvar. 4 veckor gick innan vi ens fick material att jobba med.» (Dåligt)
- Varken handledare eller examinator hade någon koll överhuvudtaget angående vad som ska göras.» (Dåligt)
- Information från många olika källor. Hade varit hanterbart om inte dessa hade varit direkt motstridiga.» (Dåligt)
- När saker skulle vara gjorda har framkommit tydligt via mail från examinatorn. Hur och vad som förväntas av projektarbetet har varit oklart från början till slut. Det har varit mycket svårt att veta hur vi har legat till under hela projektets gång, eftersom våra handledare inte vetat vad examinatorn förväntat sig, samt att det visat sig i efterhand att examinator och handledare haft olika uppfattningar om målet med vårt kandidatprojekt.» (Dåligt)
- Mycket dåligt. Då handledaren inte behärskar svenska.» (Dåligt)

20. Hur motsvarade ditt projekt förväntningarna ifrån beskrivningen?

99 svarande

Mycket bra»26 26%
Bra»42 42%
Godkänt»20 20%
Mindre bra»8 8%
Dåligt»3 3%

Genomsnitt: 2.19

- Har varit sjukt kul att stå i XP-verkstaden och konstruera något med händerna!» (Mycket bra)
- Handledaren som var ansvarig lämnade ämnet fritt till oss =)» (Mycket bra)
- Företaget har varit ganska tydligt under vägen så det har inte blivit problem.» (Mycket bra)
- det enda som vart riktigt bra med kandidatarbetet» (Mycket bra)
- Vi gjorde projektet som det var beskrivet vid ansökan, så det var kanon!» (Mycket bra)
- Det arbete som man hade förväntat sig var i princip också det som gjordes.» (Bra)
- Produkten utför en ganska onödig uppgift och det har därför varit svårt att motivera vissa designval då de hade kunnats göra mycket enklare och effektivare om de brutit mot uppgiftsdefinitionen. Bortsett från detta har det varit ett mycket roligt och givande projekt.» (Bra)
- Bra beskrivning. » (Bra)
- Men uppgiften omfattade mer än vad jag hade tänkt mig, vilket ledde till att man fick lägga mycket tid.» (Bra)
- Bra men jag hade förväntat mig en mer förberedd uppgift, handledare och examinator har tydligt inte varit överens om uppgiftens karaktär som i övrigt kändes något för löst planerad från början.» (Bra)
- Framgick inte tydligt att projektet bestod till stor del av ren programmering.» (Bra)
- Visste väldigt lite om projektet innan men blev nöjd. Vore jättebra om exempel på vad som gjorts tidigare år kunde visas/länkas vid projektbeskrivningen som fanns inför kandidatvalet.» (Bra)
- Var i princip det som stod i beskrivningen.» (Godkänt)
- Projektet hade ändrats helt när vi skulle börja, blev till det bättre men det var ju inte alls det man sökt till.» (Dåligt)
- Var ett helt annat projekt, men var skoj ändå.» (Dåligt)

21. I vilken mån har planeringsrapporten varit till hjälp för det fortsatta arbetet?

98 svarande

Till stor hjälp»15 15%
Till någon hjälp»36 36%
Till lite hjälp»27 27%
Till mycket lite hjälp»12 12%
Till ingen hjälp»8 8%

Genomsnitt: 2.61

- det "tvingade" gruppen att få en ordentlig grund för vidare rapportskrivning.» (Till stor hjälp)
- Den fick oss att ta oss i kragen och sätta fart med projektet på allvar. =)» (Till stor hjälp)
- Vi blev drivna att komma igång md arbetet vilket var bra.» (Till någon hjälp)
- Det var bra att strukturera upp arbetet så tidigt » (Till någon hjälp)
- Bra att stämma av mot så att man vet att man inte sackar efter, och bra som morot att avsluta delmål.» (Till någon hjälp)
- hjälpte ju klart till att komma igång med den deadline"en.» (Till någon hjälp)
- Men den betygsattes inte som en planeringsrapport utan som en påbörjan till kandidatrapport, det var kontigt tyckte jag.» (Till någon hjälp)
- Vi har även haft Mittrapport och redovisning av denna, och detta var i princip en hel veckas arbete för alla i gruppen, och den gav oss inte speciellt mycket till slutrapporten utan var mest bara tidskrävande. » (Till någon hjälp)
- Det var svårt att veta hur lång tid vissa moment skulle ta, därför följde vi inte den till punkt och pricka.» (Till någon hjälp)
- Planerings- och mittrapport leder till mycket extra arbete, men det gör också att resultatet i slutrapporten blir bättre då man hinner "prova" olika saker i de båda föregående rapporterna. Så jag tycker det är bra med planeringsrapporten!» (Till någon hjälp)
- Lite hjälp var den till, då man kom igång med att skriva och man tänkte igenom olika delar för rapporten.» (Till lite hjälp)
- mycket av bakgrunden och avgränsningarna kom ifrån denna» (Till lite hjälp)
- Använde mycket av den i bakgrunds-delen i rapporten» (Till lite hjälp)
- Bra för att sätta mål. » (Till lite hjälp)
- Den har hjälpt gruppen komma överens om vilka moment som bör utföras men inte mycket mer.» (Till lite hjälp)
- Vi hade nog klarat oss lika bra utan planeringsrapporten. » (Till mycket lite hjälp)
- Vi kunde ju kopiera bakgrundsdelen till slutrapporten.. annars var det ingen som brydde sig om den och ingen gav feedback så det känns lite onödigt.» (Till mycket lite hjälp)
- Vi byggde en modell och det var väldigt svårt att ha en uppfattning om hur lång tid allt tar och vad som behöver göras redan när planeringsrapporten skulle lämnas in.» (Till mycket lite hjälp)
- Först efter att den var inlämnad började vi få veta mer och få ett grepp om vad uppgiften gick ut på.» (Till ingen hjälp)
- Planeringsrapport?» (Till ingen hjälp)
- Vi kom igång sent och därför fick vi inte ut så mycket av planeringsrapporten. Vi skrev den innan vi hade alla förutsättningarna för rapporten klara för oss.» (Till ingen hjälp)

22. Hur har reglerna i gruppens kontrakt/överrenskommelse fungerat och efterlevts?

98 svarande

Mycket bra»37 37%
Ganska bra»23 23%
Godkänt»32 32%
Mindre bra»5 5%
Inte alls»1 1%

Genomsnitt: 2.08

- liten grupp och personer man känner i förväg är bra» (Mycket bra)
- Har inte behövt ngt kontrakt» (Mycket bra)
- Inte haft problem.» (Mycket bra)
- Tack vara en bra sammanhållning i gruppen.» (Mycket bra)
- En del som lagt all sin vakna tid på egen fri vilja medans andra kommit och gått när de velat.» (Ganska bra)
- reglerna i sig har vi ju efterföjlt tycker jag» (Ganska bra)
- Vi har inte använt oss av dessa regler i nämvärd utsträckning, utan samarbetet har flutit på obehindrat ändå.» (Ganska bra)
- skulle varit mkt bra förutom undantaget av en person.» (Ganska bra)
- Vi kom bra överens i gruppen.» (Godkänt)
- Alla skötte sig och vi behövde inte kontraktet egentligen.» (Godkänt)
- Vi skrav aldrig något kontrakt» (Godkänt)
- Vet inte.» (Godkänt)
- Det varierar. För det första har vissa personer inte levt upp till den arbetsinsats från kontraktet, medan andra har det. Flertalet har dock inte arbetat tillräckligt med tanke på vad som behövde göras för att färdigställa projektet. Det stora problemet är att man inte fick påverka gruppsammansättningen och även om det finns en tanke med det är det inte schysst mot de personer som åker på att arbeta LÅNGT MER än vad som är rimligt och acceptabelt medan andra bara glider med. Dels kan många studenter för lite för att kunna lösa tekniska problem och sedan är många inte beredda att arbeta så pass mycket som krävs om projektet ska bli klart. Med andra ord måste grupperna på något vis balanseras efter ambitionsnivå. Tråkigt, men sant.» (Mindre bra)
- I början av projektet hade vi problem med en gruppmedlem. Vi ödslade nästan hela första halvan av terminen på att försöka lösa gruppproblemet med en gruppmedlem. Fick mycket dålig hjälp med att hantera detta från instutitionens sida. Till slut hoppade gruppmedlemmen av både projektet och Chalmers. Då hade vi förlorat mycket värdefull tid och fick stressa med att få fram resultat och vi hade självklart fått en mycket bättre rapport och bättre resultat om vi hade kommit igång från början istället.» (Inte alls)

23. Vad tyckte du om svårighetsgraden i projektuppgiften?

98 svarande

Mycket svår»13 13%
Ganska svår»26 26%
Lagom svår»56 57%
Lite för lätt»3 3%
Alldeles för lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Väldigt brett projekt.» (Mycket svår)
- Det var en teknisk hög nivå på arbetet för att vara ett kandidatarbete.» (Mycket svår)
- Främst tidspress.» (Ganska svår)
- Svårighetsgraden hos oss låg i oförklarliga problem snarare än något annat. I övrigt var det en bra utmaning.» (Ganska svår)
- Vår grupp hade många olika uppgifter att lösa som var svåra att klämma in i rapporten på ett elegant sätt.» (Ganska svår)
- Vi gjorde den svårare genom att utmana vår konstruktionsförmåga och skapa ett helt nytt chassi istället för att bygga vidare på tidigare års.» (Ganska svår)
- Ingen tidigare kunskap inom området gjorde den svår.» (Ganska svår)
- Detta är ju också vad man gör det till..» (Ganska svår)
- Har varit ganska fritt att välja vilken nivå projektet ska ligga på.» (Ganska svår)
- fastnade inte speciellt mycket, men skulle ha kunnat göra det.» (Lagom svår)
- den var vad vi gjorde den till, examinatorns föreställningar om hur uppgifter var tänkt att lösas var dock helt orimmliga» (Lagom svår)
- Vår uppgift var lagom svår.» (Lagom svår)
- Vi hade fria händer och kunde gjort uppgiften hur svår som helst om vi hade velat.» (Lagom svår)
- hade inte så bra förkunskaper, har lärt mig massor!» (Lagom svår)


Projekthandledaren

24. Hur blev ni bemötta av handledaren?

98 svarande

Mycket bra»50 51%
Bra»33 33%
Godkänt»12 12%
Mindre bra»1 1%
Dåligt»2 2%

Genomsnitt: 1.69

- brydde sig.» (Mycket bra)
- Kanonbra handledning!» (Mycket bra)
- Mats Sköld har varit mycket engagerad, jag är inte annat än glad för att vi hade en sådan tur. Fler kandidatarbeten på fotonikavdelningen! » (Mycket bra)
- Trevlig, sympatisk och intresserad.» (Mycket bra)
- Lite väl mycket positiv kritik.» (Bra)
- Alexey är en skön kille, oklart i början bara om man skulle prata engelska eller svenska med honom.» (Bra)
- han har bemött oss bra, och det har varit lätt att ta kontakt med honom» (Bra)
- Han var intresserad och engagerad i vårt arbete. Känns som det var viktigt. Han visste dock inget om det administrativa arbetet, t ex: deadlines och vilka dokument som skulle lämnas in för bedömning.» (Bra)
- Handledarna är trevliga och det är lätt att få kontakt med dem men de har inte särskilt stor kunskap kring att handleda ett kandidatarbete» (Godkänt)
- Handledaren var engelsktalig, hade ingen möjlighet att ge feedback på arbetet, vägrade svara på tekniska frågor. Totalt värdelös när det gällde kandidatarbetet, hade svårt för att dölja sitt ointresse och oförmåga att lägga mer än 20 minuter på att diskutera. Dock trevlig trots detta. » (Dåligt)
- Förstår inte svenska i tal och skrift och visar otroligt dåligt intresse» (Dåligt)

25. Hur fungerade kontakterna med handledaren?

98 svarande

Mycket bra»38 38%
Bra»33 33%
Godkänt»18 18%
Mindre bra»7 7%
Dåligt»2 2%

Genomsnitt: 2

- alltid anträffbar via mejl, tel osv.» (Mycket bra)
- Bortsett från några enstaka missar så fungerade det kanon!» (Mycket bra)
- Med en mejllista till alla i gruppen plus handledaren hade det nog varit ännu bättre. Ibland kom ett mejl bara till en person i gruppen till exempel.» (Mycket bra)
- Skulle behövts lite mer möten kanske. Även lite bättre planering. Gärna lite klarare besked också vad gäller rapport.» (Bra)
- vi frågade inte så mycket men det vi frågade fungerade alltid bra» (Bra)
- Några missförstånd uppstod dock på slutet.» (Bra)
- Vår handledare hade även tillgång till vår grupp-sida på Google groups. Där kunde han hela tiden följa våra veckorapporter och framsteg.» (Bra)
- Mötena hölls enligt plan, hur givande de var är en annan femma. Slöseri av tid.» (Bra)
- Vi har haft bra kontakt med handledaren som gärna hjälpte till och svarade på frågor.» (Bra)
- Hade gärna sett att handledaren "sporrat" oss lite mer.» (Bra)
- Kanske att handledaren i vissa lägen borde stödja våra idéer och hjälpa till med dem lite mer istället för att ha/hitta på egna lösningar. Men överlag var kontakten med handledaren bra.» (Bra)
- Kontakterna fungerade väl bra men hand kunde inte hjälpa oss något, kunde inte läsa vår rapport då han inte förstod svenska (visst han kunde titta på bilderna) och det kändes inte särskilt viktigt o ha handledningsmötena.» (Godkänt)
- Dålig framförhållning» (Godkänt)
- Handledarna har varit kontaktbara på något sätt då gruppen behövt hjälp och varit anträffbara för möten. Den hjälp som man fått har dock ofta varit fåordig och intetsägande, speciellt från vår huvudhandledare (vi har haft tre handledare).» (Mindre bra)
- verkar inte bry sig» (Mindre bra)

26. I vilken mån fick gruppen den tid och hjälp av handledaren som behövdes?

97 svarande

I mycket hög mån»42 43%
I ganska hög mån»27 27%
I medelhög mån»14 14%
I mindre mån»10 10%
Inte alls»4 4%

Genomsnitt: 2.04

- men et var inte så mycket tid» (I mycket hög mån)
- Han har svarat omgående på alla e-mail etc.» (I mycket hög mån)
- Våra handledare har verkligen stöttat oss och gett oss tid.» (I mycket hög mån)
- varje dag!» (I mycket hög mån)
- Vi fick mycket tid med handledaren, något som fodrades av projektet. Det har varit riktigt bra.» (I mycket hög mån)
- Nästan varje vecka» (I mycket hög mån)
- Mycket engagerande. » (I mycket hög mån)
- Aldrig några problem med att ta kontakt och få hjälp med frågor.» (I mycket hög mån)
- Gick alltid att få hjälp när man ville ha det, bra!» (I mycket hög mån)
- Handledaren visste i princip mindre än oss om hur arbetet skulle genomföras. Fungerade mest som moraliskt stöd vilket egentligen inte behövdes.» (I ganska hög mån)
- minus för det metrial vi efterfårgade uteblev helt, dock informationsmässigt bra» (I ganska hög mån)
- Vi hade kontinuerligt möten.» (I ganska hög mån)
- Men handledningen gav dock inte så mycket» (I ganska hög mån)
- Kontakterna med handledaren fungerade bra, men det var svårt att få ut något av mötena. Det hade varit bra med mer handfasta tips, men samtidigt hade vi inte så mycket att fråga så det var förmodligen svårt att hjälpa oss. » (I ganska hög mån)
- Handledarens tid var inte vad vi behövde utan vi behövde ständigt kontakt med examinatorn då handledaren inte kunde hjälpa oss och examinatorn hade inte tid för oss.» (I medelhög mån)
- Tillräckligt» (I medelhög mån)
- Ibland har det kännts som att han har mindre koll än vad vi hade. När det har strulat har vi oftast varit tvugna att lösa det helt på egen hand, vilket i och för sig har varit lärorikt.» (I medelhög mån)
- gruppen har vid flera tillfällen bett om litteraturtips, guidening etc, men med mindre bra resultat tyvärr. vi har mer eller mindre fått hitta det mesta själva. hndledaren har dock inte varit dålig på att pusha och verka peppande.» (I mindre mån)
- Vi fick tid men inte särskilt mkt hjälp och konstruktiv kritik» (I mindre mån)
- Vi har haft tre handledare, en huvudhandledare och två biträdande. Huvudhandledaren har varit mycket fåordig och det har varit svårt att få konkret information om vad som förväntas av oss och hur han tyckt att arbetet fortskridit. Det känns som om handledarna inte haft en klar bild över uppgiften och därför inte kunnat hjälpa oss på det sätt som jag önskat. Det har bidragit till en stor osäkerhet över hur vårt arbete skall bedömas av examinatorn.» (I mindre mån)
- förstod inte vad vi frågade - allt skulle komma sedan» (I mindre mån)
- vi fick INGEN som helst teknisk handledning av handledaren. Han har bara frågat efter hur det ser ut med tidsplanen. Vi fick en del handledning med rapporterna och så, men i övrigt har jag upplevt det som att handledninden har kommit i typ 3:e hand för handledaren.» (Inte alls)
- Tid ficks, hjälp en annan sak. Handledaren hade varken möjlighet eller intresse av att hjälpa. » (Inte alls)
- Enda vi gjorde med vår handledare var i princip möte varje vecka, ca 20-30 minuter. Togs upp hur långt vi kommit och hur det ser ut i tidsplaneringen. Ingen övrig hjälp eller support med de problem vi stötte på. » (Inte alls)
- Fick aldrig något återkoppling. Hade aldrig tid med oss. Ville bara bli av med oss.» (Inte alls)


Arbetet i kandidatgruppen

27. Hur upplever du att det har fungerat att arbeta i en blandad projektgrupp med teknologer från olika utbildningsprogram?

92 svarande

Mycket bra»45 48%
Ganska Bra»15 16%
Okej»25 27%
Ganska dåligt»6 6%
Mycket dåligt»1 1%

Genomsnitt: 1.94

- kandidatarbetet var egengjort och med egenvald grupp, mycket bra» (?)
- Hela min grupp bestod av F teknologer» (?)
- Inte jobbat med teknologer från andra program.» (?)
- Vi var fyra F:are.» (?)
- Vi kommer från samma program. Och har studerat nära tillsammans i flera år.» (Mycket bra)
- Alla var från samma program...» (Mycket bra)
- två personer från elektro....» (Mycket bra)
- Vi har kompletterat varandra bra med en bred sammanlagd kompetens.» (Mycket bra)
- Vi var ingen blandad grupp.» (Mycket bra)
- Kul!» (Mycket bra)
- Alla var från samma program.» (Mycket bra)
- väldigt roligt och givande att arbeta med personer från olika program» (Mycket bra)
- Vår grupp var inte speciellt blandad, en från E och tre från F, men det gick givetvis mycket bra.» (Mycket bra)
- Alla från samma utbildningsprogram, Z.» (Ganska Bra)
- Inga problem att arbeta med folk från andra program men skev uppdelning för just detta projekt. Hade behövts mer el/data-kunniga.» (Ganska Bra)
- Hade gärna haft mer på benen eftersom uppgiften var väldigt specifikt Z-inriktad.» (Ganska Bra)
- alltid kul att arbeta med folk från andra program, men man vet inte vilka förväntningar/krav man kan ha på de som kommer från andra program.» (Ganska Bra)
- vi var alla från samma. Dock borde kanske inte vissa människor få lov att arbeta i grupp» (Ganska Bra)
- Bara Z-folk i vår grupp.» (Okej)
- alla var från zäta» (Okej)
- Vi var bara z-folk.» (Okej)
- Arbetade ej i blandad grupp» (Okej)
- vi var från samma program...» (Okej)
- Det var bara teknologer från Z» (Okej)
- Vi var båda från elektro.» (Okej)
- Alla i gruppen kom från E.» (Okej)
- Spridd kunskap är väl överlag ofta bra. » (Okej)
- Vi var väldigt olika som människor men mot slutet lärde vi oss kompromissa» (Okej)
- Alla var från sammma program.» (Okej)
- Gruppen var ej blandad» (Okej)
- Vissa planeringsproblem eftersom olika program har olika scheman. Men det var inte blandningen mellan utbildningsprogrammen som var problemet, utan blandningen av studenter med olika ambitionsnivå, vilket måste förbättras till nästa år. » (Okej)
- Alla i min grupp går i samma klass.» (Okej)
- Dåligt. Man trodde att de blandade kompetenserna skulle hjälpa. Istället var det baskompetenser som helt saknades. Vi gör ett projektarbete på mekatronik som innefattar reglerteknik. En projektmedlem har inte klarat elnät-kursen (grundläggande) och en har inte ens läst reglerteknik. Tycker det borde vara ett minimikrav.» (Ganska dåligt)
- Våran grupp var ej blandade! Men jag tycker att det blir svår om man kommer inte från samma programm då har man inte samma kunskap om projekten.» (Ganska dåligt)
- Det har varit svårt att finna tider som passar alla och få det att fungera» (Ganska dåligt)
- Kunskapsnivån var ganska olika när projektet startade vilket ledde till en tråkig arbetsfördelning. » (Ganska dåligt)
- var bara F» (Mycket dåligt)

28. Hur fungerade arbetet inom projektgruppen?

98 svarande

Mycket bra»31 31%
Bra»42 42%
Godkänt»18 18%
Mindre bra»4 4%
Dåligt»3 3%

Genomsnitt: 2.04

- Bortsätt från gruppmedlemmen som ställde till problem och till slut hoppade av både kandidatarbetet och Chalmers.» (Mycket bra)
- Tack vara underbara medarbetare.» (Mycket bra)
- Vi var över lag lite dåliga på att dela upp uppgifter mellan oss för att effektivisera arbetet.» (Bra)
- Folk har haft väldigt lite erfarenheter och det har synts i det praktiska arbetet» (Bra)
- Problem i början, bra senare. » (Bra)
- Vi har varit onödigt många i gruppen vilket medfört att vi inte kunnat fördela arbetet jämt, men jag tror ingen tyckt att de fått för mycket ansvar och uppgifter.» (Bra)
- Väldigt trevlig grupp med gemensamma mål, med undantag från en person som gjorde att arbetet stagnerade i flera veckor.» (Bra)
- Arbetsfördelningen blev tyvärr snedfördelad och antalet lagda timmar varierar kraftigt. » (Bra)
- Vi kom överens väl, men belastningen blev lite snedfördelad på grund av att arbetsbördan på olika delar av projektet feluppskattades.» (Bra)
- Från början uruselt, men efter att vi talat med handledaren blev det bättre.» (Godkänt)
- Det kändes inte som att alla hade tillräckligt med kunskaper för att genomföra projektet. Detta ledde till att vissa personer gjorde de mesta och andra lite mindre.» (Godkänt)
- Det går inte att ha grupper med väldigt olika ambitionsnivå och stora kunskapsskillnader. Det gör att vissa får arbeta MYCKET mer än andra som bara glider och det funkar inte. Enda alternativet till att någon tvingas jobba extra är att projektet inte blir klart och det är ju inget acceptabelt alternativ. Jag vet dock inte hur det ska lösas, men det är helt orimligt att vissa ska behöva arbeta ihjäl sig för att andra inte kan/vill bidra tillräckligt.» (Mindre bra)

29. Har gruppens överenskommelse/kontrakt varit till någon hjälp vid konflikter inom gruppen?

97 svarande

Mycket stor hjälp»2 2%
Ganska stor hjälp»1 1%
Till viss hjälp»13 13%
Mindre hjälp»7 7%
Ingen hjälp alls»23 23%
Har ej haft några konflikter»51 52%

Genomsnitt: 5.07

- Vi hade inget kontrakt...» (?)
- vilka konflikter? =)» (Till viss hjälp)
- Har i princip inte haft några konflikter.» (Till viss hjälp)
- Vi har inte direkt haft några konflikter.» (Mindre hjälp)
- Tvärtom. Gestapos finns överallt. Speciellt när det blir tidspress. Vore bättre att ha någon form av social handledare som man kunde ta konflikter/känsliga gruppfrågor med.» (Ingen hjälp alls)
- gruppen har inte använt kontraktet till någon konflikt» (Ingen hjälp alls)
- Ingen hjälp, vi hade en del konflikter men kontraktet gjordes i början och har sen dess aldrig använts. Fanns inga direkta bra "kontraktbrotts-straff" att tillämpa så om någon bröt mot kontraktet kunde ändå inget vettigt göras av det (det ligger ju inte med som invägning i betyget ändå så då spelar det väl ingen roll egentligen)» (Ingen hjälp alls)
- Skrev inget kontrakt» (Ingen hjälp alls)
- När kontraktet skrevs var vi väldigt vaga med reglerna och antog att ingen skulle bete sig dåligt. Hade inga större konflikter men den hade verkligen inte hjälpt isf. » (Ingen hjälp alls)
- endast en konflikt och den personen tog ingen hänsyn» (Ingen hjälp alls)
- Skrev inget kontrakt» (Har ej haft några konflikter)
- Inga svårare konflikter» (Har ej haft några konflikter)


Examination

30. I vilken mån anser du att examinationsformen ger grund för att kunna sätta individuella betyg?

96 svarande

I mycket hög mån»3 3%
I ganska hög mån»17 17%
I medelhög mån»30 31%
I mindre mån»35 36%
Inte alls»11 11%

Genomsnitt: 3.35

- Vet ej!» (?)
- I och med att vi anonymt får lov att kommentera de andra, samt rapport om arbetsindelening.» (I mycket hög mån)
- Svårt för examinator att veta vem som gjort vad i en rapport.» (I ganska hög mån)
- Om den personliga loggen samt den muntliga redovisningen ligger till grund för betyget så tycker jag det.» (I ganska hög mån)
- ingen aning, det får vi väl se sen efter examinationen...» (I ganska hög mån)
- Om tvister råder mellan teknologer i gruppen tror jag det är svårt för examinatorn att alltid se vad som är sant och vad problemet beror på, om delade meningar råder om hur saker och ting sköts. Tex om det är två kompisar i en grupp som känner varandra och en tredje som de arbetat med men inte gillar, så är det rätt enkelt att trycka ner den tredje personen med de anonyma omdömesbetygen, för vad jag vet så ser inte examinatorn studenternas loggböcker (handledaren som kollar dessa) och kan därmed få snedvridna bilder av verkligheten. » (I ganska hög mån)
- I mitt fall har det inte varit nödvändigt med individuella betyg eftersom alla gruppmedlemmar har arbetat i stort sett lika mycket, men det verkar finnas utrymme för detta om det behövs» (I medelhög mån)
- svårt att veta hur saker har skötts i arbetsgången osv.» (I medelhög mån)
- Denna form kan utvecklas mer. Nu känns den mindre omfattande.» (I medelhög mån)
- Oppositionen är lite otydlig då det bara är 10 minuter och alla i gruppen kommer inte hinna säga något, hur bedöms detta??» (I medelhög mån)
- Svårt att förmedla vem som har gjort vad då stor del av arbetet har skett i grupp.» (I medelhög mån)
- men det går inte att göra något mer åt det» (I mindre mån)
- Svårt att veta hur varje enskilld elev presterat och framförallt hur eleven kämpat med kursen.» (I mindre mån)
- Fårstår inte riktigt hur det ska gå till.» (I mindre mån)
- Hela gruppen borde få presentera och opponera tillsammans, alternativt dela upp den som vi ska nu och ha presentationen i olika rum. Nu är det bara löjligt att göra samma presentation två gånger på raken och i stort sett upprepa samma sak. Samma sak gäller såklart för oppositionen.» (I mindre mån)
- Tror det är svårt med individuella betyg i gruppbaserade projekt över huvudtaget. Loggboken är i detta fall inte så mycket till hjälp, när det upplevs olika hur mycket man har arbetat.» (I mindre mån)
- I min grupp var arbetet i väldigt hög grad gemensamt.» (Inte alls)
- Vet inte vad examinatorn kan gå på. Vem som gjort vad har examinatorn inte en aning om. Tidsloggarna säger inte mycket om det inte är någon som sticker ut enormt, dessutom säger de ingenting om hur effektiv arbetstiden har varit. Rapporten går inte heller se vem som skrivit vad. Någon pratade om att vi skulle lämna in ett papper där vi skriver vad alla bidragit med men har ej fått någon sådan information från examinatorn.» (Inte alls)
- Det enda individuella vi gjort är att skriva en opposition. Resten är en gemensam bedrift av alla inblandade, att ge individuella betyg känns därför kontraproduktivt då människor i gruppen kan vilja säkra det egna betyget istället för att arbeta för gruppens och uppgiftens bästa.» (Inte alls)
- Även om man har några små individuella moment så är huvudarbetet den stora delen. Hur man än vänder och vrider på det så är inte det resultat jag kan presentera helt okorrelerat från de övriga i gruppen.» (Inte alls)
- Examinatorn läser rapporten men låter handledaren som knappt träffat oss mer sätta betygen...?» (Inte alls)
- Jag tror inte att examinator kan se vem som arbetat jättemycket och vem som inte gjort det. Tyvärr.» (Inte alls)

31. Hur tyckte du den muntliga redovisningen och oppositionen fungerade?

98 svarande

Mycket bra»6 27%
Ganska bra»11 50%
Okej»5 22%
Mindre bra»0 0%
Inte alls»0 0%
Har ej haft det än»76

Genomsnitt: 1.95

- Dock var inte andra gruppens examinator eller handledare där, kändes tråkigt men säger ganska mkt om personlaens inställning till kandidatarbetet kanske» (Mycket bra)
- 15 minuters presentation efter ett halvårs arbete är lite väl lite. 15-30 minuter vore mer rimligt. Annars fungerade det bra.» (Ganska bra)
- Konstigt att vi ska opponera på en grupp som vi jobbat väldigt tätt med, jag tror t.om. att jag jobbat mer med den gruppen än med vår egen grupp.» (Har ej haft det än)
- dåligt att deadline på utvärderingen är samma dag som redovisningen» (Har ej haft det än)
- den är ju den 1:a, så enkäten tas ju ner lite tidigt kanske?» (Har ej haft det än)
- Jättekonstigt att ha samma presentation två gånger precis efter varandra. (Vi är fler än 3 personer i gruppen) Hur tänkte ni där???????» (Har ej haft det än)

32. Har ansvarsfördelningen varit tydlig mellan examinator och handledaren?

97 svarande

Mycket tydligt»14 14%
Ganska tydligt»20 20%
Okej»18 18%
Mindre tydligt»32 32%
Mycket otydligt»13 13%

Genomsnitt: 3.1

- Då examinatorn bara bidragit med information om deadlines och dyl, och handledaren till 100% varit intresserad av arbetet och inte alls av deadlines och dyl.» (Mycket tydligt)
- vi har iprincip bara haft kontakt med handledaren» (Mycket tydligt)
- Jo, examinatorn har haft så mycket med projektet att göra ännu.» (Mycket tydligt)
- Har vår examinator som handledare.» (Mycket tydligt)
- Allt ansvar i bedömning verkade ligga på handledare.» (Ganska tydligt)
- It was a bit confusing, that we never had contact with our examinator...» (Ganska tydligt)
- Vem som rättar/sätter betyg på vad har varit lite oklart.» (Ganska tydligt)
- Det var samma person.» (Okej)
- Det har varit otydligt hur stor handledarnas åsikt om vårt arbete spelar för examinatorn, och hur tungt deras åsikter såfall skulle väga eller vad de skulle vara baserade på.» (Okej)
- Frågor har ibland fått frågas till bägge innan vi fått rätt svar.» (Mindre tydligt)
- Uppfattningen är att det är examinatorn som har i stort sett alllt ansvar» (Mindre tydligt)
- Ingen av dem har tagit något ansvar överhuvudtaget. » (Mycket otydligt)
- Vi har aldrig träffat eller hört av examinatorn över huvud taget. Jag har en gång sett en bild av honom dock. Jag tror han har skägg.» (Mycket otydligt)
- examinatorn gör ingenting mer än att läsa rapporten och detta endast för att handledaren inte kan svenska... Handledaren verkar göra allt på papper men inge i verkligheten» (Mycket otydligt)
- Varken handledare eller examinator hade koll på något. träffade examinator totalt 3 timmar under hela projektet.» (Mycket otydligt)
- Vet inte vem som är examinator» (Mycket otydligt)

33. Upplever du att examinationen är rättvis mellan din och andra grupper?

98 svarande

Mycket rättvis»3 10%
Ganska rättvis»5 17%
OKej»14 50%
Mindre rättvis»4 14%
Inte alls rättvis»2 7%
Har ingen uppfattning»70

Genomsnitt: 2.89

- Tvivlar på att han har någon annan grupp. Behandlar dem antagligen likadant i så fall, dvs inte gör någonting.» (OKej)
- det känns som vår grupp har fått lägga betydligt mer tid än vissa andra grupper.» (OKej)
- andra grupper behövde inte göra planeringsrapport och mittrapport. de andra som behövde göra det redovisade endast för handledare.» (OKej)
- De andra grupperna pratar om att de kommer få göra ändringar efter dead line för inlämning av rapport för att nå högsta betyg. Orättvist när vi kämpat för att verkligen blir klara till den 20e.» (Mindre rättvis)
- Andra instutioner gör mindre och lättare kandidatarbeten med mindre krav» (Mindre rättvis)
- Har ej hört något om vårt eller andras betyg men har svårt att se hur bedömningen ska göras. Olika projekt har olika svårighetsgrader och slutprodukterna går därför inte jämföra. Vet inte om det är hur avancerad produkt man byggt eller hur väl problemdefinitionen uppfylls som betygssätts och ser inte hur något utav det skulle kunna bli rättvist. Att jämföra ett bygg-projekt med ett undersökningsprojekt ser jag inte heller hur det ska kunna göras på ett objektivt sätt. Den "akademiska fördjupningen" förstår jag mig inte heller på, för vissa projekt som handlar om att undersöka ett specifikt område fås denna nästan automatiskt medans det för bredare projekt är svårt att undersöka ett område på djupet om man ska hinna klart med de övriga delarna som behövs för att ens få ihop en fungerande produkt. » (Mindre rättvis)
- Nej, det varierar väldigt mycket hur mycket olika grupper behöver göra för ett visst betyg. Förbättra till nästa år!» (Mindre rättvis)
- tveksamt om handledaren och examinatorn ens vet vad vi gjort» (Inte alls rättvis)
- Då vi inte blivit bedömda ännu» (Har ingen uppfattning)
- Kan bara svara på detta då jag sett resultatet av examinationen.» (Har ingen uppfattning)
- den är ju inte klar än» (Har ingen uppfattning)
- Svårt att säga innan man vet vad betygen blir vår och andra grupper.» (Har ingen uppfattning)
- Planeringsrapporten fick negativ kritik från examinatorn som tyckte den var mycket för kortfattad, även fast vi innan detta haft ett möte med handledarna där vi frågade specifikt om sådana saker. Svaret vi fick var att allt såg mycket bra ut, vilket tyder på att parterna inte varit tillräckligt samspelta. Har ännu inte fått några betyg på slutrapport, muntlig redovisning eller opposition.» (Har ingen uppfattning)
- Har ingen uppfattning men blir förvånad om det skulle vara rättvist. Det känns inte så petigt, nästan inget annat på skolan är "rättvist" ändå om man skall prata betyg och högskolepoäng.» (Har ingen uppfattning)
- Har inte fått något betyg ännu, så det är svårt att jämföra.» (Har ingen uppfattning)
- Har ej fått resultaten av examinationen ännu, då den inte görs än på ett tag. Men alla grupper har förstås olika förutsättningar, så jag tror det är svårt att göra examinationen helt rättvis.» (Har ingen uppfattning)

34. Upplever du att betyget grundar sig på Planeringsrapport, Slutrapport, Produkt och Process?

enligt http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete/examination-av/gruppens-prestation

84 svarande

Mycket bra»3 3%
Ganska bra»26 30%
Okej»41 48%
Ganska bra»7 8%
Inte alls bra»7 8%

Genomsnitt: 2.86

- Det vet jag inte än.» (?)
- Har inte fått något betyg ännu.» (?)
- Planeringsrapporten var väldigt svår att få till då vår uppgift ännu var relativt otydlig när den skulle in.» (Ganska bra)
- Har fått höra att det även grundar sig på presentation/opposition.» (Ganska bra)
- Visste inte om det förrän nu, kanske kunde ha påpekats tydligare från början.» (Ganska bra)
- Har ju inte fått betyg än..» (Ganska bra)
- Har inte fått något slutbetyg än» (Okej)
- Ingen aning ännu.» (Okej)
- Förhoppningsvis...» (Okej)
- Skulle gärna se mindre vikt på skriftlig produktion» (Okej)
- Vår handledare/examinator har väldigt dålig koll på vad som gäller.» (Okej)
- Vi hade även en mittrapport att lämna in som betygsätts även den mellan 1-10, men det har inte sagts något om i vilken utsträckning den påverkar slutbetyget. » (Okej)
- I vårt fall skulle jag se att större del av betyget speglade produkten.» (Okej)
- har inte fått betyg än.» (Okej)
- Vet ej. Betyget har inte satts än. » (Okej)
- Uppfattningen vi har fått är att processen och produkten väger tungt för betyget.» (Okej)
- Svårt att säga. Jag misstänker att ens insats i Produkt och Process inte får så stor betydelse som den borde få. tyvärr.» (Okej)
- Vad annars skulle den grunda sig på? Sedan är det en fråga om vad man tycker borde vara i fokus. I ett arbete där rapporten inte varit fokus för projektet kan man fråga sig om all ens arbete kommer till sin rätt.» (Ganska bra)
- Tror inte planeringsrapporten vägs in» (Ganska bra)
- Vad har planeringsrapport och process med betyget att göra eg? Rapporten och produkten säger ju allt. Hur ofta man misslyckats med att skruva i en skruv känns fruktansvärt ointressant. Likaså hur fort man hade tänkt göra sig det.» (Inte alls bra)
- Vad är det här för betygsskala? Tycker du att det är "ganska bra" eller kanske "ganska bra"?» (Inte alls bra)
- Jag tror att betyget grundar sig på handledares godtycke.» (Inte alls bra)
- en bra handledare och examintor grundar förhoppningsvis på detta» (Inte alls bra)
- Kan omöjligt svara på detta eftersom betyget kommer efter att kursutvärderingen blivit stängd.» (Inte alls bra)


Sammanfattande frågor

35. Vad är ditt samlade betyg på kandidatarbeteskursen?

97 svarande

Mycket bra»27 27%
Bra»45 46%
Godkänt»16 16%
Mindre bra»6 6%
Dåligt»3 3%

Genomsnitt: 2.1

- Det har varit kul....» (Mycket bra)
- Sjukt skoj att få jobba i fronten av något!» (Mycket bra)
- Väldigt intressant att få använda kunskaper man lärt sig under tre år. Det har även varit en lagom utmaning och väkdigt kul» (Mycket bra)
- Roligt och givande.» (Mycket bra)
- men den bilden får jag genom att själva projektet och handledningen var så bra» (Mycket bra)
- Tack vare projekthandledaren och avdelningen vi arbetade på.» (Mycket bra)
- Kul att få arbeta i en projektgrupp med en tydlig uppgift under en längre tid.» (Mycket bra)
- Dock drar generella komp ner helhetsintrycket.» (Mycket bra)
- Roligt och mycket givande att arbeta i projekt med en blandad projektgrupp.» (Mycket bra)
- projektet var mycket bra, nyttigt att hitta på eget kandidatarbete, bra med att jobba med folk man redan känner eftersom man då vet hur de fungerar och man kan faktist få något gjort. Generella kompetenser drar ner det hela! helt värdelöst med en obligatorisk kurs på 0 poäng som kan göra att du inte får kandidatexamen, där allt innehåll är sen innan känt!» (Bra)
- Trevlig omväxling att få jobba på lite annorlunda sätt mot vad man annars gör.» (Bra)
- Kandidatarbetet som projekt är en utmärkt idé och har fungerat väl.» (Bra)
- Kul att få göra allt från idé till slutprodukt utan massa riktlinjer» (Bra)
- Det var en spännande utmaning» (Bra)
- Lärorikt och kul att träffa folk och elever från andra sektioner.» (Bra)
- Kul att få göra något riktigt projekt som inte bara är teoretiskt!! Tyvärr blir betyget lägre på grund av de stora skillnader i ambitionsnivå och kunskapsnivå som fanns och gjorde att vissa fick jobba mycket mer än andra.» (Bra)
- Väldigt mycket information, utspridd på alldeles för många platser. Det blir därför svårt att få en överblick över kursen. Hade gärna haft mer krav och kriterier att arbeta efter: nu tog det lång tid att komma igång med projektet och när vi väl gjorde det så fick vi ändå göra stora förändringar flera gånger under projektets gång.» (Bra)
- Jag är nöjd med projektdelen men tycker att nollmomenten (dels för att de just inte ger några poäng) inte bör vara avgörande för godkänt i kursen, i de fall de är det bör de inte examineras genom test. Eftersom kandidatkursen måste vara godkänd för att komma in på Mastersprogram tycker jag att tanken på att man kan bli hindrad på grund av moment som ger 0 poäng är rent av absurd.» (Godkänt)
- Hade inte problemet med en gruppmedlem uppstått och dessutom hade fått en svensktalande handledare som är insatt inom ämnet och dessutom fått tillgång från första veckan till utrustning och användbara böcker som examinatorn hade liggandes så tror jag att betyget istället hade blivit mycket bra. Trist nog blev det inte så.» (Mindre bra)
- Rörigt, stressigt och oklart.» (Mindre bra)
- Med så många examinatorer känns det som om betygsfördelningen kan bli väldigt ojämn och orättvis beroende på vem man fått» (Mindre bra)
- Signaler och System har inte skött sig bra.» (Mindre bra)

36. Vad kan bli bättre i kursen?

- Mer tydlighet vad gäller den akademiska delen i rapporten. Mer planering.»
- kommunikation mellan examinator, institution och elever. Biblioteks-delen bakas in snyggare så att den inte känns som något separat som man helt plötsligt behöver göra.»
- gör generella kompetenser valfritt! Vi har redan gjort det som ingår i det! individuell opposition känns mycket onödigt.»
- Ta bort obligatoriet på generella kompetenser. Vill man gå på dem så gör man ju det för att kunna prestera bättre rapporter och redovisningar.»
- Tydligare upplägg på generella kompetenser. En social handledare och tydliga krav på gruppens projekt redan i första veckan.»
- Informationen kring nollmomenten bör samlas på samma ställe.»
- Slippa krångla med tidslogg, dagbok, fackspråk och annan idioti som tar alldeles för mycket tid från projektet.»
- Se fråga ovan!»
- Generella kompetenser ska inte vara obligatoriska. »
- Minst 4 personer i gruppen och större krav för att få göra kandidatarbetet.»
- Bättre information!»
- Tydligare och mer samlad information från institutionen.»
- Vore nice att få reda på vad som måste göras och när... När man är ett gäng från en annan sektion som vi var fick vi typ ingen info och handledaren visste inte heller vad som gällde för alla obligatoriska moment...»
- Informationen i början. Väldigt otydligt om vad som gäller och man fick olika svar beroende på vem man frågade»
- Bättre riktlinjer om vad som ska vara med i den skriftliga oppositionen.»
- Se till att man måste ha vissa kurser godkända för att göra ett kandidatarbete. Förkunskapskrav är ett måste annars blir det lekskola. Samla informationen på EN hemsida.»
- Bättre och tydligare information om vad som måste genomföras. Bättre infomration om vilka resurser som finns på skolan.»
- Information på ETT ställe.»
- Informationskanaler för kursmoment.»
- Läga mer fokus på projektet än generella kompetenser. Alltså svårare projektuppgift och mindre generella kompetenser.»
- Tydligare och mer lättåtkommlig information. Gärna samla allt på ett ställe! Var ganska krångligt i början innan man luskade ut hur allt hängde ihop.»
- Informationen innan kursen börjar! Vem har ansvaret för vad, när börjar vi och var, vem mer är med i din grupp, vem är examinator osv.»
- Informationen från alla möjliga håll och kanter. Det är fullständig katastrof i organisationen av infromationen om det som ska göras i kandidatarbetet då det finns minst 3 olika och mycket röriga hemsidor med olika information som blir fullständligt oöverskådlig. Och den där Mittrapporten? det enda den bidrog med var att beröva oss om en hel veckas arbete till absolut ingen nytta alls, fullständigt värdelöst. Och mer engagerade handledare vore bra, nu kan jag ju iofs bara utgå från den jag hade och har hört att andra haft det bättre, men det är ju bra om handledaren är interesserad av porjektet.»
- Tydlig med var man kan hitta informationen. En tidsplan i flörväg med alla punketer som måste uppfyllas.»
- Generella kompetenser på biblan, hemsida.»
- Installation av transportbana förekom inte överhuvudtaget, trots att det stod i titeln. Sedan stod det inte att det bara gick ut på att programmera, utan även tillverkning av delar till banan. Borde stå med.»
- En tydligare websida där allt man behöver veta finns samlat, På chalmers.se finns det ganska bra, men behöver tydligare struktureras och sammanfattas. Samtidigt finns en del info man behöver hos institutionen och viss hos fackspråk. Det är rörigt.»
- Engagerade handledare/examinator som i alla fall har tillräckligt mycket språkkunskaper för att överhuvudtaget kunna läsa vad vi gjort.»
- Informationskanalerna. Motstridiga uppgifter får INTE förekomma.»
- Informationen kan sammanställas bättre. Nu måste man söka via flera olika ställen. Handledarna/examinatorerna måste bli mer insatta om vad som gäller för deadlines och examinationen.»
- Handledarna och en tydligare uppgiftsbeskrivning»
- Handledningen»
- Snabbare uppstart. Nu visste vi inte riktigt vad vi skulle göra förän flera veckokr in i projektet.»
- Smidigare webbsida med all information man kan tänkas behöva vore trevligt. Nu var det t.ex. jättesvårt att hitta till sitt kandidatarbetes hemsida där det står beskrivet (det fanns länkar då man sökte kandidatarbetet i studieportalen). Från den sidan vore det också bra om man kunde komma till generella kompetenser- och fackspråk handledningar/föreläsningar-bokningen. Bättre och mer logiskt planerade presentationer/oppositioner skulle också behövas.»
- Tydligare beskrivning av projektet och vad som skall uträttas.»
- Tydligare information om examinatorns roll.»
- Bättre information från examinatorn/handledaren. Vår handledare hade nog för många bollar i luften och hade därför svårt att hinna med oss. Ofta svårt att få tag i handledaren.»
- Först och främst KursPM, det skall bara finnas ett och där skall allt man behöver veta stå.»
- Att det klart o tydligt står vad som gäller, det gör det inte idag.»
- Förberedelsen och planering av projektuppgifterna. Bättre information om vad kandidatarbetet skall handla om och resultera i innan valet. Kommunikationen mellan handledare och examinator så att de har samma åsikt om vad projektet skall resultera i. Sammanställningen av vad som gäller för de generella kompetenserna genom att ha en utpekad huvudansvarig samt en enda hemsida med samlad information. Arbetet med att utse handledare till grupperna, för att säkerställa att handledaren vill och har pedagogisk kompetens att handleda.»
- Just nu stör jag mig mycket på: Vi fyra personer har gjort ett stort, sammanhängande arbete och har en timme på oss att presentera det. Men istället för att vi får lägga exempelvis 30 minuter på presentation och sedan 15 minuter på frågor och opposition så skall arbetet presenteras TVÅ gånger. Samma sak skall upprepas TVÅ gånger, och hela det ganska omfattande arbetet skall klämmas ihop på 20 min för att möjliggöra detta. Det är ju bra att det är avsatt mer tid till stora grupper (och då troligtvis mer omfattande arbeten), men varför plåga alla inblandade med dubbla presentationer? Det verkar som en bieffekt av den individuella examinationen vilket jag, som ovan nämnt, inte tror på i praktiken hur väl det än är tänkt. Dvs 1) Sluta försöka så hårt att ha individuell examination. Det innebär bara mer orättvisa, det är ett stort grupparbete och det jag åstadkommer kan aldrig vara frikopplat från resten av gruppen. 2) Låt ett större arbete ha en längre presentation. OM man nu är orolig för att någon individ skall stå tyst i ett hörn tycker jag att det är handledares och opponents ansvar att ställa en knepig fråga till vederbörande.»
- Mer information om dagbok och loggbok, det var stora förvirringar inom vilket som var vad. »
- informationen från kursansvarig. och se till att examinatorn inte skickar ut information som säger emot kursansvariges info, tex deadlines.»
- A central web page for all informations.»
- Mer tid med hadledare eller examinator. Få mer teknisk hjälp. ordna med lokal och utrustning.»
- Ge tydligare information och ge den tidigare. Försöka att sammanställa all information istället för att dela upp den på institutionen, PING-PONG och Fackspråk.»
- 1. Sammanställ all information på en sida istället för att ha en massa olika sidor. 2. Ha korrekt information på denna sidan. 3. Gruppsammansättningen måste på något vis balanseras efter ambitionsnivå och kunskapsnivå, så att vissa inte kan glida med medan andra arbetar ihjäl sig. 4. Ta bort den muntliga mittredovisningen som ändå inte tillförde något. 5. De obligatoriska momenten i generella kompetenser kan göras frivilliga. 6. 15-30 minuters presentation på slutet istället för max 15.»
- Tydligare uppgiftsbeskrivningar »
- Informera om tidigare års kandidatarbeten och gör dem tillgängliga för de blivande kandidaterna. Samla all information och scheman/bokningar på _en_ plats. Ha tydligare krav på projekten, så blir det lättare att komma igång.»

37. Vad ska behållas i kursen till nästa år?

- Det praktiska arbetet är det roliga och det som man lär sig mest på.»
- alla obligatoriska delrapporter»
- resten var bra.»
- Våran maskin såklart.»
- Att man får formulera sin projektuppgift någorlunda inom gruppen.»
- Tycker att man ska ha en svensk handledare som är insatt i ämnet. Att examinatorn ska tillhandahålla viktigt material som hjälper gruppen att komma igång snabbt från början så att man kan få intressanta resultat. Hade vart intressant om vi hade haft tid att gå in på digital modulation som exempelvis OFDM.»
- Handledningen med fackspråk.»
- I stort sett det mesta.»
- Stor blandning mellan sektioner och kunniga handledare från industrin.»
- Vet ej!»
- Den kreativa friheten, möjligheter att förändra och förbättra inom ganska stora ramar.»
- DE tre handledningtillfällen som hölls i bibblan, Mycket bra feedback och stor hjälp =)»
- Handledningstillfällen vid fackspråk.»
- Handledningstillfällena med fackspråk»
- Studenter från flera olika program.»
- Mats Viberg, en mycket bra och kunnig handledare. Annars tycker jag att det jag inte klagat på var bra!»
- Denna typ av praktiskt arbete är en form som jag gillar, det gör att man kan börja med praktik och sedan gå vidare på teori, vilket är en metod för inlärning som jag föredrar.»
- Handledartillfällena på biblioteket. De generella kompetenserna var bra och givande.»
- Innehållet i de generella momenten. Föreläsningarna i vetenskapsmetodik och den handledning som var knuten till dem (Maskin). »
- ta bort de generella kompetenserna, helt onödiga»
- Good projects! Motivated supervisors!»
- Ingenting. »
- Planerings-, mitt- och slutrapport. Muntlig planerings- och slutredovisning. Möjligheten att få hjälp av fackspråk, men gör det frivilligt. De roliga projekten :o)»
- Det var kul med mycket samarbete grupperna sinsemellan. Fackspråks handledningstillfällen var väldigt bra.»


Kursutvärderingssystem från