ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2007 HT - Introduktion till automation och mekatronik Z1, MPP085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-08 - 2007-12-08
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

25 svarande

Ja»23 92%
Nej»1 4%
Vet ej»1 4%

Genomsnitt: 1.12

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

25 svarande

Ja»15 60%
Nej»6 24%
Vet ej»4 16%

Genomsnitt: 1.56

- Användes för lite. Annars gott om länkar till dokument m m.» (Nej)
- Det saknades instruktion och vad man skulle göra med rapporten när man skulle lämna in det. Lite dålig info angårnde sjukdomen. det var osäkert i början att inte veta hur det skulle bli.» (Nej)
- Man bör kunna komma åt alla filer hemifrån med inloggning.» (Nej)

3. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 24%
Ganska bra»16 64%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 2.88

- sen åtgärd av legolab» (Ganska dåligt)
- Lite för många som "höll" i kursen. Info från olika håll.» (Ganska bra)
- använde allt som kom ut på webben =)» (Mycket bra)

4. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte läst målen»6 24%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 36%

Genomsnitt: 2.8

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 13%
Ja, målen verkar rimliga»19 86%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.86

- Bra mål.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Rolf Berlin engagerat sig i kursen?

25 svarande

Mycket engagerat»3 12%
Engagerat»17 68%
Mindre engagerat»5 20%
Inget alls»0 0%

Genomsnitt: 2.08

- Jag antar att Rolf var engarerad då han stod för allting och till och med hjälpte att ordna legolabben på ett sätt när det blev trubbel =)» (Mycket engagerat)
- Såg honom mycket i början, men senare i kursen knappt alls...» (Engagerat)
- Han skulle ha kunnar kommit på en alternativ laboration tidigare. Det blev mycket tid över som mna hade kunnat få en med inblick i.» (Engagerat)
- Tydligare instruktioner vad gällde formatering/struktur av den tekniska rapporten. Vad som skulle ingå var i vissa fall otydligt.» (Engagerat)
- Sjuk...» (Mindre engagerat)


Lärande:

7. Vad kändes svårt resp. lätt i kursen?

- Allt var ju ganska lätt, med tanke på att det bara var att lyssna och ta in information...»
- Eftersom vi i vår grupp hade väldigt olika ambitionsnivå så var arbete och kommunikation svårt. Det övriga var ganska lätt.»
- inget var svårt»
- Inte så mycket i kursen var svårt.»
- inget var särskilt svårt»
- Inget svårt»
- Att följa den "röda tråden" som det sas skulle finnas i kursen och föreläsningarna.»
- Att få ihop gruppen och få alla att dra åt samma håll och ta ansvar.»
- Inget kändes speciellt svårt eller lätt.»
- Lätt var att hänga med och intressera sig för föreläsningarna. Svårt var att veta hur mycket tid man skulle lägga på rapporten (stort projekt med maxbetyg g).»
-
- Inget var överdrivet lätt eller svårt.»
- I början visste man inte så bra vad det hela gick ut på.»
- Att utföra legolabben skulle kunna ha varit en utmaning, men det blev ju aldrig av.»
- Det lätta var att jobba i grupp. Jag förstod människorna som jag jobbade med och arbetet blev klar i tid. Det svåra var att leta fakta om något som är under utveckling! Men det fixade sig till slut och blev glad över det.»
- personligen tycer jag robot labbarna var lätta, detta eftersom jag haft tidigare erfarenhet av industrirobotar.»

8. Vad skulle lärts ut istället?

- Vet ej.»
- Det kunde ha varit fler labbar, iaf en till med ABB-roboten.»
- mer studieteknik, tidigare»
- Ha labbar oavsätt om någon blir sjuk. Det måste finnas en reservplan. »
- Det var tråkigt att Lego-labbarna blev inställda, de hade nog varit kul.»
- Mer om teknisk rapport, mera exemplar mm.»
- introduktion till programmering (ladder, sfc), signaler, elektronik etc. en konkret introduktion där man får testa på de saker som automation och mekatronik faktisk innebär (mer som robotlabben) »
- Gärna lite mer krut på rapportskrivning och presentation / opposition. Istället för en föreläsning på varje kanske det skulle varit två?»
- Nej det var bra.»
-
- Jag tyckte upplägget var bra som det var.»
- Mer praktiskt tycker jag! Det är då man lär sig mest. Fler robotlab och det var synd att legolabben togs av robotföreningen istället för att vi själva fick experimentera!»


Föreläsningar:

9. Vad tyckte du om föreläsningarna?

- Den om volvo var riktigt intressant... Annars ganska sega.»
- En del onödiga och tråkiga föreläsningar. Borde se över vad som är intressant att veta.»
- Bra och intressant över lag. »
- De flesta föreläsningarna var både mycket intressanta och bra.»
- Endel var bra, andra var mindre bra.»
- De flesta gav inte så jättemycket, dock så var några av dem intressanta.»
- Jag kunde inte konsantrera mig för att det var många termer som jag aldrig hade hört innan.»
- För mycket VOLVO»
- Varierande kvalitet. OK.»
- Överlag mycket tråkiga, det tror jag de flesta håller med om.»
- Vissa sjukt tr5åkiga och onödiga, andra riktigt bra»
- Vissa föreläsningar var helt irrelevanta och på fel nivå. Föreläsningen med killen från volvo, om säkerhet mm, kan man väl säga var den enda riktigt spännande föreläsninge. Presentation och rapportskrivningsföreläsningarna var väl hyfsade. Jonas Sjöbergs (heter han så? Z-chef!) föreläsning är jag starkt tveksam till om någon lyssnade på längre än 10 minuter. Helt bortom den kunskap man hade och det var svårt att se en koppling till den kursen behandlar. Bort!»
- Mestadels intressanta och gav en bra överblick hur jag som z-teknolog kommer arbete i framtiden.»
- Innehållsrika men tråkiga.»
- Intressanta till stor del. Ganska relevanta.. men en del var riktigt sega.»
- Lite flummigt, kunde varit mer som man verkligen "behövde" lära sig, nu satt man mest bara och lyssnade och hade "rast" ifrån pluggandet, även om en del föreläsningar var mycket bra, exempelvis volvokillen. jag tyckte även han som sysslade med simulering var intressant.»
- Bra och intressanta.»
- Bra!»
- De var hyfsade! Lärde sig mycket om vad som kan hända för oss i framtiden och vad man ska tänka på»
- Bra. Blandade och förberedande.»
- De föreläsningar som syftade till att förklara vad z innebär och vad z teknologer gör i arbetslivet var väldigt intressanta.»

10. Hur många föreläsningar var du på?

25 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»1 4%
80-100%»24 96%

Genomsnitt: 4.96

11. Kommentarer på föreläsningar:

- Stresshanteringsföreläsningarna var bra.»
- oftast inspirerade. matlabföreläsningen var däremot riktigt flummig. tips: strunta i att försöka lära ut något under matlabföreläsningen, ingen lärde sig nått ändå. be någon som gjort något häftigt i matlab visa upp det istället, för att motivera studenterna att lära sig använda matlab. t.ex, hörde på en annan föreläsning om någon som gjort ett ansikts-igenkännings-program i matlab.(broder till den som höll i dataföreläsningen tror jag.)»
- De flesta gav som sagt inte så jättemycket, men de som jag tyckte var intressanta var föreläsningarna om stress och killen från Volvo var dock lite mer intressanta.»
- De föreläsningar vi haft var jättesvåra att förstå (förutom stresshanteringsmomentena förstås).»
- Kunde varierats lite mer, handlar automation bara om industrirobotar på volvo? »
- Inte alltid uppenbar koppling till z.»
- Några bra, de flesta tråkiga/dåliga. Men det är ett tag sen vi hade kursen så jag kan inte säga vilka som var bra.»
- Se 9.»
- se 9.»
- Bra folk som föreläste i de flesta fall.»
- läs 9.»
- Intressanta och varierade.»
- Dumt med obligatorisk närvaro... jobbigt»
- Några var bra, några var sämre. Stresshantering var både underhållande och lärorikt. Jag fick intrycket av att föreläsarna visste vad de var där för att göra...»
- Allting enligt planerna och det var bra föreläsningar. Allting ska inte förstås direkt utav oss men man fick en hum på det hela =)»

12. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

-
- lagt det på den lite lättare nivå. Det blev för mycket information om endel saker.»
- Varit mer engagerade och kanske pratat om mer intressanta ämnen.»
- Inrikta föreläsningen speciellt till z-teknologer så att det inte bara är ett standard "företagsföredrag" som utförs rutinmässigt»
- Föreläsaren? Pluralis ska det vara...»
- Se 9.»
- Inte varit långtråkiga? Nejdå de skötte sig bra, allihop.»
- Förklarat på nåt sätt syftet med föreläsningen...»
- Jag har inget att klaga på! :D»


Övningar:

13. Vad tyckte du om övningarna?

- Övningar?»
- Vilka övningar?»
- Det va bra. Bra med handledare som hjälpte till med rapporten. »
- Om ni med övningarna menar robotlabben så tyckte jag den var bra. Rapporten var lite sisådär, det är inget jag skulle vilja göra bara för att, men jag inser förstås att det är viktigt att vi kan såndant.»
- vilka övningar?»
- Övningar?»
- Helt ok.»
- labbarna? de var väl ok, synd att vi inte fick göra legolabben bara!»
- Legolabben och robotlabben var grymt bra! Synd bara att vi inte fick göra klart legolabben (vår grupp var en av de få som ens fick börja)»
- Dataintrot var för grundläggande. Antingen gör det mer genomgående eller strunta i det hela.»
- Övningarna var super! inget att klaga på där heller»
- Bra.»

14. Hur många övningar var du på?

18 svarande

0-20%»5 27%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»3 16%
80-100%»10 55%

Genomsnitt: 3.72

15. Kommentarer på övningar och övningsledare:

- Inga övningar!»
- Övningsledaren och de som föreläste om rapporteringen o.dyl. motsade ofta varandra.»
- meh»
- Se ovan och övningsledarna var bra.»
- vet ej»
- Vilka övningar?»
- Öhh..»
- Jätte bra support.»
- hade vi några riktiga övningar? »
- Tyckte det var dåligt att man inte fick in någon ersättare till legolabben.»
- Övningarna skulle behöva en extra handledare.»
- vissa övningar togs hand av oss i grupp och andra av handledaren. Vi fick mycket gjort på övningarna och mycket sagt till handlaren också =)»


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

16. Vad tyckte du om robotlabben?

- 10 av 10! Mycket lärorik och intressant labb. Rolig var den också!»
- Bra»
- Ganska intressant»
- Den var intressant.»
- jorå»
- Det var kul. bra inblick och intro till ämnerna vi kommer att läsa.»
- Den var riktigt rolig. Svårighetsgraden var lagom hög. Det är någonting jag definitivt skulle vilja göra fler gånger.»
- Det var jätte roligt.»
- Intressant»
- bra»
- Ganska kul»
- D va roooligt»
- Den var riktigt bra. Kändes som det blev lite mycket tid vid datorn där uppe. Simuleringsprogramet som jag nu har glömt vad det heter. Hur som helst blev man färdig med uppgifterna snabbare än det tog för andra halva att bli klar med själva labben med riktig robot. Kanske lite fler uppgfiter eller något annat att göra när man var färdig..?»
- Kul och intressant. Bra handledare.»
- Mycket intressant.»
- Kul och relevant.»
- helt ok, hade dock gjort det mesta innan.»
- Mycket intressant!»
- Kuuul! Grym! Bra handledning.»
- Det var roligt att faktiskt få arbeta med en riktig industrirobot. Det är bra med sån här praktik och jag skulle gärna se mer av det.»
- Den var mycket lärorik men önskade att det fanns fler labbövningar :(»
- Kul»
- Intressant och motiverande till att fortsätta.»
- Eftersom jag hade förkunskap av robotar var det en ganska lätt labb.»

17. Vad tyckte du om legolabben?

- Synd att den uteblev»
- Synd att den inte blev av. Hade varit kul.»
- Blev ingen så den tycker jag blev misslyckad.»
- Vilken legolabb?»
- Den kanske var kul om man hade fått göra den. Det är ganska trist att ett helt kursmoment tillåts stå och falla med en enda person. Nästa gång nåt liknande händer kanske man ska leta efter en vikarie.»
- vilken legolabb...?»
- Det var ju ingen leolabb»
- Den blev ju tyvärr inställd, så jag kan inte säga nogonting om den, mern jag tror den hade varit kul.»
- Vet ej»
- vet ej»
- Blev inställd»
- Synd att den inte blev av»
- Synd att den försvann. Tror det hade varit väldigt kul. Det började bra om man säger så..»
- Genomfördes ej.»
- Kunde planerats bättre.»
- Avskyvärd, absolut inget substitut för den riktiga grejen.»
- -synd-»
- Det lilla vi hann göra var väldigt bra. Hade gärna fått göra hela labben.»
- Fick aldrig göra den... men det verkade roligt.»
- Synd att läraren blev sjuk ville testa på det också. Men jag hoppas att det löser sig på något sett i framtiden!»
- Fick aldrig göra den, vilket är riktigt dåligt.»
- Den ställdes in för nästan samtliga Z1 elever.»
- Jag fick aldrig chans att göra legolabben.»

18. Vad tyckte du om tekniska rapporten?

- Lite segt, men ändå lärorikt och intressant.»
- Okej»
- Lärorikt.»
- Roligt ibland, men mest ganska segt.»
- Det var kul att skriva men man märkte att handledarna hade olika krav på den och kanske inte hade fått samma info om hur den skulle se ut och innehålla.»
- Den var OK. Inte alltför svårt (tyckte jag), men inte heller alltför kul.»
- Man lär sig jätte mycket.»
- Var en bra introduktion på hur arbetsgången ofta kan komma att se ut i framtiden»
- Ämnena hörde hemma på högstadiet.»
- Värdelöst att alla fick olika instruktioner om hur den skulle se ut av sina handledare.»
- Helt ok, kunde fått reda på hur den skulle skrivas tidigare dock.»
- Tjaa.. Personligen tycker jag rapportskrivning är ganska svårt när man är såpass många. Det blir inte riktigt bra om man är fler än två. Bäst blir det garanterat om man är själv. Då bryr man sig om hur den blir. Nu tänkte man, ajaa, det duger säkert så. När vi klippte ihop delarna från vad 8 personer skrivit så blev den inte en riktigt "flytande" och bra rapport. »
- Bra. Men kraven från handledarna verkar ha varit väldigt olika på hur rapporten skulle se ut.»
- Helt ok. Skönt att det inte var sådan press i.o.m. att maxbetyget var g och man hade relativt gott med tid.»
- det var ok, konstig fördelning av grupperna blev det bara, väldigt många i vissa grupper och tvärtom i andra.»
- Det var en bra "avspark" i lagarbetet.»
- Fick ihop den till slut. Lite otydligt med datum och så. »
- Teknisk rapport? Nej, vi skrev ju ett litet review-arbete. Det var svårt att bli motiverad till att arbeta på något som kändes så obetydligt. Jag tycker att det skulle varit bättre om vi istället skrev en TEKNISK rapport på legolabben med en genomgående diskussion om hur laboranterna tänkte ut designen osv. Presentationerna var ren tortyr. Jag skulle föredra att sitta i lagom stor grupp och diskutera labben med en handledare. Det skulle vara MYCKET mer lärorikt än att lyssna på fem identiska presentationer i rad.»
- hehe Finns inget att klaga på =) den var bra!»
- Lärorikt.»
- Bra att lära sig att arbeta som grupp när man inte ännu lärt känna människorna.»
- Det är bra att få en chans att öva sig på att skriva tekniskdokumentation och bra att kunna få profesionel respons på den.»


Tid:

19. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden.

Matrisfråga

0-5
5 svarande

(timmar / vecka)»5 100%

Genomsnitt: 1

5-10
9 svarande

(timmar / vecka)»9 100%

Genomsnitt: 1

10-15
10 svarande

(timmar / vecka)»10 100%

Genomsnitt: 1

15-20
6 svarande

(timmar / vecka)»6 100%

Genomsnitt: 1

20-25
3 svarande

(timmar / vecka)»3 100%

Genomsnitt: 1

25+
1 svarande

(timmar / vecka)»1 100%

Genomsnitt: 1

20. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng? (timmar / vecka)

Matrisfråga

- Skum fråga.»
- Det går inte att kryssa i 0-5 timmar/vecka i flera kolumner. Det skule jag vilja göra.»
- uh, wut? förstår inte frågan så jag svarade i form av en reducerad trappstegsmatris. »
- VA? 1: Jag förstår inte frågan 2: Jag kan inte klicka i att jag använt 0-5 timmar på flera olika områden. DÅLIGT!»
- Verkar vara fel på ovanstående tabell, går ej att markera mer än en ring per rad. Vill jag exempelvis svara "5-10" på två kategorier, går inte detta.»
- oklart vad man skall kryssa i.»
- Svårt att svara på fråga 20. Raderna med prickar är omkastade, ni fattar säkert vad jag menar. 0-5 på alla alternativ.»
- Går inte att fylla i vettigt.»
- eh??»
- dumt att man inte kan kryssa i ex "0-5" timmar på fler än en grej? har kanske lagt ner 5 timmar i snitt utanför föreläsningarna totalt under hela veckan.»
- Varken denna frågan (20) eller 19 fungerar som den skall med markeringsrutorna.»
- Fråga 20 funkar inte så väl.»
- GÖR OM DEN HÄR FRÅGAN!»
- antingen så förstår jag inte bebömnings systemet i frågan eller så gungerar det inte som det skall.»

0-5
21 svarande

Litteraturen:»9 42%
Räkna uppgifter:»4 19%
Förbereda labb:»2 9%
Genomföra labb:»2 9%
Inlämningsuppgifter:»1 4%
Totalt exkl schemalagd tid»3 14%

Genomsnitt: 2.57

5-10
21 svarande

Litteraturen:»6 28%
Räkna uppgifter:»6 28%
Förbereda labb:»1 4%
Genomföra labb:»3 14%
Inlämningsuppgifter:»3 14%
Totalt exkl schemalagd tid»2 9%

Genomsnitt: 2.85

10-15
21 svarande

Litteraturen:»4 19%
Räkna uppgifter:»1 4%
Förbereda labb:»7 33%
Genomföra labb:»1 4%
Inlämningsuppgifter:»3 14%
Totalt exkl schemalagd tid»5 23%

Genomsnitt: 3.61

15-20
15 svarande

Litteraturen:»5 33%
Räkna uppgifter:»0 0%
Förbereda labb:»0 0%
Genomföra labb:»4 26%
Inlämningsuppgifter:»1 6%
Totalt exkl schemalagd tid»5 33%

Genomsnitt: 3.73

20-25
14 svarande

Litteraturen:»3 21%
Räkna uppgifter:»1 7%
Förbereda labb:»0 0%
Genomföra labb:»0 0%
Inlämningsuppgifter:»8 57%
Totalt exkl schemalagd tid»2 14%

Genomsnitt: 4.07

25+
13 svarande

Litteraturen:»4 30%
Räkna uppgifter:»1 7%
Förbereda labb:»0 0%
Genomföra labb:»0 0%
Inlämningsuppgifter:»1 7%
Totalt exkl schemalagd tid»7 53%

Genomsnitt: 4.07

21. Kommentarer på tiden:

- Alldeles lagom, gjorde att man hann med matten bättre!»
- Man la ner mycket tid på rapporten då det inte alla labbar gick som de skulle.»
- Tiden på den här kursen togs ju otvivelaktigt upp av att skriva rapporten. Den tog olika mycket tid beroende på hur pass seriös gruppen var och vilken position i gruppen man valde. Jag valde troligen en av de positioner som medför mest arbete, vilket också medförde att jag la ner en del arbete på rapporten.»
- hur är det tänkt att man skall sätta ut? »
- Fattar inte vad man ska välja. Jag bara tryckte i några crossboxes. Nevermind. Det var inte särskilt många timmar per vecka iaf. 2 i början, 5 mot slutet kanske. Exklusive föreläsningstid.»
- Mycket varierande hur mycket tid jag lagt ner kursen under de olika veckorna. Totala arbetsbelastningen var ändå rimlig.»
- Lagom mycket tid att disponera.»
- Dåligt programmerad eller är jag bara seg? (anv. Firefox)»
- 20.»
- Den var tillräcklig för det vi blev tilldelade att göra.»
- Det kändes väldigt slappt. Som om vi enbart läste en kurs. Det kändes inte som att jag hade kommit till högskolan...»
- lärorikt»


Pedagogiskt pris:

22. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

25 svarande

Ja»0 0%
Nej»20 80%
Vet ej»5 20%

Genomsnitt: 2.2

23. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris? Om ja, vem?

25 svarande

Ja»0 0%
Nej»17 68%
Vet ej»8 32%

Genomsnitt: 2.32

- haft mången, mången, föreläsare...» (Vet ej)
- (Vet ej)


Kursutvärdering/SNZ:

24. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

-
- Se mina kommentarer angående tid.»
- Vissa kryssfrågor behöver bättre förklaring»
- Dubbelkolla utvärderingen innan ni skickar länken. Uppg 20 är ett bra exempel på nåt som inte är dubbelkollat»
- Kan ju komma ut lite tidigare, va ju ett tag sedan vi hade kursen.»
- SNZ är duktiga!»
- Att svarsalternativen ses över. (Kolonner och rader)»
- Fixa bättre koll på legolabben.»
- uppg 20 var skum... med alternativen där... annars ok. vad hade vi för övningar egentligen? eller är detta en kopia på en annan utvärdering?»
- Fixa fråga 19 och 20 så den går att besvara ordentligt.»
- Kursutvärderingen behöver ett till fönster i slutet där vi kan skriva lite vad som helst, "övriga kommentarer".»
- Njaa det är väll bra som den e!»
- Fråga 22.»
- Har inga kommentarer till detta upp lägg.»


Kursbetyg:

25. Vad tycker du om kursen som helhet?

- Kul, men onödig.»
-
- Det är ganska trist att ett helt kursmoment tillåts stå och falla med en enda person. Nästa gång nåt liknande händer kanske man ska leta efter en vikarie. Annars var det mesta lärorikt.»
- rätt okej.»
- Den var bra. En bra intro till ämnerna.»
- Helt ok kurs, dock så var i princip alla föreläsningar ganska ovärda.»
- Denna kurs skulle ha varit lite senare.»
- En trevlig introduktion»
- helt ok!»
- Ja vad ska man svara... några småsaker har väl varit bra, men vad har vi egentligen lärt oss? Skriva rapport? Nja.. alla fick olika instruktioner och gjorde helt olika rapporter med helt olika upplägg. Om det var nåt annat vi skulle lära oss så är jag rädd att kursen är misslyckad...»
- Helt ok »
- tre av tio *C*. Med allmänt dåliga föreläsningar, en försvunnen lab, den "röda tråden" helt försvunnen och en kurs i "ingenjörsmetodik" (jag tänker rapportskrivning och presentation) som i princip var på lägre nivå än i gymnasiet. Det finns helt klart plats för förbättringar imo.»
- Bra introkurs för att få en bild av vad som väntar. Informationen var dock stundtals bristfällig.»
- Bra»
- Skön indroduktionskurs, tummarna upp.»
- skala 1-5? svar: 3»
- Intressant!»
- luddig..... lätt alla blev ju godkända»
- Inte så givande. Mycket plats för förbättring. Kursen kändes inte som en riktig kurs.»
- Bra kurs =) fler såna i framtiden :D Lär sig mycket framför allt att jobba i grupp»
- Mindre bra.»
- Bra. Förberedande.»


Kursutvärderingssystem från