ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Halvtid - Fysik för Ingenjörer I, TIF190

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-23 - 2009-05-03
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 83%
Kontaktperson: Håkan Andreasson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Halvtidsutvärdering

Håkan har fått reaktioner från några av er studenter i början av denna kurs att den var på en för låg nivå. Detta togs upp i programrådet som kom fram till att man vill ha ett nytt programrådsmöte innan terminslut för att diskutera huruvida denna kurs ska vara kvar på sikt. Om man vill göra ändringar i programplanen så måste man vara ute i väldigt god tid. Dessutom för att kunna ge er eventuella kursalternativ för årskurs 2 så behöver ett beslut fattas innan terminslut. För att komma fram till vad som ska göras behövs därför ett ordentligt underlag från er studenter, varför det är väldigt viktigt att så många som möjligt svarar på denna enkät.

Tack för att du hjälper till att göra Teknisk Matematik till den bästa utbildningen!

1. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

25 svarande

1 (ej relevant)»2 8%
3 12%
10 41%
2 8%
5 (mycket relevant)»7 29%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.37

- Fysik A och B har jag redan läst så det är rätt trist att läsa det igen.» (1 (ej relevant))
- Fysik ska vi ju läsa, men inte repetera gymnasiefysiken!» (3)
- fysiken känns allmänbildande, men allt annat som är inmanipulerat anses överflödigt» (3)
- kursen är inte på mycket högre nivå än gymnasiefysiken» (3)
- Fysik så som mekanik är säkert viktigt.» (4)
- Kursen är väldigt relevant men tappar sitt syfte eftersom den inte är tillräckligt stor. Jag förstår att det inte är någon mening att skapa ett nytt program och sedan låta det läsa samma fysik som F gör, men vore det inte möjligt att TM fick åtminstone 7.5hp mekanik och 7.5hp termodynamik (meken i lp4 i ettan och termon i lp1 i tvåan). Eller liknande.» (5 (mycket relevant))
- Självklart är det här grejer vi ska kunna.» (5 (mycket relevant))
- Bra fysikkunskaper är en självklarhet för en Teknisk Matematiker» (5 (mycket relevant))

2. Ligger kursen på en bra arbetsnivå?

25 svarande

1 (Alldeles för låg nivå)»8 32%
10 40%
6 24%
1 4%
5 (Alldeles för hög nivå)»0 0%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- har än så länge inte gjort något alls i kursen.» (1 (Alldeles för låg nivå))
- Värdelöst.» (1 (Alldeles för låg nivå))
- TM skapades såvitt jag hört med avsikt att bli ett program som ska vara riktigt svårt att klara, och med ett bra rykte. Med tanke på det ligger den här kursen på en på tok för låg nivå.» (1 (Alldeles för låg nivå))
- Högre tempo på föreläsningarna och skippa projektet, kändes ganska mycket högstadie.» (2)
- lagom tempo» (3)

3. Är kursen stimulerande?

Detta kan handla om såväl innehåll som tempo.

25 svarande

1 (Inte alls)»8 32%
10 40%
6 24%
1 4%
5 (Väldigt)»0 0%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- för låg nivå på det vi lär oss. Bara de simplaste fallen, som i verkligheten oftast inte räcker för att beskriva saker.» (1 (Inte alls))
- Känns som mer gymnasiefysik, det trodde jag att jag skulle slippa på universitetet. Nu när vi läst en hel del matematik så har vi de förutsättningar som behövs för att förstå denna fysik på djupet, men det har inte I, så vi får i princip bara repetera det som gjordes i Fysik A+B på gymnasiet. Denna kursen ligger på en marginellt högre nivå vad gäller matematiken.» (1 (Inte alls))
- Jag har inte lärt mig någonting.» (1 (Inte alls))
- innehållet är säkert bra egentligen, men vi skulle kunna hunnit mycket mer...» (2)
- Jag har läst lite mekanik 1 med teknisk fysik» (2)
- Innehållet är intressant och roligt, men tempot är för lågt och det blir svårt att tycka det är roligt när man inte kommer någonstans.» (3)
- bra föreläsare, men uppgifterna är mycket varierande i betydelse/svårighetsgrad. Vissa är väldigt bra» (3)

4. Hur tror du att tentan kommer att gå?

Kommer den att vara lätt till exempel? Kommentera gärna vad som gör att den går bra/dåligt.

25 svarande

1 (mycket dåligt)»0 0%
1 4%
6 27%
6 27%
5 (mycket bra)»9 40%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hoppas det komemr gå bra, vi får se!» (3)
- Om tentan håller samma nivå som kursen i övrigt så kan det bara gå bra, men det är farligt när man är så understimulerad för då blir det ofta så att man söker utmaning på annat sätt.» (4)
- Har redan läst i stort sett hela kursen på gymnasiet(fysik A+B) så det kan ju inte bli så svårt...» (5 (mycket bra))
- Känslan är att alla på pi kommer att skriva 5or. Redan nu är ex-tentor för lätta. Sen får vi även använda formelsamling...» (5 (mycket bra))
- Gamla tentor är åtminstone inte svåra, men det är inte lätt att hitta viljan att plugga det här ämnet. Skulle mycket hellre ha rejäl fysik med mer avancerad matematik, vi hade en del av det i flervariabeln och det var kul.» (Vet ej)
- Jättesvårt att avgöra. Det kan vara lätt och det kan också komma som en chock och bli riktigt svårt. » (Vet ej)

5. Hur många % av föreläsningarna har du närvarat på hittills?

25 svarande

<25%»8 32%
25-50%»3 12%
50-75%»2 8%
>75%»12 48%

Genomsnitt: 2.72

- (<25%)
- Går dit för att kolla om det är någonting relevant på gång men ofta går jag efter halva föreläsningen eftersom vi aldrig ska gå igenom någonting nytt.» (25-50%)
- Knappt skulle jag tro» (>75%)

6. Vad tycker du om tempot på föreläsningarna?

25 svarande

1 (för lågt)»5 25%
11 55%
3 15%
1 5%
5 (för högt)»0 0%
Deltar ej»5

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Känns mycket mer effektivt att läsa föreläsningsanteckningarna, som för övrigt är bra.» (1 (för lågt))
- Det är nästan fjantigt.» (1 (för lågt))
- Herr Fäldt lägger för mycket tid på att vara överpedagogisk. Den extra pedagogiken kanske behövs för en del, men för min egen del är tempot jättelågt. Jag tror att många på TM kan hålla med, om man jämför med det tempo vi har på övriga kurser.» (1 (för lågt))
- känns lite ostrukturerat. skulle vilja att han kopplade ihop föreläsningarna me boken mer. var vi ligger/ska ligga.» (2)
- långa förklaringar på få saker» (2)
- Han går igenom väldigt bra saker, men tempot kunde vara betydligt högre. Då skulle vi hinna med fler exempel om inte annat. Eller gärna lite mer fördjupning.» (2)
- Lite konstig uppdelning - lätta saker tar väldigt mycket tid och det med lite högre nivå hänvisas man till att läsa in själv.» (2)
- Det går åt lite för mycket tid till att förklara uträkningar vilket gör att man tröttnar och tappar fokus. » (2)
- Åke gör vad han kan, men det är svårt när de frågor som ställs ligger på nivån. "Hur kan 3R/2 + R bli 5R/2?"» (4)

7. Hur fungerar det att läsa tillsammans med Industriell Ekonomi?

25 svarande

1 (fungerar dåligt)»7 28%
3 12%
9 36%
4 16%
5 (fungerar bra)»2 8%

Genomsnitt: 2.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- får låg nivå på kursen, ett stooooort dropp i standard mot F:s kurser. Inte alls bra eftersom TM ska vara ett "spetsprogram".» (1 (fungerar dåligt))
- Tycker det är dåligt eftersom kursen är anpassad för I och inte för TM. I-studenterna har jag förstås inget emot.» (1 (fungerar dåligt))
- Vi ligger på helt olika nivåer matematiskt och fysikaliskt sett. Om TM ska bli så bra som det lät som i början så ska vi nog läsa så lite som möjligt med I förutom ekonomin.» (1 (fungerar dåligt))
- Det är en tydlig skillnad mellan programmen. På TM har många ett stort intresse för fysik, vilket tydligen inte är fallet på I. Jag tror definitivt att tempot hade varit högre om TM hade läst kursen själva.» (1 (fungerar dåligt))
- Vi har olika behov på tempo, olika förkunskaper (främst matematik).» (1 (fungerar dåligt))
- det blir lätt ganska långsamma föreläsningar» (2)
- Egentligen fungerar det ganska bra, men det känns ganska ofta som att Åke måste sänka tempot för att få med sig alla.» (2)
- » (3)
- Fungerar varken bra eller dåligt, förutom då att de verkar tycka kursen är ganska svår.» (3)
- Samarbetet med studenterna på I är absolut inget problem. » (3)
- TM har läst mer matte än dem hittills, vet ej om det i sig påverkar hur pass bra respektive uppskattar innehållet i kursen, men det kan påverka hur TM i kanske uppfattar kursen som mindre givande.» (3)

8. Hur tycker du att upplägget när det gäller fysikkurser på TM borde vara?

- De borde vara större, som det är nu är det t.ex. i stort sett en repetition av gymnasiemekaniken. Är resterande "# för ingenjörer" likadana kommer nog synen på TM som ett väldigt tufft och bra program gå om intet.»
- tycker mek1 skulle vara bra att läsa, för att få grundläggande fysik på rätt sätt... sen tycker jag att vi borde läsa kemi med kemi och inte I.»
- Onödigt att läsa mer avancerat än vad som gagnar utbildningen. Grundläggande borde räcka. Samtidigt borde hänsyn tas till att samtliga studenter har MVG från fysik B i gymnasiet eller högt resultat på fysik- och matteprovet.»
- Vi läser matematik på en högre nivå än ekonomer och kemister, och när vi läser fysik borde vi få möjlighet att använda den. Särskilt fokus borde läggas på matematisk modellering i dessa kurser.»
- Som på F, fast utan laborationsmoment. Så länge man kan hantera matematiken, vilket vi på Teknisk Matematik borde kunna ,), räcker det med att bygga förståelse för begrepp och fysikaliskt tillvägagånssätt för att kunna hantera hög fysik. Apropå gäller detta de flesta naturvetenskapliga ämnena.»
- Lite mer inriktat på matte kanske, den här kursen känns till stor del som en upprepning av gymnasiefysiken.»
- Jag tycker att fysikkurser borde läsas med F för då vet man vad man får. Att det inte riktigt passar in i planeringen måste gå att lösa på något sätt.»
- Det är svårt att säga. Det mest självklara programmet att läsa fysik med är Teknisk Fysik, vilket jag tycker att vi ska göra om möjligt. Problemet ligger förstås i att F har renodlade mekanikkurser osv, medan vi kanske behöver en mer allmän fysikkurs. Men jag tycker att vi ska läsa mekanik och något mer med F. F har ett klart bättre tempo än I.»
- Svårt att säga faktiskt. Är inte riktigt insatt i vad olika kurser innehåller och vad som är relevant att kunna.»
- om det inte går lösa med en egen kurs så verkar det bättre att läsa med F för tempot man är van vid»
- Det bästa skulle nog vara med motsvarande dessa kurser, men djupare/på högre nivå. Och sen möjlighet att välja till mer senare.»
- De skall innehålla först och främst den fysik som är viktigast för matematiker.»
- Det bästa vore naturligtvis en kurs för bara TM som ligger på en nivå som passar just oss. Gärnd då med mer vikt mot typ numeriska lösningar av fysikaliska problem eller liknande. Annars vore det bra att byta ut de två fysikkurserna och kemikursen mot villkorligt valbara kurser, typ som att F kan välja mellan reglerteknik och hållf. Vi kunde få välja mellan fysik, kemi, ekonomi, programmering, ren mekanik, någon mer tillämpad mattekurs, el-kurser, osv osv »
- Två kurser på det sätt som programplanen säger just nu verkar alldeles perfekt. Det är trots allt inte fysik vi ska satsa på.»
- Jag tycker framför allt att man ska se till att programmet totalt sett ger en bra utbildning. Det är viktigt att det inte känns som ett hopplock av diverse kurser utan att det finns ett syfte och mål med just den här utbildningen och att man efter utbildningen har en bra grund att utgå ifrån då man söker jobb. Jag tycker alltså att helheten är det viktigaste, sen litar jag på att de kurser som valts att ingå i programmet är bra för min utbildning oavsett vad kurserna heter. »
- mer likt Teknisk fysik, dvs. övergripande mekanik»

9. Behöver kursen bytas ut?

25 svarande

Ja»10 66%
Nej»5 33%
Ingen uppfattning»10

Genomsnitt: 1.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den är inte tillräckligt djupgående och saknar det tempo som man är van. Det känns väldigt avigt att läsa mekanik med I, då de till mångt och mycket saknar det intresse som jag upplever finns på TM. » (Ja)
- mek1 skulle vara såååå mycket bättre!» (Ja)
- eller åtminstone göras om så att vi får använda den matematik vi lärt oss.» (Ja)
- Detta är en kurs som kan läsas in, från grunden, på två eller tre dagar. Hellre mer specialiserade kurser, eller låt denna djupdyka lite mer. Problemet ligger mest troligt i att vi inte är i fas med I då det gäller matematiken. Kursen är möjligen bra om den ligger i LP1 eller 2 istället.» (Ja)
- Finns ingen annat alternativ.» (Ja)
- kanske inte bytas ut, men förändras i alla fall» (Ja)
- Mekanik ett eller två, alt. kurs med mer matte/modulerings uppgifter.» (Ja)
- Kursen är helt okej, allt behöver inte vara jätteuppspeedat och det kan nog vara bra att ha en kurs ihop med en helt annan sektion.» (Nej)
- Kursen i sig kan ju förbättras på vissa sätt, men det kan alla kurser i olika utsträckning. För TM tror jag att så som det ser ut nu är det bästa upplägget. Alla kan ju läsa extra om de vill.» (Nej)
- Den kanske borde göras mer kompakt» (Ingen uppfattning)
- Tycker att nivån har varit lite dåligt. Men det var som några av oss sa att vi hade inte alls reagerat om detta hade varit den fösta kursen vi hade läst på chalmers. Men i jämförelse med andra kurser vi har läst så är det lågt tempo.» (Ingen uppfattning)
- Jag skulle gärna se en kurs för bara TM. Eller att det skulle vara möjlig att välja mellen Fysikkursen och typ någon datakurs eller liknande.» (Ingen uppfattning)
- Kanske inte bytas ut, bara göras lite bättre genom lite snabbare tempo och lite högre nivå.» (Ingen uppfattning)

10. Övriga kommentarer

- Det är bra att vi läser kurser som ger oss en bred bas med naturvetenskapligvetenskap, det är dock väldigt synd att allt djup måste försvinna.»
- Kursen är bra på så sätt att den täcker stora delar inom fysiken. Men eftersom vi kan riktig matte tycker jag det är bra om vi får räkna på lite mer avancerad nivå. Som den är nu är den alldeles för lik fysiken på gymnasiet, och det känns dumt att läs den igen. Och för att komma in på TM så måste man väl ha läst fysik B? så alla har ju redan läst det!»
- Yo mr F och miss E. Krossa!»
- Inte nog med att jag vill att TM ska läsa fysik med F, jag tycker att vi ska läsa kemi med K/KfKb och ekonomi med I. Allt för att göra våra kurser så bra som möjligt, det känns ju vettigt att vi då ska läsa med de program som troligen har de tyngsta kurserna i respektive ämne.»
- Egentligen så tycker jag inte kursen har varit så katastrofal som vissa vill få det till. Tror dock att det kanske kan finnas bättre kurser att läsa.»
- Hållbar utveckling delen känns kass och omotiverad. hör inte hemma i fysikkursen. antar att vi ska läsa lite mer miljö sen, kan man inte samla ihop alla miljöpoäng till en miljökurs? »
- Jag tycker det kan vara bra med en "allmän" kurs i fysik också.»
- Ett av problemen med kursen tror jag är att den ska ta upp så många olika delar inom fysiken. Det vore bättre att läsa mer fördjupat om ett färre antal delämnen.»
- Delen med hållbar utveckling har ingenting med resten av kursen att göra och dirketiven angående detta har varit minimala - skippa den här biten!»
- Det är bättre att se hur det går för oss, den första kullen, först. Att börja på ett helt nytt program är trots allt lite "riskabelt" och det får man ta. Extraläsning är fortfarande helt ok.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.38

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.38
Beräknat jämförelseindex: 0.37


Kursutvärderingssystem från