ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Traffic and Urban Planning, BOM040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-15 - 2009-05-03
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Ida Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

16 svarande

At most 15 hours/week»4 25%
Around 20 hours/week»9 56%
Around 25 hours/week»2 12%
Around 30 hours/week»1 6%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 2

2. How large part of the teaching offered did you attend?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 25%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.75


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

16 svarande

I have not seen/read the goals»1 6%
The goals are difficult to understand»2 12%
The goals give some guidance, but could be clearer»5 31%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»8 50%

Genomsnitt: 3.25

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

16 svarande

No, the goals are set too low»3 18%
Yes, the goals seem reasonable»13 81%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 1.81

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

16 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»12 75%
Yes, definitely»4 25%
I don"t know/have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Jag tycker Gunnar är VÄLDIGT hård med sin rättning. Jag upplever det som om det bara finns ett korrekt svar, dvs hans. Om man sedan skriver något snarlikt eller i närheten av det, så är han väldigt snabb med att dra av poäng. Så har det varit i alla tre kurser som jag läst hos Gunnar, så egentligen får jag väl skylla mig själv. Men hans rättningsmetod är inte praxis på Chalmers, kan jag ju konstatera efter fyra år av tentor på Chalmers.» (To some extent)
- The exam was too long, with too many question!» (To some extent)


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

16 svarande

Small extent»1 6%
Some extent»5 31%
Large extent»8 50%
Great extent»2 12%

Genomsnitt: 2.68

- The structure on lectures could be improved, as well as connecting the lectures to the book.» (Some extent)
- I stort var föreläsningarna rätt bra!» (Large extent)
- » (Great extent)

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

16 svarande

Small extent»7 43%
Some extent»5 31%
Large extent»4 25%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 1.81

- Jadu, att köpa kursboken kändes HELT meninglöst. Vi använde ett kapitel, närmare bestämt kapitel 5. Och pga bokbrist hos Cremona så delade Gunnar ändå ut hela det kapitlet i papperskopia...» (Small extent)
- Not much information from the book was used in the course. » (Small extent)
- Non existing extent...» (Small extent)
- I didn"t use the book much, only one chapter or so, which we got a printout of in the beginning. Bad!» (Small extent)
- Anser inte att boken var nödvändig över huvud taget» (Small extent)
- In the course book only one chapter was used, so it felt a bit unnecessary to buy this (expensive!) book.» (Small extent)
- Only chapter 5 and to some extent also chapter 6 was relevant for the course. Other book or no book at all next year? Maybe a compendium?» (Some extent)
- The course book felt irrelevant and boring. » (Some extent)

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

16 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»3 18%
Rather well»8 50%
Very well»5 31%

Genomsnitt: 3.12

- The course homepage was not updated very often, and we didn"t get any results from the assignment. » (Rather badly)


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

16 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»2 12%
Very good»13 81%
I did not seek help»1 6%

Genomsnitt: 3.93

- Kunde alltid komma och fråga på Gunnars kontor» (Very good)

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

16 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»3 18%
Very well»13 81%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.81

11. How should the group composition be decided?

16 svarande

By the teacher»4 25%
By the students»8 50%
By the teacher and students together»4 25%
No opinion»0

Genomsnitt: 2

- It took far to much time to decide the groups. When working with small assignments like this, there is no problem working with groups decided by the teacher!» (By the teacher)
- on the internet» (By the students)

12. How was the course workload?

16 svarande

Too low»1 6%
Low»3 18%
Adequate»11 68%
High»1 6%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Tycker att vi kunde ha lärt oss mycket mer på den tiden. Arbetsbelastningen var låg, och det hade varit kul att fördjupa sig ytterligare. T.ex CapCal» (Too low)
- It was good, but I can"t see the point in having so many assignments PLUS a big exam. » (Adequate)

13. How was the total workload this study period?

16 svarande

Too low»1 6%
Low»5 31%
Adequate»7 43%
High»3 18%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- I took an extra cource last quarter and therefore had quite much to do.» (High)


Summarizing questions

14. What is your general impression of the course?

16 svarande

Poor»1 6%
Fair»1 6%
Adequate»6 37%
Good»7 43%
Excellent»1 6%

Genomsnitt: 3.37

- There were no urban planning, and the traffic parts felt a bit disconnected.» (Fair)
- My expectations were a bit higher. It was to general. » (Adequate)
- I think the structure needs to be improved. Leave out things that are given less attention and focus more on the most important areas.» (Adequate)
- Kursen var intressant, och bra, men det kändes som att man hade kunnat trycka in lite mer i den. Kanske tagit bort en del av teorifrågorna som inte kändes så relevanta och kanske fördjupat några andra ämnen» (Adequate)

15. What should definitely be preserved to next year?

- The assignments»
- Study visit.»
- Stuidebesöken!»
- Copenhagen trip!»
- The study visits to Öresundsbron and Värverket. I also thinks the way in which asignments were handled functioned very well.»
- Study visit to Copenhagen. »
- The trip to copenhagen was very nice, and also most of the assignments was good. »
- Everything, including the trip to Köpenhamn»
- Resan till Danmark var mycket trevlig!»
- exersices»
- The study trip»
- The trip to Copenhagen! »

16. What should definitely be changed to next year?

- Maybe not as many assignment. Fewer, whioch could give more points»
- More bonus marks from assignments because it took lot of time and helped to learn in a great extent but poor contribution to result.»
- Mer uppgifter att räkna! Kan ALDRIG bli för många!»
- Course literature!»
- See 14»
- Study visit to the road administration can be taken away.»
- The book. The exam was very stressful.»
- That the course-book was not available from cremona after a while»
- Mer fördjupning i kursen»
- course litterature»

17. Additional comments

- Rather good course»
- I am satisfied with the course.»


Kursutvärderingssystem från