ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk Samhällsplanering, VMT043

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-15 - 2009-05-03
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Ida Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

43 svarande

Nej, det framgick inte alls»3 6%
Ganska dåligt»12 27%
Ja, det framgick ganska bra»21 48%
Bra»6 13%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.76

- Jag hade hoppats på att kursen skulle behandla just samhällsplanering, istället för bara vägdragning.» (Ganska dåligt)
- Jag trodde att kursen inte skulle vara så teknisk. I denna kurs tror jag att det hade varit intressantare man övergick till en lite mer samhällsorienterad inriktining. Transportpolitik, kanske lite juridik och ekonomi och försök att få in lite järnväg, flyg och båttransporter. Som jag förstår det kommer fler att behandla sådana frågor i framtida jobb, medans endast ett fåtal kommer att behöva dimensionera lutningen på en väg. Lite för smal kurs. » (Ja, det framgick ganska bra)
- Tycker att det framgick ganska bra, en allmän orientering i ett ganska brett ämne.» (Ja, det framgick ganska bra)

2. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Det var oklart vad som skulle göras och på vilket sätt.»
- Jag såg fram emot samhällsplanerin gsdelen men tyckte att det inte lades någon fokus alls på det. Ingen infrastruktur i innerstaden alls. Rapporten rörde till mer än det hjälpte, speciellt med tanke på Alfs roll. Han gav visserligen endel konstruktiv kritik men för det mesta kändes det som att han levde i 50-talets skola inte dagens sätt att bedriva undervisning.»
- Ambitionsnivån var lägre än mina förväntningar.»
- Både kursens ambition och krav var ganska låga, kunde vart mycket bättre. »
- Jag hade andra förväntningar på kursen. Trodde att det skulle vara mer allmän samhällsplanering än vägplanering som blev fokuset på kursen.»
- Arbetet var pga Alf helt meningslöst. Ingen brydde sig om VAD som skrevs bara hur orden sattes ihop - visst ska vi lära oss skriva bra rapporter men vi förväntades tydligen inte skriva en teknisk rapport utan något helt annat som vi aldrig kommer att skriva i "verkligheten". Oerhört mycket tid lades på arbetet och det var endast fram till första inlämningen man lärde sig något alls, efter det så lade man en massa tid för att få Alf nöjd utan att lära sig något över huvudtaget. Tid som hade kunnat läggas på att lära sig resten av kursen som egentligen är en väldigt intressant kurs. Knyt ihop arbetet med tentan så att man har nytta till tentan den tid man lagt på arbetet! Och kolla på innehållet i arbetet inte bara hur många centimeter man lämnat i botten av varje sida...»
- Lägre än förväntat förutom rapporten som Alf ville ha, han var ju helt knasig. Vore bra att förtydliga att det EJ ska vara en teknisk rapport.»
- Ok»
- Jäkligt vettig om man bortser från Alfs tokigheter i projektuppgiften - han MÅSTE bort.»
- förväntade mig ingenting vet ej/gick sällan på föreläsningar»
- sjukt dåliga krav från Alf. Det sämsta jag varit med om under min skoltid.»
- Bra!»
- kursens nivå var lagom. men läraranas krav var onödigt höga ibland bl.a. gällande rapporten då alf bedömde orelaterde saker»
- det var väldigt högt tempo och hög ambitionsnivå i början av kursen. »
- Bra. men på rapporten som skulle lämnas in ställdes det galet höga krav.»
- Trodde att det var mer som skulle ingå i kursen, kändes aningen tunn. Däremot tog rapporten upp väldigt mycket tid trots att det var liten, detta endast för att Alf rättade på ett märkligt sett och strävade mot de skrivregler vi tidigare fått lära oss, men det kanske var det som var meningen, att man skulle få arbeta efter ett visst mål som inte alltid är rätt...»
- Hög ambitionsnivå»
- Lagom»
- Kravnivån var nästan som tänkt. Det gick mer tid till arbetet än vad jag hade tänkt. »
- Jag tycker kursens namn är felvisande. Förväntade mig mer än bara vägar, teknisk samhällsplanering troddde jag (och tror fortfarande) är mer än bara vägars linjedragning.»
- lagom»
- Ungefär som väntat»
- Låg, med hög arbetsbelastning på de delar som kanske inte hade så mycket med kursens huvudmål att göra (dvs. fokus på språk, svenska och teckenavstånd istället för på samhällsplanering)»
- Ganska lätt kurs.»

3. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

42 svarande

Mycket dålig»3 7%
Ganska dålig»9 21%
Ganska bra»19 45%
Bra»7 16%
Mycket bra»4 9%

Genomsnitt: 3

- För korta deadlines, värdelöst allt som hade med Alf och projekt 1 att göra.» (Mycket dålig)
- Rapporten var helt meningslös. Jag lärde mig absolut ingenting på att skriva en rapport på "vi-form". Speciellt när alla regler om hur en rapport skall skrivas som man har fått lärt oss under hela skoltiden helt plötsligt inte gällde.» (Mycket dålig)
- För stort fokus och för mycket tid fick läggas på grupparbetet.» (Ganska dålig)
- Tycker att prio i projektuppgifterna kanske låg lite fel. Jag menar att dimensionera en väg kändes ganska smalt för ett större arbete. Känns som något man lär sig på en vecka om man nu vill jobba med det.» (Ganska dålig)
- Upplägget var bra om ingen hänsyn tas till innehållet. Problemet med kursen är att den är ointressant och känns irrelevant. Att veta exakt hur man bestämmer en vägs bredd känns inte som det viktigaste att lära sig i en översiktlig kurs, och är inget jag kommer använda igen. Fokus borde läggas på att ge en förståelse för de övergripande problem som finns i samhällsplaneringen så att den ger något av värde för alla, inte bara de som läser vidare. » (Ganska bra)
- Bra att det tunga arbetet (projekt 1) startade tidigt i perioden. Dessutom bra att det skulle vara klart efter kort tid!!» (Ganska bra)
- Allt bra utom Alfs "bidrag" till projektuppgiften, det går inte att ha en människa som vill ha saker och ting skrivet på ett sätt som går helt emot vad alla andra anställda på chalmers verkar tycka.» (Ganska bra)
- "labarna" med kartritning var roliga och mycket lärande inför tentan» (Bra)
- Lärde sig mycket på arbeten och övningar. » (Mycket bra)

4. Hur mycket har föreläsningarna bidragit till din inlärning?

42 svarande

I hög grad»2 4%
I måttlig grad»25 59%
I liten grad»13 30%
Inte alls»2 4%

Genomsnitt: 2.35

- Föreläsningarna var ofta långa och långsamma, kanske skulle försöka omarbeta dom så att dom blir mer intressanta. » (I måttlig grad)
- Akustikdelarna var väldigt bra och fokuserade mycket på det jag skrev på förra frågan, de om vägar var irrelevanta. Frånsett gästföreläsning om K2020 som var väldigt bra. » (I liten grad)
- Lite väl mycket teori utan ett enda praktiskt räkneexempel. Vi är inga ingenjörer ännu och drar mycket nytta av ett lugnt och sansat pedagogiskt exempel.» (I liten grad)
- Somnade oftast förutom när Pontus var där.» (I liten grad)
- Jag var på föreläsningarna i början av kursen, men med tanke på att föreläsaren varken var engagerad eller strukturerad bidrog det till att jag inte fcik ut något av föreläsningar och därmed inte kände något behov av att gå på dem. » (Inte alls)

5. Hur mycket har räkneövningarna bidragit till din inlärning?

43 svarande

I hög grad»18 41%
I måttlig grad»15 34%
I liten grad»8 18%
Inte alls»2 4%

Genomsnitt: 1.86

- Återigen hade det varit intressantare om det inte var så mycket räkna för en gång skull, och att man istället kanske skulle få med ovanstående bit, vilket helt och hållet saknas i vår utbildning. » (I hög grad)
- Var ju smart nog att gå på Gunnars räkneövningar trots att ahn hävdade att inte var bra på att hålla i räkneövningar vilket var ett stort lyckokast. Gunnar är kanske inte vad man rent allmänt skulle kalla bra på att hålla räkneövningar men med en liten grupp, några misstag här och var så blir det jäkligt lärorikt och dessutom ibland väldigt roligt ibland. Så en stor eloge till Gunnar.» (I hög grad)
- Det var det bästa med kursen och det enda värt att gå på.» (I hög grad)
- Ida var bra.» (I hög grad)
- Kan inte beskyllas för kursens problem.» (I måttlig grad)
- Hade velat ha övningar där man själv kunde sitta ner och räkna och få hjälp..» (I måttlig grad)
- Jag var på en räkneövning och den var bra. Gick ej på fler eftersom jag tyckte att det var så lätta uppgifter.» (I liten grad)
- se kommentar till fråga 4.» (Inte alls)

6. Hur mycket har projekten bidragit till din inlärning?

43 svarande

I hög grad»10 23%
I måttlig grad»17 39%
I liten grad»10 23%
Inte alls»6 13%

Genomsnitt: 2.27

- Andra projektet var mest lärorik» (I måttlig grad)
- Projekt är jätte bra ur inlärningspunkt och jag hade en fungerande handledare, Leif, som höll en hygglig nivå på det. Alf och hans inblandning däremot är ju en helt annan sak - han har absolut INGET på Chalmers att göra. Det funkar inte och man lär sig ingenting av att skriva rapport på Alfs lilla sätt. Pontus är som vanligt duktig och pedagogisk på sitt eget bullriga, roliga och lätt kaosartade sätt.» (I måttlig grad)
- Rapporten gav nog inget. Det andra projektet med att rita en väg var nyttigt.» (I måttlig grad)
- Tråkigt när de tekniska delarna av arbetet inte bedöms. Vi hade nog lärt oss mer om vi fick feedback på annat än bara rapportupplägget. Framförallt när rapportuppläget bara bedömdes utifrån Alf"s personliga normer.» (I måttlig grad)
- Akustik och vägprojekt 2 var ok, det första var ett skämt. Att skriva ett påhittat arbete är inte direkt vad man vill lägga tid på. Förstår tanken med att vilja skapa en dialog om ämnet direkt, men det måste gå att göra bättre och mer intressant än att låta oss flumma ihop en formel. » (I liten grad)
- Jag vet egentligen inte var projektet med vägutformning gav i ren teknisk kunskap då den enda feedbacken vi fick på projektet var på vår utformning av rapporten och vårt användande kommatecken, figurer etc.» (I liten grad)
- Mycket tid gick åt till att genom problemformulering lära sig saker som lättare hade kunnat läras ut på en föreläsning. Om man ska göra ett problemformulerande projekt, anser jag att mer fokus borde läggas på frågan "varför" istället för frågan "hur". Jag är mycket negativ till det sätt på vilket godkännandet av projektarbetet gick till. Jag fick uppfattningen om att det gick ut på att trycka till studentera. Det fokuserades på enstaka formuleringar, styckens längd etc. Detta är viktiga saker men det är inte därför jag läser denna kurs. Jag höll inte med om flera av de saker som ansågs vara "rätt" formuleringar och upplägg av rapporten. Tyvärr kände jag inte att mina åsikter och synpunkter respekterades och det kändes mer som att det viktiga var att ge efter för lärarens åsikter. Jag tycker att det är viktigt att man står upp för sina åsikter. I frågor där det inte finns något klart rätt eller fel, tycker jag inte att man ska behöva välja mellan ett godkänt och att stå upp för sin åsikt.» (I liten grad)
- Med "inte alls" så syftar jag till projekt 1» (Inte alls)
- Fullkomligt fel utlärning av Alf som lär ut på ett sätt som ingen annan på chalmers använder sig av! » (Inte alls)

7. Hur mycket har kurslitteraturen (böcker + exempelsamling) bidragit till din inlärning?

43 svarande

I hög grad»10 23%
I måttlig grad»20 46%
I liten grad»9 20%
Inte alls»4 9%

Genomsnitt: 2.16

- Speciellt uppgifterna om massförflyttning som endast kunde hittas i exempelsamlingen.» (I hög grad)
- Framför allt exempelsamlingen var jättebra till tentan!» (I hög grad)
- Exempelsamlingen var bra.» (I måttlig grad)
- Exempelsamlingen har bidragit mycket, medan böckerna har varit mindre bra!» (I måttlig grad)
- Förbättra litteraturen, korrekturläs den åtminstone» (I måttlig grad)
- Boken var inte färdigställd vilket kändes trist när man läste och kom fram till ett kapitel så står det "Här ska det stå lite om ... ". Boken förklarade rätt dåligt också, så byt litteratur eller omarbeta!» (I måttlig grad)
- Exemplesamlingen var bra, övriga mindre bra» (I måttlig grad)
- Jag har använt mig av exempelsamlingen och föreläsingssnteckningar, egna och vissa hämtade från hemsidan.» (I liten grad)
- Kurskompendiet är dåligt utformad och känns inte alls korrekturläst. Viss information som står i den stämmer inte överräns med den som examinatorn sedan rättade efter på tentan.» (Inte alls)

8. Kände du till handledningen nedan tidigare?

Inför de muntliga och skriftliga redovisningarna hänvisade vi i den inledande föreläsningen till "Fackspråklig kommunikation i tal och skrift - en handledning för Chalmersstuderande". Vi har uppfattat att denna handledning borde ha varit känd sedan tidigare.

43 svarande

Ja»34 79%
Nej»9 20%

Genomsnitt: 1.2

- Genom kursen "btggande i samhället" i ettan.» (Ja)
- Kursen "Byggande i Samhället"» (Ja)
- Genom kursen Byggande i samhället» (Ja)
- Genom kursen "Byggande i samhälle" som vi läste i 1:an» (Ja)
- Via tidigare kurser» (Ja)
- Från kursen "Byggnaden i samhället"» (Ja)
- Första kursen "byggande i samhället", men det var ju inte den litteraturen som vi skulle följa ty det var EJ en teknisk rapport.» (Ja)
- Den presenterades under kursen "Byggande i samhället" i åk. 1» (Ja)
- Genom Byggandet i Samhälle i ettan.» (Ja)
- från kursen byggande i samhället» (Ja)
- Den är känd men den är ju inte kurslitteratur i någon kurs och bör inte haller vara det, den är nämligen inte relevant. Det som saknas är bristen på rutin i att göra muntliga redovisningar samt Alfs helt skeva bild i hur en rapport ska se ut och vara uppbyggd, som förövrigt inte har något stöd i denna handledning. Denna handledning nämndes redan under Byggande i samhället kursen men jag aldrig känt ett behov av att läsa den eller äga den-» (Ja)
- den var rekomenderad när vi skulle skriva arbete i kursen BS» (Ja)
- i vår första kurs använde jag den, byggande i samhället.» (Ja)
- Byggande i samhället.» (Ja)
- Fick info i ettan om den boken.» (Ja)
- Kandidatarbete» (Ja)
- Den boken pratade de redan om i kursen BS» (Ja)
- Det är möjligt att vi har blivit hänvisade till denna innan, men jag har ej känt något behov av att använda en sådan.» (Ja)
- Under kursen byggande i samhället.» (Ja)
- Första gången i BS, sen i alla andra kurser vi har skrivit arbete i» (Ja)
- Tro vi hade något liknade i kursen byggande i samhälle» (Ja)

9. Har det varit rätt att hänvisa till handledningen?

38 svarande

Ja»31 81%
Nej»7 18%

Genomsnitt: 1.18

- Vet ej.» (?)
- Vet ej.» (?)
- Om vi hade fått följa den och inte behövt anpassa arbetet efter Alfs eget tycke. » (Ja)
- nej, följde man fackspråklig kommunikation fick man fel av alf, då han ansåg att en annan metod ofta var den rätta. Exempel på motsägande tillfällen var källhänvisningssystemet, innehållsförteckinig samt rubriksättning.» (Ja)
- Alf hade egna regler som motsade litteraturen och det var svårt att veta vilka bitar som skulle plockas från boken.» (Nej)
- Eftersom det som förväntades av den skriftliga rapporten inte stämde med innehållet i handledningen.» (Nej)
- Gör ett utdrag om det nu är något som ni tycker är relevant eller skriv ihop ett litet kompendium på 2-3 sidor och lägg upp på kurs-hemsidan.» (Nej)
- jag tycker inte att det ska ingå i en kurs att läsa en orelaterad bok som inte har med kursämnet att göra. man ska kunna skriva en rapport utan ha läst hela boken. » (Nej)
- För att handledningen och Alf hade olika ideer om hur saker skulle se ut.» (Nej)
- Det klart att det hade varit rätt att hänvisa till det, fast i detta fall hade det ju inte hjälpt något eftersom Alf ändå rättade som han själv ville, han brydde sig ju inte om man använde rätt skrivregler utan körde sitt eget race.» (Nej)

10. Har du tillgång till denna handledning?

40 svarande

Ja»34 85%
Nej»6 15%

Genomsnitt: 1.15

- vet ej.» (?)
- Har inte köpt den» (Nej)
- Jag har inte brytt miig om att köpa den då den inte fyller något syfte varken ii dennna kurs eller någon annan. Vill jag däremot kolla något i den så finns den tillgängliug på biblioteket.» (Nej)

11. Läste du denna handledning då ni skrev er rapport?

43 svarande

Ja»25 58%
Nej»18 41%

Genomsnitt: 1.41

- fick tag i den efter några veckor.» (Ja)
- den gavs ut under lektionerna» (Ja)
- Den kändes inte anpassad/relevant för den typen av projekt vi genomförde.» (Nej)
- Vet hur det fungerar» (Nej)
- Personen som rättade rapporten hade ganska mycket egna åsikter så den kändes inte så relevant.» (Nej)
- Första gången använda man den men sedan klagade Alf på exakt allt som handledningen hade tipsat om så i fortsättningen så struntade man i handledningen efetrsom Alf inte ville att vi skulle skriva en teknisk rapport som handledning var hjälp för, utan en rapport över vad vi lärt oss typ... Vilket är löjligt eftersom vi inte kommer att skriva sådana rapporter utan endast tekniska rapporter i framtiden!» (Nej)
- Jag tittade i den då en gruppmedlem hade en kopia men det finns inget stöd för Alfs tokigheter i denna handledning. Alf är en idiot med hybris som ska bort. Hade förträngt honom men jag ska sätt mig och skriva ett argt brev till Mihail angående detta när jag är klar med denna kursutvärdering.» (Nej)
- bla. tidsbrist. har ögnat genom den tidigare, och tyckte att jag visste hur man skulle redovisa muntligt och skriftligt. trodde bara ni hade rekomenderat boken, och man är ju för bekväm ibland» (Nej)
- då jag läste den tidigare, och sedan så satte ju ALF upp en kravlista och då blev denna handledning värdelös» (Nej)
- Därför att handledningen inte stämmer överens med Alfs egengjorda regler.» (Nej)
- Vet ej.» (Nej)

12. Granskningen av rapporten utgick bland annat från handledningen ovan. Var det rätt att utgå från handledningen vid granskningen av rapporterna?

41 svarande

Ja»31 75%
Nej»10 24%

Genomsnitt: 1.24

- ??? Om handledningen låg till grund för granskningen av rapporten så har jag nog totalt missförstått hur handledningen ska tolkas. Jag trodde att det var från Alfs egna åsikter som låg till grund för hur rapporten bedömdes!!» (?)
- Fast problemet var att det inte kändes som om det hjälpte att följa den. Det blev "fel" ändå.» (Ja)
- Rapporten startades i ett skede där vi inte visste något om ämnet, detta bidrog till att vi i efterhand när vi hade mer kunskap i ämnet skulle velat skriva om hela arbetet. Det kändes jobbigt att lämna ifrån sig ett så dåligt arbete, men vi hade inte tid att skriva ett helt nytt. Därför tror jag att betygen på rapporterna blev sämre än vad som hade blivit annars.» (Ja)
- Tycker rättningen inte hade något direkt fokus på handledningen» (Ja)
- Granskningen av våra rapporter var löjlig. Man lärde sig ingenting utan ledde till att man lade tid på oväsentligheter. Jag tycker det är viktigt att man lär sig skriva bra rapporter men jag tyckte inte att jag lärde mig något alls den andra, tredje osv gången man ändrade på smådetaljer för att Alf personligen tyckte att det var bäst, han följde absolut inte handledningen ovan. » (Ja)
- Men man skall säga från början att man inte förväntas använda den vedertagna mallen som alla andra projekt på chalmers skrivits enligt» (Ja)
- Det är helt rätt i min mening att utgå från den vid granskning av rapporten, men jag tycker inte den användes korrekt.» (Ja)
- Det hade varit rätt men det märktes inte.» (Ja)
- Granskningen av rapporterna kan inte ha utgått från någonting som kommit från "Fackspråklig kommunikation i tal och skrift - en handledning för Chalmersstuderande" eftersom Alf slog ner på allt möjligt som rent skrivmässigt var helt korrekt men i hans ögon skulle vara helt annorlunda. Hade man följt "Fackspråklig kommunikation i tal och skrift - en handledning för Chalmersstuderande" och granskat rapporterna efter det hade det varit bra, då hade man vetat hur man skulle utforma rapporten.» (Ja)
- Jag tycker att skrivande och utformande är något subjektivt. Det finns såklart flera språkliga regler som man måste följa, men nyanser och formuleringar i språket anser jag är mycket personliga. Här går ej att säga vad som är rätt eller fel. Vill man följa en viss handledning så kan man ju göra det men man måste ju också utgå från att denna inte behöver vara "rätt" i alla sammanhang och att författaren inte är allvetande.» (Ja)
- Det är bra att utgå ifrån en rekommenderad handledning vid bedömning av ett arbete. Däremot kändes det onödigt att kommentera skuggningar som blev på utskriften för att skolans skrivare inte är i perfekt skick och liknande mikrodetaljer. Om man dessutom har betalt för att bedöma rapporter är det trevligt om man läser igenom hela arbetet istället för att sluta läsa efter första sidan "för att det var fel redan där". Man kan väl för sjutton bedöma resten av arbetet och lämna en samlad retur på hela rapporten istället för att det ska bli 3-5 returer. » (Ja)
- Ja, men kursen borde kanske byta namn från teknisk samhällsplanering till "Språk och skrift" eller nått, eftersom fokus på kursen låg där.» (Ja)
- Se tidigare kommentarer» (Nej)
- Man bör inte utgå ifrn handledning då det inte är det "man" (läs Alf) har gjort. Om "man" tycker att "man" gjort detta så läser "man" denna handledning som Fan läser bibeln.» (Nej)
- Tycker inte det framgick tillräckligt att det skulle göras.» (Nej)
- eftersom det inte framgick tydligt att ni skulle granska utifrån det kompendiet.» (Nej)
- Granskningen var inte rättvis och följde inte handledningen utan innebar att vi skulle skriva precis som läraren ville, då fick vi godkänt.» (Nej)
- Alf bör då ocksåutgår från handledningen, det var delvis motsägelsefullt» (Nej)
- Alla grupper var tvungna att skriva med en källa i källförteckningen för att få godkänt. Vi hade inte använt oss alls av denna källa och ville därför inte ha med den i rapporten men detta fick oss underkända.» (Nej)
- Granskningen med ALF utgick inte ifrån rapporten ovan! Han körde helt sitt eget race utan att lyssna på andra» (Nej)

13. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

43 svarande

Nej, inte alls»10 23%
Ganska otillfredsställande»14 32%
Ganska bra»13 30%
Bra»3 6%
Mycket bra»3 6%

Genomsnitt: 2.41

- Helt irrelevant. Vi har skrivt uppsatser förut, vi går inte på Chalmers för att lära oss svenska. Kommatering, centimeter text med mer är inte vad fokus skall ligga på. Om det nödvändigtvis skall vara en språkfråga så skall den skötas av en utbildad svenskalärare, vilket uppenbarligen Alf inte är. Många av de språkliga rättningarna var fel, men ändrade för att det var vad han ville att men skulle göra. Arbetes fokus blir helt sned fördelat när det enda man bryr sig om är att rätt små skitfel. » (Nej, inte alls)
- Man fick förståelse för hur "gubben" ville ha det, men han var ju inte intresserad av innehållet för fem öre. Kunde ju ha skrivit en barnbok om en gul björn som äter honung så länge som språket var korrekt. Jättekass handledning!» (Nej, inte alls)
- Det var nog det sämsta jag har stött på under åren på Chalmers!! Pinsamt!!!» (Nej, inte alls)
- Jag antar att jag inte är den enda som nämner detta, men herregud! Det handlar ju inte om att dyka ner på vartenda litet ord i en sådan här rapport. Det hade känts roligare om ni istället hade värderat innehållet högre än att man, bokstavligt, ska få retur för att man har ett kommatecken fel. Sen att Alf sätter en deadline då han inte är anträffbar annat än på hemort, och heller inte tar emot via mail är fullkomligt oacceptabelt. Då får man ändra deadline.» (Nej, inte alls)
- När man inte blir godkänd på en rapport för att ha skrivit vägen istället för vägens så känns det inte som om kritiken är relevant. Rapporten tog bara tid och energi som har gjort att kursen blev den jobbigaste kursen hittills.» (Nej, inte alls)
- Väldigt konstig handeledning/genomgång av Alf. Stämmer inte alls överens med det vi lärt oss tidigare. » (Nej, inte alls)
- Fullkomligt meningslös kritik från Alf. Arbetet vi skrev skrevs enligt vad vi lärt oss av tal och skriftkunniga på chalmers. Därefter sågades det totalt av Alf som glagade på exakt allt och ville ha det på ett eget sätt! Syftet med rapporten blev helt och hållet att tillfredställa Alf på alla punkter och skita i allt vad vi lärt oss vad gäller rapportskrivning sen innan! Som tur va har de flesta studenter förmågan att skilja på skitsnack och fakta och därför skriver nu Kandidatarbete som man skall skriva och inte som Alf ville ha det genom att sitta och mäta text med linjal och liknande! Absurt!» (Nej, inte alls)
- Envägskommunikation från Alfs sida. Vi fick knappt säga något själva eller förklara/försvara oss.» (Ganska otillfredsställande)
- Jag tycker inte en person som Alf borde få vara med i kursen. Han säger saker tvärtimot allt man fått lära sig innan. Dessustom är det BARA det han säger som gäller. » (Ganska otillfredsställande)
- Projekt 1 var väldigt olik de andra rapporter som vi skrivit tidigare och därför väldigt ovant. Det var ovant att få höra att man ska göra på ett sätt när man under fem års tid har lärt sig ett annat.» (Ganska otillfredsställande)
- Ganska bra övningstillfällen då vi arbetade med projektet, men helt värdelös kritik av Alf.» (Ganska otillfredsställande)
- Mer handldening är ju alltid positivt coh välkommet. Alf kritik och inblandning däremot är ett skräck exempel på hur saker och ting inte ska gå till.» (Ganska otillfredsställande)
- Kritiken man fick var ju bra i sig om man fått ta del av denna för 2 år sedan. Att sedan klaga på en svart fläck på pappret från skrivaren är bara efterblivet. » (Ganska otillfredsställande)
- Relevant men dåligt förmedlad kritik. Kändes mycket oproffesionellt.» (Ganska otillfredsställande)
- kritiken skall vara konkret och inget allmänt tjat» (Ganska otillfredsställande)
- Mer innehåll mindre skriv som Alf vill ha det.» (Ganska otillfredsställande)
- Kritiken för rapporten kändes tyvärr många gånger orelevant. Det är jättebra att lära sig skriva en korrekt utformad rapport men det har under senare kurser blivit tydligt att Alf"s normer inte önskas av alla lärare och institutioner. Olika rapporter skrivs på olika sätt och då är det trist att en förhållandevis liten rapport ska ta så opropertionerligt mycket tid p.g.a. stundtals underliga returer. Kritiken vid de muntliga redovisningarna var däremot fantastiskt bra! Där hade Alf mycket vettigt att komma med.» (Ganska otillfredsställande)
- Vi har under hela vår utbildning fått lära oss att tänka själva och försöka förstå vad "essensen" är. I denna kurs var det helt fel, och det var bokstavstolkning som gällde. FRÅGA: Om man ger instruktioner till en uppgift och ingen klarar av att följa dessa, är det då bra instruktioner?» (Ganska otillfredsställande)
- Fokus låg på otroligt fel saker! Var ju inte betyg på innehållet utan på om en okunnig människa skulle fatta. Kändes som lekisklass!» (Ganska otillfredsställande)
- Men lite väl mycket från Alf. Bara negativt, inget positivt.» (Ganska bra)
- fick endast dålig kritik och ingenting var bra. vissa saker var helt orelaterat och onödigt och vissa saker stämde inte som han kritiserade. han tryckte verkligen ner en som person vid handledningarna.» (Ganska bra)
- Kritiken var väl relevant och konstruktiv men det kändes som man gick så djupt in i arbetet så det inte fanns så mycket tid till resten av kursen.» (Ganska bra)
- De praktiska förutsättningarna var ok. Men jag tyckte som förmodligen framgår ovan att kritiken var konstruktiv.» (Ganska bra)
- Den tid vi fick för kritik var bra, det var dock lite för mycket kritik.» (Mycket bra)
- Svårt att ta viss kritik i början men i efterhand inses att de gav mycket!» (Mycket bra)
- Intressant med så specifik kritik, man har inte riktigt tänkt på allt som kan missupfattas och hur tydlig man kan behöva vara innan.» (Mycket bra)

14. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Gör om helt! Ta bort Alf från kursen om det enda han ska tillföra är frustration (som det är idag). Väg-projektet borde göras om också. Rita kan man lära sig ändå, jag hade velat lära mig mer om stadsstruktur.»
- Vägprojektet var väldigt bra, även om det stundom tog lite väl mycket fokus.»
- Akustikdelen är den som har bäst föreläsningar och syfte. Gästföreläsningar är också bra.»
- Gästföreläsningarna, intressant att höra vad som händer just nu inom samhällsplaneringsområdet. Projekt 2 var mycket givande och borde bevaras.»
- Projekt 2 var bra ur vägplaneringssynpunkt, roligt att det blir lite mer praktiskt.»
- projekten»
- Idas övningar var jättebra!»
- Projekt 2 och Alfs hårda granskning»
- Skissa en väg i plan och profil, eventuellt kanske ha med en enklare massberäkning för detta kändes som ett mycket relevant inlägg i kursen.»
- Behåll gärna projekt 1 och projekt 2! men med förändrat upplägg. Som jag skrev tidigare så var det väldigt bra att inte projekt 1 sträckte sig över hela kursen, utan att arbetet var kort men intensivt! Det hade varit förödande om vi hade lagt ner ännu mer tid på arbetet när vi ändå rutinmässigt skulle underkännas. »
- Projektet, men minska det tekniska.»
- Leif och Pontus, projektuppgiften som sådan - men ta bort Alf som är en katastrof. Gunnar böockså fortsätt hålla i räkneövningar då han trots att ahn hävdar motsatsen är bra på hålla i lärorika räkneövningar.»
- laborationerna med kartritning Alf var "sträng" men på ett konstruktivt lärande sätt»
- Läraren i räkneövningarna»
- Projektuppgiften»
- vägutformningen på kartan, muntliga redovisningen och övningarna»
- examinationsformen.»
- Vägprojektet.»
- Projektet med att dra en väg var intressant och lärorikt. »
- Projekt 2, den var bra! Annars så var kursinnehålet bra»
- Det lilla som finns med om samhällsplanering som inte har med vägar att göra»
- övningarna, arbetet men det får inte bli större.»
- Byt allt!! Sparka Alf!!!!!»
- Bra räkneövningar med relevanta exempel»
- Räkneövningarna»
- projektet»
- Jättebra med vägprojektet! Man lärde sig mycket på att rita och fundera. Alf"s feedback på de muntliga redovisningarna var riktigt bra!»
- Gunnar Lanner gjorde ett bra jobb på föreläsningarna! Han var duktig och kunde det han talade om!»
- Tyckte faktiskt akustiken var rätt bra i denna kursen.»

15. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Det måste vara tydligare vad som förväntas av studnenterna när det gäller den skriftliga rapporten. Det måste sägas att det inte spelar någon roll vad vi skriver utan det är hur vi skriver det som spelar roll.»
- Mer vikt på samhällsplanering, allstå hur man skall planera gator mm i stadsmiljö. Mindre tid på hur en vägbana ska utformas.»
- Första projektet låg på en väldigt "basic" nivå. Kraven och omfattningen på kursen kan ökas, högre arbetsbelastning är ok. Fler studiebesök vore nog givande, men det är väl en resursfråga..»
- PROJEKT 1! Tycker mina övriga kommentarer visat på vad jag tycker borde göras med kursen. Få bort fokus från teknikaliteter och istället lära ut hur man tänker vad planering av trafikflöden. »
- Förändra grupparbetena på något sätt, många såg det som ett måste och inte något givande. Svårt när inte alla i gruppen har samma ambitionsnivå. Mycket fokus på vägar, kunde fokusera mer på samhällsplanering i helhet.»
- Jag tycker att kursen borde bli lite mer allmän om samhällsplnering. Om projekt 1 tas bort kan det finnas plats för detta. Tycker även att kurslitteraturen inte kompletterar exempelsamligen.»
- Upplägget av rapporten. Koppla rapporten till tentan så får man något ut av att lägga tid på rapporten. Gör om rapporten till en TEKNISK rapport så att vi har någon nytta av att lära oss skriva rapport istället för att ha Alfs personliga åsikter som inte överensstämmer med någon i arbetslivet. Egentligen en intressant kurs med stor potential, men Alf förstör. »
- Förbättre litteraturen!»
- Kan vara bra att utveckla litteraturen som i vissa fall är fåordig och i vissa fall helt irrelevant till kursen.»
- Viktigast att ta bort är nog Alf som ensam härskare över betygsättningen av rapporterna! Fånigt med någon som underkänner alla "av princip"... och som dessutom lär ut konstig rapportskrivning precis innan kandidatarbetet startar. (Jag vet... det var ingen teknisk rapport utan ett grupparbete!!!...men ändå... "syftet med den här rapporten är att vi ska redovisa vårt arbete i projekt 1"...)»
- Se ovan. Återigen, den tekniska biten av hur man dimensionerar en väg tycker jag att man kan läsa när man väljer masterprogrammet Geo. Försök att bredda kursen, och få med samhällsekonomi och få med mer allmän infrastruktur. Det är inte bara vägverket man kan jobba för om man vill syssla med infrastruktur. Varför då inte lika gärna järnväg. Jag hade gärna sett stora förändringar i detta till nästa år. »
- Jag anser att som kursen är uppbyggd nu bör den byta namn till teknisk vägplanering istället för samhällsplanering. Alternativet (som kan vara att föredra) är att föra in fler aspekter av samhällen än endast vägar i kursplanen. »
- Gunnar och Pontus är jäkligt duktiga och ska givetvis vara kvar. Leif funkar, lite grinig och bitter ibland men funkar ganska bra och det märks att han vill väl. Alf är katastrof ska bort, på alla sätt och vis. Skäl till detta har angivits ovan.»
- föreläsningarna var lite tama»
- Kursens namn, kanske borde heta något i stil med "vägutformningen". »
- Vet ej»
- rapportskrivandet, både innehållet känns löjligt och kritiken»
- det är dags att ändra på hur föreläsningarna läggs upp och kursens innehåll. Jag blev väldigt besviken på kursinnehållet. Jag hade velat ha mer av ett analytiskt projekt där man får ta del och lära sig om utfomning/förändring av nya/gamla bostadsområden exempelvis. Jag kan heller inte se vad kunskap om hur bilens växlar är av relevans för kursen?»
- Ta bort Alf.»
- Ta bort rapportuppgiften.»
- Kanske låter negativ nu, men jag tycker att Alf kan tas bort, litteraturen ska bort eller göras om. Föreläsningarna kan utvecklas vidare så att dom blir intressanta.»
- Projekt 1 gav ingen nytta»
- Mer samhällsplanering´,mindre trafik och vägar»
- Inte gå in allt för djupt i arbetet så man tappar resten av kursen. Vissa meningar som inte är perfekta kan man kanske låta vara.»
- Det viktigaste är att inte låta Alf få jobba kvar och att ta bort rapporten.»
- Förändra projektrapprten. Ge bra info innan om vad som förväntas och hur det ska göras. Om alla grupper blir underkända är något fel!»
- Målen med de båda projekten måste vara tydligare, och skulle behöva mer tid på projekt ett.»
- Projektarbetet måste förändras och syftet tydliggöras. Det praktiska arbete med bl a vägsträckning var bra men rapportutformandet var mycket konstigt.»
- Viktigast att ta bort: Alf"s rapportbedömning!»
- Att ta bort Alf från kursen helt och hållet! Jag har sökt till chalmers för att gå en utbildning av högsta kvalitet med lärare av högsta kvalitet! Att låta en pensionär svamla runt i en kurs på ELEVERNAS BEKOSTNAD är katastrofalt! 50% av kursen bestod i att Alf minsann skulle tala om hur duktig han var och att han minsann visste bäst! Han lyssnade inte på vad någon annan tänkte och tyckte, och när man väl hade argument för det man tyckte höjde han rösten och svor. Han förstör för eleverna för att han skall ha något att göra med sin fritid! Chalmers måste ha bättre insikt och framför allt VILJAN att leverera en kurs med högre kvalitet och undervisning än den Alf står för. Om det nu går att kalla undervisning, vill snarare kalla det diktatur och självbeundran! »
- Tyckte Alf var lite av ett as.»Kursutvärderingssystem från