ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Communication in English, LSP028

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-09 - 2009-05-09
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 8%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp

1. Hur begripliga är kursens mål?

2 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 100%

Genomsnitt: 4


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

2 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

2 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 50%
Ja, i hög grad»1 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- konstigt att skriva en uppsats där man ska reflektera över sin egen utveckling och försöka bevisa vad man lärt sig genom kursen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

2 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 50%
Mycket stor»1 50%

Genomsnitt: 3.5

- Delmomenten veckovis har tvingat mig att sitta ner och verkligen bearbeta materialet och reflektera över senaste advisormöte samt planera nästkommande.» (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

2 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 100%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 3

- Relevanta texter speciellt ett nytt ämne med hur engelskan levererar feedback så försiktigt och artigt.» (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»2 100%

Genomsnitt: 4

- Bra med påminnande mail om vart vi ska vara m.m. vid förändringar!» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

2 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 50%
Hög»1 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

2 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»2 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Får snabbt svar och eventuella problem kunde tas upp och problem löstes.» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

2 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»2 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

- Skönt att vi fick välja team!» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

2 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 50%
Lagom»0 0%
Hög»1 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Jag läste ej business development alltså hade jag inte mycket förrutom communication in English.» (Låg)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De 4 delmomenten, journal note.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Uppgiften med att bearbeta texterna (artiklarna) var för kort tid om man verkligen ska få ut något av det. Kanske varje grupp kan analysera en artikel.»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från