ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell matematik och statistik, LMA135

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-09 - 2009-05-10
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 13%
Kontaktperson: Linda Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Affärsutveckling bygg 180 hp


Kursutvärdering

Kursutvärdering –, Industriell matematik och statistik LMA135 (Nisse Dohrnér)

1. Vad tycker du om lärarinsatserna?

- Den var helt okej»
- Över lag bra. Kunde ha kommit med lite egna förslag på uppgifter som gicks igenom på tavlan då i princip alla uppgifter som löstes på tavlan var tagna direkt från boken.»
- Jenny kändes ibland nervös under föreläsningarna, vilket påverkade hennes förmåga att lära ut. Eftersom att vi inte var många på föreläsningarna (runt 10 stycken varje gång)fick vi en bättre kontakt och hon kände sig antagligen lite säkrare i sig själv.»
- Jennys insatser har varit relativt engagerade, men ack så opedagogiska. För det första motiverar hon inte studenterna till varför statistik är så viktigt, eller varför just vi behöver kunna hantera ämnet. För det andra så var i princip alla hennes föreläsningar baserade till 100% på kurslitteraturen, vilket innebar att känslan av att "den här föreläsaren har verkligen något intressant att lära ut" aldrig infann sig.»

2. Vad tycker du om föreläsningarna?

- Bra med många exempel. Tydliga.»
- Som sagt var väldigt mycket hämtat från boken så egentligen räckte det med att läsa boken själv och göra uppgifterna för att förstå.»
- De var bra, mycket information att ta in på samma gång, så det gällde att hänga med.»
- De gav ingenting som inte boken gav (förutom en formel som användes på en av föreläsningarna, samt på tentan - för att straffa det stora antalet studenter som inte ansåg sig få ut så mycket av Jennys föreläsningar och därför valde att bara gå på ett fåtal av dessa).»

3. Vad tycker du om vår kurslitteratur, Statistiska metoder?

- Lättläst»
- Bra. Förklarande och enkel att förstå. Bra övningsuppgifter som täckte alla avsnitt.»
- Den var väldigt bra! Lätt att förstå och ibland lite rolig.»
- Betydligt mycket tydligare än föreläsningarna.»

4. Vad tycker du om svårighetsgraden på tentan?

- Helt okej, tyckte dock inte att tentan riktigt speglade innehållet i kursen»
- Lagom.»
- Tentan var inte riktigt som jag trodde, var till exempel två tal som jag absolut inte hade en aning om hur kan skulle kunna lösa de, även om jag varit på alla lektioner...kändes som att det var något vi inte gått igenom och inte heller stod om i boken. annars var det en bra nivå på tentan.»
- Jag fick ett bra betyg, men jag tycker definitivt att den var för svår i förhållande till föreläsningar och kurslitteratur. Jag måste även tillägga att jag anser det oschysst att på två frågor utav åtta använda sig av för merparten av klassen okända formler (även om man självklart ska kunna ha möjligheten att göra det).»

5. Vad tycker du om upplägget på kursen, med variation av räkning och föreläsning?

- Riktigt bra»
- Bra variation. Roligt med t.ex. övningen som gjordes om reaktionshastighet!»
- Det var ett bra upplägg på så sätt kunde man välja om man behövde vara med på räkningen eller inte.»
- Det var bra.»

6. Kunde något ha gjorts annorlunda?

- Läraren borde gått ut lite hårdare. Många kände att det inte spelade så stor roll om man var på föreläsningen eller inte»
- Som sagt, fler "egna" uppgifter och inte lika många hämtade direkt ur boken med samma siffror.»
- Kunde varit lite mer förklaringar till de olika begreppen.»
- Det mesta, se ovan.»

7. Vad tycker du om betygsbedömningen?

- Bra. Rättvis»
- Finns väl inte mycket att säga. Tentan spelade den enda rollen.»
- Den var bra.»
- Jag tror att den var rättvist baserad på resultat.»

8. Vad har varit bra med kursen?

- Eftersom det vart få där har alla vågat fråga. De som var på föreläsningarna fick verkligen något ut av det.»
- Intressant att lära sig om statistik och hur siffror kan tolkas.»
- Intressant, börjat ifrågasätta lite undersäkningar och artiklar man läser om.»
- Innehållet kan definitivt vara viktigt i våra framtida yrkesroller.»

9. Vad har varit mindre bra?

- Samtidigt var det mindre bra att det var så lite folk. Det gjorde att läraren kände sig nervös tror jag»
- Föreläsningsupplägget där för mycket var hämtat direkt från boken.»
- tråkigt att så många skippade över föreläsningarna, men samtidigt fick vi som var där mer hjälp=)»
- Jag förväntade mig mer matematik än vad kursen innehöll, detta kunde kanske justeras.»

10. Har kursen relevans i vår utbildning?

- Näe, det tycker jag egentligen inte.»
- Svårt att säga förrän studenterna har tagit examen men det känns som en kurs som bidrar med vettiga kunskaper.»
- Det vet jag faktiskt inte, kanske viasr sig mer när vi har kommit ut i yrkeslivet.»
- Ja, men större delen av oss kommer troligvis inte sitta och räkna på statistik, så en lite annan vinkel kanske hade varit bra. T.ex. vinklat mer mot byggbranschen.»

11. Förslag till förbättringar till nästa år

- Låt inte studenterna ha anteckningar på tentan. "Hårdare" stil»
- Föreläsningarna.»
- Jenny behöver bli en lite mer självsäkrare föreläsare.»
- Se ovan.»

12. Allmänna åsikter om kursen

- En stor eloge till Jenny!»
-
- intressant och roligt.»
- Se ovan.»


Kursutvärderingssystem från