ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljöteknik och Elenergi 2007, ENM011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-05 - 2007-12-10
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

41 svarande

Ja»31 75%
Nej»10 24%

Genomsnitt: 1.24

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

42 svarande

Ja»31 73%
Nej»11 26%

Genomsnitt: 1.26

3. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket Dåligt»9 21%
Ganska Dåligt»9 21%
Ganska Bra»23 54%
Mycket Bra»1 2%

Genomsnitt: 2.38

4. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 16%
Målen är svåra att förstå»15 35%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 7%

Genomsnitt: 2.38

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja målen verkar rimliga»30 76%
Nej, målen är för högt ställda»9 23%

Genomsnitt: 2.23

6. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Johan Boman engagerat sig i kursen?*

- Sådär. Kunde kontaktat gästföreläsare dagen före så att de säkert kom.»
- Varit tydlig med information och har man haft frågor gav han snabbt svar.»
- ??»
- uppdaterade sidan, deltog vid gästföreläsningar»
- Relativt mycket. Han verkar engagerad och har försökt få till en bra kurs»
- va med på gästföreläsningar, Uppdateringar på hemsida, kontakt vid projektarbete»
- jävligt oklart. Har bara sett ett hånflin i skägget.»
- bra»
- Han har väl gjort sin del.»
- ingen kommentar....»
- Dåligt»
- Inte tillräckligt. Föreläsare kom inte och det var lite rörigt.»
- Bra engagemang men innehållet i kursen är tyvärr riktigt dåligt»
- Johan har gjort ett bra och seriöst intryck. Han har engagerat sig väl i kursen.»
-
- ---»
- Bra»
- tillräckligt bra»
- Mycket bättre struktur än första gången jag läste kursen 05.»
- varit med även på andras föreläsningar i miljödelen - bra»
- Bra engagemang»
- bra med i början och i slutet men mellantiden såg jag lite av honom»
- Ganska bra»
- tagit ansvar för att allt rullat på utan problem...»
- Jag tycker att han vart bra. Lätt att få tag på om de vart nåt och bra föreläsare»
- Bra, men jag skulle gärna sett lite mer "hands on" istället för allmänna funderingar kring miljö som det ofta blev på föreläsningarna.»
- skapligt»
- Medel, han gjorde inte mkt mer än att ta in gästföreläsare...»
- Engagemanget är väl inte problemet.»
- så gott han kunnat...»
- Bomans insats var bra.»
- HOST HOST* sådär...»
- Johen Boman har lyckats bjuda in många miljö-gästföreläsare, varav några har varit intressanta att lyssna på även om ingen av dem höll föreläsningar med det djup och den praktiska relevansen man kan förvänta sig på en civilingenjörsutbildning. Trots detta måste inbjudan av så många gästföreläsare krävt en hel del planering som Boman tycks ha klarat bra. Elenergidelen verkar Boman själv inte varit speciellt engagerad i. »
- Johan var inte det stora problemet. Dock har jag stora invändningar på hans val av föreläsningsmtrl kontra tentainnehåll. Borde inte dessa två gå hand i hand?»
- Antar att kritik från förra året inte följts upp med tanke på årets misslyckande, därmed anser jag att engagemanget är lågt»
- godkänd insats»
- Bra (om han inte varit inblandad i elövningar/eluppgifter, eftersom dessa var TOTALT värdelösa)»
- Helt ok, fått dit bra föreläsare tex.»
- Enhjuling»
- Tillräckligt»
- Bra att han varit på de föreläsningar i miljö han själv inte hållit i. Dock luddiga egna föreläsningar.»
- Engagerad men hela kursen är luddig.»

7. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- ok»
- Administrationen kan man inte klaga på.»
- Okej»
- Det kunde varit väldigt bra om man kunde fått läsanvisningar från början och inte sista veckan.»
-
- Mycket bättre struktur än första gången jag läste kursen 05.»
- För min egen del föredrar jag att hellre ha föreläsningar kl 10 än kl 8 och då sluta senare på dagen.»
- Inget att anmärka på»
- tenta datum är som vanligt bättre om man lägger så att tentorna hamnar så långt ifrån varandra som möjligt. »
- kaos»
- Det var bra.»
- något ostrukturerat med torbjörn i spetsen. Gästföreläsningarna fick man inget grepp om de var intressanta för kursen eller inte osv osv.. »
- Bra»
- Innan tentamen så kunde det ha kommit upp information på kurshemsidan om att man får ha med sig en gymnasieformelsamling på tentamen.»
- Det har fungerat bra.»


Lärande

8. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Elektriska kretsar»
- Elektriska kretsar + mattekurserna delvis.»
- Nej»
- Nej»
- Elkrets»
- elteknikkursen»
- no»
- Elektriska Kretsar»
- elektriska kretsar»
- Nej»
- elteknik eller va den hette som vi hade i lp 4»
- "Elektriska Kretsar", Z1 har till viss del underlättat delar av kursen.»
- lite utav elkursen»
- EL-Kursen samt mattekurserna»
- förra elkursen»
- Elektriska kretsar»
- elkrets.»
- Elektriska kretsar, utan den hade man inte förstått någonting av eldelen då föreläsaren och övningsledaren i denna del inte alls var pedagogiska.»
- Elektriska kretsar samt mattekurserna»
- El kursen»
- Elintroduktion, matte»
- Elektriska kretsar.»

9. Vilka delar av kursen var lätta?*

42 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Elteknikdelen»4 9%
Miljödelen»26 61%
Projektarbete»23 54%

10. Vilka delar av kursen var svåra?

42 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Elteknikdelen»36 85%
Miljödelen»10 23%
Projektarbetet»4 9%

11. Vilka delar av kursen var relevanta?

42 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Elteknikdelen»28 66%
Miljödelen»17 40%
Proejktarbetet»13 30%

12. Vilka delar av kursen var irrelevanta?

42 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Elteknikdelen»11 26%
Miljödelen»15 35%
Projektarbetet»23 54%

13. Vad skulle lärts ut istället? Kommentarer på ovanstående:

- Miljöteknik och elenergi borde delas upp i två kurser. Nuvarande system blir rörigt och det blir lite "crash course" över det hela.»
- Svåra ämnen som det i vissa fall inte fanns tillräckligt med fakta för att besvara frågeställningen.»
- Vissa delar av miljödelen kändes väl inte så intressant för ändamålet. Tex när Vattenfall och Göteorgs Energi pratar om sina företag är det inte så relevant men dock roligare att höra på än om olika miljölagar.»
- För mycket med projetkarbete och tenta och labbar, Projektarbetet kändes onödigt, gav väll en lite djupare inblick i olika ämnen men segt att lyssna på så många, kunde delats upp i mindre grupper.»
- kan ju börja med att inte ha 100000000 föreläsningar som alla handlar om hur människan förstör milkjön blablabla... Läser samma saker i dagstidningarna varje dag.»
- Ha ingen bland-kurs. Låt det vara antingen ren elteknik eller ren miljö.»
- Mindre LCA. Mindre gästföreläsare som pratar om samma sak utan speciell ingengörsmässig inriktning.»
- Miljödelen borde vara relevant men det som examinerads är inte det man borde lära sig.. t ex "hur många kg koldioxid som finns i atmosfären"(finns många fler exempel) känns inte så relevant för mina fortsatta studier till Z-ingenjör.»
- Aldrig riktigt bra med de här kombinerade kurserna. Hade varit mer rätt i tiden att ha en hel miljökurs.»
-
- Inget sammanhang mellan lektioner, projekt, tenta och kursmål. »
- Jag tycker att kursen känns väldigt spretig...finns ingen röd tråd som knyter samman miljö och elteknikdelen. Bättre att göra dem till 2 lite större kurser?»
- Skulle önska att man själv fick välja ett ämne (som är relevant) att skriva projektarbetet om.»
- inget, det fanns nog med grejer att plugga på ändå.»
- Mer räkneövningar inom miljödelen... »
- Alltså, vem försöker ni lura? Detta är inte *en* kurs, och det finns inget som kopplar samman detta till *en* kurs. Det är två helt skilda kurser som har slagits ihop i ren panik och det fungerar mycket dåligt. »
- att koldioxid inte är bra att ha för mycket av i atmosfären tror jag att de flesta greppat innan kursen...»
- Miljödelen bör göras om helt. Istället för att bjuda in en massa gästföreläsare som pratar om hur människan förstör miljön kan studenterna få lära sig om mer specifika och tekniska aspekter av just hållbar utveckling (hur man kan framställa energi genom fusion till exempel). »
- Miljödelen blev tyvärr helt irrelevant. Föreläsarna var ofta intressanta men eftersom tentan sedan var något helt annat (miljödelen) blev alla miljöföreläsningar värdelösa.»
- mer miljötänkade med inriktning på z-ingenjör»
- Jag har lärt mig mer elteknik på Mättekniken och Signaler & System än vad jag lärde mig på denna kurs.»
- Varför slå ihop dessa kurser? Kursen blev ett dåligt hopkok av två saker som kan passa, men istället bara blev krystat. Dåligt!»


Föreläsningar

14. Vad tyckte du om föreläsningarna?

- Större delen av förseläsningarna var var för sig mkt. bra men flera var i princip samma fakta och frågeställningar fast med någon annans synvinkel. Mao. en massa upprepningar.»
- okey»
- Vissa miljöföreläsare var verkligen tråkiga att lyssna på. Ex Vattenfall och Göteborg Energi. Elföreläsningarna var ganska röriga men det var roliga saker som lärdes ut»
- Sådär, vissa va sega och kändes onödiga. »
- sug»
- Väldigt ojämn kvalitet. Vissa var inte bra alls andra var jättebra somtunga hybridfordon och sista förelsäningen om hållbar utveckling. De från Göteborgs energi var inte så bra.»
- De var ointressanta. El-delen var opedagogiska och miljödelen var ointressant, med gästföreläsare som i stort sett sa samma sak.»
- Elföreläsningarna var något av det rörigaste jag varit med om. Miljöföreläsningarna som inte hölls av gästföreläsare var något bättre.»
- Jag tycker tyvärr varken el eller miljöföreläsningar gav speciellt mycket. Elföreläsningarna var mycke ostrukturerade. Att blanda exempel och teori samtidigt gör det bara obegripligt, man förstår inte vart föreläsaren vill komma och exemplet tillför inget eftersom man inte förstår vad det är man räknar på. På miljödelen var det flera föreläsningar som var irrelevanta för kursen, mycket kändes som utfyllnad.»
- Bra med gästföreläsningar. Mycket intressant att få input från olika hålla.»
- alla sa samma saker (miljödelen)»
- Väldigt varierande, från jättebra till ointressanta. »
- Informationsfattiga Elläraren blandade bara ihop allt hela tiden»
- Eldelen var bra men flera miljöföreläsningar var mindre bra»
- Det är alltid roligt med gäst föreläsare och så. Men varför ha 2 föreläsningar om livscykelanalys på raken? Blev väldigt mkt repetiton»
- El-föreläsningarna kändes till viss del lite oförberedda. Thorbjörn är säkert duktig på sitt ämne, men han gjorde många felskrivningar under föreläsningarna, vilka man först upptäcker när man kommer hem och jämför föreläsningsanteckningar och kurslitteratur. Irriterande.»
- torbjörns föreläsningar var ofta ganska obegripliga. »
- Kassa! Det var mest gästföreläsare som var där och gjorde reklam för sitt företag!»
- Riktigt urusla.»
- eldelen var svår att hänga med på under föreläsningarna»
- Föreläsningarna i elteknik var bra innehållsmässigt. Men de var i övrigt helt värdelösa. Torbjörn var inkosekvent när han löste uppgifter, främst pga att han inte kunde hålla reda på hur han benämnt variabler när han räknade exempel. Stora och små bokstäver var blandade, ena gången var en spänning Vo, andra gången Uo och en tredje gång kanske V eller U. Trots att det under hela tiden handlade om samma spänning. Då är det fruktansvärt svårt att hänga med. Dessutom skrattade han bara bort det när folk gång på gång påpekade att han hade skrivit fel.»
- torbjörns var riktigt jävla kassa! Vissa gästföreläsare fick mig att somna.»
- Kassa. Dock smått intressanta vid tillfällen. Absolut inte lärorika. (Detta syftar mer på miljöföreläsningarna)»
- Miljö: Intressanta men tyvärr helt värdelösa i examinationssammanhang. Eldelen: totalt obegriplig pga torbjörn.»
- Mycket av det gästföreläsarna på miljöföreläsningarna hade vi inte så stor nytta av kändes det som, även om vissa saker var intressanta.»
- Elföreläsningarna var riktigt dåliga, förstod inte mycket.»
- Svårförståliga»
- Förvirrade och omotiverade.»

15. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

42 svarande

0%»0 0%
25%»7 16%
50%»4 9%
75%»15 35%
100%»16 38%

Genomsnitt: 3.95

16. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket Liten»12 28%
Ganska Liten»16 38%
Ganska Stor»11 26%
Mycket Stor»3 7%

Genomsnitt: 2.11

17. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Anpassat sig efter tidigare föreläsningar samt undersökt kunskapsnivån (kan dock vara svårt i vissa fall). »
- För mycket fel skrivningar på föreläsningarna och övningarna på el-delen.»
- Tänka över gästföreläsarna, upplägget på hela kursen. Måste projektarbete vara med?»
- föreläst? lite engagemang? inte bara stå och flina och se ful ut??»
- Elteknik förelsäningarna kändes lite röriga ibland. Vet inte om de bara var svåra eller om de kanske kunde struktureras lite bättre i t.ex. genomgång av räkneexempel.»
- Varit mer pedagogisk. Ingen förstod något vad eltekniken gick ut på till exempel.»
- Eldelen kunde varit mycket mer nogrann i sina uträkningar och när han förklarade, en kurs i pedagogik kanske skulle passa bra. Miljödelen kunde varit lite mer rakt på sak.»
- Elen: Klart och tydligt gå igenom teorin för de olika delarna innan man glider in på exempel, inget djupt, bara så att någon som inte gjort något innan förstår vad de betyder. Miljö: Mindre kvantitet och mer kvalité. Mer relevant material. Bara för att det är teknologer som läser kursen betyder det inte att man MÅSTE räkna på något.»
- Elteknik: Förklarat mer och ritat/skrivit upp exempel på tavlan. Inte bara en massa PP-slides.»
- Man har lärt sig mycket på föreläsningarna men det känns inte speciellt användbart.. »
- hålla sig till en o samma beteckningar genom hela kursen och inte skriva fel på tavlan hela tiden.»
- Bättre organisation vad gäller OH. Kändes som att det fanns många irrelevanta fakta på OH.»
- prata mer om saker som var relevanta för tentan detta gäller främst miljö-delen.»
- Föreläst!»
- Pratat om relevanta saker i miljön. Varit pålästa om våra förkunskaper och hur planen borde sett ut i eltekniken.»
- förklarat tydligare vad det är som man går igenom»
- Mer nogranna förberedelser.»
- Torbjörns förberedelse var tveksamma. Massa räknefel och konstiga beteckningar på variabler o dyl. Elen en enda jävla gröt (o jag är inte helt kass på el).»
- Lärt ut annat material (till exempel vet vi alla redan att CO2 utsläpp bidrar till växthuseffekten).»
- Föreläsarna i miljödelen var som sagt intressanta och bra men examinatorn valde ju att skriva en tenta som handlade om något helt annat... Eldelen: Allt, ingen jag talat med förstod honom... Allt han inte lyckades förklara eller hann med att förklara löste han genom att slänga upp en x antal sidor stor ppt på hemsidan.... som inte alls var begriplig.»
- Sett till att kursmaterialet är komplett, att det finns (fler) övningsuppgifter (utan fel!) och att inte rasa igenom nya begrepp och bara anta att studenterna kan eller har hört saker innan»
- Gäller främst eldelen: Varit mer pedagogisk, lagt det på en mer lagom nivå (ofta på tok för hög som det var nu) och framför allt räknat rätt.»
- Mer konkret visat vad denna kurs gått ut på. Vad ska vi lära oss och varför. Hur är kopplingen mellan elen och miljön förutom att någon högre person tyckt det varit en bra idé att slå två påsar samman. Som sagt tidigare, krystat och dåligt!»


Arbetsklimat

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

42 svarande

Mycket Dåligt»3 7%
Ganska Dåligt»11 26%
Ganska Bra»18 42%
Mycket Bra»7 16%
Har ej sökt hjälp»3 7%

Genomsnitt: 2.9

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket Dåligt»0 0%
Ganska Dåligt»3 7%
Ganska Bra»23 56%
Mycket Bra»15 36%

Genomsnitt: 3.29

20. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För lågt»0 0%
Lågt»5 12%
Lagom»16 39%
Hög»16 39%
För högt»4 9%

Genomsnitt: 3.46

21. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

Mycket lågt»1 2%
Ganska lågt»2 4%
Lagom»11 26%
Ganska högt»20 47%
Mycket högt»8 19%

Genomsnitt: 3.76


Övningar

22. Vad tyckte du om övningarna?

- sådä, hade velat se att vi fick räckna själva i stället och få hjälp i stället fö att någon räknar ramme för oss. kan kanske ha varanan gång eller schema lägga et tillfälle till.»
- Det var bra exempeluppgifter som räknades. Dock hade det vore bra om det funnits andra övningar som man själv kunnat räkna. Saknar räknestugor där man kan ställa allmänna frågor tex en gång i veckan.»
- Sådär, inte allt för givande. »
- öhhhh..... what?»
- De var väldigt lika elföreläsningarna. Det hade varit jättebra med några fler räknestugor som komplement till övningarna i eltekniken.»
- Bättre än föreläsningarna.»
- 1. Elövningarna: ingen som helst chans att få räkna själv med handledare. Handledaren räknade ofta fel (stod även fel i kompendiet) vilket sänkte både förtroende för handledaren och den egna motivationen. Återigen ångades det på utan någon som helst teori (då vi inte hade fått något strukturerat från föreläsningarna). 2. Miljöövningarna: När väl den första miljöövningen var så kom det frågor som ingen hade pratat/föreläst om innan. Övningsledaren var mycket svår att förstå. Relevansen på frågorna kändes låg i jämförelse mot vad vi hade haft på föreläsningarna. T ex hur många kubikmeter vatten som behövs för att kyla ett kraftverk, hur många kg koldioxid det var i atmosfären, etc. Att hälften försvann i pausen borde väl ge betyget ganska tydligt.»
- bra»
- Väldigt specifika övningar som inte alls ger någon överblick på hur man handskas med nya problem. »
- elövningarna var det en lärare som bara srev av sitt papper och inte kunde svara på några frågor och även han skrev fel för ofta.»
- Relevanta problem och bra förklaringar »
- ganska bra. hade kanske varit bra om mna hade gått igenom andra uppgifter än dom man redan hade utförliga lösningar på..»
- oseriöst»
- de kändes som om de va väldigt lite man kunde räkna på.»
- Högst mediokra, många fel på tavlan och inkonsekventa variabelbenämningar.»
- Ganska dåliga. Att gå egenom saker som det redan finns fullständiga lösningar på känns lite onödigt då elövningssnubben inte levereade nåt nytt.»
- Vadå övningar? Menar ni de där tillfällena när en dåligt förberedd doktorand(?) skriver av ett papper som innehåller flera fel? När han dessutom inte kan reda ut det faller snabbt min respekt för honom. När han dessutom inte kan förklara något utan enbart hänvisar till pappret ger övningen inte mycket.»
- Värdelösa, grova fel i övningshäftena i form av överhoppade steg och fel i svaren. Alldeles för få övningsuppgifter och övningsfrågorna inför tentamen kom ut alldeles för sent»
- Well, det som stod i övningspappren skrevs i princip av, så det kändes inte så givande... Och eftersom typ allting i alla häftena hade räknefel och andra fel kändes det inte nödvändigt att gå på övningarna»
- Elövningarna var lika dåliga som föreläsningarna. »
- Att bara ha demostrationsexempel och inga egna räkneövningar är inte ett bra sätt att lära ut. Tentamen krävde en högre förståelse än den som går att få ut från en demostrationsövning.»

23. Hur många övningar var du på?*

42 svarande

0%»3 7%
25%»11 26%
50%»8 19%
75%»7 16%
100%»13 30%

Genomsnitt: 3.38

24. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

26 svarande

Annemarie Wagner»3 11%
Andreas Karvonen»19 73%
Ola Carlson»1 3%
Julia Paixao»3 11%

Genomsnitt: 2.15

- se ovanstående» (?)
- minns inte namnet på övningslärarerna» (?)
- inom elen borde det finnas mer uppgifter, lättare i början och svårare sedan. nu var det fåtal uppgifter där allt va svårt från början. » (Annemarie Wagner)
- I eltekniken var övningsledaren dåligt påläst vilket gjorde att mkt bara blev fel och förvirrande.» (Andreas Karvonen)
- Andreas Karvonen hade flest övningspass. Ola och Julia tror jag inte hade några övningspass dock var dom labb assistenter.» (Andreas Karvonen)
- Det hade ju varit bra om han som gjorde övningarna visste vad han sysslade med. Fanns ju mer fel än rätt i dom.» (Andreas Karvonen)
- Alldeles för lite självstudier, dåligt förberedda övningsledare. Att förbereda kvällen innan och komma till övningen dagen efter med felaktigheter är verkligen inte okej. Att dessutom skylla på att man skrev ihop det kvällen innan är riktigt dåligt!» (Andreas Karvonen)
- (Andreas Karvonen)
- Irrelevant fråga ovan - det fanns bara en att välja på när det fanns tillfälle att gå» (Andreas Karvonen)
- Bra övningsledare!» (Andreas Karvonen)
- Övningsuppgifterna som övningsledaren delade ut var rena fiaskot (veckoproblemen). Det var ett flertal fel på varje del. Det var så mycket fel så att det inte gick att följa uträkningarna, som dessutom inte var rätt. Han reviderade sedan uppgifterna med nya versioner (vi hade nya reviderade pdfer varje vecka) som inte ens de var rätt. För att vara ärlig: RIKTIGT JÄVLA DÅLIGT.» (Andreas Karvonen)
- varken bra eller dålig» (Andreas Karvonen)
- Se föregående fråga.» (Andreas Karvonen)
- Helt ok!» (Julia Paixao)


Laborationer/Inlämningsuppgifter

25. Vad tyckte du om labbarna?

- Eltekniken var rolig och gav en ökad förståelse till teorin. Miljön kändes krystad, som om att vi måste hitta på något bara för sakens skull.»
- okey»
- Roliga, dock hade man inte så mycket koll vad man gjorde när man körde DC-motorn på riktigt. En labb genomgång om hutr kopplingarna fungerar i praktiken hade varit välkommet.»
- Okej»
- miljölabben. vad är meningen med det????? SUG»
- Irrelevanta och ointressanta.»
- Miljölabben där man mätte elektriska fält var ju helt ostrukturerad.»
- Väldigt styrda labbar, precis som resten av elkursen inget självtänkande»
-
- Svårt att få en överblick på vad man egentligen skulle göra förrän man var i labbsalen. Ofta väldigt simpla labbar. »
- ellabbarna var lite lärorika... Miljölabben borde man kunna göra något bättre av. »
- Den första labben var enormt tråkig, men lärorik. Övriga labbar var roliga och kändes motiverade.»
- miljö-labben va flummig. el-labbarna hade säkert varit jätte bra om mna hade fått en bättre förståelse för vad man höll på me»
- Ganska irrelevanta... För svåra för att man ska förstå och lära sig!»
- miljölab - totalt oseriöst. elteknik - intressant men för våran del låg labbarna för tidigt vi hade inte hunnit lära oss tillräckligt för att vi skulle förstå vad vi gjorde. Men det kom i efterhand, till en viss del.»
- ellabben var om elmotorer men mer än så kopplade jag inte ihop det med övriga eldelen.»
- Bra»
- El-labbarna var svåra att förstå. Fält-labben kändes väldigt dålig. Höll inte ens gymnasienivå.»
- Ellabbarna var helt ok. Miljölabben var helt utomordentligt värdelös och lärde en verkligen inget nytt. »
- Inte speciellt givande. »
- Gav väldigt liten eller ingen förståelse»
- Lite blandade åsikter.»
- Förstod aldrig ritkigt vad vi gjorde i elen.»
- »
- Helt ok. Bra labbledare (den äldre mannen) i motorlabben. Han förklarade väldigt bra även om man inte greppat det tidigare pga de bristfälliga föreläsningarna.»

26. Datorlab DC-motor

41 svarande

6 14%
8 19%
18 43%
7 17%
2 4%

Genomsnitt: 2.78

- Man förstod inte vad man gjorde.» (1)
- Helt obegriplig eftersom förberedelserna bestod i att torbjörn visade matlab på OH. Han misslyckades totalt med det han skulle göra för övrgt...» (1)
- 1. Gör det här 2. gör det här 3. gör det 4. visa för handledaren och sen klart.. ungefär den stilen var det på labben. Mycket tråkigt och inte specillet lärorikt» (2)
- Känns inte riktigt som den passar in alls med miljödelen.» (2)
- Gav nästan inget, kunde haft bättre upplägg.» (2)
- vore bra om den är möjlig att genomföra utan att tvingas skriva av exempel som nån råkar hitta i okönt häfte...» (3)
- Rolig men lite svår» (3)
- Ok» (3)
- Kanske lite väl basic...» (4)
- Bra när man fick se hur det fungerade i "verkligheten". Fick mer förståelse för det man tidigare räknat på utan att alltid förstå hur det fungerar.» (4)
- Inga problem.» (5)

27. Ellab DC-motor

41 svarande

5 12%
9 21%
13 31%
9 21%
5 12%

Genomsnitt: 3

- Passar inte heller riktigt in med miljödelen» (1)
- Irrelevant» (1)
- Svår om man ade den tidigt.» (2)
- Rörigt och mesta tiden gick åt att få tag i en lärare att visa ens inställningar/uppkopplingar innan varje gång man körde. » (2)
- Svårt att se helheten i vad vi gjorde» (2)
- Svårt att veta vad man egentligen skulle göra när man kom in i labbet. Väldigt många uttag för sladdar och det kändes inte givet hur det fungerade till en början» (2)
- Gav nästan inget, kunde haft bättre upplägg.» (2)
- Helt okej labb som hade varit bättre om man hade fått bättre teori innan! Även denna mycket styrd» (3)
- blev väldigt lätt när man gjort datorlabben» (3)
- Tryck här, tryck där PM ger inte mycket det heller. Min förståelse för motorn blev inte större tack vare den labben.» (3)
- kul med praktik.. lite svår» (4)
- Bra lab! Förståelsen för det teoretiska togs in mycket bättre efter labben.» (4)
- Inga problem.» (5)

28. Miljölab elektriska/magnetiska fält

41 svarande

14 34%
10 24%
11 26%
4 9%
2 4%

Genomsnitt: 2.26

- Kändes inte genomtänkt och välstrukturerad.» (1)
- snälla... Vad är meningen med denna?? Satt med en snara i ena handen... SUG» (1)
- Förstod inte syftet med labben.» (1)
- Tråkig men lärorik.» (1)
- Helt jävla värdelös! Ta bort den!» (1)
- Dåliga instrument, vilket förstörde hela laborationen.» (1)
- Jag antar att en 1a är det sämsta. Kanske en liten förklaring på skalan? :)» (1)
- Kändes lite "mellanstadiet" men väldigt intressant o veta hur mkt strålning vi har omkring oss» (2)
- Kändes inte så seriös» (3)
- Oklara mål. Dock bra med en tillämpad uppg. Att man fick mäta där man själv ville!» (3)
- Enkel, men intressant! Ger en mycket god grundkunskap inom området då labben ger gott om tid för eleverna att refflektera över resultaten.» (4)
- Ingen intressant labb men visade ändå på ett potentiellt problem.» (4)
- Helt okej! Intressant ämne...» (4)
- Intressant och bra labb. » (5)
- Bra och rolig laboration. Intressant att få veta lite om fälten hemma!» (5)


Kurslitteratur

29. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket Liten»19 45%
Ganska Liten»18 42%
Ganska Stor»5 11%
Mycket Stor»0 0%

Genomsnitt: 1.66

30. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Miljöboken, Fredrik Holm

42 svarande

7 16%
4 9%
2 4%
1 2%
0 0%
Köpte ej»28 66%

Genomsnitt: 4.59

- dålig» (1)
- att köoa dom där miljöböckerna va ju rent lurendrejeri. Hade man gått på alla föreläsningar så va dom i stort sett överflödiga iaf miljöboken.» (1)
- Allmänbildning, kul att ha.» (3)
- Varför tvingas köpa en FREEbook??? » (3)
- Aftonbladet lär ut tillräckligt för att klara tentan. SUG^2» (Köpte ej)
- Onödig» (Köpte ej)
- köper inte reklam!!!!!!!! byt ut!!» (Köpte ej)
- läste den dock» (Köpte ej)
- Gå och köpa ett reklamhäfte i en speciell affär? Skämtar ni? » (Köpte ej)
- Verkade meningslös» (Köpte ej)
- Köpa en bok som man (om man inte var student) får gratis. Nej tack! Inte är det bättre att boken egentligen bara är reklam. Skandal! Varför fixar inte lärarna denna åt oss. Den skulle enligt uppgift gått att beställa hem för lärare.» (Köpte ej)

31. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Miljöfysik, Mats Areskoug

41 svarande

7 17%
11 26%
6 14%
4 9%
0 0%
Köpte ej»13 31%

Genomsnitt: 3.43

- dålig» (1)
- slöseri med pengar!!!» (1)
- Dåligt med referenser till denna bok» (1)
- 300 kr bortkastade...» (1)
- Säkert en bra bok men läste nästan inget i den och använde den främst som en uppslagsbok» (2)
- Det material som var i boken saknades i stort sett helt på föreläsningarna(vissa avsnitt, som t ex solens instrålning på jorden, undantaget)» (2)
- kanske bra men hjälpe mig knappast klara kursen» (2)
- Skumläste mest igenom den, var sådär kvallitetsmässigt men går kanske inte få tag på bättre böcker i miljökunskap...» (2)
- Bra bok men känns inte som den används i kursen. Hade klarat kursen exakt lika bra utan boken.» (3)
- Jag tycker den boken kan bytas ut mot ett häfte. Det lilla man behövde kunna från den motiverade inte köpet. Å andra sidan var den det enda strukturerade litteraturen som tillhörde kursen.» (3)
- Tyckte boken var helt okej. Synd bara att examinatorn valde att hitta på tentafrågor som inte hade ett skit att göra med kurslitteraturen! Ni borde få köpa tillbaka litteraturen.» (4)
- Väldigt grundläggande med vissa något mer avancerade delar. Helt ok.» (4)
- Aftonbladet lär ut tillräckligt för att klara tentan. SUG» (Köpte ej)
- Onödig» (Köpte ej)

32. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Kompendier elteknik

42 svarande

10 23%
13 30%
9 21%
6 14%
1 2%
Köpte ej»3 7%

Genomsnitt: 2.61

- Har ingen aning om vad jag räknar på, jag vet bara hur jag ska räkna! Inga förklaringar, fel i facit osv...» (1)
- Något av det värsta jag läst.» (1)
- I stort sett all litteratur till el-delen innehöll en väldig massa fel, vilket gjorde studierna väldigt mycket tyngre än de hade behövt vara.» (1)
- dåligt» (2)
- väldigt lösryckt info.. ingen riktig bok där man kunde öva med uppgifter. för mycke löspapper.» (2)
- Ostrukturerade, blad saknades. Dessutom riktigt dåligt att ha 100 lösblad istället för att få ett häfte.» (2)
- Har författaren verkligen skrivit detta själv? Varför vissa delar på engelska och vissa på svenska? Känns som en samling papper någon kopierat upp...» (2)
- Halvtaskig, skulle ha föredragit en lärobok med räkneuppgifter som man kunde ha räknat dels hemma och dels en gång i veckan på räkneövning (eller varannan vecka).» (3)
- bra!!» (4)
- Bra!» (5)
- öhhh.. va?» (Köpte ej)
- Det matrl som jag anvnde för att tentaplugga dök upp på hemsidan mindre än en vecka innan tentan. Läsanvisngar lika sent...» (Köpte ej)

33. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Kompendier miljö

40 svarande

9 22%
13 32%
13 32%
3 7%
0 0%
Köpte ej»2 5%

Genomsnitt: 2.45

- fick vi såna???? reklam för vattefall kan intet räknas» (1)
- Tvärvetenskapligt.» (1)
- lösa papper är aldrig någon favorit om de inte är riktigt riktigt bra...» (2)
- Vissa var bra, andra mindre bra/onödiga» (3)
- Okej» (3)
- aftonbladet...» (Köpte ej)

34. Anser du att någon av böckerna skall användas nästa år?

Vilken?

37 svarande

Ja»11 29%
Nej»26 70%

Genomsnitt: 1.7

- Bättre kompendier eller en bok i eltekniken behövs.» (?)
- Thorbjörns kompendier» (Ja)
- Miljöboken + elkompendierna, gärna att man rekommenderar att man köper reglerboken och använder den i både el-delen i denna kurs och i reglertekniken sedan.» (Ja)
- miljöfysik» (Ja)
- Miljöfysik, och då använda som en bas för vad man ska lära sig. » (Ja)
- miljöfysiken» (Ja)
- Miljöfysik, resten bör tas bort eller göras om!» (Ja)
- skräpböcker som jag gärna skulle få sålt :)» (Ja)
- böckerna» (Ja)
- Miljöböckerna/kompendierna var OK» (Ja)
- Kompendierna i miljö var okej... Se kommentaren om Miljöfysik längre upp...» (Ja)
- Miljöboken fanns det ingen mening med att ha, gav inget alls.» (Nej)
- Kompendier borde göras om» (Nej)
- skrota kursen. Vi blir inte miljövänligare som chalmers vverkar viljak unna skryta om..» (Nej)
- Enbart EL boken från tidigare kurser behövs igentligen.» (Nej)
- no » (Nej)
- Ingen av dem, allting behöver göras om och struktureras upp.» (Nej)
- Läs utvärderingarna, sitt och fundera mer än 5 min och gör om hela kursen!» (Nej)


Tid

35. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

40 svarande

Högst 15 timmar»13 32%
Cirka 20 timmar»15 37%
Cirka 25 timmar»5 12%
Cirka 30 timmar»7 17%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.15

- saknar alternativet 0-2timmar» (Högst 15 timmar)
- Mycket motivationssänkande kurs pga upplägg och utförande!» (Högst 15 timmar)
- utöver föreläsningarna» (Högst 15 timmar)
- Projektet tog mest tid.» (Högst 15 timmar)
- Jag har svårt att uppskatta detta.» (Cirka 20 timmar)
- Mycket gick åt till projektuppgiften, en sådan tar lika lång tid om den är på sju sidor som den skulle ha varit på tjugo.» (Cirka 30 timmar)


Pedagogiskt pris

36. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

41 svarande

Ja»1 2%
Nej»39 95%
Vet inte»1 2%

Genomsnitt: 2

- De var en som utmärkte sig.. men minns inte namnet på han. Han pratade om sambandet mellan miljötänkande och hur det påverkade fattigdom. » (Ja)
- alla suger anus.» (Nej)
- Han har ju inte föreläst ngt...» (Nej)
- Verkligen INTE! Boman gjorde ett bra jobb men pedagogiskt pris skulle vara att överdriva.» (Nej)
- SKÄMMTA DU!!?» (Nej)

37. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

41 svarande

Ja»1 2%
Nej»34 82%
Vet inte»6 14%

Genomsnitt: 2.12

- Andreas Karvonen» (Ja)
- absolut inte elövningsläraren.» (Nej)
- haha, är det ett skämt eller?» (Nej)


Tentan

38. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

42 svarande

7 16%
13 30%
14 33%
7 16%
1 2%

Genomsnitt: 2.57

- vad innehåller kursen mer än aftonbladet och elteknik?» (1)
- Skrev den ej» (1)
- Pajastenta med tanke på övningstenta och kurslitteratur.» (1)
- Kursinnehållet avspeglas (i miljödelen) absolut inte. Eldelen troligtvis korrekt men obegriplig för mig.» (1)
- Vad gick kursen ut på? Vad skulle vi kunna och vad var det för tenta vi fick?» (1)
- Eldelen - ja. miljödelen - nja» (2)
- Tentan avspeglar väl just de (få) specifika uppgifter som gåtts igenom på kursen. Så man hade väl egentligen inte behövt gå på nån lektion eller köpa nån bok. Bara lära sig några uppgifter utantill. » (2)
- flera orättvisa frågor, ex dom om solceller då vissa har haft det som ämne i projektet.» (2)
- Asynkronmotorn var riktigt underrepresenterad på tentan. Tråkigt då man tillbringat flera dagar med beräkningar på detta område.» (2)
- Räkneövningarna på miljödelen hör ju inte till kursen, vi hade en föreläsning om det...» (2)
- Nä. Sakfel i tentan. För mycket el. Man kunde bara flumma ihop lite miljöpoäng om man ville.» (2)
- Uppenbarligen inte så bra, eftersom ingen i klassen fick en femma till att börja med (enligt LADOK). Ex. frågan med mängden vatten till kraftverket var totalt irrelevant och onödig. Annars en rätt orättvis fördelning med tanke på de som gjort projektarbete på solceller och hybridbilar.. ligger till deras fördel även om man lyssnat på presentationerna.» (2)
- Vissa miljöfrågor kändes väldigt skumma. Exempelvis är det ju inte lätt att jämföra kisel och galliumarsenid (eller vad det hette) och göra en LSA på det utan några hjälpmedel... Är tanken att man ska ha pluggat in allting i världen och komma ihåg det då?» (2)
- Det är helt okej att ta med el kombinerat med miljö uppgifter om man har lärt ut sådant. Har man lärt ut miljö för sig och el för sig är det helt oacceptabelt. Projektet tog lång tid för många och ett VG borde ge mer än fem poäng av hundra. El uppgifterna var svåra men det kan ha göra med dålig uppläggning av den delen av kursen (se lite mer oavanstående svar...)» (2)
- Anser att tentan avspelgar delar av kursens innehåll men man borde satsa mer på helheten. Undvik att ha sådana här kurser som är flera små kurser i en. INTE BRA!» (3)
- Frågor som "om man halverar avståndet mellan jorden o solen, hur varmt blir det då?" har jag svårt o förstå va de har med miljön o göra(eftersom det förhoppningsvis inte kommer att hända)?! Kanske kunde haft en fråga som "om co2 dubblades" eller nåt istället.» (3)
- Ingen fick 5:a på tentan. Var tentan svår, eller var kursen konstig? » (3)
- Beräkningsdelen till miljön innefattade för många poäng mot antalet lektioner under kursen (en lektion ängnades åt beräkningar). Vissa projektgrupper hade fördel då flera uppgifter var direkt kopplade till dessa. Ska man koppla tentan till projekten ska man koppla till alla projekt eller inget alls, man ska inte kunna skaffa sig fördelar till tentan genom att välja rätt projekt.» (4)
- Dom lyckades verkligen få ihop el och miljödelen. Dock en del riktigt svåra specialkunskap frågor. Över förväntan.» (4)
- den sista uppgiften på tentan hade vi gått igenom lite dåligt. den hade behandlats väldigt lite på föreläsningar» (4)
- när väl tentan kom kändes det som om det speglade vad vi gått igenom. » (4)

39. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»6 14%
I viss utsträckning»27 65%
Ja, i hög grad»5 12%
Vet ej/har inte examinerats än»3 7%

Genomsnitt: 2.12

- Struntade nästan helt i kursen under hela läsperioden. Pluggade i ca 3 timmar totalt inför tentan. Blev godkänd.» (Nej, inte alls)
- Som skrivet tidigare, vad var det för mål? Har ingen aning än.» (Nej, inte alls)
- Miljöfrågorna känns lite flummiga, svårt att veta vad den som har gjort frågorna vill åt.» (I viss utsträckning)

40. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

- Hemtenta!!»
- Bra blandning som det var nu»
- Svårt att utan några direkta böcker och liknanade greppa kursen. projektarbetet borde göras om.- Antingen ett lite mer omfattane projekt och ingen tenta eller skippa projektet helt och kör på labbar och tenta»
- skulle vilja se en vettig kurs... börja med att slopa aftonbladet... Eller byt namn på kursen till Aftonbladet och elteknik.»
- Bra med ett projektarbete och pressentation, på tok för lite sådant på Chalmers i allmänhet. Tenta fungerar bra i den här kursen.»
- Ett större projekt hade kunnat vara ett alternativ. Eller en tenta som är lite svårare på det sättet att det inte tar exakt de uppgifter som gåtts igenom på lektioner...»
- Inget att anmärka.»
- ett par duggor och två projekt hade varit bättre...!»
- Separera kurserna Miljöteknik och Elteknik!»
- hemtenta!»
- Helt ok. »
- Bra med tenta. Men varför var poängen inte uppdelade i el/miljö?»
- Att projektuppgiften fick större plats...»
- En bättre bild av vad som skulle prövas skulle uppskattas. Krystat krystat krystat...»


Kursutvärdering/SNZ

41. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- är 1 bäst eller 5 ?? tolkade det som 1 sämst och 5 som bäst»
- Mycket frågor var det. Hur kan man sätta frågan vad var lätt som obligatorisk. Tänk om inte allt var lätt.»
- Genom en mer utförlig utvärdering tidigare(via tex en sån här utvärdering). På det viset kanske det kan göras något innan det är försent, dvs att kursen är slut.»
- står inte vad som är bra av 1,2,3,4,5.. men antaligen är 5 bäst? »
- En liten förklaring av 1-5 skalan ni använder kanske. :) Annars bra. »
- Mer rutor för egna kommentarer. Ett formulär mitt i lp?»
- Kortare/snabbare utvärderingar kanske?»
- SNZ sköter sig bra!»
- SNZ kan ta tag i kursen när den pågår. Ligg på utvärderarna mer och få saker i rullning! Att alla snackar skit om en kurs under flera veckor utan att något förändras är riktigt dåligt. Detta är vår utbildning, varför inte försöka få den till något bra? Man behöver inte vänta till utvärderingen är klar. Ta åt er kritiken och låt den hjälpa!»


Kursbetyg

42. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

42 svarande

Mycket dåligt»13 30%
Dåligt»12 28%
Godkänt»16 38%
Gott»1 2%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.11

43. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inget»
- eltekniken»
- Inget. Kursen behöver reformeras helt och hållet»
- Se svar på ovanstående frågor.»
- Gästföreläsare»
- eldelen»
- Magnetfältslabben, kursboken, föreläsarna. »
- eldelen»
- Laborationerna»
- Jag gillar hörsalsvägen.»
- Ingenting. Stryk kursen eller gör om den ordentligt.»
- Så lite som möjligt.»
- Gästföreläsanra»
- Gästföreläsarna, miljölabben»
- Bra fråga.»

44. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre grupper i projektarbetet!»
- Eldelen är för kort, det känns verkligen att kursen har komprimerats och det avspeglas i undervisningskvalliten. Öka kvalliten eller ta bort den delen helt.»
- böckerna, och övningarna»
- allt»
- Många ser kursen som "miljöflum" (en aning orättvist) det kanske inte är så bra»
- Allt. Kursen behöver reformeras helt och hållet.»
- Det mesta, tyvärr inte mycket som var bra.»
- Eltekniken, bör antingen tas bort eller läggas i en annan kurs. Med det växande intresset samhället har för miljöfrågor så bör det läggas tyngre fokus på dessa områden. Elteknik får vi mycket av i andra kurser.»
- Bättre mer strukturerat material till el-delen.»
- upplägget på miljöföreläsningar»
- Mer flyt i kursen. Som den är nu känns den som ett hopkop av olika små moment, och då menar jag inte bara uppdelningen i miljöteknik och elenergi. Mycket av det som gåtts igenom kändes inte alls relevant inför ens fortsatta utbildning eller jobb. Som t.ex. att beräkna solar-konstanten... Vore bra med fokus på sådant man kan behöva kunna göra någongång, och situationer man ställs inför. »
- miljödelen»
- Försöka knyta samman delarna eller dela upp till två större kurser.»
- Föreläsare och examinatorer. Glömde nästan: kursupplägg och kurslitteratur.»
- Thiringer och karvonen.»
- Byt lärare!! (ALLA)»
- Hela miljödelen med undantag av att man får lära sig göra och tolka en LCA (vilket är bra och relevant). »
- Det mesta.»
- Fler relevanta övningsuppgifter, det är det bästa sättet att reflektera över materialet enligt mig .. se till att materialet stämmer annars uppkommer en stor förvirring. Gör en bättre uppföljning på projektarbetet, feedbacken var mycket fattig.»
- Korrekta el-övningar och räknefrågor till miljödelen där man slipper gissa mellan varje steg i beräkningarna»
- Bort med elen, eller byt föreläsare där.»
- Fattade inte mycket av elen»
- Eximinationen, El-laborationerna, El-övningarna»
- Allt. Gör miljö till något intressant. Det är en viktig del av utbildningen och kan göras så mycket bättre. Nu känns det bara som något "alla chalmerister måste ha läst för att få en examen". Det står på ens betyg att man har det, men ingen har brytt sig. Fundera på vad chalmers vill visa att vi kan och ha inte kursen bara för att.»

45. Tycker du att det är bra med kombinationen av miljöteknik och elenergi i samma kurs?*

42 svarande

Ja»12 28%
Nej»30 71%

Genomsnitt: 1.71

46. Vad tyckte du om gästföreläsningarna?

- De flesta helt OK. Fredsforskare och Volvo bussar riktigt bra.»
- För mkt. upprepning hos föreläsarna.»
- vissa intressanta och vissa helt ointressanta»
- Vissa gästföreläsningar var verkligen bra ex den om fred och konflikt grejer och den om hybridfordon»
- vissa var mer reklam än information kändes det som. Vissa ointressanta.»
- alla handlade om samma sak? männsikan sabbar miljön...»
- Över lag bra»
- De flesta var bra. De berättade intressanta saker.»
- Ointressanta, irrelevanta.»
- Gunnar Lindgren var väldigt bra. Dom andra var orelevanta.»
- De mest intressanta föreläsningarna under kursen. Dess relevans till kursen kan dock diskuteras!»
- Helheten bra, men som alltid när det gäller miljörelaterade fakta bör statistiken vara uppdaterad och inte så propaganda mässig som den i flera fall var i år.»
- Många bra och intressanta, andra lite mindre bra.»
- Väldigt bra. »
- Vissa var bra inte alla»
- Vissa bättre än andra...men över lag varierat och intressant»
- Intressanta!»
- vissa va riktigt intressanta »
- Dåliga, även kallat reklam.»
- Pajaseri på hög nivå.»
- många helt under isen men fåtalet var intressanta.»
- bra»
- En del var riktigt tråkiga! Andra var bra.»
- Inte tillräckligt djupa och relevanta till vår utbildning. »
- Överlag bra.»
- Bra och inspirerande! Synd bara att Miljödelen av kursen blev så sönderryckt. Det var nog miljödelen som de flesta hade problem med.»
- Blandat. Vissa var intressanta medan andra var totalt meningslösa»
- Helt ok.»
- Okej, de var intressanta, men deras föreläsningar avspeglade sig dåligt till tentaminan vilket var dåligt.»
- Han som varit mycket i afrika var riktigt bra!»

47. Övriga kommentarer:

- Det kräver ju en del att få ihop dom här 5p kurserna som numera är standard. Jag hade nog föredragit att ha det som det var förr vad jag hört med poäng efter kursinnehåll i stället för kursinnehåll efter poäng. Hellre fler små kurser men det är väl kanske bOlogna som ställt till det.»
- Fundera på om kursen kan ändras. »
- SUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUG.. Förresten.. sa jag sug?»
- Flumkurs»
- Rörigaste kursen hittils på chalmers. Men ett stort plus för bra föreläsare. »
- "9. Vilka delar av kursen var lätta?*" Varför obligatorisk? Ni kan skita i den informationen, den kommer mao inte säga er något. Typ som kursen för oss.»
- Katastrofalt dålig struktur på el-delen. OBS, kritiken är befogad, jag blev inte underkänd på tentan.»
- Blev man inte dummare av Torbjörns skitsnack är man redan bränd i roten. Amen»
- Den här kursen är den hittills sämsta jag stött på. Hoppas för all del att det inte blir någon som är sämre för då är det riktigt, riktigt illa...»
- Skicka ut en påminnelse till alla som inte gjort utvärderingen. Det är en viktig del för att kunna se hur allt egentligen ligger till.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från