ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Presentationsteknik F, FKA150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-05 - 2009-04-26
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

31 svarande

1 (inte alls)»2 6%
9 29%
13 41%
6 19%
5 (över förväntan)»1 3%

Genomsnitt: 2.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer föreläsningar hade behövts» (1 (inte alls))
- Jag hade förväntat mig lite seriösare examination.» (2)
- För lite undervisning, inte särskilt intressant för den som läst retorik tidigare.» (3)
- Jag försökte ta det ganska förutsättningslöst. Det var bra med övningarna.» (3)
- En "bra att ha" kurs som borde ha större plats än vad den har.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

31 svarande

1 (ej relevant)»2 7%
5 17%
9 32%
8 28%
5 (mycket relevant)»4 14%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.25

- Ämnet är väldigt relevant, kursen inte lika» (3)
- Det beror nog hur van man är att tala inför andra sen innan.» (3)
- Att kunna prata iför folk är ovärderligt inom alla professioner, men kanske inte minst som civilingenjör. Dock är kursen (i dess nuvarande utformning, vet att den håller på att ändras) inte tillräckligt omfattande.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

29 svarande

1 (inte alls)»4 13%
8 27%
5 17%
9 31%
5 (Mycket bra avvägt)»3 10%

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Peter och Jonatan var inte överens över huvud taget. De gav ut olika information och bedömde talen helt annorlunda.» (1 (inte alls))
- Alldeles för slappt» (1 (inte alls))
- trodde man skulle lära sig mer, inte bara öva på att stå framför publik. det var ingen riktigt utvekling. kursen borde göras bättre. den borde ha mer föreläsningar.» (2)
- Jag tycker det lades alldeles för stort fokus på tal när det egentligen är presentationer kursen handlar om, jag upplever att tal mer hör till en retorikkurs.» (2)
- Måttligt väl, men examinationen var bra.» (2)
- Det var väldigt oklart vad som faktiskt var kursens examination, med olika uppgifter från olika övningsledare.» (3)
- Hela kursen var examination, så det matchade på pricken :)» (5 (Mycket bra avvägt))
- Jag fick lite en känsla av att examinationen VAR kursens innehåll» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Gick du på föreläsningen?

31 svarande

Ja»30 96%
Nej»1 3%

Genomsnitt: 1.03

5. Vad tyckte du om föreläsningen?

30 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
6 20%
13 44%
6 20%
5 (mycket bra)»3 10%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- irrelevant... » (2)
- Inte så mycket presentationsteknik utan mer konstiga räkneexempel.» (2)
- Litet ofokuserad, annars bra.» (3)
- Delvis intressant men det var väldigt oklart med vad som egentligen gällde med kursen och den förvirringen hängde sedan kvar. Hade varit bra om man var tydlig med det från start.» (3)
- Den var helt ok, men lite lite med en föreläsning.» (3)

6. Vad tyckte du om övningstillfällena?

29 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
0 0%
11 40%
8 29%
5 (mycket bra)»7 25%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För lätt» (3)
- Gör dem helt obligatoriska till nästa år.» (3)
- Intressant och ofta ganska roligt.» (3)
- Lite dåligt med respons i slutet när grupperna blev för stora.» (4)
- För det mesta bra och kul att lyssna på alla, dock har kritiken varit lite inkonsekvent och olika från de olika kursledarna.» (4)
- Väldigt bra att få öva sig på att tala inför grupp.» (5 (mycket bra))
- Även fast jag bara var på 1 så var den väldigt bra.» (5 (mycket bra))
- Roliga» (5 (mycket bra))

7. Var talen lagom långa?

31 svarande

1 (för korta)»0 0%
7 22%
20 64%
3 9%
5 (för långa)»1 3%

Genomsnitt: 2.93

- 2 minuter är inte en realistisk presentationslängd. Dessutom blir man knappast avbruten för att man håller på en minut för länge ute i "verkligheten".» (2)
- Kanske något tal som är lite längre.» (2)
- Jag inser att det är avsikten att skala bort det onödiga, men lite mer tid hade varit bra för att göra något riktigt bra av en del av talen. 4 min? 5?» (2)
- Precis lagom.» (3)
- Längden var nödvändigt för att hinna med alla på rimlig tid, även om det hade varit härligare för var och en om man kunde få prata lite längre.» (3)
- Bra, svårt att hålla sig kort och det är bra att öva på.» (4)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

1 (Mycket liten)»9 30%
11 36%
8 26%
2 6%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det har mest varit roligt.» (2)
- Det känns som om det inte var särskilt mycket generell undervisning. Lite kasta oss i vattnet för att lära oss simma.» (2)
- Det beror lite på vad man lägger i "undervisningen" men nästan all nyttan kommer från övningen.» (2)
- Det kändes inte som man lärde sig så mkt nytt» (2)
- Var inte så mycket nytt som togs upp» (2)
- Vet ej, riktigt. Det är svårt att bedöma.» (3)
- Kommentarerna var värdefulla.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.93


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

30 svarande

Ja»1 3%
Nej»29 96%

Genomsnitt: 1.96

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

1 (För låg)»0 0%
9 30%
18 60%
1 3%
5 (För hög)»2 6%

Genomsnitt: 2.86

- Vet inte. Bra tror jag. Det var lite oklart hur mycket som egentligen skulle göras. Men det har inte kännts betungande. Tydligare mål eller processinstruktioner hade varit att föredra framför tidsinsats när det gäller inlämningsuppgiften.» (?)
- Ganska låg» (2)
- Definitivt INTE 40h... kanske 15h...» (3)
- Det kändes som att man behövde engagera sig mycket för att förbereda talen varje vecka, ibland mer än man tyckte sig orka så att vissa struntade i att gå på vissa övningstillfällen.» (3)
- Anledningen till att man inte gick på övningstillfällena var för att man inte förmådde sig lägga ner tid på att förbereda talen, men om de blir obligatoriska till nästa år så skulle det egentligen inte varit något problem.» (3)
- Lagom» (3)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»20 64%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.77

- I den mån det alls funnits samarbete har det varit bra att prata om att prata så att säga.» (Ganska bra)
- Samarbetet för förberedandet av inlämingsuppgiften gick friktionsfritt.» (Mycket bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 13%
Ganska bra»9 30%
Mycket bra»10 33%
Har ej sökt hjälp»7 23%

Genomsnitt: 3.66

- Svårt att få tid» (Ganska bra)


Kurslitteratur

13. Har du köpt boken?

31 svarande

Ja»7 22%
Nej»24 77%

Genomsnitt: 1.77

- Varför behövdes den? Dumt att lägga pengar på ngt man klarar sig utan problem utan.» (Nej)
- Såg ingen anledning till det» (Nej)
- ...och det är jag glad för. Hemlins idéer är bitvis lite märkliga, och tonen i boken upplever jag som auktoritär utan auktoritet, och tidvis ganska nedsättande mot läsaren och de omtalade åhörarna. Den stora poängen, att undvika att tråka ut åhörarna, kunde ha uttrycks betydligt kompaktare. Jag har inga större invändningar, då kursen går bra även utan litteratur, men jag har haft starkt begränsad användning av boken under kursen och skulle inte använda den efter kursavslut.» (Nej)
- Det kändes som att kraven var så pass låga att den inte behövdes för att klara kursen.» (Nej)

14. Har du läst boken?

31 svarande

Ja»8 25%
Nej»23 74%

Genomsnitt: 1.74

- Halva i alla fall.» (Ja)
- Bitvis» (Ja)
- Första kapitlet endast» (Nej)
- Bara skummat, men den ser bra ut.» (Nej)
- Pratade med några som hade läst boken och fick på så sätt lära mig det viktigaste av innehållet.» (Nej)
- Läste lite i en annan bok.» (Nej)

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

31 svarande

1 (ej prisvärd)»2 25%
0 0%
3 37%
3 37%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»23

Genomsnitt: 2.87

- Man behöver den inte alls för kursen egentligen, tycker den mest ska ligga som rekommendation.» (1 (ej prisvärd))
- Den var hyfsat intressant, men väldigt enformig, dock så representerar den kursens innehåll bra.» (3)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

1 (Mycket liten)»15 50%
7 23%
5 16%
2 6%
5 (Mycket stor)»1 3%

Genomsnitt: 1.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Läste inte så mycket som sagt men upplägget verkar bra och jag tror man har stor nytta av den senare.» (2)
- Efter att ha läst nästan hela av min kompis exemplar känner jag inte att kurslitteraturen var särskiljt hjälpsam. Det finns andra, mer "spot-on", böcker i ämnet.» (2)
- Jag ångrar inte att jag köpte den.» (2)
- Rätt stor, fick ju lära mig en del av kurskamrater som läst boken och det jag lärde mig kändes användbart.» (3)
- Mer än jag trodde faktiskt.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.9


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

31 svarande

Ja»12 42%
Nej»16 57%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.57

- ...men det hade som sagt varit bra med tydligare instruktionen om närvarokrav och inlämningsuppgiftens natur.» (Ja)
- Information om examination saknades. Det var mycket otydligt hur stor del övningarna var och inte tydligt vad man skulle göra annars.» (Nej)
- Det var inte tydligt alls vad som var obligatoriskt i kursen. RIKTIGT DÅLIGT INFORMERAT!» (Nej)
- Under föreläsningen framgick det att talövningarna var frivilliga vilket de inte var. Detta fick ett fåtal veta under kursens gång och fördes vidare från person till person. Varför fick inte alla information om det? Att det ska vara obligatoriskt är det ingen tvekan om dock, men informationen som _alla_ fick under föreläsningen stred mot vad som faktiskt gällde.» (Nej)
- Frågan om kurslitteratur. På kurs-PM och föreläsningen framhölls boken mer som en bra sak att ha, men längre fram i kursen blev vi uppmärksammade på att den var obligatorisk läsning. Dewtta kändes aningen tvetydigt, och mer tydlighet angående detta vore önskvärd.» (Nej)
- Ingen som helst relevant inteformation på hemsidan. Jättesvprt att få information om var lyssnarindexet egentligen var. Fick gissa.» (Nej)
- Som nämnt tidigare, det var oklart vad som faktiskt var examination och vad som var obligatoriskt.» (Nej)
- I början fick jag höra att övningstillfällena var frivilliga och var till för de som ville öva sig. Men på slutet av kursen var man tvungen att ha deltagit på 4/5 tillfällen. Lika bra att säga det första dagen då!» (Nej)
- Det var oklart var som gällde, hur obligatoriska de olika momenten egentligen var osv. Och beroende på var man sökte den informationen fick man olika svar.» (Nej)
- NEJ! Horribel kurshemsida, helt omöjligt att hitta någon information» (Nej)
- Jag tycker klart att det var otydligt vad, konkret, som krävdes för ett godkänt i kursen. Under första föreläsningen verkade det som att övningstillfällena var helt valfria och att inlämningsuppgiften var det viktigaste, vilket resulterade att övningstillfällena, av mig, tyvärr prioriterades bort till förmån för de andra kurserna.» (Nej)
- Det var till exempel lite dålig information om var vi skulle presentera vårt Lyssnarindexprojekt.» (Nej)
- Ej tillräcklig information om vad som krävdes för att få godkänt.» (Nej)
- Det var lite dålig information om hur talindexet skulle presenteras.» (Nej)
- Information om vad som gällde. Peter sa att man skulle göra lyssnarindex och att övningstillfällena var frivilliga och nämnde inget om vare sig munta eller examination för alla.» (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att man får hålla många tal.»
- Apell»
- Upplägget på övningstillfällena.»
- Gruppstorleken och tallängden»
- Presentationerna.»
- Behåll de många övningstillfällena»
- Övningsmomenten»
- Övningstillfällena»
- Föreläsningen, övningstillfällena, boken.»
- Övningarna»
- Övnningarna»
- Det första talet när man berättade om sig själv.»
- övningarna vart mycket bra»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer teori, kanske en föreläsning till. Bättre info om examination.»
- Samarbetet mellan övningsledarna»
- Synen på kurslitteratur, åt ett håll eller annat.»
- Obligatoriska tal-tillfällen samt ytterligare en föreläsning. (På bekostnad av ett taltillfälle)»
- Bättre information om examinationen.»
- korrekt information från början angående hurvida övningstillfällena är obligatoriska eller inte.»
- Tydliga riktlinjer.»
- Se till att ni ställer samma krav på grupperna. Alternativt dela upp så att den ene håller våga tala-övningar och den andre tala bättre-övningar, vars olika krav framgår redan på föreläsningen och gärna med olika typ av feedback.»
- Mer relevanta tal, inga "hej, jag hater kalle"-tal»
- Gör alla övningstillfällen obligatoriska.»
- Mer tydlighet om vad som krävs för godkänt.»
- Fler övningsmomen knutna till andra kurser, fler undervisningstillfällen.»
- Att tydliggöra kraven för den sista uppgiften (LyX).»
- Tydlig information med hur examinationen går till.»
- Tydligare instruktioner om vad som krävs/förväntas vore bra.»
- man kanske kan dela in sig i grupper efter nivå?»
- Göra kursen till en betygskurs och lite större nu hann man inte lära sig något nytt»

20. Vad tycker du om mängden föreläsningar och övningar?

- se ovan»
- För få föreläsningar»
- Lite för få föreläsningar. Tycker det vore bra med iaf 2 eller 3 stycken.»
- Det kändes väl avvägt.»
- Se ovan.»
- Lagom mängd övningar, men föreläsningen gjorde varken från eller till.»
- lagom, mer hade känts lite fånigt, färre hade man inte hunnit tänka på vad man förändrade mellan talen.»
- Lagom många övningar. Jag hade gärna sett en allmän genomgång varje vecka, kanske 10-15 minuter om hur ofta man bör flytta sig, hur långt, hur påverkas publiken om man kliver emot dem jämfört med att gå åt sidan etc. vid ett övningstillfälle och ungefär lika länge om till exempel bra sätt att inleda och avsluta tal veckan därpå.»
- Lite många, och lite dryga»
- Lagom.»
- Bra»
- För få föreläsningar, bra mängd övningar.»
- Mycket bra.»
- Bra.»
- Bra, kanske fler övningar»
- Sett i relation till vad som ska göras i övrigt är det bra att kursen inte är betungande, men det här borde vara regelbunden träning över flera års tid om det ska bli verklig färdighetsträning snarare än ett alibi. Mer, mer, mer!»
- ok»
- väl avvägt för en 1,5 poängskurs»

21. Tycker du att betyg (U, 3, 4, 5) borde införas?

- nej.»
- Ja»
- Nej, kursen är för liten och för många är det oerhört jobbigt att tala inför grupp. Kursen ska vara självutvecklande och att införa betygskala gör att kursen tappar fokus på det.»
- Nej. Kursen är inte omfattande nog för att bilda goda betygsgrunder för en bredare betygsskala.»
- Ja. Mer motiverande isf»
- Nej»
- Nej»
- nej, känns onödigt på en sån liten kurs»
- jag hade inte uppskattat det. Ökar pressen.»
- nej»
- Jag ser ingen vinst med det.»
- Nej»
- Nej, det hade varit för svårbedömt och pressande (för studenter och kanske för examinatorerna också).»
- Nej, kursen är för liten för det.»
- Nej»
- Osäker, men jag tror det.»
- nej. detta är en kurs där aktivt deltagande borde räcka.»
- Nej.»
- Nej, det känns svårt att kunna göra en rättvis bedömning med anledning av kursens natur.»
- Nej»
- eventuellt. nivåerna skiftar väldigt.»
- Nej»
- nej»
- JA»

22. Tycker du en skriftlig tentamen borde införas?

- nej, eftersom det handlar om muntliga presentationer.»
- Nej»
- Nej»
- Jag saknade den inte, men jag skulle inte tycka illa om tanken. Det känns dock som om en sådan tentamen lätt skulle kunna kännas irrelevant eller onödig för ämnet, litet beroende på vilket fokus som läggs på läsning av kurslitteratur kontra övningarna.»
- Nej»
- Nej»
- nej, mycket bättre att få träna på presentation»
- nej känns som att det räcker att bedömma talförmåga i presentationsteknik»
- nej»
- Inte med nuvarande upplägg. Det kunde införas om man ägnade mer tid åt föreläsning om teori om hur tal hålls, men jag tror att övningar är bättre än skrivning. Huruvida vi kan rabbla tekniker, fällor och kriterier är mycket mindre intressant än ifall vi kan tillämpa den kunskapen, analyserad eller ej.»
- Nej»
- Nej, inte om övningstillfällena blir helt obligatoriska.»
- Nej»
- Nej, jag har svårt att se hur en sådan skulle utformas, god presentationsteknik varierar mycket beroende på situation och det inns således inga "rätt" och "fel".»
- nej. kan inte föreställa mig hur den skulle se ut.»
- Nej. Jag som hade muntlig tentamen efter uppsamlingsheatet tyckte den var bra.»
- Nej»
- Den skulle inte testa särskilt mycket av de relevanta kunskaperna i alla fall.»
- nej»
- Nej»
- Nej, det kursen handlar om kan inte examineras med en skriftlig tenta.»
- Nej»

23. Vad tycker du om ämnena på övningarna? Skulle du velat ha några andra?

- helt okej.»
- nej de var bra»
- Tyckte det var en bra blandning»
- De var både inspirerande och varierade. Det som jag kändes saknades var dock ett "motiv". Ett argumentativt tal vore behändigt. Exempelvis kunde "tala om en sak" bli "sälj en sak", eller så kunde man ha ett ideologiskt argumentativt tal. Det senare skulle dock lätt kunna bli föremål för litet väl hetsiga diskussioner, varför det tidigare förslaget kanske är mera lämpligt.»
- Valfritt är lite ointressant. Något realistiskt/vetenskapligt är bra, kanske något som är mera känsoladdat.»
- Det är i alla fall bättre att få ett ämne att prata om än att behöva hitta på det själv.»
- de var bra och varierade, dock funderade jag litepå det här med att hålla politik utanför. DEls så skedde det inte vilket det naturligtvis borde göra om det var sagt så, men de intressantaste talen var ju ändå de som ville säga någonting så jag tycker nog att förbudet är onödigt. Fast kanske finns det erfarenheter som säger annat?»
- "Vem är jag" är ett utmärkt ämne för folk som är rädda att göra faktafel i sina tal eller råka desinformera åhörarna. För de som är nervösa inför att visa upp sig i allmänhet eller att bli bedömda är det sju resor värre än ett faktaämne. För de som huvudsakligen behöver öva tekniken är det nog kreativt och bra. Att ett tal skall hållas på engelska är jättebra.»
- många tycker talet om sig själv är väldigt jobbigt.»
- De var bra.»
- Bra»
- Mer knutet till övriga kurser, så man får prata om fysik eller matamtik på riktigt.»
- över lag väldigt bra ämnen.»
- Jättebra! Roliga och bra (även om jag itne var på dem)»
- De var bra»
- Några av dem kan vara svåra ämnen. De tycks vara valda för att ligga nära talaren själv och på så vis kräva så lite efterforskningar som möjligt, men det innebär också ett blottläggande av den egna personen som kan vara bland det mest skrämmande för personer som tycker att det är jobbigt att tala inför grupp. Jag tycker inte att det varit ett problem, men vill ändå påtala möjligheten. Kanske skulle man överväga att istället fixera någon aspekt av framförandet och lämna ämnet fritt, som gjordes med "anything in English".»
- de var bra.»
- Deltog ej»
- Bra»
- dom var bra»

24. Övriga kommentarer

- In short: Ett argumentativt tal, mer tydlighet angående kurslitteratur, behåll resten.»
- Jag har jobbat mycket med att hålla tal i gymnasiet och tyckte kursen var fånig. Jag dök upp vid examenstillfället och höll nåt tal jag ahde svängt ihop och fick godkännt.»


Grupparbete

25. Svårighetsgrad

Hur svårt upplevde du att grupparbetet var?

31 svarande

1 (för lätt)»3 10%
5 16%
20 66%
2 6%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 2.7

- Uppgiften i sig är oerhört svår eftersom det i princip är omöjligt att finna ett vettigt index men att göra uppgiften var ganska lätt. Det är inte svårt att göra ett index som "duger" men omöjligt att göra ett som är riktigt bra.» (2)
- först verkade det nästan trivialt, men det fanns ändå lite saker att fundera igenom.» (2)
- Få krav gjorde grupparbetet relativt enkelt.» (2)
- Gick väldigt fort att göra.» (2)
- Den blev så svår man valde att göra den, varför varje välstrukturerad grupp borde ha kunnat avväga den svårighetsgrad de kände passade åt sig.» (3)
- Den beräknade tiden var grovt överskattad. » (3)
- Det var svårt att veta vilken nivå man skulle lägga det på.» (3)
- Jag skulle älska att göra det här matematiskt stringent när jag läst färdigt, doktorerat, gjort akademisk karriär och vigt mitt liv åt att lära mig och utveckla de matematiska verktygen för att analysera det. Men det var kul att resonera kring det också.» (3)
- Väääldigt många många faktorer som skulle vägas in» (4)

26. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i grupparbetet?

31 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»4 13%
13 43%
9 30%
3 10%
5 (högt inlärningsvärde)»1 3%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 2.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lite intressant, men mest blev det snack och trixande med viktningen av formlerna.» (2)
- Framför allt lärorikt m.a.p. gruppdynamik och att få en uppfattning om hur andra resonerar om frågorna.» (2)
- Det satte igång en diskussion» (3)
- Det beror också mycket på vad man gjorde av det.» (3)
- Man tänkte trots allt till en del.» (3)
- Man lärde sig en del genom att man var tvungen att verkligen diskutera vad som avgör kvaliteten i ett tal. Man eftersom kraven var så låga var inlärning från dessa diskussioner begränsad.» (3)
- Man fick reflektera själv mycket.» (3)

27. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i grupparbetet?

30 svarande

1 (inte alls nöjd)»6 20%
7 24%
14 48%
1 3%
5 (mycket nöjd)»1 3%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 2.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det fanns inga tillfällen för det. Dock så kändes det inte som att det behövdes. Det är snarare möjligheten till handledning som jag saknar snarare än att vi behövde den.» (1 (inte alls nöjd))
- Vilken handledning???» (1 (inte alls nöjd))
- Handledning?» (1 (inte alls nöjd))
- ingen handledning fanns?» (1 (inte alls nöjd))
- Vilken handledning?» (1 (inte alls nöjd))
- man får ingen handledning» (2)
- fick vi handledning?» (2)
- Vi tog inte mycket handledning, men handledaren fanns där om vi ville ta hjälp, och det känns viktigt.» (3)
- Tog inte del av någon särskild handledning.» (3)
- Ingen handledning, men det behövdes ej.» (3)
- Fanns det handledning?» (3)

28. Vad tyckte du om ämnet för grupparbetet? Skulle du har föredragit ett annat och i så fall vilket?

- det var okej.»
- Nej det var bra»
- Det hade kanske varit bättre att få utvärdera ett antal tal och berätta om varför de är bra/dåliga istället för att hitta på ett index som kanske inte säger så mycket egentligen.»
- Det var ett bra ämne. Att välja vad man skulle göra av ämnet var den svåraste och också mest givande delen av arbetet.»
- Isället för att ta fram en formel kunde man diskutera och rangordna viktiga faktorer isället.»
- Huvudämnet, "Vad kännetecknar ett bra tal?", är bra, men det hela blir lite väl komplicerat när man ska göra en matematisk formel av "mjuka fakta".»
- det var rätt ok ämne, blev lite flummigt men det kan ju ha berott på grupp...»
- Det var faktiskt rätt roligt och annorlunda :)»
- Bra»
- Analys av ett tal tror jag ger mer.»
- Lyssnar-Index var ett ganska svårt och diffust ämne. »
- Bra. Nej.»
- Det var okej, risk att det blir lite "flummigt" om man börjar ta med alltför många faktorer i sin formel.»
- Möjligen hade det varit bättre att formulera det mer kvalitativt. Men ämnet var bra.»
- Det var bra.»
- bra»
- Skulle inte ha varit med då de inte fanns någon möjlighet att inte bli godkänd nästan...»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.45

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.68
Beräknat jämförelseindex: 0.42


Kursutvärderingssystem från