ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-4 Matematisk statistik och signalbehandling, ESS011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-05 - 2009-05-23
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»7 35%
Cirka 20 timmar»5 25%
Cirka 25 timmar»5 25%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Matstaten har inte prioriterats under läsperioden p.g.a att mycket tid lagts på projekt i andra kurser.» (Högst 15 timmar)
- Kursen har fått lite stryk på foten från elektroniken och mättekniken. Min erfarenhet är att det alltid blir så när man kör tre kurser parallellt.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»1 5%
25%»1 5%
50%»3 15%
75%»6 31%
100%»8 42%

Genomsnitt: 4

- Bor på annan ort för tillfället» (0%)
- inte så många övningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 50%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 20%

Genomsnitt: 2.15

- Gå gärna igenom dessa samt kursinnehåll och struktur första föreläsningen!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har i vanlig ordning glömt om Ottmar visat några kursmål» (Jag har inte sett/läst målen)
- Signalbehandlingsdelen är lite oklar.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 8%

Genomsnitt: 2.08

- Väldigt mycket inklämt på få poäng...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»2 14%
Vet ej/har inte examinerats än»12 85%

Genomsnitt: 3.85

- vet inte för: för det finns ingen möjlighet att ha gjort tentan!!! » (?)
- Bra fråga när det är 2-3 veckor kvar till tentan» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Hur har föreläsningarna i statistikdelen fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»14 70%
Mycket bra»3 15%

Genomsnitt: 2.95

- jag tyckte de va så tråkigt så jag gick inte dit. Beror nog inte på läraren, utan bara ett extremt tråkigt ämne enligt mig.» (Mycket dåligt)
- inte så givande» (Ganska dåligt)
- Har fungerat mycket bra i början, sen var det nån vikarie i en vecka. Tappade lite där, och var ju en av de viktigaste delen av kursen.» (Ganska bra)
- Ottmars föreläsningar kunde bli lite flummiga ibland, han verkade vara lite dåligt förberedd ibland. Han var väldigt engagerad dock, försökte hela tiden få oss engagerade, och det är det viktigaste tycker jag, fortsätt så Ottmar!» (Ganska bra)
- Efterlyser fler exempel och inte så mycket "skriva det som står i boken".» (Ganska bra)
- Utrymme för förbättreingar men när Ottmar blivit lite varm i kläderna kan det bli riktigt bra!» (Ganska bra)
- En tips till Ottmar är att förkorta romanera han skriver på tavlan till att bli mer koncisa artiklar. Men annars bra att han vill att vi ska förstå. Problemet är dock det gamla vanliga på den här skolan. Det är jättebra att Ottmar är mån om att vi ska förstå och frågar ofta om vi hänger med, men när man inte har pluggat något de senaste veckorna eftersom man haft rapporter och allt möjligt i andra kurser så är det inte så lätt att hänga med alla gånger. Så inget personligt mot Ottmar, inte hans fel att vi inte alltid hänger med. Det är förresten en svår-realiserad tanke att plugga 125% (jämför 10 gamla poäng på 8 veckor/läsperiod).» (Ganska bra)
- Han skulle kunna göra lite mer repetionera i början av föreläsning så att man får en 5 min påminnelse vart vi befinner oss. Liksom här är vi hit ska vi i lektionen. Lätt att man tappar bort sig om man missar en föreläsning annars» (Ganska bra)
- Lagom teoretisk nivå! Söker interaktion med åhörarna, ställer frågor = bra.» (Mycket bra)

7. Hur har föreläsningarna i signalbehandlingsdelen fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»7 35%

Genomsnitt: 3.15

- för mycket babbel om sånt som står i boken tycker jag» (Ganska dåligt)
- Skriver precis det som står i häftet för signalbehandlingen. Går lika bra att sitta hemma och läsa igenom det.» (Ganska dåligt)
- Bra föreläsningar, och häftet vi fick var bra. Dock lite småfel i häftet och att bill inte verkar ha så stor koll på vart han slutar och börjar. » (Ganska bra)
- Lite rörigt. Började inte alltid där vi slutade sist.» (Ganska bra)
- Var inte så mycket nytt på dessa föreläsningar, mest repetition från LSoT, vilket ju aldrig är fel.» (Ganska bra)
- bra , övergripande och lärorika föreläsningar» (Mycket bra)

8. Hur har labben i signalbehandling fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 26%
Mycket bra»13 68%

Genomsnitt: 3.63

- Lab-PM kom ut lite för sent. Information och PM till projektet i signalbehandlingen kom också för sent och det har varit svårt att få kontakt med examinator i kursen.» (Ganska bra)
- En av de bästa labbar jag gjort. Man bra fick hjälp när man behövde det. inte som i andra labbar när man måste vänta 40 minuter för att fråga en sak.» (Mycket bra)
- Bra förberedelseuppgifter, trevlig labb.» (Mycket bra)
- Mycket bra lab!!!» (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»7 35%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»5 25%

Genomsnitt: 2.7

- Största delen har helt klart varit undervisningen.» (Mycket stor)
- Framförallt i statistikdelen.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»6 30%

Genomsnitt: 2.95

- Hinner inte läsa kursböcker. Har dock läst en del i Bills kompendium för sögnalbehandlingen.» (Ganska liten)
- Boken var väldigt bra och hjälpte mycket att ottmar följde boken så man lätt kunde följa med.» (Ganska stor)
- Bra statistikbok» (Ganska stor)
- Båda delarna.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»4 20%

Genomsnitt: 2.75

- Fick från början ett kurs-pm för matstat-biten och inget för signalbehandlingen. Sedan fick vi ett i signalbehanlingen som dock saknade information om examinationen för signalbehandlingsdelen av kursen. Känns som att det varit för många personer inblandade, som inte har kommunicerat sins emellan (Ottmar, Bill, Tomas, labhandledare)» (Mycket dåligt)
- Statistik: Hemsidan har fungerat bra, lite dåligt uppdaterad till och från. Signalbehandling: Har fungerat sämre, labbar har kommit upp sent med mer.» (Ganska dåligt)
- Kunde varit snabbare på att lägga ut projektuppgiften» (Ganska dåligt)
- Kom ut med information, övningsuppgifter, labbar och sådant lite tidigare vore trevligt!» (Ganska dåligt)
- Föreläsningsanteckningarna på hemsidan (statistiken) var inget vidare bra» (Ganska bra)
- Lite strul med signalbehandlingsbiten, deadlines, material kom upp lite sent.» (Ganska bra)
- Studieportalen crashar samma dag som arbete skulle in :S» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»11 55%
Har ej sökt hjälp»4 20%

Genomsnitt: 3.95

- Bra på statistikdelen, men signalbehandlingen var ett problem. Inga övningar, Bill jobbar på Lindholmen och inga lösningar på uppgifterna i signal-häftet!» (Ganska bra)
- Har varit bra i båda kurser.» (Mycket bra)
- Ottmar mycket tålmodig med frågor = mycket bra. Bill svarade också på frågor, inga problem.» (Mycket bra)
- Speciellt Ottmar vill alltid att vi ska förstå, tack!» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.85

- Givande att arbeta i grupp med inlämningsuppgifter och projekt.» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 60%
Hög»8 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Förberedande inför labben i signalbehandling var väldigt tufft och kom upp sent. Vi hade 4 dagar på oss att göra klart allt inklusive andra lektioner.» (Lagom)
- Mycket i statistikdelen relativt poängantalet.» (Hög)
- matstat delen är som en hel kurs i sig, signalbehandlingen borde inte vara med i kursen, för den berör inte matstat. kändes som man gick 4 kurser samtidigt denna period!» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 20%
Hög»11 55%
För hög»5 25%

Genomsnitt: 4.05

- Mycket labbar i alla kurser, tar tid.» (Hög)
- Sjukt många labbar på samma gång» (För hög)
- Med alla dessa projekt hela tiden och labb förberedelser så hinner man ju fan inte plugga nått själv.» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 10%
Godkänt»4 21%
Gott»9 47%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 3.57

- Överlag bra kurs, men känns som en fånig administrativ grej att kalla det en kurs när de olika delarna (matstat och signalbehandling) i stort sett är fristående (jämför LSoT där de två delarna var tätt sammankopplade).» (Gott)
- Bra och vettig kurs!» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Statistik: Räknetillfällen var bra, möjligheten att välja tid var också bra. Blev inte lika mycket folk som kom till båda två.»
- WebQuizen»
- Bill»
- Upplägget fungerade bra. Tror det blir ännu bättre nästa år nu när Ottmar hållit i kursen ett år och kommit in i rutinerna ordentligt! Bills vitsar om fotboll i Göteborg?!?»
- Labben och projektet i signalbehandlingen.»
- Signaldelens projekt del 2, att man får konstruera något i alla fall nästan riktigt var kul»
- ---»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Statistik: Duggor hade varit trevligt, så man lätt vet hur man ligger till i kursen. samt bonuspoäng på tentan.»
- Någon form av dugga där kunskaperna testas efter halva kursen (matstat). Kanske några quiz som testar teorin, som vi hade i LSOT och fungerade mycket bra! Signalbehandlingen fungerade bra, kanske ändrat upplägg på föreläsningarna så att det inte blir så likt kurslitteraturen.»
- Lägg till lösningar till hälften av uppgifterna i slutet av signalhäftet, och ev. ett eller ett par räknetillfällen i signaldelen.»
- Inför duggor eller liknande i mat.stat-delen. Speciellt för projekt i signalbehandlingen (till Tomas): roligt och intressant projekt. Men lite opedagogisk att ge Matlab-hjälp för varianten med bandpassfilter och inte för de signalanpassade filtern, tror detta ledde till att alla använde bandpassfiltren. Detta gjorde tyvärr att projektet egentligen inte innehöll så mycket nytt. Kanske ett alternativ att bara ge metoden med signalanpassade filter och lite introducerande matlab-kod om detta?»
- Varför ska man ha signalbehandling och matstat i samma kurs. Måste ju va de dummaste... Signalbehandlingen va ju intressant.. men man pluggade ju ingenting på den för de va ingen tenta och hade det vart en tenta så hade man ju aldrig klarat av det då de hade blivit 4 tentor och 100 projekt + 100 labbförberedelser. Riktigt segt!»
- mer struktuerade föreläsningar i matstat, repetition i början av föreläsningen!!»

19. Övriga kommentarer

- Varför lägga ihop 2 kurser som inte har något gemensamt alls? matstaten är ju typ lika omfattande som alla andra mattekurser trots att den bara är typ 4.5 HP eller nått»
- Statistik: Jävligt bra jobb av Ottmar för första gången som kursansvarig.»
- Ottmar var väldigt duktig på att ligga i fas med föreläsningarna och gjorde en bra repetition på slutet av kursen, men lite sämre på att hålla tiden på föreläsningar med raster etc. :)»


Kursutvärderingssystem från