ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-4 Elektronik, ETI146

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-05 - 2009-05-23
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Försök att uppskatta ett medelvärde över båda läsperioderna.

20 svarande

Högst 10 timmar»3 15%
Cirka 15 timmar»9 45%
Cirka 20 timmar»7 35%
Cirka 25 timmar»1 5%
Minst 30 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Studerade ej kursen.» (?)
- Kursen har fått lite ojämn rytm när föreläsningarna ligger koncentrerade till vissa veckor. Upplevs dessutom som mycket föreläsningar för en kurs på 7.5 hp som går över en hel termin.» (Cirka 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»2 10%
50%»1 5%
75%»2 10%
100%»15 75%

Genomsnitt: 4.5

- Studerade ej kursen.» (?)
- nån enstaka föreläsning missad.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 55%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 30%

Genomsnitt: 2.2

- Studerade ej kursen.» (?)
- har glömt om Bosse har visat kursmålen, som vanligt med andra ord» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Studerade ej kursen.» (?)


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»9 47%

Genomsnitt: 3.31

- Studerade ej kursen.» (?)
- Fungerade bra i period 3, men under period 4 har det varit dåligt. Bosse hade ett eget schema som inte stämde överens med timeedit.» (Ganska dåligt)
- Bosse är egentligen bra tycker jag. Dock har han (som vi alla har) vissa egenheter. I början av kursen påtalade vi att det skulle uppskattas om han skrev större på tavlan, detta har inte blivit bättre. Det är framför allt i figurer som det blir väldigt väldigt smått och man undrar varför hn skriver något när det uppenbarligen bara går att se från första raden. Tyvärr verkar Bosse inte alls tänka på detta så vänligen meddela det. Det är helt ok att inte knö ihop texten så mycket som går på tavlan =) struktur och större stil uppskattas! Förutom detta är det lite lustigt att se hur olika det kan vara på storgruppsdemonstrationerna och förelsningarna. Min känsla är att Bosse stressar igenom föreläsningar och mest vill hinna med allt. På storgruppsdemonstrationerna är han däremot mån om att studenterna faktiskt ska förstå. Detta är förmodligen väldigt subjektivt, men ändå.» (Ganska dåligt)
- Bosse var rätt sansad ibörjan av terminen men på slutet hade han rejäl lekstuga med oss!» (Ganska bra)

6. hur har labbarna fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 15%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»9 45%

Genomsnitt: 3.3

- Studerade ej kursen.» (?)
- För få labbhandledare, men det är det väl ingen som fattar eller gör något åt ändå. Labbhandledarena brukar ju vara inkompetenta men han killen vi har nu vet ej vad han heter men han är GRYMT bra så ge han beröm. » (Ganska dåligt)
- Ofta lite mycket tidspress (framför allt om något går fel) vilket gör att man prioriterar ned förståelse » (Ganska dåligt)
- I vissa fall dåliga beskrivningar och inte jättebra handledning. Var väldigt många som labbade samtidigt, långa väntetider för att få hjälp.» (Ganska bra)
- onödiga labbförberedelser» (Ganska bra)
- Bra labbar, men lite för få handledare ibland i förhållande till labbande... Hade varit en idé att ha oscilloskops-användade labbar efter att man lärt sig använda oscilliskopet på mättekniken.» (Ganska bra)
- Bra laborationer! Kul att se att teorin fungerar i verkligheten!» (Mycket bra)
- Överlag bra labbar» (Mycket bra)
- under föreläsningen gick föreläsaren igenom labarna och hur man skulle gå till väga mkt +++» (Mycket bra)

7. hur har övningarna fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»13 65%

Genomsnitt: 3.65

- Studerade ej kursen.» (?)
- det är jobbigt att lösningarna till uppgifterna bara finns på övningen» (Ganska bra)
- Övningarna har funkat bra, man lär sig mycket på övningarna» (Mycket bra)
- Bra att få teorin förklarad på olika sätt av lärarna.» (Mycket bra)
- En eloge till Sabine för mycket bra övningar!» (Mycket bra)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»12 60%

Genomsnitt: 3.45

- Studerade ej kursen.» (?)
- Storgruppsdemonstrationerna har lärt mig mer än föreläsningarna, se kommentar fråga 5.» (Ganska stor)
- Fattar kretsanalysen mycket bättre efter elektroniken.» (Mycket stor)
- Bra upplägg med repetition i början av varje föreläsning!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»5 25%
Ganska liten»10 50%
Ganska stor»4 20%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 2.05

- Studerade ej kursen.» (?)
- boken sög» (Mycket liten)
- Äger boken men bara använt anteckningar» (Mycket liten)
- Har öppnat kursboken en eller kanske två gånger. Behövs inte och finns inte tid till.» (Mycket liten)
- En av de få kurser jag verkligen läst i boken en del, även fast det inte finns några tal i boken på planeringen. » (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 60%
Mycket bra»7 35%

Genomsnitt: 3.25

- Studerade ej kursen.» (?)
- dåligt att Time edit inte uppdateras väldigt dåligt...mkt förvirrande.....» (Mycket dåligt)
- Det har varit lite rörigt med tider i TimeEdit som var överflödiga och inte stämde med Bosses schema.» (Ganska bra)
- Lite missar att uppdatera timeedit bara» (Ganska bra)
- bra, förutom att Bosse envisas med att inte använda time-edit för schemat. Det blir lite missförstånd när alla studenter använder time-edit för att kolla när det är föreläsningar, och Bosse istället har sitt eget lilla schema, som INTE är synkat med time-edit. En liten detalj med skulle uppskatta förändring.» (Ganska bra)
- svaren på uppgifter borde finnas på internet, iaf i slutet av kursen» (Ganska bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»10 50%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3.8

- Studerade ej kursen.» (?)
- Bosse och Sabine alltid mycket hjälpsamma, även på "dumma" frågor, tack!» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Studerade ej kursen.» (?)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 60%
Hög»8 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Studerade ej kursen.» (?)
- Föt lite tid på labbarna men det är standard på chalmers antar jag. » (Lagom)
- Rimlig arbetsbelastning på kursen men det blev lite mycket ibland med de andra kurserna samtidigt.» (Lagom)
- Känns framför allt som hög arbetsbelastning på grund av många föreläsningar och mycket schemalagd tid.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 25%
Hög»10 50%
För hög»5 25%

Genomsnitt: 4

- Studerade ej kursen.» (?)
- Mycket laborationer och föreläsningar schemalagt och lite lite tid till självstudier.» (Hög)
- Mycket labbar i alla kurser, tar tid.» (Hög)
- sjukt mycket labbar» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»4 20%
Gott»7 35%
Mycket gott»8 40%

Genomsnitt: 4.1

- Studerade ej kursen.» (?)
- Tycker det är ofördelaktigt att den är över två perioder antar det är en kompromiss till mätteknik. Men varför inte läsa statistiken med Lsot och mätteknik. På så sett får vi två tentor vi varje tilfälle. » (Gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- räknestugor»
- Han labbhandledaren»
- Övningarna»
- övningarna»
- Studerade ej kursen.»
- Bra inlämningsuppgifter!»
- Gästföreläsningen var ett bra inslag!»
- Inlämningsuppgifterna, har sparkat igång mig med att plugga, bra»
- övningar, laborationer»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- fixa så timeedit schemat stämmer...»
- mer tryck i början, mindre i slutet»
- Fixa lite fler sladdar till labbet, det e ju löjligt att man ska behöva ta sladdar av andra när de är på rast för att kunna mäta något»
- labbarna»
- Studerade ej kursen.»
- Bättre tillgång till hjälp under laborationerna. Det var under något labb.-tillfälle som vi inte blev färdiga på grund av att vi inte fick hjälp i tid. Det kunde ta 20-30 minuter innan man fick hjälp och då kunde det vara en liten inställning i apparaturen som strulade till det.»
- sista 2-3 föresläsningarna kändes lite väl inklämda, är det verkligen relevant att gå igenom de där termiska resistanserna? skulle kännas vettigare att räkna lite mer på BJT-transistorer eftersom de ändå verkar vara vad man övervägande ser om man skulle titta på ett kretsschema...»
- Att Bosse skriver större på tavlan»
- --»

18. Övriga kommentarer

- Till alla föreläsare: Se till folk håller käft på föreläsningar och övningar! Det är alldeles för mycket snack, sätter man sig på fel ställe under vissa föreläsningar hör man ibland knappt vad som sägs. Det enda som hjälper är om föreläsaren säger ifrån, och det är det nästan ingen som gör. Fattar inte att dom själva står ut med att folk sitter och gäspar, rapar, nyser LJUDLIGT och snackar alldeles för högt ibland. Jag gör det inte»
- Studerade ej kursen.»
- jag tycker att allt har fungerat bra i sin helhet och är mycket nöjd i det stora hela.»
- Äntligen kändes det att kretsanalysen var till någon nytta! Naturlig fortsättning på densamma.»
- Speciellt tack till Bosse och Sabine för att de tog tag i EKAK08 som var fantastiskt respektlösa i början av terminen. De har skött sig bättre sedan dess.»


Kursutvärderingssystem från