ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-4 Fysik, FFY401

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-05 - 2009-05-23
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»8 21%
Cirka 20 timmar»12 32%
Cirka 25 timmar»8 21%
Cirka 30 timmar»4 10%
Minst 35 timmar»5 13%

Genomsnitt: 2.62

- Närvarat på alla förutom 2 föreläsningar + en del räknande = minst 45h arbete.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»3 8%
75%»14 37%
100%»18 48%

Genomsnitt: 4.29

- Inga räknestugor och var lite skralt med föreläsningar under cortegen.» (50%)
- Gick inte på övningarna.» (75%)
- Missat tre lektioner pga cortègen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 48%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 29%

Genomsnitt: 2.32

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen är rimliga»25 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna med Stig-Åke fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»26 72%

Genomsnitt: 3.69

- Trevlig lärare men det kan gå lite fort framåt ibland.» (Ganska bra)
- Mycket snack på föreläsningarna» (Ganska bra)
- Vill se fler räkneexempel som man kan relatera till istället för att enbart se generella exempel.» (Ganska bra)
- Vilken pedagog!» (Mycket bra)
- sjukt bra föreläsare, ända dåliga är att de börjar skriva på tavlan innan lektionen börjar» (Mycket bra)

6. Hur har föreläsningarna med Åke Fäldt fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»12 32%
Mycket bra»24 64%

Genomsnitt: 3.62

- Trevlig lärare men det kan gå alldeles för fort framåt ibland.» (Ganska bra)
- Mycket snack på föreläsningarna» (Ganska bra)
- För mig är det lite svårt med hans föreläsningar, eftersom det tydligen inte är meningen att man ska anteckna (det han skriver på tavlan kan man inte förstå i efterhand, eftersom han bara berättar det viktiga muntligt). Därför måste jag konstant hålla koncentrationen (vilket är väldigt svårt för mig) för att inta tappa spåret helt. När jag själv antecknar, och använder mina anteckningar i efterhand, så lär jag mig mycket bättre. Därför vore det bättre för mig om han anpassade sina föreläsningar, så att det är nyttigt att anteckna. Utöver det är han en väldigt bra föreläsare, som verkar kunnig och engagerad. Det är bra att han ber eleverna ställa frågor och att han försöker få dem att förstå allting.» (Ganska bra)
- Man har inte alltid fått svar på frågor man haft.» (Ganska bra)
- Det är svårt ibland att förstå fullt ut vad han menar, ibland missar han sådant som han tror vi förstår och som gör att allt annat blir obegripligt. Det var en diskussion någon gång om tecken framför en formel, att ibland var det viktigt och ibland kunde man bortse från det, mer tydlighet tack! » (Ganska bra)
- Vill se fler räkneexempel som man kan relatera till istället för att enbart se generella exempel.» (Ganska bra)
- sjukt bra föreläsare, ända dåliga är att de börjar skriva på tavlan innan lektionen börjar» (Mycket bra)
- Åkes stora pedagogiska sida underlättar för förståelsen för fysiken och föreläsningarna blir mer intressanta!» (Mycket bra)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 11%
Ganska stor»13 36%
Mycket stor»19 52%

Genomsnitt: 3.41

- jag hade inte så många frågor» (Ganska liten)
- Man måste trots allt räkna själv i fysik» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»5 13%
Ganska liten»11 29%
Ganska stor»14 37%
Mycket stor»7 18%

Genomsnitt: 2.62

- köpte inte ens boken. Klarat mig bra utan» (Mycket liten)
- men inte för vågor.» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»4 10%
Ganska dåligt»9 24%
Ganska bra»16 43%
Mycket bra»8 21%

Genomsnitt: 2.75

- Hemsidan och det utdelade materialet är väldigt ostrukturerat. En enhetlig planering skulle verkligen behövas, och skulle säkerligen förbättra resultatet för många. På vågsidan: Exempel och lösningar är på olika sidor, och lösningsförslagen på vågorna ligger huller om buller. De kan komma i ordningen A2, C4, E3, A4 på samma papper. Det gör att det är väldigt svårt att följa lösningarna när alla skrivs ut. På mekaniksidan: Man får egenhändigt översätta mellan 6e och 7e utgåvan av boken (och då stämmer inte ens sidnumren), något som jag tycker läraren redan borde ha gjort före kursens start då det är utgåva 7 man går och köper på Cremona. Dessutom finns det för varje kapitel ett antal uppgifter som helt enkelt trillar bort mellan utgåvorna och inte existerar vare sig i boken eller bland lösningsförslagen. Det gör att man antagligen har missat ett antal vitala problem.» (Mycket dåligt)
- det blir så rörigt med alla utskrifter och program som man lära skriva ut. lägg allt i samma bok istället.» (Mycket dåligt)
- komplicerat att hitta på hemsidan och mängder av papper att hålla isär om man ska skriva ut allt för atth a det med sig...» (Mycket dåligt)
- Konstiga hemsidor, mycket PDF filer, speciellt facit på Stig-Åkes sida. Färgvalen hjälper inte mycket för inlärningen heller. » (Ganska dåligt)
- För rörigt, allting är inte uppdaterat o.s.v.» (Ganska dåligt)
- svårt att hitta dåligt upplägg» (Ganska dåligt)
- Väldigt rörigt med uppgifter lite överallt på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan är väldigt luddig! Skulle behöva uppdateras!» (Ganska dåligt)
- er egna kurshemsida var ganska svår att navigera men allt man behövde fanns där (bara svårt att hitta)» (Ganska bra)
- Man skulle kanske kunna klippa ihop lösningsförslagen i ett och samma word dokument så de inte tar sån jäkla plats. Har fått göra detta på egen hand vilket tagit 1 h för varje moment på skolans datorer (word 2007 klarar inte riktigt av att handtera bilderna snabbt)» (Ganska bra)
- Det vore bra om Åke Fäldts dokument vore mer organiserade.» (Ganska bra)
- De sämsta är lösningarna till mekanikuppgifterna som finns. De är fel nummer och generellt stämmer de inte överens med de uppgifter som man skall räkna. Borde även finnas en samlad pdf för alla lösningar till vågorna så man inte behöver skriva ut de en och en.» (Ganska bra)
- Lite rörigt att hitta allt i början, men efter hand lär man sig såklart» (Ganska bra)
- Jättebra med lösningsförslag på hemsidan men hemsidan är något rörig. » (Ganska bra)
- Hemsidans materiel är ett föredöme, mycket bra föreläsningsanteckningar och uppgifter. » (Mycket bra)
- Väldigt komplett och praktisk kurshemsida.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»18 48%
Har ej sökt hjälp»6 16%

Genomsnitt: 3.72

- Man har räkneövningar en gång i veckan med massor av andra elever, men andra övningar eller möjlighet att besöka lärarna för att få hjälp finns ej. Det hade varit bra med något extra övningspass, även om det innebär att man plockar in någon doktorand eller dyl.» (Ganska dåliga)
- Sprid ut övningstillfällena! fyra timmar på tisdag, EFTER fyra timmar av föreläsning är INTE optimalt för inlärning. Dessutom, jämför hur många vi är med antalet tillgängliga lärare på övningarna denna kursen och Kemi-kursen som vi läste ihop med KfKb som är i princip lika många som elektro. På de övningarna hade vi 4-5 personer som kunde hjälpa till skillnad från 2 pers. » (Ganska dåliga)
- I början var det svårt att få hjälp på övningarna eftersom vi var så många, men nu mot slutet är det färre som går på övningarna - därför fungerade det bättre att få hjälp nu.» (Ganska bra)
- Räkneövningarna är mycket bra, men ibland räcker inte två lärare till på så många elever» (Ganska bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»14 37%
Mycket bra»18 48%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.59

- I brist på annan hjälp. Men det har varit svårt att få någon att plugga med om det inte varit en tisdag eftermiddag där den enda övningen låg.» (Ganska bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»14 37%
Hög»19 51%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.64

- Krävande med två moment parallellt i fysiken, men det funkar om man sätter det i relation till hur vi haft det under de tidigare tre läsperioderna. » (Lagom)
- Det är många moment inklämda så det känns inte riktigt som man hinner lära sig allt.» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 13%
Lagom»13 35%
Hög»16 43%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.45

- Fixar tempot eftersom Kemis KMS-kurs ger så mycket egendisponerad studietid. Ännu en anledning att ha fler övningstillfällen för frågeställning! Man går en helt vecka om man kör fast på något och får dålig kontinuitet på att öva sig i problemlösningen.» (Lagom)
- Läste 150% vilket förklarar delar av det.» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»4 10%
Gott»18 48%
Mycket gott»14 37%

Genomsnitt: 4.21

- Bra att ha föreläsarna på övningarna. Hade gärna haft dem lite oftare bara, så man fick in kontinuiteten och kände att man lärde sig alla moment mer grundligt.» (Gott)
- Föreläsningarna är roliga och intressanta, men också väldigt svåra. Kursen i sig känns väldigt bred och man får lägga ner väldigt mycket tid om man ska få förståelse för allt.» (Gott)
- Bra föreläsare/lärare» (Mycket gott)
- Lite struligt med labblistor och schematider för labbar.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hemsidan»
- duggan, föreläsarnas vilja att få alla att förstå. Klimatet på föreläsningarna där alla vågar ställa frågor.»
- Lärarna kan bevaras.»
- Föreläsarna.»
- Duggan var ett bra sätt att testa ens färdigheter. Kanske mer duggor borde läggas in.»
- Övningarna»
- Föreläsarna.»
- Stig-Åke och Åke, två mycket bra pedagoger. De övningsprogramm som finns att jobba med. Räkneövningstillfället»
- Föreläsningarna och räknestugorna har varit mycket bra.»
- stig åke och åke!»
- StigÅke och Åke Fält! »
- Lärarna»
- Det är kanon att ni stannar upp med jämna mellanrum och kontrollerar att majoriteten av studenterna hänger med!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ha inte duggan under Cortègen!!!»
- kanske en till övningslärare i början i kursen då alla vill ställa frågor.»
- Det vore väldigt användbart om man kunde klara av vågdelen först, och sen påbörja mekaniken eller dyl. Det blir väldigt luddigt och förvirrande att läsa båda delarna parallellt med olika lärare. Flytta om i schemat så man inte har 4+4h fysik på en dag. Lägg till fler övningar, även om det kräver att man plockar in någon annan lärare.»
- att man inte måste skriva ut massa olika frågor, lösningar osv. det blir rörigt!»
- Fler spridda övningstillfällen, fler övningsledare, mer demoräkning.»
- Dela upp fysik kursen i två delar, mekanik och vågor varsin del tar hlav Lp4»
- Ny bok, nuvarande (Serway- Jewett 7 ed) har alldeles för mycket nonsense och tjafs. Hela tiden en massa "Sign in to Cengage now".»
- Upplägget på kurshemsidan.»
- Lite lättare struktur på hemsidan. Gärna ett till övningstillfälle.»
- Hemsidan måste bli bättre. Det är svårt att hitta det man söker.»
- Gillar inte att man läser två delar parallellt. Kunde varit två kurser istället. Labblistorna borde ligga på nätet istället. Känns lite gammalmodigt att använda en massa papperslistor.»
- Ha fler demonstrationsräkningar, exempelvis fler övningstillfällen där en övningsledare går igenom demonstrationsuppgifter. Det har inte varit så många sådana på föreläsningarna.»
- hemsidans utseende»
- Att lösningarna på uppgifter inte är vars en pdf fil på hemsidan vilket leder till att det tar alldeles för långt tid att skriva ut allt då varje lösning måste öppnas upp var för sig.»
- Mer räkneexempel»
- Jag tycker nog att man skulle kunna ha delat upp kursen i två bitar. Mekanik och våglära. Där man tentar av halva kursen efter 4 veckor. Angående föreläsningarna tycker jag ibland att man bara får en massa formler kastade rakt i ansiktet. Det hade varit skönt att veta hur jag kommer fram till vad jag använder. Jag syftar mest på kvantfysiken.»

17. Övriga kommentarer

- Denna lp har vi faktiskt haft tid för många övningstillfällen. Inte så mycket att läsa som i Kemi (där allt inte hinns gå igenom på föreläsningar), eller matten (pga obegripliga föreläsare och all matlab) utan man får bra förståelse på föreläsningarna. Synd att det inte tas tillvara på bättre, hade garanterat höjt resultaten på tentan...skulle jag tro.»


Kursutvärderingssystem från