ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Optik, FFY091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-26 - 2009-04-19
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur krävande trodde du kursen skulle vara innan?

38 svarande

1 (inte alls)»0 0%
7 18%
25 65%
6 15%
5 (mera krävande)»0 0%

Genomsnitt: 2.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- 3 som i ungefär som andra kurser på F alltså» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

38 svarande

1 (ej relevant)»2 5%
6 16%
14 37%
7 18%
5 (mycket relevant)»8 21%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.35

- Mest för att jag inte har några planer på att jobba med optik, men det kanske dyker upp där man minst anar det.» (2)
- Vissa avsnitt (t.ex. gometrisk optik) kändes väldigt specialiserade, svårt att se kopplingen till resten av utbildningen. Man kan tycka att både reglerteknik och hållfasthetslära har större relevans i utbildningen än Optik.» (2)
- Rolig kurs vars innehåll jag tror man har mycket nytta av. Det är annars väldigt bra för allmänbildningen.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

37 svarande

1 (inte alls)»1 2%
4 10%
11 29%
11 29%
5 (Mycket bra avvägt)»10 27%

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- för mycket vikt lades på "rätt svar" istället för förståelse» (1 (inte alls))
- Tentan känns betydligt svårare än vad som gås igenom på föreläsningar» (2)
- Tyckte uppgift 2 var lite elak.» (3)
- Föreläsaren hade noggrant talat om vilka områden tentan fokuserade på, vilket också uppfylldes.» (4)
- Mycket bra tentor, varierade och kluriga frågor!» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

38 svarande

<25%»0 0%
25-50%»2 5%
50-75%»3 7%
>75%»33 86%

Genomsnitt: 3.81

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

38 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 10%
12 31%
16 42%
5 (mycket bra)»6 15%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket hoppande mellan olika specialfall. Hade hellre sett att man byggde upp en teori och inte bara memorerade en massa speciella tillämpningar.» (2)
- För mycket fokus på gymnasieoptiken. Strålgång kan man läsa sig till på 5 minuter. Många långsamma matematiska resonemang, långsam i betydelsen utdragen och basal, inte tråkig. intressanta tillämpningar som laserkonstruktion, elfälttillämpning och kopplingen matematiskt till F-transformen kunde belysas mer. » (2)
- Bra med demostrationer, men höll inte den nivån som tentan krävde» (3)
- För långsamma» (3)
- Ibland lite tramsigt med så mycket demonstrationer» (3)
- Bra, men lite långsamma. Tempot kunde varit högre.» (3)
- Lite väl mycket hänvisningar till Hecht» (3)
- Generellt sätt pedagogisks, men ibland lite långsamma och väl repetitiva. Jag gjorde t.ex. polarisationslabben innan vi hade gått igenom polarisation, och lärde mig genom att läsa teorin i lab-pm. Sedan tog det över en veckas föreläsningar att gå igenom vad jag lärde mig själv på 3 h (och då är jag inte en av de smartare i klassen, har knappt 3:a i snitt).» (4)
- För låg nivå i förhållande till tentamen» (4)
- Kunde bli lite småsegt ibland.» (4)
- Tydlig och bra föreläsare. Aningen lågt tempo tidvis.» (4)
- Bengt-Erik var duktig och sympatisk och hade med sig många optiska demonstraionsmoment. I vissa fall förklarade han noga hur man härledde en viss formel och förklarade hur man skulle tolka denna. Men i ganska många andra fall kastade han bara fram något utan att närmare förklara sig. Det blir lätt så att man räknar utan att riktigt förstå vad man räknar på. Gärna fler fysikaliska motiveringar och dylikt.» (4)
- Ibland blev saker upprepade några gånger för mycket. Annars trevligt.» (4)
- Mycket pedagogiska, Bengt-E är bra. Tydlig, det var sällan några oklarheter. Lite segt tempo ibland kanske.» (5 (mycket bra))
- mycket bra föreläsare! använde hjälpmedel, väldigt bra!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

38 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 6%
7 22%
15 48%
5 (mycket bra)»7 22%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var ofta oklart vad uppgiften gick ut på.» (2)
- De två äldre övningsledarna var bäst.» (3)
- Tempot på övningarna kan ökas, och räkneövningsledarena har lite dålig koll på våra förkunskaper. » (4)
- något långsama räkneövningsledare. de skulle kuna anta at vi förstår och vet mer.» (4)
- Duktiga övningsledare..» (5 (mycket bra))
- Den lång smala var bra. » (5 (mycket bra))
- Mycket långsamma och omatändiga räkneövningsledare» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

38 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 5%
12 31%
14 36%
5 (mycket bra)»10 26%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket roliga och givande, men lite för oseriösa.» (2)
- Bra förrutom när labbhandledaren kom 40 min sent!» (3)
- Bra, men mycket förstudie och inte så mycket labb» (3)
- Som alla andra "receptlabbar" ganska menlösa. Men det är ju alltid bra att se vissa fenomen själv.» (3)
- O4 sådär, O2 bra och med fint innehåll. Martin är en bra handledare.» (3)
- De tog inte så mycket tid och det var bra då det fanns mycket andra laborationer parallellt som tog mycket tid. » (4)
- Lagom slappa. Förberedelsefrågorna var bra och bidrog till laborationens inlärningsvärde.» (4)
- inte krävande men väldigt givande för förståelsen» (5 (mycket bra))
- skitbra!!!» (5 (mycket bra))
- Man lär sig rätt mycket» (5 (mycket bra))
- Jag kände att jag lärde mig mycket av laborationerna trots att svårighetsgraden inte var så hög.» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 2%
12 31%
15 39%
5 (Mycket stor)»10 26%

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hecht är omöjlig att läsa själv på 7 veckor.» (4)
- Räkneövningarna har även de hjälpt mycket.» (4)
- inlämningsuppgifterna gjorde att jag lärde mig väldigt mycket. Hecht var lite dyr.» (5 (Mycket stor))
- laborationerna var till mycket stor hjälp» (5 (Mycket stor))
- Har kanppt använt boken, utan bara föreläsningsanteckningar» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.64


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

38 svarande

Ja»0 0%
Nej»38 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

1 (För låg)»0 0%
5 13%
28 73%
4 10%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 3.02

- Det behövs dock, för Fourieren tog fånigt mycket tid.» (2)
- Det är väldigt mycket annat i denna läsperiod.» (3)
- Tempot kunde ha varit högre, men det var gansak skönt att det gick lite långsmat ibland då det fanns andra kurser i läsperioden som tog mycket tid.» (3)
- lagom» (3)
- Ganska lagom.» (3)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 21%
Mycket bra»28 73%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.76

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»16 42%
Mycket bra»18 47%
Har ej sökt hjälp»3 7%

Genomsnitt: 3.6


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

38 svarande

1 (ej prisvärd)»1 3%
14 43%
11 34%
5 15%
5 (mycket prisvärd)»1 3%
Köpte inte boken»6

Genomsnitt: 2.71

- dyr...» (2)
- Som ny var den lite dyr. » (2)
- kursliteratoren var krånglig, även för mig som inte har problem med sådan engelska. inte värdens besta kursbok helt änkelt» (3)
- Priset är väl som vanligt, även om litteraturen inte används i sin helhet.» (4)
- Hecht fungerar bättre som en "uppslagsbok" om man redan kan kursen. Boken tar upp lite väl mycket inom vissa områden. Tyckte även att det var lite dålig kvalitet på boken, då den efter ca 2 veckor sprack i ryggen.» (4)
- Lånade boken. Bra bok men dyr och tungläst för det begränsade område vi betraktade.» (Köpte inte boken)
- Lånade den, så jag vet inte vad den kostade, men jag använde den inte så mycket. Som uppslagsverk på ett fåtal saker bara.» (Köpte inte boken)
- Lånade den, men öppnade den inte under hela kursens gång och klarade mig utmärkt ändå!» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

1 (Mycket liten)»3 7%
11 28%
14 36%
10 26%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- JAg läste inte så mycket i Hecht. » (2)
- Inlämningsuppgifterna var bra. Kurslitteraturen mest jobbig att bära omkring på.» (2)
- särkert till större hjälp om man hade hunnit med att läsa mer av den...» (3)
- Lab-pm:en var faktiskt oväntat användbara» (3)
- Boken var beskrivande men lite för mycket. » (4)

15. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

- Hecht har inga exempel, det är dåligt.»
- Bra bok.»
- svårt att veta vilket som var relevant»
- Stor och tung att läsa, bra uppslag»
- Ganska besviken, bara för att alla andra använder Optics betyder inte att den är bra. Den är alldeles för pratig och täcker in för mycket.»
- Den verkade bra . Jag läste inte så mycket i den.»
- kan tänka mig som föreläsaren säger att den är bra att ha som uppslagsverk senare i livet, men som inlärningsmaterial inte alls bra. Väldigt svårt att hitta svaren man söker utan att först vada till oändligheten i ordbajs. »
- Tjock»
- TYckte boken var för babblig och jobbig att använda som uppslagsbok. För mycket text och för lite formler.»
- För mycket text, det gick inte att lära sig någonting genom att läsa i boken.»
- Hecht är rolig»
- Hecht fungerar bättre som en "uppslagsbok" om man redan kan kursen. Boken tar upp lite väl mycket inom vissa områden. Tyckte även att det var lite dålig kvalitet på boken, då den efter ca 2 veckor sprack i ryggen.»
- tung som i stor massa alltså»
- Boken var beskrivande men lite för mycket. »
- Mest tung och arbetsam att bära. Var användbar i vissa lägen, men lätt att fasta i all text. »
- Bra bok som är lite jobbig att läsa för det står mycket orelevant i den.»
- För omfattande för att vara bra kursmaterial. Bra bok, men som sagt för omfattande.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.81


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

37 svarande

Ja»32 91%
Nej»3 8%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.08

- När visades tentorna, och när var tentagranskningen?» (Nej)
- Studieportalen är inte översiktlig som kurshemsida!» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren»
- demostrationer»
- Vet ej»
- Labbar och praktiska demonstrationer på föreläsningar»
- Bengt-E, inlämningsuppgifterna och kursinnehållet.»
- Laborationerna»
- RÖ-ledarna, inlämningsuppgifterna.»
- Lagom med labbar»
- Laborationerna och inlämningsuppgifterna. Det var bra med laborationer där allting inte krånglade utan man kunde inrikta sig på att förstå olika aspekter av det man arbetade med. Det var bra att sätta sig och räkna tentauppgifter tidigt i kursen, det har jag aldrig gjort innan och hade nog inte gjort det om det inte var en bonusuppgift.»
- O2»
- generelt var kursen jete bra, inget störe behöver ändras, kan igentligen inte koma på något som bör endras. allt bör behollas»
- Labbarna och inlämningsuppgifterna»
- Föreläsarens initiativ till ta med "optiska prylar" bidrog mycket till förståelse och väckte intresse.»
- Labbarna»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Räknestugor och mer seriösa labbar»
- bedöm tentan efter förståelse och inte bara undvikande av slarvfel»
- Bättre tempo på föreläsningarna, man luras att tro att tentan är lika lätt»
- Arbetsbelastningen är hög under perioden, kanske försöka ändra det?»
- inget»
- Kurslitteratur»
- Räknestugor som är till för att studenterna ska få räkna och ställa frågor!»
- Mer rigör i föreläsningarna. Koncentrera kursen kring matematiskt/fysikaliskt intressanta fenomen, Skär ned på basal kunskap som lins och spegelformler.»
- inget»
- Kommer inte på något på raka arm»
- Lite högre tempo.»
- boken?»

19. Övriga kommentarer

- Rolig, lärorik , intressant kurs»
- Kursen handlar för mycket om att memorera specialfall av formler och tillämpningar vilket upplevs som tråkigt. Våga använda att fourieranalys ges samtidigt - fourieroptik och att använda sig av transformer för diffraktion etc.. I allmänhet upplevs kursen som hoppig och osammanhängande. Jag såg fram emot vågfysik/optik men är lite besviken på att inte ha mer förståelse efter 5p.»
- Sammantaget känns det som en väldigt slät kurs. Det är inget man minns som förfärligt, men inte heller något man minns som fantastiskt. »


Laboration O2

Laboration O2 handlade om diffraktion och interferens

20. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

38 svarande

1 (för lätt)»1 2%
9 23%
28 73%
0 0%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.71

- Kanske bra att labben är lätt med tanke på exp.fys:en. » (2)
- precis lagom för ändamålet» (3)
- bra labb, och bra handledare (Martin)» (3)
- Relativt rättfram = bra! Svårare labbar ger sällan större inlärningsvärde.» (3)

21. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

38 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
2 5%
17 44%
10 26%
5 (högt inlärningsvärde)»9 23%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är alltid bra att få se saker med egna ögon, och det är nästan bättre med för lätta labbar än för svåra. Teorin var relativt lätt, men det gav mycket ändå.» (3)
- Häftigt med pixelexemplet.» (4)

22. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

38 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 2%
7 18%
14 36%
5 (mycket nöjd)»16 42%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra att se på riktigt» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.93


Laboration O4

Laboration O4 handlade om Polarisation och optisk aktivitet

23. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

38 svarande

1 (för lätt)»1 2%
8 21%
28 73%
1 2%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.76

- precis lagom för ändamålet» (3)
- Var stressigt att hinna med alla moment på utsatt tid.» (3)
- Samma som O2. Bra med inte alltför avancerat labutförande - ger bättre överblick och inlärning.» (3)

24. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

38 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
3 7%
11 28%
13 34%
5 (högt inlärningsvärde)»11 28%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Samma som för O2» (3)
- Bra att se på riktigt» (4)

25. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

38 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 2%
7 18%
16 42%
5 (mycket nöjd)»14 36%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lealös handledare» (2)
- Mycket bra handledning som uppehåller/ökar intresset för ämnet. Möjligen lite för låga krav på redovisning.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.98


Inlämningsuppgift 1

Inlämningsuppgift 1 handlade om dubbelbrytning, polarisation, retardationsplattor

26. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift var?

37 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
20 68%
9 31%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»8

Genomsnitt: 3.31

- Tog tid!» (3)
- Nyttigt att tillämpa några av de svårare aspekterna av optik.» (4)

27. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

37 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
2 6%
6 20%
11 37%
5 (högt inlärningsvärde)»10 34%
Gjorde ej labben»8

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- bra att få jobba med uppgifter som mer liknade tentamensproblem. » (4)

28. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

37 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 3%
2 6%
24 82%
1 3%
5 (mycket nöjd)»1 3%
Gjorde ej labben»8

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vilken handledning??» (1 (inte alls nöjd))
- handledning???» (3)
- Tycker inte det fanns någon handledning.. Men det behövs kanske inte» (3)
- Behövde ingen handledning» (3)
- Vilken handledning?» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.48


Inlämningsuppgift 2

Inlämningsuppgift 2 handlade om linser, geometrisk optik

29. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

37 svarande

1 (för lätt)»0 0%
2 6%
22 75%
5 17%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»8

Genomsnitt: 3.1

- Jobbig, väldigt tråkigt med huvudplan och sådant» (3)
- LAgom svår. Tillräckligt svår för att vara rolig utan att vara frustrerande. » (4)

30. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

37 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
2 6%
6 20%
14 48%
5 (högt inlärningsvärde)»7 24%
Gjorde ej labben»8

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- för mycket geometrisk optik.» (2)

31. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

37 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 3%
3 10%
23 79%
1 3%
5 (mycket nöjd)»1 3%
Gjorde ej labben»8

Genomsnitt: 2.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ???» (3)
- Behövde ingen handledning» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.41


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.63
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från