ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Linjär algebra Z 2009, TMV140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-27 - 2009-04-12
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

23 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 4%
Ja»21 91%
Inte läst det»1 4%

Genomsnitt: 3

- Mycket bra med rekommenderade uppgifter» (Ja)
- Bra PM! Mycket tydligt vad man skulel kunna till veckan därpå!» (Ja)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

23 svarande

Nej»1 4%
Delvis»1 4%
Ja»21 91%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.86

- Fanns allt man behövde! Snabb uppdatering ger ett extra plus.. iaf 0.2 poäng extra!» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Peter Hegarty engagerat sig i kursen?

23 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»1 4%
Bra»3 13%
Mycket bra»19 82%

Genomsnitt: 3.78

- Mycket, mycket, mycket bra! - Som vanligt! :)» (Mycket bra)
- Stort engagemang med både mailutstick, snabb rättning och extra föreläsning under tentaveckan.» (Mycket bra)
- 24/7 mail jour, update mail efter varje föreläsning. Kort och gott den mest engagerade kursansvarige hittills.» (Mycket bra)
- Finns det någon bättre??» (Mycket bra)
- Peter du är bäst!» (Mycket bra)


Lärande:

4. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

Matrisfråga

- Laborationerna var lätta i den meningen att dom var lätta att utföra utan att man egentligen förstod matematiken som låg bakom.»
- Svårt att säga. Men ajg finner att jag får bra tillämpningar på min kunskap redan i efterföljande kurs. Men det är aldrig fel med tillämpningar, så lite extra sådana skulle väl det vara isf.»
- laborationerna var bra, och intressanta.»

Lättast?
23 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Introduktionen till de linjära begreppen»5 21%
Matrisalgebra»15 65%
Tillämpningsområden»1 4%
Laborationer»5 21%

Svårast?
23 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Introduktionen till de linjära begreppen»4 17%
Matrisalgebra»2 8%
Tillämpningsområden»13 56%
Laborationer»3 13%

Mest relevant?
23 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Introduktionen till de linjära begreppen»6 26%
Matrisalgebra»8 34%
Tillämpningsområden»5 21%
Laborationer»1 4%

Minst relevant?
23 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Introduktionen till de linjära begreppen»2 8%
Matrisalgebra»0 0%
Tillämpningsområden»1 4%
Laborationer»8 34%


Föreläsningar:

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

23 svarande

0 0%
1 4%
4 17%
11 47%
7 30%

Genomsnitt: 4.04

- ofta väl tunga, » (3)
- Lite högt tempo ibland bara.» (4)

6. Hur många föreläsningar var du på? (%)

23 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»2 8%
50 - 75%»0 0%
75 - 90%»5 21%
90 - 100%»16 69%

Genomsnitt: 4.52

7. Kommentera föreläsningar:

- trött»
- Bra. Föreläsnigarna fyller de luckor som iaf jag hade efter att ha läst boken.»
- som sagt var de tunga, »
- bra»

8. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Svårt att alltid hänga med och anteckna för att tempot var lite för högt ibland.»
- Inga synpunkter, peter gjorde ett bra jobb»
- tagit de svårare delarna lugnare, på ett sätt så att fler har chansen att hänga med.»
- ??»


Övningar:

9. Vad tyckte du om övningarna?

- Bra, man lär sig bra.»
- Utmärkt, fortsätt så.»
- Riktigt bra med övningar»
- Mycket bra. Bra med hjälp, och intressanta demonstrationer.»
- Aaron var suverän»
- Gillade inte att det räknades på tavlan. Bättre med självstudier och läraren är där som stöd.»
- Mycket bra övningas ledare.»
- ganska bra. Skönt att få se uppgifter lösas, och lösa själv. Särskilt i de svårare delarna.»
- bra»

10. Hur många övningar var du på? (%)

23 svarande

0 - 25%»3 13%
25 - 50 %»2 8%
50 - 75%»9 39%
75 - 90 %»6 26%
90 - 100%»3 13%

Genomsnitt: 3.17

11. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

23 svarande

Peter»5 21%
Aaron»17 73%
Rickard»1 4%

Genomsnitt: 1.82


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

12. Vad tyckte du om Matlab-uppgifterna?

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Laboration 1: (0 st)
- JAg tyckte samtliga var intressanta och inte allt för svåra. En lagom utmaning.»
- Svåra»
- Jag tycker alla labb uppgifterna stämde bra in på kursen!!! »
- tyckte att alla va skitbra faktiskt»
- Det var bra.. lagom stora och man fick testa lite lätta grunder.»
- Roligt att se resultat av matten. Att kunna använda den.»
- Ganska dåliga tycker inte alls om matlab.»
- ganska bra faktiskt»

Laboration 2: (0 st)

Laboration 3: (0 st)
- bra»


Kurslitteratur:

13. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Linear Algebra, David C. Lay

23 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 4%
Bra»11 47%
Mycket bra, bör användas igen»11 47%

Genomsnitt: 2.43

- Dock frustrerande att sant-falskt svaren fanns på cdn.» (Bra)
- "Enklaste boken" hittills, men då menar jag inte enkel som lättare uppgifter, utan mer tydligare med exempel. Repeterar gamla satser genom hela boken, och man får "aha" känslor konstant.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Mycket bättre än Calculus.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Ja.. i början är det alltid lite klurigt.. Men det var som att cykla, när man lärt sig boknens "språk" så flöt det på riktigt bra.» (Mycket bra, bör användas igen)
- den var relativt lättläst, man kunde studera själv i den. » (Mycket bra, bör användas igen)


Pedagogiskt pris:

14. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

22 svarande

Ja»13 59%
Nej»3 13%
Jag vet inte»6 27%

Genomsnitt: 1.68

15. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris? Om ja, vem?

22 svarande

Ja»10 45%
Nej»2 9%
Jag vet inte»10 45%

Genomsnitt: 2

- Aaron» (Ja)
- Aron» (Ja)
- Aron» (Ja)
- Aaron» (Ja)
- Aaron. Förklarade begrepp från "Inledande matematik" som jag förstod lite bättre, och som ledde till att jag förstod vektordelarna av den här kursen bättre.» (Ja)
- aron» (Ja)
- Aaron» (Ja)
- ARON!» (Ja)
- Aron» (Ja)
- Aron» (Ja)


Tentan:

16. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

22 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska bra»1 4%
Bra»10 45%
Mycket bra»10 45%

Genomsnitt: 3.31

- Svårare att få högre betyg med denna nya tenta-metod. Men lättare att få godkänt» (Bra)
- Kanske lite väl hård när man ligger väldigt nära en betygsgräns.» (Mycket bra)
- Bra med det nya systemet!» (Mycket bra)

17. Vad tycker du om den nya examinationsformen?

23 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska bra»2 8%
Bra»6 26%
Mycket bra»14 60%

Genomsnitt: 3.43

- känns som en ganska vettig grej. det är ju skillnad på att kunna "enkla" grejer mot svårare saker. Bra att man måste ha baskunskaper för godkänt. » (Bra)
- Det bör göras som den här i alla kurser!!» (Mycket bra)
- G-delen var hyfsat enkel, men ett rejälare hopp vad gäller svårighet på Överbetygsdelen. Men det kanske det ska va? En 5: a ska vara svårt att få anser jag.» (Mycket bra)
- Att först ha en godkänt del kändes mycket bättre. Då svårighetsgraden ökade successivt fastnade man inte på en tidig uppgift och på det sättet så var det inte någon panik med tiden.» (Mycket bra)
- Det kännds som att det var mer greppbart vad man verkligen skulle kunna för att kunna gå vidare.» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

18. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- bättre frågor, dem flesta frågorna är väldigt svåra att begripa pga de många frågorna som ställs samtidigt!»
- tycker det täcker in ganska bra.»
- Det är fortfarande stort steg mellan "Dåli" och "Ganska bra".»
- ??»


Kursbetyg:

19. Vad tycker du om kursen som helhet?

23 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»1 4%
Bra»12 52%
Mycket bra»10 43%

Genomsnitt: 3.39

- Rolig kurs och lätt att ta till sig» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från