ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 08/09 Installationsteknik, LBT053

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-04-03 - 2009-04-22
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Undervisning och kursadministration

1. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»21 46%
Mycket stor»21 46%

Genomsnitt: 3.4

- Undervisningen med dess anteckningar och powerpoint-presentationer har gett oerhört mycket.» (Mycket stor)
- Daniels föreläsningar var mycket bra. Lätt att hänga med och skrev man av det han skrev på tavlan hade man med sig bra anteckningar. den andre föreläsaren var mindre bra.» (Mycket stor)

2. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»20 44%
Ganska liten»19 42%
Ganska stor»5 11%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.71

- Kursboken var inte bra. Den tillförde inget.» (Mycket liten)
- köpte inte boken men däremot vad powerpointpresentationerna till stor hjälp» (Mycket liten)
- den tillhörde inte äns kursen och blev informerad om det efter att man köpt den i onödan.» (Mycket liten)
- Syftar på boken, inte användt den något..» (Mycket liten)
- Värdelös bok.» (Mycket liten)
- köpte inte boken» (Mycket liten)
- Köpte aldrig boken, men led inte särskilt på teoridelen ändå» (Mycket liten)
- Boken ej nödvändig» (Ganska liten)
- Boken är väldigt intressant och tar visserligen upp de ämnen som förklarades under föreläsningarna men behövdes inte så mycket om man klarar av att "hänga med" på lektionerna. Men om man vill dubbelkolla om man är osäker på någonting så är den ett utmärkt hjälpmedel.» (Ganska liten)
- Dålig litteratur, svårt att hitta i boken och den saknade många gånger bra information om vad vi arbetade med för tillfället.» (Ganska liten)
- Boken var inget att ha.. men power point var kanon.» (Ganska liten)
- Boken va inte så bra» (Ganska liten)

3. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»25 55%
Mycket bra»18 40%

Genomsnitt: 3.35

- man var tvungen att skriva ut egna föreläsnings papper, det tar på printkvotan» (Ganska dåligt)
- Kompendierna innehöll för måga sidor för att kunna skrivas ut. Dela ut dem nästa år.» (Ganska bra)
- Det är väldigt bra att föreläsarna försökte lägga ut alla Powerpoint-presentationer innan föreläsningarna så att man kunde förbereda sig. Detta fungerade kanske inte alltid till 100 procent men tanken är mycket bra.» (Mycket bra)

4. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 8%
Lagom»38 84%
Hög»1 2%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.93

- I början var det viktigt att göra inlämningsuppgiften, men så fort den var färdig började man att slappna av och tappa fokus.» (Låg)
- kursen var dock 6 hp.» (Låg)
- Väldigt bra att arbetsbelastningen dessutom var jämnt fördelad över läsperioden.» (Lagom)


Arbetsklimat

5. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»13 28%
Mycket bra»17 37%
Har ej sökt hjälp»9 20%

Genomsnitt: 3.6

- Hade varit bra med räkneövningar...» (Ganska dåliga)
- Visste ej vart man kunde hitta föreläsarna utom lektionstid.» (Ganska bra)
- Det fanns alltid möjlighet att ställa frågor innan, under eller efter föreläsningarna. Utmärkt!» (Mycket bra)
- Men vi som klass fick höra onödigt många kommentarer om att vi aldrig ställde frågor under lektionstid» (Mycket bra)

6. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»3 6%
Låg»6 13%
Lagom»26 57%
Hög»8 17%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3

- Kunde vart högre för att lättare behålla skärpan i studierna. Det är lätt att koppla av när belastningen är låg och därmed missa viktiga delar.» (Låg)
- Arbetsbelastningen var lite hög men inte outhärdlig på något sätt. Det som var mest påfrestande var den andra kursen i Stål- och träbyggnad. » (Hög)
- Hör till dem som pendlar från Skövde. Blev en mycket tuff period för oss eftersom föreläsningarna låg utspridda över veckodagarna. Mycket tid till pendlande och lite kvar att läsa.» (För hög)


Tentamen

7. Var det rätt nivå på tentamen?

45 svarande

För lätt»0 0%
Lagom»19 42%
För svår»24 53%
Vet ej»2 4%

Genomsnitt: 2.62

- Lagom nivå, men konstigt olik de tidigare tentorna i upplägg. Väldigt mycket frågor om värmepumpar - lite ensidigt.» (Lagom)
- Det var en ganska bra tenta, som varken var för lätt eller för jobbig. Man hann precis att räkna klart den kort innan tiden gick ut.» (Lagom)
- Teoridelen kändes väldigt inriktad på vissa områden.» (För svår)
- var totalt olik tidigare tentor, vad är då meningen med att ge oss gamla tentor att plugga på. riktigt kass tenta» (För svår)
- Helt ändrad mot de senaste fyra åren. Det borde ha funnits en kommentar om att de var helt vilseledande i inlärningssyfte. Men har kanske att göra med att vi "hittade" tentorna allt för tidigt. Det borde i vilket fall ha sagts då så att man inte trodde att tentan skulle se ut på liknande sätt. Också tråkigt att så många frågor var på värmepumpar som det inte alls kändes som vi gått igenom särskilt mycket. Många frågor kändes ovidkommande.» (För svår)
- mycket svårare tenta än de tidigare åren som fanns att tillgå på kurshemsidan. Den tenta som vi fick speglade inte alls de andra tentor som fanns ute, vilket reslterade i lägre resultat. » (För svår)
- Dåligt att tentan inte hade samma nivå som alla de föregående tentorna!» (För svår)


Önskade åtgärder

8. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- föreläsarna är inspirerande»
- Föreläsningarna var väldigt givande. Bra upplägg och tydligt. Studiebesöket var också mycket bra.»
- Lärarna. Bra med unga lärare som själva nyligen varit studenter! De vet hur man vill ha kursen upplagd.»
- pedagogiken och lärarna»
- Läraren. Bra jobbat.»
- Lärarna, de va några av dem bästa vi haft. pedagogiska lärare är dessvärre sällsynt på chalmers, men dessa va riktigt bra! Kanske har det med deras bakgrund att göra och ålder?...»
- Daniels föreläsningar»
- Upplägget som det var i år. Fortsätt att lägga ut allt material på kurshemsidan som det här året. Föreläsningarna var perfekta. »
- Mycket bra föreläsare, en av dom bättre jag har haft under min tid på chalmers»
- Bra att ta in föreläsare utifrån»
- Föreläsarna. Roligt med föreläsare som faktiskt visar att de tycker om ämnet de undervisar i.»
- samma föreläsare, »
- Daniel»
- Studiebesöket»
- Daniel!»
- Läraren»

9. Vad bör främst förändras till nästa år?

- gå lite djupare»
- Anders föreläsningar kändes lite röriga, det var svårt att följa.»
- Schemalagda räknestugor.»
- Boken ej nödvändig»
- tillgängligheten till lärarna och att de delar ut material istället, och att lägga ut föreläsningar på nätet så att om man har miossat så kan man gå igenom ändå, speciellt när boken inte har någon användbar info»
- Mer bevis och andra svåra saker.»
- Kursliteraturen, boken sög! »
- Kursboken behövs inte»
- Fler laborationer, fler inlämningar ev. konstruktionsuppgift.»
- Bättre ordning på föreläsningarna och bättre struktur på dem. »
- Tråkigt att vi inte fått någon information när tentan blir färdigrättad samt när och var granskningen av tentan kommer att ske. Det har nu gått över tre veckor sedan tentan skrevs och vi vet fortfarande inte när och hur vi får tentaresultatet samt var vi kan hämta och granska tentan. Var mer tydliga med detta nästa år.»
- Tydlighet med tentan.»
- Tentan var orimligt svår gentemot tentor från föregående år.»
- Kurslitteraturen. Boken som ingår i kurslitteraturen för kursen var helt onödig.»
- Litterturen, hänvisa mer till boken osv.»
- Att se över så att facit till inlämningsuppgiften inte låg ute.»
- mer Daniel, mer el på tentan»
- Kurslitteraturen användes inte alls.»
- Onödigt att köpa boken, hade ju ingen nytta av den!»


Övriga kommentarer

10. Övriga kommentarer

- Överlag bra kurs med bra upplägg»
- Tentan kunde varit lite lättare, men annars bara +!»
- En väldigt intressant och lärorik kurs med otroligt bra föreläsare (Daniel och Anders)! Enda nackdelen är det som jag nämnde ovan i punkt 9 angående meddelande av tentaresultatet och granskningen av tentan. »
- Bra upplagd kurs, men alldeles för svår tenta.»
- Föreläsarna var bra, de visade passion för ämnet som gjorde det intressant, även för den personen som inte alls var intresserad av installation innan. »
- bra lärare!!»
- Förutom att tentan va svårare detta året så va kursen bra och intressant»


Kursutvärderingssystem från