ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Flervariabelanalys, MVE035

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-24 - 2009-04-19
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

66 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
9 13%
36 54%
5 (över förväntan)»21 31%

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt rolig kurs!» (4)
- Den hade blivit mycket uppsnackad av äldre studenter, så även om den var vldigt rolig hade jag hoppats på ännu mer.» (4)
- Hade inte så mycket förväntningar» (4)
- Kul kurs! knöt samman med inl. matm analys mycket bra! » (4)
- kul att få användning av de tidigare kurserna så tydligt.» (4)
- Den var mycket rolig och lärorik!» (5 (över förväntan))
- Mycket intressant och brett stimulerande kurs i matematik.» (5 (över förväntan))
- Mycket fin kurs, men mycket fin matte.» (5 (över förväntan))
- Mest intressanta kursen hittils. kul att uttnyttja tidigare kunskaper» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

66 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
2 3%
20 31%
5 (mycket relevant)»42 65%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.62

- Verkar finnas en hel del fysikaliska utbildningar vilket verkar lovande.» (4)
- det verkar var en stor del i grunden till kurser så som fourier, vektorfält och el-kurserna» (5 (mycket relevant))
- intressant kurs. Lärde mig mycket, speciellt ett nytt tänk.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

65 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 1%
6 9%
28 43%
5 (Mycket bra avvägt)»30 46%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kunde gärna ha fått vara lite svårare...» (3)
- Motsvarade kursmomenten bra, men det var för lätta uppgifter.» (3)
- Examinationen var dock alldeles för enkel. Hinner man lösa alla uppgifter på en dryg timme så är det inte bara för att man har ganska bra koll utan det beror även på att nivån på tentan är alldeles för låg.» (4)
- Ska väl egentligen inte klaga, men jämfört med första analys tentan så tyckte i varje fall jag att denna va något lättare.» (4)
- Trodde vi skulle göra lite mer om diff ekvationer, laplace till exempel.» (4)
- Tentan speglade kursen bra. Den var kanske lite för lätt.» (4)
- det var precis det vi gått igenom som kom på tentan. att så många fick så bra betyg var inte för att tentan var lätt utan för att tentan inte hade många "jätte-kluriga uppgifter"(bara en , 4:an)» (5 (Mycket bra avvägt))
- En uppgift på allt det stora vi gick igenom.. Kunde inte varit bättre tenta.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Lite väl lätt kanske» (5 (Mycket bra avvägt))
- Tentan var kaske lite väl mycket typfrågor men det uppvägs av en riktigt täckande tenta.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

66 svarande

<25%»3 4%
25-50%»0 0%
50-75%»3 4%
>75%»60 90%

Genomsnitt: 3.81

- gå på frl ger så mkt.» (>75%)
- Bra föreläsningar som kändes viktiga för att kunna klara kursen.» (>75%)
- man missar inte BB föreläsningar!» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

66 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 4%
5 7%
24 37%
5 (mycket bra)»32 50%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det gick väldigt fort många gånger och man hann liksom inte riktigt reflektera över vad som hände.» (2)
- Innehållet var bra, men 4 timmar i sträck samma ämne är för länge.» (2)
- Högt tempo. Svårt att hinna lyssna o anteckna samtidigt.» (2)
- Skulle vara bra om föreläsningarna gick djupare på vissa viktiga delar istället för att stressa igenom precis allt» (3)
- mkt att göra!» (4)
- Föreläsningarna gav väldigt mycket om man kom väl förberedd, men om man inte var det så är det svårt att hänga med.» (4)
- Ibland kände jag att Bernhard hade dåligt grepp om vilka moment som var svåra och vilka som var lätta under exempelgenomgångar.» (4)
- Ibland går det lite fort, men bättre tempo än på envariabeln!» (4)
- Det går ibland lite för snabbt. Man lär sig sämre när man inte hinner lyssna.» (4)
- bernhard är fruktansvärt entusiastisk och bra» (5 (mycket bra))
- Som alltid mycket underhållande föreläsningar.» (5 (mycket bra))
- Bernhard har ett bra tempo, vilket är skönt. Det är tråkigt när det går för långsamt.» (5 (mycket bra))
- Fan vad jag kommer att sakna Bernhard :(» (5 (mycket bra))
- Jättebra, de var i fas, intressanta och instruktiva. ett extra plus är "tipsen" på hemsidan vad som skulle repeteras, nyckelbegrepp osv.» (5 (mycket bra))
- Otroligt bra föreläsningar. Det kan inte bli mycket bättre.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

66 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 5%
15 26%
30 53%
5 (mycket bra)»8 14%
Deltog ej»10

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För högt tempo ibland. Det är klart bättre att förklara något en gång så att folk förstår istället för att säga det 3 gånger och så fort att man inte kan ta till sig det.» (2)
- Lite jobbigt att så mycket av räknestugan går åt till att övningsledaren visar exempel. Man behöver mer tid för att kunna få hjälp och räkna själv.» (2)
- Räknade tyvärr alldeles för lite. Kom aldrig igång i början och tyckte inte att det var roligt att räkna i kursen förrän sista veckorna.» (3)
- Blev oftast lite för lite tid över till att räkna själv.» (3)
- Sätt gärna in fler av dem - kan varar svårt att hinna fråga allt.» (3)
- Var för dåligt förberedd och utnyttjade lärarna dåligt.» (3)
- Trångt.» (3)
- bra illustrerande exempel» (4)
- Relevanta uppgifter som visades på tavlan.» (4)
- Fler vore bra!» (4)
- Räknade mycket själv med vänner. » (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om bonusuppgifterna? (Mathematica och MATLAB)

66 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 3%
23 38%
23 38%
5 (mycket bra)»11 18%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- matlab var svår. bara 3 bonuspoäng att få..» (3)
- det blir jobbigt svåra om man kan för lite matlab & mathematica» (3)
- De var helt ok..» (4)
- Kul med uppgifter i båda programvarorna!» (4)
- De var ganska lätta» (4)
- Tog inte så mycket tid ifrån kursen, vilket är bra. Tycker inte om när för mycket tid går åt labbar och bonusuppgifter.» (4)
- Speciellt mathematica-uppgiften var bra.» (4)
- bra fortsättnings-intro i programvaran» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

65 svarande

1 (Mycket liten)»3 4%
1 1%
8 12%
30 46%
5 (Mycket stor)»23 35%

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite mindre exempel men de som görs ska göras lite mer utförligt och långsamare» (3)
- Jag lär mig egentligen bäst på egen hand.» (3)
- Som Bernhard sa i höstats "titta inte på skidor!" dvs för att lära sig matte måste man räkna räkna räkna, men undervisningsdelen av min inlärning kunde inte vart bättre.» (4)
- Lärt mig nästan lalt av Bernhard» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.08


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

66 svarande

Ja»2 3%
Nej»64 96%

Genomsnitt: 1.96

- Aldrig hört talas om någonting sådant. Stämningen här är riktigt härlig!» (Nej)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

66 svarande

1 (För låg)»2 3%
3 4%
39 59%
19 28%
5 (För hög)»3 4%

Genomsnitt: 3.27

- alldeles utmärkt» (3)
- Absolut inte för hög.» (3)
- Lagom hård.» (3)
- Lagom» (3)
- Det är högt tempo, som vanligt. Men ja måste säga att det var lagom.» (3)
- den kräver sin teknolog» (4)
- Mycket att göra, men på ett bra vis!» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

66 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 22%
Mycket bra»47 71%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.83

- Jag blandar samarbete med eget arbete. När jag väl samarbetar så fungerar det mycket bra!» (Ganska bra)
- Det är kul att plugga tillsammans.» (Mycket bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

66 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»24 36%
Mycket bra»29 43%
Har ej sökt hjälp»12 18%

Genomsnitt: 3.78

- Mycket lätt att ställa frågor, men som sagt så vore det bra med mer tid att få räkna själv med möjlighet till hjälp.» (Ganska bra)
- mail funkar bra» (Mycket bra)
- Bra att Bernhard stannar kvar efter föreläsningar för att svara på frågor!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

65 svarande

1 (ej prisvärd)»1 1%
5 8%
11 18%
25 42%
5 (mycket prisvärd)»17 28%
Köpte inte boken»6

Genomsnitt: 3.88

- la ut mer än 70 kr/hp. Boken var ganska dyr men den var mycket bra!» (2)
- Persson/Böiers var ingen höjdare.» (2)
- Hade boken sen tidigare kurs, men tittade inte mycket i PB.» (2)
- Har använt den som uppslagsverk vid ca fem tillfällen- inte att sitta och läsa i rätt av» (3)
- Boken användes i två kurser och får väl anses vara prisvärd. Köpte begagnat.» (4)
- mkt bra lättläst bok» (5 (mycket prisvärd))
- lånade kursbok och köpte övningshäfte. lätt att få tag på och bra böcker!» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket bra boken som är lätt att följa vid sidan av föreläsningarna» (5 (mycket prisvärd))
- PB:s böcker är väldigt bra och prisvärda.» (5 (mycket prisvärd))
- Kursböckerna till den här kursen var mycket bra!» (5 (mycket prisvärd))
- jag lånade visserligen boken, men jag anser PB"s böcker som några av de mer prisvärda böckerna hittils. » (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

66 svarande

1 (Mycket liten)»2 3%
3 4%
22 33%
16 24%
5 (Mycket stor)»23 34%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- övningsboken är bra.» (3)
- Kursliteratur/anteckningar - 50/50» (3)
- stöd-läsning» (4)
- jag räknade på..» (4)
- Talen som kom med lösningar är guld värda!» (4)
- Hemsidans exempeluppgifter, repetitionstips osv var guld värda!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.83


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

66 svarande

Ja»66 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

- Mycket bra info på hemsidan. Kunde dock lägga ut facit på tentan direkt efter den avslutats.» (Ja)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bernhard Upplägget»
- Vettig tenta denna gången.»
- kursinnehållet DUGGAN - som var hur bra som helst. ,man kände verkligen att man fick en check hur man låg.»
- En så engagerad föreläsare.»
- Att Bernard har särslida tider för mottagning under tentaveckan»
- Innehållet, upplägget, dugga, typ allt mao.»
- allt»
- Allt»
- Tempot, Bernhards intresse och engagemang.»
- Bernhard!»
- Bernhard.»
- Föreläsningarna»
- Föreläsarens entusiasm»
- Det noggranna föreläsningarna där i princip allt som var viktigt poängterades.»
- Det mesta!»
- Bernhad, duggan.»
- Det mesta»
- Bernhards entusiasm»
- Bernhard, bonusuppgifterna och duggan»
- Bernhard»
- Bernhard»
- Bernhard !»
- kurshemsidans var bra. Fanns mycket material. Exempelfrågorna var bra.»
- Bernhard Behrens»
- Bernhard.»
- Bernhard!»
- Allt»
- Bernhard, hemsidan»
- Att kursen var så väl timad med mekaniken. räknestugorna.»
- Bernhard»
- Bernhard»
- Bernhard»
- Duggan»
- Bernhard! Även upplägget och kurshemsidan.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget!»
- Mer tid att räkna på räknestugorna.»
- Bonusuppgifter»
- inget»
- Ingenting. Den helt klart bästa kursen som jag har gått hittills på TF»
- Svårare tenta.»
- mer tid till frågor»
- Vet ej.»
- Nästan inget»
- Vet inte riktigt, tyckte det var bra»
- Inga fyratimmarsföreläsningar»
-
- Svårare tenta»
- Skulle gärna se att typtal och exempel på övningar gås igenom på föreläsning och att man får räkna själv på räknestugan. Känns segt när halva räkneövningen går till att ledaren räknar tal.»
- En svårare tenta?»
- Ser inget som bör ändras.»
- Inget»
-
- Storgruppsövingar resp. räkna-själv-räknestugor bör finnas.»
- Möjligtvis en till stuga.»

18. Övriga kommentarer

- Tack för bra kurs!»
- Dumt att man inte är anmäld till tenta automatiskt. Jag och många andra glömde anmäla oss ohc fick stå och vänta länge. Man kanske kan ha med ett papper till en föreläsning så kan man skriva upp sig eller åtmistone påminna om anmälning.»
- Tack för en bra kurs!»
- We love Bernhard»
-
- Låt aldrig Bernhard pensionera sig.»
- Intressant och rolig kurs.»
- Bernhard rules!»
- Absolut roligaste/bästa kursen hittils på F»
- Lite lätt tenta.»
- Bernhard är återigen över förväntningarna och framför kursen på ett otroligt bra sätt. Han är trots sin snabba och höga nivå väldigt pedagogisk.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.04
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från