ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Mekanik 1, FFM515

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-24 - 2009-04-19
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

25 svarande

1 (inte alls)»1 4%
0 0%
10 40%
12 48%
5 (över förväntan)»2 8%

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- bättre än gymnasiefysik» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

25 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
3 12%
7 28%
5 (mycket relevant)»15 60%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.48

- Kursen ger övning i problemlösning, och mekanik ligger som grund i mycket av modernare fysik.» (?)
- grundfysiken måste ju sitta..» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

25 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 12%
8 32%
8 32%
5 (Mycket bra avvägt)»6 24%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det kom typ inget från de sista föreläsningarna på godkänd-delen» (2)

4. Vad tyckte du om hur tentan var uppbyggd? Var det bra att det fanns tydliga gränser om vad som var överkurs?

25 svarande

1 (inte alls bra)»4 16%
5 20%
7 28%
5 20%
5 (mycket bra)»4 16%

Genomsnitt: 3

- Det var bra att överkurs var väl markerat, dock så kanske det är ett problem att studenter som egentligen hade klarat av dem blir avskräckta för att det är överkurs.» (?)
- Mycket konstig förstauppgift, varför inte göra en tenta som ser om man har förstått principerna istället för en som testar noggranhet? Tentan ska ju trots allt testa mekanik, inte algebra. » (1 (inte alls bra))
- Rättningen följde inte det angivna formatet.» (1 (inte alls bra))
- Inte bra med så få poäng på varje uppgift. Man tappar en stor del av poängen pga att man gör simpla slarvfel.» (1 (inte alls bra))
- Jag tycker att poängantalet totalt var för lågt, vilket leder till att man inte ges möjlighet att ens göra ett enkelt räknefel, som i all trig i upg 1» (2)
- tydligt med överkurs, men det är ett begrepp som inte hör hemma här, då mycket som är överkurs kommer till användning redan i mekanik 2, annat i hållfasthetslära t.ex. det känns som att problemet ligger någon annan stans om folk inte klarar tentan? jfr med t.ex. basårets inledande mekanik (med Per Öhl), den läser man som det första man gör, och man kommer nästan lika långt teoretiskt som i vår mek1-kurs. svårigheten i tentan låg i en första uppgift som tog för mycket tid. annars ganska bra.» (2)
- Inte bra med överkurs. Delar av det som kallas överkurs är en del av det del 2 bygger på.» (2)
- För få poäng per uppgift tycker jag.» (3)
- Dumt att ha svåraste och mest tidskrävande uppgiften först.» (3)
- Att sättamoment som nästa kurs delvis bygger på som överkurs är kanske inte jättebra, men i övrigt en väldigt bra lösning.» (3)
- Första uppgiften var helt klart felkonstruerad.» (4)
- mycket bra! jag som tyckte uppgifterna var svåra överlag (föreläsningarna kändes lätta att förstå osv, men när man väl räknar själv var d helt plötsligt jäätekrångligt) tyckte det var skönt att kunna fokusera på vissa områden.» (5 (mycket bra))

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

26 svarande

<25%»1 3%
25-50%»0 0%
50-75%»3 11%
>75%»22 84%

Genomsnitt: 3.76

- hoppade över ett par överkursförel. bara» (>75%)

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

26 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 16%
7 28%
10 40%
5 (mycket bra)»4 16%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- man såg inte fysiken för alla ord.. en enkel linjär ekvation blev 4 rader ord istället för att vettiga beteckningar infördes. fullständigt meningslös första föreläsning, tror du inte vi har något annat att göra? » (2)
- Det kändes som om teorin tog upp för stor del av föreläsningarna. Eftersom teorin i kursen är "ganska " enkel så känns det bättre att räkna ännu mer. Lösa fler typtal.» (3)
- Något för lågt föreläsnings tempo i min mening.» (3)
- mycket bra.jag tyckte att föreläsningarna var mycket givande, lagom tempo...och med roliga inslag ex lite fakta om Keplers liv (som var idel motigheter)» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om räknestugorna?

26 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 9%
6 27%
11 50%
5 (mycket bra)»3 13%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade gärna sett fler lösta exempel, med dialog mellan räkneövningsledare och studenter.» (3)
- Vid ett flertal tillfällen tog det mer än 30 minuter att få hjälp, då det är så många studenter på en övningsledare. Räknestugorna är bra.» (3)
- sten var solklar, såg direkt vad man behövde hjälp med och varför. övriga lärare var kanske inte till så stor hjälp, då är det bättre med utskrivna lösningar, än att någon annan löser talet åt en.» (4)
- Lite lång väntetid ibland när man ville ha hjälp, speciellt i slutet av kursen» (4)
- vi är ett gäng som brukar räkna själva och vi tycker det funkar bra, men jag är övertygad om att räknestugorna är givande också. » (Deltog ej)

8. Vad tyckte du om att ha två räknestugor i veckan?

25 svarande

För få»5 20%
Lagom»20 80%
För många»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- räknestugor är bra!» (För få)
- Antal studenter per övningsledare är för många, Det kunde förbättras genom att antingen ha fler övningsledare per tillfälle, eller öka antalet räknestugor i veckan.» (För få)
- Inte mindre!» (Lagom)

9. Vad tyckte du om att räknestugorna var utan att läraren räknade exempel först?

26 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
1 3%
5 19%
8 30%
5 (mycket bra)»11 42%

Genomsnitt: 4.03

- Eftersom det demades många uppgifter på föreläsningarna så var det bra. Dock behövs lösta uppgifter eftersom det saknas i boken.» (4)
- Vi gick ju igenom mycket tal på föreläsningarna så det behövs inte» (4)
- Men det kunde ge mer om övningshandledaren hade mer tid per student. Det tog för lång tid att få hjälp av övningsledaren.» (4)
- oftast bra men ibland hade det kunnat vara bra med något extre exempel, fast det var bra att vi kunde be om det, skulle utnyttjat det mer kanske.» (4)
- mycket bra!» (5 (mycket bra))

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

1 (Mycket liten)»2 7%
3 11%
7 26%
8 30%
5 (Mycket stor)»6 23%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- jag räknade nog för mycket av de enkla talen, för att hinna med "överkursdelen" som egentligen var det enda nya för mig.» (2)
- Föreläsningar och uppgifter är det som gäller, boken kändes nästan överflödig(bortsett från uppgifterna i den då).. det är ju faktiskt inte många saker man behöver kunna utantill. » (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.59


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

26 svarande

Ja»0 0%
Nej»26 100%

Genomsnitt: 2

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

1 (För låg)»1 3%
0 0%
17 65%
6 23%
5 (För hög)»2 7%

Genomsnitt: 3.3

- den är väl som de andra kurserna, mycket att göra och en del rätt svårt. men jag anser att det är lagom tempo, vi ska ju faktiskt hinna lära oss en hel del. att man "tagit bort" endel som överkurs är ett stort plus. » (3)
- Den måste dock vara hög för att man ska lära sig» (4)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»16 64%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.72

- jag tror de flesta har hittat sina "räknekompisar" vid det här laget» (Mycket bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 11%
Ganska bra»13 50%
Mycket bra»9 34%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.3

- För lite hjälp på räknestugorna.» (Ganska dåliga)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

26 svarande

1 (ej prisvärd)»2 8%
2 8%
10 41%
7 29%
5 (mycket prisvärd)»3 12%
Köpte inte boken»2

Genomsnitt: 3.29

- gjorde bara uppgifter i den, kunde inte måns ha gjort uppgifter själv så hade de dels blivit bättre (beteckningar istället för siffror) och vi hade slppit köpa boken.» (1 (ej prisvärd))
- jag köpte dyrt på internet» (3)
- Köpte begagnat. Gammal upplaga, men det fungerade tack vare kompisar / gamla räknescheman på hemsidan.» (3)
- bra med en bok som är ingenjörsbetonad!» (3)
- Köpte boken i andra hand, så jag vet inte vad den kostade ny.» (3)
- sådär med textens kvalitet och många övningar precis likadana.» (3)
- Får anses som prisvärd då man även använder dynamics i Mek2» (4)
- böckerna var billiga, men man hade faktiskt inte jättemycket nytta av dem. skulle ändå säga att de är prisvärda. » (4)
- Mycket bra böcker! Bra och många uppgifter, tydliga illustrationer och exempel» (5 (mycket prisvärd))

16. Vad tyckte du om texten i boken?

26 svarande

1 (inte alls bra)»3 11%
5 19%
10 38%
7 26%
5 (mycket bra)»1 3%

Genomsnitt: 2.92

- för pratig och svår att hitta i.» (1 (inte alls bra))
- för mycket tjafs. tycker vi gick igenom det viktiga på föreläsningarna, och det tog inte lika mycket plats. däremot kan det säkert stå en hel del intressant i boken som vi inte hunnit ta upp. » (2)
- Det är klart bättre om föreläsning och boken är på samma språk» (3)
- okej..» (3)
- Lite väl utdragen, men den är ju amerikansk...» (3)
- För ordrik, svårt att hitta relevant information. Fungerar dåligt som uppslagsverk, bättre som "läs igenom istället för föreläsningar"-bok.» (3)
- Lätt att förstå även fast den är på engelska» (4)
- Lite amerikansk (pratig), men i övrigt väldigt bra.» (4)

17. Vad tyckte du om uppgifterna i boken?

26 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
2 7%
6 23%
10 38%
5 (mycket bra)»7 26%

Genomsnitt: 3.76

- fina bilder dock» (1 (inte alls bra))
- För få lösta tal, för svår svårighet från början. Det behövs typtal för att lära sig de första stegen, och sedan går jag vidare på svårare uppgifter. Jämför med PB som är exemplarisk i detta avseende.» (3)
- För många numeriska uppgifter.» (3)
- för det mesta bra, något likriktade» (4)
- Men svåra att förstå ibland pga engelskan» (5 (mycket bra))
- väldigt bra uppgifter!» (5 (mycket bra))

18. Skulle du ha velat ha ett kompendium (skrivet av Måns) som kompliment till texten i boken?

26 svarande

Ja»14 53%
Nej»12 46%

Genomsnitt: 1.46

- För oss som inte är helt bekväma med det engelska språket (och tro mig vi finns!) skulle det vara guld värt som komplement.» (Ja)
- lösta uppgifter hade uppskattats, särskilt eftersom man sett/hört demade uppgifter innan man försöker själv. » (Ja)
- hade vart jättebra, då hade jag nog inte använt boken alls. » (Ja)
- Men tycker inte man ska ta bort boken som Måns nämnde på en föreläsning. Boken är väldigt bra.» (Ja)
- varför inte» (Ja)
- Behövs ej med så bra böcker, vad som viore bättre skulle vara att få lösningsförlag på några fler uppgifter, kanske i kompendieform, så att man kan gå igenom dom själv snarare än att lägga för mycket undervisningstid på exempel.» (Nej)
- tror inte det. har varit så lite teori att det kvittar.» (Nej)
- Tyckte inte att det behövdes faktiskt» (Nej)

19. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

1 (Mycket liten)»2 7%
3 11%
6 23%
12 46%
5 (Mycket stor)»3 11%

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- mest talen. ibland texten.» (4)
- Uppgifterna är ju det centrala i kursen.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.42


Kommentarsfrågor

20. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

26 svarande

Ja»24 100%
Nej»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att det är uppdelat i en godkänd-del och en överkurs-del»
- Räknestugorna.»
- boken»
- Räknestugorna»
- Räknestugeupplägget»
- de många exemplen på föreläsningarna»
- Måns skämt, de har ju funkat i åtminstone 2 år. Examineringsupplägget , dvs behåll överkursuppdelningen. »
- räknestugorna och de systematiska genomgångarna»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler poäng på uppgifterna så det finns utrymme för slarvfel»
- Fler poäng på tentan eller halvpoängsavdrag så att man inte får 0 p på en uppgift pga ett par småfel.»
- Kan ej komma på något.»
- bort med överkursbegreppet, som får folk att inte gå dit säg snarare att man inte behöver lägga vikt på de UPPGIFTERNA, men teorin bör alla känna till!!!»
- En tentamen som inte är uppdelad i två delar utan att alla poäng räknas.»
- Svenskt kompendium som komplement till boken.»
- Att man kan räkna 3h på ett tal på tentan, få uttryck som tar två rader att skriva upp, inte hinna lösa ut ett svar och därmed få 0 poäng. Examinatorns resonemang om att man inte gjort något om man inte fått fram ett svar känns märkligt.»
- Examinationen.»
- Mar komentarer på tentan. Skriv var det gick fel om man inte får fullt.»
- Om Måns är sugen på att fixa ett kompendium så är jag övertygad om att det skulle vara uppskattat.»
- Jag kan förtså upplägget av tenta med godkänt och överkurs men det borde vara så att 6 poäng alltid ger godkänt, som det är nu måste det ju ligga på "godkänt delen"»
- vissa överkurskapitel borde vara obligatoriska för det visade sig att de behövdes i mek2. Fråga Christian om kapitlena»

23. Övriga kommentarer

- Tack för denna kursen!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.56
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från