ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Sannolikhet, statistik och risk, MVE240

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-24 - 2012-02-21
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

20 svarande

1 (inte alls)»0 0%
6 30%
10 50%
4 20%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trodde inte alls statistik var såhär, roligt, men svårt!» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

20 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 5%
9 45%
5 25%
5 (mycket relevant)»5 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.7

- Skulle vara bra med mer fokus på förståelse och, om inte bevis, bakomliggande förklaringar till formler etc.» (3)
- Det lär väl bli mycket statistik så statistikundervisning är väl fint.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

20 svarande

1 (inte alls)»1 5%
3 15%
4 20%
9 45%
5 (Mycket bra avvägt)»3 15%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt lätt tenta, hade nog gått att göra svårare!» (2)
- Dumt att få använda bok, men det kanske är så statistiker jobbar... » (3)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

20 svarande

<25%»2 10%
25-50%»0 0%
50-75%»1 5%
>75%»17 85%

Genomsnitt: 3.65

- Svårt att höra/förstå vad han sa» (<25%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

20 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
5 27%
7 38%
4 22%
5 (mycket bra)»2 11%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tillförde väldigt lite utöver kurslitteraturen» (2)
- Lite svårt med språket, hade varit bättre med mer och bättre exempel!» (2)
- Ibland blev det lite förvirrat, när han hoppade fram och tillbaka i slides och skrev fel på tavlan osv. Exempelräkningarna kunde varit bättre förberedda.» (3)
- Hade föredragit fler exempelräkningar» (3)
- Det hade nog varit lättare att hänga med om man hade valt att hålla sig till samma språk genom hela kursen och att man hade fått anteckna lite mer och inte varit så fast i "slidesen" eftersom det bidrog till en viss förslappning.» (3)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

20 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 23%
5 38%
5 38%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vore bra att se lite exempel. Gärna föberedda så det inte blir fel.» (2)
- Saknade genomgång av exempel på tavla» (2)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

20 svarande

1 (inte alls bra)»1 5%
3 15%
5 25%
5 25%
5 (mycket bra)»6 30%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gav inte så mycket då det stod i labben exakt vad man skulle göra. Lättare uppgifter och mer att tänka ut själv vore bätre.» (2)
- Kanske något för enkla/oengagerande, för mycket kopiera,klistra in.» (2)
- Gärna sett att de varit mer omfattande och färre» (3)
- Labbar är bra, men skulle nog ha gått igenom dem mer grundligt,!» (3)
- Mer lektionstid kunde ha lagts på att verkligen förstå laborationerna» (4)
- De var bra eftersom man med hjälp av dem förstod vad det handlade om på ett helt annat plan. man hade dock kunnat sprida ut dem lite.» (4)
- Bra laborationer!» (5 (mycket bra))
- Labbarna var det bästa med kursen, det var då man lärde sig något.» (5 (mycket bra))
- Det var där jag lärde mig.» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om projekten?

20 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 15%
11 55%
4 20%
5 (mycket bra)»2 10%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes inte som de togs så seriöst av läraren, men det var bra projekt.» (3)
- lite konstiga, de kan nog skippas till nästa år!» (3)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

1 (Mycket liten)»2 10%
5 26%
8 42%
3 15%
5 (Mycket stor)»1 5%

Genomsnitt: 2.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

10. Skulle du föredra att ha undervisningen på engelska?

19 svarande

Ja»9 47%
Nej»10 52%

Genomsnitt: 1.52

- Om det blir lättare för Igor, vilket jag antar att det blir, så vinner alla på det.» (Ja)
- Det spelar nog inte så stor roll. Man kan ju fråga på svenska i så fall om det är nåt man inte förstår.» (Ja)
- Ja, absolut!» (Ja)
- Som sagt, hade varit bra mycket enklare om det hade varit ett språk eftersom man lätt blandar ihop eller går miste om termer och deras betydelse på det här sättet.» (Ja)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.2


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

20 svarande

Ja»0 0%
Nej»20 100%

Genomsnitt: 2

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

1 (För låg)»2 10%
2 10%
15 75%
1 5%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- Kändes tungt i början. Mycket att lära sig. Men när man fick se en exempeltenta och fick veta att man fick ha med boken på tentan blev det väldigt lätt.» (3)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 20%
Mycket bra»15 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»11 55%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.75

- Igor är otroligt hjälpsam.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

20 svarande

1 (ej prisvärd)»8 44%
7 38%
3 16%
0 0%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»2

Genomsnitt: 1.72

- Boken är alldeles för dyr, men det är nog svårt att klara kursen utan den.» (1 (ej prisvärd))
- Var ABSOLUT INTE värd över 1000kr på cremona, var väldigt dåligt editerad och pedagogisk bok - hitta bättre tills nästa år!» (1 (ej prisvärd))
- Inget större fel på boken i sig men den var allderles för dyr.» (1 (ej prisvärd))
- På tok för dyr, helt enkelt.» (1 (ej prisvärd))
- Alldeles för dyr bok, tyvärr!» (1 (ej prisvärd))
- Dyr och svår bok att få tag i» (2)
- Det är en bra bok som tyvärr kostar lite för mycket.» (2)
- Eftersom den inte gick att få tag på. Plus att den faktiskt var sjukt dyr.» (Köpte inte boken)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

1 (Mycket liten)»2 10%
4 20%
4 20%
4 20%
5 (Mycket stor)»6 30%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningsanteckningarna var bättre, fanns för mycket undantag i boken! Man hade varit tvungen att läst boken mycket noggrant för att hämta information därifrån.» (2)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.4


Laborationer

17. Svårighetsgrad

Hur svåra upplevde du att laborationerna var?

20 svarande

1 (för lätt)»2 10%
3 15%
13 65%
2 10%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labbarna»0

Genomsnitt: 2.75

- Bra» (3)
- De var betydligt svårare än det som gicks igenom på föreläsningarna.» (4)

18. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labbarna?

20 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
5 25%
5 25%
5 25%
5 (högt inlärningsvärde)»5 25%
Gjorde ej labbarna»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

19. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labbarna?

20 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 5%
1 5%
4 20%
12 60%
5 (mycket nöjd)»2 10%
Gjorde ej labbarna»0

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

20. Övrigt

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57


Kommentarsfrågor

21. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

20 svarande

Ja»20 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

- Lägg ut föreläsningsanteckningarna tidigare, senast i slutet av dagen före föreläsningen» (Ja)
- Betygsgränser för tentan, annars rätt bra.» (Ja)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kursen i sig samt lababrna»
- Laborationerna var bra, men de behöver utvecklas lite! Genomgång av dem kanske?»
- Att man kan skriva ut powerpoint före föreläsningarna, helst några dagar tidigare än de lades ut under denna kursen.»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- boken - för dyr och opedagogisk föreläsningarna - på engelska eller byt föreläsare»
- Mer grunder så man förstår vad som händer och inte bara fyller i tomrum i en formel. Det klarar de flesta. Vore bättre att ta bort vissa moment och gå djupare in på de viktigaste.»
- Projektet kan skippas, och gå igenom mer grundligt ocxh förklara bakgrund till statistiken och en lite svårare tenta!»
- Kurslitteraturen - dels för att den var dyr och dels för att det kändes lite "viktat" när det var föreläsarens egna verk.»
- Strukturen på föreläsningarna behöver förfinas. Saker som borde vara lätta blev ibland komplicerade.»
- Högre tempo, svårare tenta.»

24. Övriga kommentarer

- matstat för F i tvåan verkar bättre, innehåller istort samma sak, dock utan all risk - vilket är den delen som känns irrelevant, föreläsaren är mycket bättre där också.»
- Bra lärare.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.3
Beräknat jämförelseindex: 0.57


Kursutvärderingssystem från