ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fourieranalys0809, F, MVE030

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-21 - 2009-03-28
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

44 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
7 15%
23 52%
5 (över förväntan)»14 31%

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade höga förväntningar på kursen.» (3)
- Ämnet i sig är mycket spännande» (4)
- Jag hade trott att större vikt skulle läggas vid teori än på problemlösning.» (4)
- Ok, det som var, var bra. Ser gärna mer teori och mindre fokus på exempelräkning och på lösning av endast tre standardtyper av diffekvationer - Poisson, våg- och värmeekvationer. Dessa är vad man kanske stöter på oftast men innehållet blir väldigt likriktat när fokus ligger endast på dem. » (4)
- Bra kurs» (4)
- Som förväntat, mycket bra kurs.» (4)
- Intressantare än jag trodde. Mycket tack vare Grigori» (4)
- Mycket intressant kurs!» (5 (över förväntan))
- Lite mer teori hade kanske kunnat hjälpa för förståelsen, försök hinna visa fullständiga lösningar med alla steg.» (5 (över förväntan))
- Fantastiskt roligt!» (5 (över förväntan))
- Rolig kurs och det var lätt att koppla samman teori med praktiska tillämpningar» (5 (över förväntan))
- Mycket intressant kurs.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

44 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
4 9%
9 20%
5 (mycket relevant)»31 70%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.61

- Matte är utvecklande och passar eg alltid» (4)
- Kommer igen direkt i andra kurser» (5 (mycket relevant))
- Framgår tydligt under kursen hur många tillämpningar teorin har. begreppen ortogonala system/funktioner och FFT har gett en ny syn på många problem och en annan blick för hur fysiken kan undersökas. » (5 (mycket relevant))
- Det är här som jag känner att det har börjat trilla in tillämpningar på det man lär sig. Inget "den här förbereder för nästa kurs" utan verkligen saker man faktiskt kan använda. » (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

43 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
7 16%
17 39%
5 (Mycket bra avvägt)»19 44%

Genomsnitt: 4.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag skrev inte tentan.» (?)
- Tentan var väldigt bred - roligt.» (3)
- Kändes som om tentamensuppgifterna var plockade från alla kursens delar. Transformer, ortogonala polynom samt spridda lösningsmetoder för PDE.» (4)
- Lite väl mycket Sturm-Liouville kanske?» (4)
- Jag tycker att tentan spännde över kursinnehållet i huvudsak.» (5 (Mycket bra avvägt))
- En av de bättre tenorna jag skrivit» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

44 svarande

<25%»1 2%
25-50%»1 2%
50-75%»4 9%
>75%»38 86%

Genomsnitt: 3.79

- Mycket bra och grundläggande, plus intresseväckande» (>75%)
- Grigori är en kompetent och engagerad föreläsare. Kan skaffa sig bättre tavelteknik. Ibland blir det röriga resonemang som saknar röd tråd. Det börjas i någon ände och titt som tätt fylls det i bakåt och framåt i framställningen, hjälp- och följdsatser dyker upp godtyckligt.» (>75%)
- Absolut värda att närvara på» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

44 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
5 11%
15 34%
5 (mycket bra)»23 53%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite få ord i anteckningarna, så det blev svårt att läsa och förstå i efterhand.» (3)
- Gregori är mycket kul och intressant att lyssna på. Dock saknas struktur och att Gregori inte verkar gilla att följa sin planering» (3)
- Grigori gör ett utmärkt arbete!» (4)
- Bevis är bättre på tavlan än i boken, annars mycket bra.» (4)
- Föreläsningarna var bra. G gick igenom nya saker helt första gången eller gångerna men förväntade sig sedan att vi skulle ha koll på det. På så sätt hann han gå igenom annat och föreläsningarna gick snabbare.» (4)
- Det skrevs mycket fel på tavlan, och är man inte helt med är det jobbigt när man tittar tillbaka på sina anteckningar. » (4)
- Enstaka gånger gick poänger förlorade på grund av räknefel på tavlan. Dock var föreläsningarna genomgående relevanta, informativa och intressanta.» (4)
- Grigori vet hur man pratar» (4)
- Grigori är en väldigt bra och pedagogisk föreläsare!» (5 (mycket bra))
- Intressanta. men för stor inriktning på problemlösning, gärna mer teori» (5 (mycket bra))
- Grigori är fantastiskt inspirerande!» (5 (mycket bra))
- Grigori har en mycket bra kontakt med åhörarna och verkar ha förstått vilka moment som är de svåraste. Dock hoppar han kanske över lite väl många bevis, öven om boken fungerade bra som komplement. Jag tycker att han håller ett lagom tempo.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra föreläsare, engagerad och rolig. Lite snurrig och en del felräkningar men det gjorde inte så mycket för min del då man oftast förstog att det var fel.» (5 (mycket bra))
- Grigori är en mycket bra föreläsare.» (5 (mycket bra))
- Grigori är grym!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

44 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 5%
11 27%
16 40%
5 (mycket bra)»11 27%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vill gärna få chansen att räkna lite själv också på övningarna.» (2)
- Gofeng var inte så tydlig i sina förklaringar. » (3)
- Bra i allmänhet» (4)
- Bra exempel och för mig, tydligt förklarat» (4)
- Relevant» (4)
- Deltog inte mycket, men magnus övningar var sjukt bra! » (4)
- För liten sal.» (5 (mycket bra))
- Bidrog mycket till lärandet» (5 (mycket bra))
- Läste på GU samtidigt så schemat passade inte för min del.» (Deltog ej)

7. Vilken av övningsledarnas räkneövningar gick du i första hand till?

38 svarande

Grigori»29 76%
Magnus»9 23%

Genomsnitt: 1.23

- Lugnt och pedagogiskt. Ibland kanske lite väl långsamt tempo.» (Grigori)
- Väldigt olika uppgifter och olika lösningsgångar.» (Grigori)
- De gjorde helt olika saker, men Grigori skriver tentan.» (Grigori)
- Magnus var mycket bra men Grigori har hållt på lite längre så han har riktig koll!» (Grigori)
- Alltid hos Grigori» (Grigori)
- Bra förklarat, även svåra problem blev förståerliga.» (Grigori)
- Magnus var inte bra. Förstod ingenting.» (Grigori)
- Mycket tydligt» (Grigori)
- Bra, tydligt och mer praktiskt inriktat än föreläsningarna.» (Grigori)
- Magnus var emellanåt lite virrig, skrev mycket fel på tavlan och dylikt. Hans pedagogik är lite speciell, får gärna lösa uppgifterna lite långsammare och skippa en del krångliga uträkningar där han bara ackumulerar räknefel.» (Magnus)
- Svårt att hänga med men ändå lärorikt och nyttigt» (Magnus)
- Det känns som att man ligger närmre magnus i språk eftersom han är så ung, man kan prata på ett sätt som passar en själv och han förstår. Ibland är det problem med grigori och i allmänhet andra äldre föreläsare. » (Magnus)

8. Vad tyckte du om (den frivilliga) inlämningsuppgiften?

44 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
11 32%
17 50%
5 (mycket bra)»6 17%
Gjorde ej inlämningsuppgiften»10

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite väl mycket recept, förutom den sista som istället var halvt omöjlig!» (3)
- Den sista uppgiften kändes mindre relevant.» (3)
- Lite mycket "gör så här" och lite lite problemlösning. Å andra sidan så är det en svår kurs att förklara varför saker blir som de blir i, men den var alldeles för lätt på de lätta ställena och alldeles för svår när det väl frågades varför vissa saker hände. Lite bättre nivå där svårighetsgraden byggs upp efter hand vore bra. » (3)
- Man lärde sig inte jättemycket.» (3)
- Intressant men möjligen var det lite många småuppgifter?» (3)
- Borde varit mycket tydligare att man var tvungen göra hela för att få femma» (3)
- Lite oklart hur mycket man skulle skriva i rapporten.» (4)
- Intressanta uppgifter. Det kan hända att exempelkoden minskar incitamentet att försöka förstå uppgiften och lösningen fullt ut. Det är dock bra att fokus ligger vid det matematiska och inte det programmatiska.» (4)
- Var måhända lite övertydlig i instruktioner, men den tog lagom lång tid. Kan antagligen vara nyttig i framtiden. » (4)
- Helt ok, ger den inblick i användningen av FFT som saknas i boken. Fyller definitivt sitt syfte.» (4)
- Ganska enkel (på ett bra sätt) att göra men det var lärorikt och bra.» (4)
- Det hade varit trevligt att se resultaten från rättningen av den.» (4)
- Vill gärna få veta hur många bonuspoäng jag fick» (4)
- Lärorik!» (5 (mycket bra))
- Trevlig uppgift som berör ett väldigt intressant och viktigt område.» (5 (mycket bra))
- DFT och sampling känns väldigt aktuellt och relevant. Förvånansvärt oklart om huruvida en inlämnad uppgift krävdes för slutbetyg 5 på kursen.» (Gjorde ej inlämningsuppgiften)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
1 2%
3 7%
17 40%
5 (Mycket stor)»20 47%

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- p.g.a. att jag själv förberett mig dåligt - föreläsningarna var bra utformade.» (2)
- Deltog endast på föreläsningarna.» (3)
- Den mesta förståelsen har kommit under föreläsningarna. Boken har varit bra för att komplettera med detaljer, repetition och bevis.» (4)
- Bra att G räknade många exempel. Han betonar även rätt saker när han räknar och kommer med hjälpsamma lättbegripliga förklaringar och tolkningar för olika definitioner och problem.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.16


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

44 svarande

Ja»1 2%
Nej»43 97%

Genomsnitt: 1.97

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 4%
25 56%
16 36%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 3.36

- perioden hade för hög belastning totalt!» (3)
- Hade kunnat vara lite högre tempo i teoriavseende på bekostnad av problemlösningsdelen.» (3)
- Det var mycket att göra men med tanke på att det var en 6hp-kurs var det helt ok. » (3)
- Det var mycket att göra förra perioden men det beror väl inte endast på den här kursen.» (3)
- Snarare då att expfysens arbetsbelastning är för stor, har varit svårt att finna tillräckligt med tid för optiken och fourieren.» (3)
- Den har varit hög men inte för hög egentligen. Exp Fys har förstört rytmen på alla kurser den läsperioden tyvärr.» (4)
- Ganska ambitiöst räkneschema.» (4)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 15%
Mycket bra»30 68%
Har ej sökt samarbete»6 13%

Genomsnitt: 3.93

- Bra bortsätt från sammarbetet med en av dem när det gäller bonusuppgift.,..» (Ganska bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»19 43%
Mycket bra»14 31%
Har ej sökt hjälp»9 20%

Genomsnitt: 3.68

- Fanns ingen tid att ställa frågor. Minst halva räkneövningen borde vart avsedd för detta.» (Ganska dåliga)
- Lite dåligt att Grigori gick iväg på en del av rasterna.» (Ganska bra)
- Föreläsaren var ofta inte närvarande under 15-min rasterna, vilka annars brukar vara bra tillfällen att fråga på. Hade lite problem i kommunikationen, upplevde att föreläsaren inte gav sig tid att lyssna på min fråga och klargöra sig om att han förstått frågeformuleringen.» (Ganska bra)
- Grigori var snabbt ut ur föreläsningssalen i rasten och stannade inte för att svara på frågor. Nu hade jag inte så många frågor så det gjorde inget för mig, men det är ju inte bra för möjligheten att fråga.» (Ganska bra)
- Framför allt på magnus räkneövningar.» (Mycket bra)
- Mailsvar inom en minut är ju helt otroligt.» (Mycket bra)
- enstaka gånger sökte jag hjälp vid tavlan efter föreläsning. Blev väl tillmötesgådd..» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

44 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
9 21%
15 35%
13 30%
5 (mycket prisvärd)»5 11%
Köpte inte boken»2

Genomsnitt: 3.33

- För dyr» (2)
- Ok bok, men dyr.» (2)
- Jääävligt dyr, men bra» (2)
- köpte begagnat. BRa bok dock. Folland skriver kompakt och fint. Oamerikanskt. Bitvis rörig bevisframställning i boken (t ex Inversionssatsen för Fouriertransform.)» (3)
- Det var väldigt sparsamt med exempel i boken, annars var den bra. » (3)
- Känns dyr men är i övrigt en bra bok» (3)
- Bra och trevlig bok!» (3)
- Bra bok, bra att den används i PDE:n» (4)
- Boken var mycket bra och synkroniserad med vårt kursinnehåll. Dock lite dyr. » (4)
- Tyckte boken var bra men lite väl dyr.» (4)
- Bra bok» (4)
- Boken kunde ha betydligt fler exempel, men var bra och trevlig. Uppfyllde ej riktlinjen.» (4)
- Köpte den inte, jag lånade av en kompis då jag inte hade råd just då men jag tänker definitivt köpa den nu i efterhand för den var otroligt bra och grundläggande. LEVE FOLLAND!» (5 (mycket prisvärd))

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
3 6%
19 43%
13 29%
5 (Mycket stor)»9 20%

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- se ovan» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.63


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

44 svarande

Ja»43 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

- Kurshemsidan lite svår tydd på sina ställen.» (Ja)
- Tydligare info om att man var tvungen göra hela extrauppgiften för att få femma» (Ja)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Grigori! Kursboken!»
- Grigori!»
- Grigori. Han är en av de bästa föreläsare jag haft!»
- Grigori»
- Föreläsaren, roligt att vara på föreläsning»
- Grigori»
- Lärare, bok, upplägg.»
- Grigori, bonusuppg., ev. Folland.»
- Grigori!»
- Grigori»
- Kursens innehåll och tyngd på praktiska tillämpningar.»
- kursplanen»
- Grigori! En av de bästa föreläsare jag haft! Man blir peppad att gå på föreläsningarna bara för att lyssna på honom. Hur skön som helst. Magnus som rövledare är också något som borde bevaras. »
- Bra att bonusuppgiften tog upp DFT och sampling, känns väldigt aktuellt och relevant. Kanske att detta skulle få mer utrymme i själva kärnan av kursen?»
- Det är en bra kurs med intressant och användbart innehåll. Det ska man inte ändra på.»
- Grigori.»
- Det finns ingen enskild åtgärd vid denna kurs som kan kompensera för det faktum att Grigori slutar som föreläsare. Mycket bra föreläsare och examinator som genomför denna praktiska och ambitiösa mattekurs helt föredömligt.»
- Föreläsaren!! »
- Extrauppgifterna.»
- Grigoris föreläsningar, kursboken»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Schemat. 4 timmar i sträck är tungt. Dessutom måndag och fredag morgon. Det hade isåfall varit bättre att dela upp det i 2-timmarspass.»
- Fler räknestugor!»
- Lösningar på tentorna var ofta väldigt otydliga. Om dessa lösningar räcker som svar för att få full pott så borde det framgå tydligare.»
- Mer teori och lite mer struktur på hemsidan.»
- Lite tydligare lösningar på gamla tentor...»
- Lite mer fokus på teori, det känns som att det finns tid att gå igenom mer teori om man minskade ner antalet problem som löses lite. Lite väl många Sturm-Liouville har lösts på föreläsningarna, det är ju en stor del av kursen men det känns tidsödslande att göra nästan samma sak i varje problem som löses.»
- Tydligare teoriinnehåll med fokus på satser och deras bevis. Exempel skall i första hans räknas på övningarna. Jana Madjarova är en förebild. Föreläsningstid till teorigenomgång och koncentration på förståelse av definitioner, satser och de bevis som håller teorin samman. »
- Jobbigt med endast två fyratimmarsföreläsningar och dessutom på måndag och fredag morgon.»
- Kursen hade för stort fokus på detaljer kring algebraiskt lösande av PDE. I det sammanhanget skulle vara roligt att höra mer om fysikaliska betydelser av de basfunktioner man hittar. (Föreläsaren löste en hel uppgift om vågutbredning i sträng med tidsberoende randvillkor utan att nämna ordet resonans.) Schemaläggningen var på gränsen till uselt med 4-timmarspass tätt på varandra.»
- Borde informera om inlämningsuppgiftsresultaten så fort som möjligt.»
- Gör inlämningen obligatoriskt. Lär alla lärare hur man gör när man suddar en tavla»
- Vet inte.»
- inget som jag kan komma på»

19. Övriga kommentarer

- Bra och rolig kurs med bra föreläsare.»
- Bra föreläsare!»
- Det är mycket samtidigt med ExpFys B och det är svårt att hinna göra allt som kursen kräver.»
- Fantastisk kurs, lätt bästa mattekursen hittils tack Grigori!»
- Intressant och underhållande. »
- Mycket rolig, intressant och viktig kurs!»
- Alla lärare borde lära sig att skämta och bjuda på sig själva så mycket som Gregori gör»
- Ganska svår tenta, men förstående rättning...»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.08
Beräknat jämförelseindex: 0.77


Kursutvärderingssystem från