ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009 VT - Hållfasthetslära och Maskinelement Z2, TME016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-18 - 2009-03-30
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

37 svarande

Nej»0 0%
Delvis»6 16%
Ja»24 64%
Inte läst det»7 18%

Genomsnitt: 3.02

- Bonuspoäng inlämning maskinelement fick man upptäcka själv i jämförelse vad som sades första lektionen.» (Delvis)
- Men det känns som att vi inte fr lära oss så mycket som skulle behövas, speciellt när man slår ihop två st kurser i en.» (Ja)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

37 svarande

Nej»0 0%
Delvis»15 40%
Ja»22 59%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.59

- Lite tunt med material» (Delvis)
- Kunde uppdateras mer. T.ex med lösningar på hållf delen som var obefintliga så när som på en enda uppgift.» (Delvis)
- Lite dålig information utlagd och dåligt uppdaterad.» (Delvis)
- Varför låg mycket av det utdelade materialet (såsom kurs-PM och gamla tentor) under länkar? Det förefaller mer logiskt att det skulle ligga under Utdelat Material.» (Delvis)
- Lennart la inte ut något... det fanns dock gott om tentor när vi började.» (Delvis)
- Maskinelementdelen va bra» (Delvis)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Lennart Josefson engagerat sig i kursen?

38 svarande

Inte alls»7 18%
Ganska bra»24 63%
Bra»6 15%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Var väldigt osäker framför tavlan. Kändes relativt oengagerad i ämnet. Det gjorde inte saken lättare att det var den svåraste kursen hittills...» (Inte alls)
- Han borde verkligen gå en kurs i pedagogik. Han behöver det.» (Inte alls)
- Han var kunnig men lyckades alltid röra ihop allt på nått vis. Han behöver mycket mer struktur och sluta skriva av boken och hans egna anteckningar o föra mer diskussion med klassen , steg för steg.» (Ganska bra)
- Var ibland lite väl skummt » (Ganska bra)
- Bara stått vid tavlan och hänvisat till boken.» (Ganska bra)
- Men han kanske skulle ha gått in på tex hur man vet hur en konstruktion deformeras när den tex är upphäng i trådar och så.» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Oerhört oflexiblet labbande. Varför ska vi först göra våra inlämningsuppgifter och sedan räkna övningsexempel??? Borde vi inte först få räkna övningstal så vi kan förstå hur vi ska lösa uppgiften.»
- Har de kollat med s3 så att det inte blir för mycket att göra samma vecka?»
- Göran brännare var mycket bra, tillgänglig och hjälpsam.»
- Bra»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Mekanik och mattekurser.»
- Mekanik, duh.»
- Mekaniken , matte kurserna .. »
- Mekanik. Hjälpte kanske lika mycket som en piss i Mississippi.»
- Mekanik»
- mekanik»
- Verkligen ! Linjär algebra , mekanik, matematisk analys.»
- Mekanik»
- Mekanik»
- Mekaniken har hjälp till att förstå lite»
- mekanik, knappt»
- Ja, mekaniken! Matematikkurserna»
- Mekaniken hjälpte väl lite»
- Mekanik»
- Matten och mekanik»
- mekanik, matte»
- mekanik»
- Mekanik var bra att ha. Samt konstigt nog grundläggande ellära, eftersom man kunde likna styvheter med resistanser, och parallellkoppla dem osv. och använda samma regler.»
- Mekanik»
- Självklara svaret är mekanik men jag anser inte det...»
- Mekanik kursen»
- Mekanik och matte-kurserna har varit till stor nytta»
- Mekanik»
- Mekanik»

6. Vilken del av kursen var

Matrisfråga

- Samma innehåll men med tydligare paralleller till Z-programmet vore önskvärt. Exempel med robotar, bilar eller liknande skulle höja relevansen av kursen.»
- Relevantheten är ju inte vi elever så bra på att bedömma.!!! De viktiga är ju att de kunskaper som kommer krävas av oss ingår. »
- Mer fokus kanske borde läggas på utmattning, dimensionera för detta i åtanke då detta moment kändes mycket relevant och viktigt att ta till sig. Vad är viktigast för en framtida Z-ingenjör, att kunna Hookes lag i 3D eller räkna på utmattning ? Knäckning känns viktigt men förklarades dåligt hur man går från allmänna fall till typfall.»
- Det borde ha varit mer Maskinelement och mindre Hållfasthetslära.»
- Marginell skillnad på vad som är mest och minst relevant, allt var relevant tycker jag nu i efterhand.»

Lättast?
29 svarande

Töjning»12 41%
Skjuvning»0 0%
Böjning»1 3%
Utmattning»2 6%
Fleraxliga spänningstillstånd, effektivspänningar»3 10%
Vridning»2 6%
Knäckning»1 3%
Brott»2 6%
Skruvförband»0 0%
Krympförband»1 3%
Skruvfjädrar»3 10%
Axlar»2 6%

Genomsnitt: 4.82

Svårast?
30 svarande

Töjning»2 6%
Skjuvning»8 26%
Böjning»1 3%
Utmattning»2 6%
Fleraxliga spänningstillstånd, effektivspänningar»10 33%
Vridning»1 3%
Knäckning»1 3%
Brott»1 3%
Skruvförband»3 10%
Krympförband»0 0%
Skruvfjädrar»0 0%
Axlar»1 3%

Genomsnitt: 4.63

Mest relevant?
27 svarande

Töjning»4 14%
Skjuvning»2 7%
Böjning»6 22%
Utmattning»3 11%
Fleraxliga spänningstillstånd, effektivspänningar»2 7%
Vridning»1 3%
Knäckning»2 7%
Brott»4 14%
Skruvförband»3 11%
Krympförband»0 0%
Skruvfjädrar»0 0%
Axlar»0 0%

Genomsnitt: 4.7

Minst relevant?
24 svarande

Töjning»1 4%
Skjuvning»2 8%
Böjning»1 4%
Utmattning»5 20%
Fleraxliga spänningstillstånd, effektivspänningar»5 20%
Vridning»2 8%
Knäckning»2 8%
Brott»1 4%
Skruvförband»1 4%
Krympförband»2 8%
Skruvfjädrar»2 8%
Axlar»0 0%

Genomsnitt: 5.75


Föreläsningar Hållfasthetslära:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna i hållfasthetslära?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

37 svarande

12 32%
10 27%
11 29%
4 10%
0 0%

Genomsnitt: 2.18

- Som sagt: Väldigt svårt ämne och väldigt dålig föreläsare» (1)
- Lennart var värdelös. Gjorde fel hela tiden, kunde aldrig svara vettigt på frågor och var allmänt rörig.» (1)
- En professor som bevisar alla samband... Jag hade föredragit en person som förklarade hur allt hänher samman! Inte enbart ge oss ett mattematiskt bevis. Det gav mig inget alls att gå på föreläsningarna. Lennart lever inte i samma universum som oss!» (1)
- Ger ett oförberett och oengagerat intryck.» (1)
- Inte alls engagerande och att räkna själv på den tiden hade nu i efterhand varit mycket bättre spenderad tid.» (1)
- Kändes inte som man fick förklaring om varför, utan mer. "Denna kommer från sid 74 i boken"» (1)
- Alldeles för monotona» (1)
- Allmänt oinspirerande men kunde varit värre.» (2)
- Mer struktur och förstelse behövs!!» (2)
- Bara stått vid tavlan och hänvisat till boken.» (2)
- Dåligt engagemang. Ingen finess alls. Skriver upp det som finns på pappret på tavlan. Bättre kan ni!» (2)
- Ganska tungt ämne som är svårt att undervisa i» (3)
- Bra föreläsningar överlag, saknas en liten bit till att tycka att det här är en viktig och spännande kurs som man ser fram emot. Istället blir det att man bara vill kursen avstökad. Inställningen till kursen i helhet påverkar nog hur man ser på föreläsningarna.» (3)
- För få numeriska exempel.» (4)
- Lite svårt att hänga med ibland på vad det gick ut på.» (4)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

37 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»3 8%
50 - 75%»2 5%
75 - 90%»10 27%
90 - 100%»22 59%

Genomsnitt: 4.37

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Förklarat mer grundläggande, om det nu är möjligt. »
- Svårt att göra guld av bajs men han kunde kanske varit lite mer aktiv med publiken. Inte stakat sig hela tiden eller skrivit fel. Gärna ha lite entusiasm för det han undervisar, kändes mest som han ville bli av med det. Fast skulle man säga detta rakt ut till honom skulle det bara bli sämre för det verkar som mannen lider av dåligt självförtroende.»
- Inte göra saker mer komplicerade än vad de är»
- Förberett det han hade föreläsning om så att han hade kunnat svara på frågor.»
- Kursen som helhet behöver ändras. Det här är en typisk kurs då labbar kan göra underverk.»
- Förklarat samband... Inte bara mattematiskt bevisat dom.»
- Satsa på mer genomarbetad pedagogik. Förklara oklarheter istället för att "upprepa" kapitlen i boken.»
- Förklarat när denna spänning uppkom och varför tex.»
- Bättre förberedd, inte prata med tavlan, mer exempel»
- Härlett en del enklare grejer för att man skulle få mer förståelse.»
- Färre härledningar och fler praktiska exempel.»
- Förklarat »
- Lära sig pedagogik. Han kanske vet en hel del, men vi lärde inte oss något av honom utan vi var tvungna hela tiden att läsa om från boken strax efter lektionen.»
- Haft mer engagemang för sitt ämne och visa på verkliga exempel»
- lösa uppgifter på tavlan»
- Han kunde ha dragit mer exempelanknytning. Det kändes som om det var väldigt mycket allmänt och abstrakt under föreläsningarna. »
- Mindre långa tråkiga härledningar och räknat NÅGOT exempel»
- Lagt mer tid på att förklara spänningar, speciellt skjuvspänningar.»
- Komma mer förberedd till föreläsningaran, så det verkligen låter övertygande det som sägs. Vid ett par tillfällen var det inte så. »
- Dåligt engagemang. Ingen finess alls. Skriver upp det som finns på pappret på tavlan. Bättre kan ni!»
- Varit mer självsäker»


Föreläsningar Maskinelement:

10. Vad tyckte du om föreläsningarna i maskinelement?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

37 svarande

0 0%
6 16%
11 29%
15 40%
5 13%

Genomsnitt: 3.51

- Jag vette katten vad föreläsningarna var bra till. Inte hjälpte de en att lösa inlämningsuppgifterna, bortsett från den sista kvarten då han mer eller mindre gav ut svaren.» (2)
- Alldeles för få föreläsningar för att ha 4 inlämningsuppgifter och halva tentan.» (2)
- Något bättre. Väldigt röriga!» (2)
- Lite röriga ibland. Ofta kom uträkningar, förkortningar och ekvationer helt utan motiveringar, vilket gjorde vissa moment svåra att hänga med på.» (3)
- Tråkiga men ganska bra» (3)
- Det kändes mer som en räkneövning» (3)
- OK, inte mer. Min uppfattning är att de flesta gick dit för att få tips så de kunde börja arbeta med inlämningsuppgifterna.» (3)
- Klart vi lärde oss något på dessa föreläsningar, MEN man gick dit av två anledningar. 1 det fanns inget annat sätt att lära sig... (tillskillnad från resten av chalmers) 2 det var ENDA sättet att lyckas med inlämningarna.» (3)
- Det fanns bara tid att gå igenom precis det som kom på inlämningsuppgiften så det kändes inte så allmänt.» (3)
- Bättre än hållfasthet. Mycket siffror :. Ok!» (3)
- Brännare >> Lennart Var väldigt relevanta och innehållsrika föreläsningar.» (4)
- Svårt att se vad Brännare skrev ibland, kunde gått igenom beteckningarna bättre» (4)
- bra i allmänhet. bra att man fick ut OHn utskrivna så att man kunde koncentrera sig på vad han sa» (4)
- Ganska bra» (4)
- Det var bra att han gick igenom inlämningsuppgifterna under föreläsningen.» (4)
- Bra och relevant.» (5)

11. Hur många föreläsningar har du varit på? (%)

37 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»5 13%
80-100%»32 86%

Genomsnitt: 4.86

- Tycker det är extremt dålig stil att ett pucko som går på föreläsningen lyckas med inlämningsuppgiften utan problem (för man får alla svar och ekvationer) medan någon extremt duktig själv inte kan lyckas med den på egen hand...!» (60-80%)
- Gick man inte på föreläsningarna missade man ju så mycket att det skulle vara omöjligt att på egen hand göra inlämningsuppgifterna.» (80-100%)
- Han var engagerad och hjälpte till väldigt mycket.» (80-100%)
- Om man inte gick på dom föreläsningarna skulle man in princip inte kunna göra inlämningsuppgifterna» (80-100%)

12. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Skrivit upp formlerna han använde.»
- Det är egentligen uppgifterna som är problemet. Hade de gjorts så att eleverna hade kunnat lösa dem självmant så hade föreläsningarna blivit mer relevanta.»
- Göran är mycket kunnig, borde ha med mer om praktiska projekt som han deltagit vid, broar o.s.v.»
- Göran Brännare ska inte ha inställningen att "Ni måste ha min hjälp för dessa inlämningarna". hade vi fått räkna först och sen löst problem skulle det varit bättre!»
- Tagit med grundläggande varför man gjorde som man gjorde och varför man skulle använda någon viss formel och så.»
- Det är mycket ny terminologi som behöver förklaras noggrannare.»
- -Gått en kurs i pedagogik. -Se ut att vara engagerad. -Göra en tenta som avspeglar det han "lärt" oss. -Prata utan att vända ryggen mot oss.»
- Haft mer tid.»


Övningar:

13. Vad tyckte du om övningarna?

- Lite röriga ibland. Ofta kom uträkningar, förkortningar och ekvationer helt utan motiveringar, vilket gjorde vissa moment svåra att hänga med på. Om ekvationer hade skrivits upp hade det varit mycket enklare att hänga med.»
- Brännare var väldigt bra på övningarna.»
- Riktigt bra övningar.»
- Brännare var bra på att göra övningar»
- De var bra, men går lite väl snabbt fram i räkningsexemplen.»
- Bra övningar när han hade planerat. Mao helt OK.»
- Över lag bra.»
- De var bra exempel men det fanns många egna övningar som inte ingick kursen. Man kanske kan ta bort dessa och lägga till andra som har med kursen att göra.»
- Förstår inte alls upplägget att bara räkna svårare tal på övningarna. Kommer man inte igång på ett område så behövs räkneexempel på grunderna. Svårare uppgifter kan man göra hemma när man greppat grundkonceptet.»
- Bra, lärorika. Fler räknestugor hade varit bra.»
- Ok»
- jättebra»
- bara övningarna var bra»
- Övningarna var bra, eftersom man fick lite mer konkreta exempel på hur man utförde beräkningarna, samt vad man skulle ha det till.»
- Fredag eftermiddag, bra tänkt!»
- Bra, bra förklarat så man förstod.»
- Mycket bra och tydliga.»

14. Hur många övningar var du på? (%)

37 svarande

0 - 25%»1 2%
25 - 50 %»0 0%
50 - 75%»7 18%
75 - 90 %»11 29%
90 - 100%»18 48%

Genomsnitt: 4.21


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

15. Vad tyckte du om Maskinelementsinlämningarna?

Matrisfråga

- Inlämningsuppgifterna lär en ganska mycket. Dock är det dåligt att man inte enbart kan använda sig av kurslitteraturen. Det gör att ickeobligatoriska moment i princip blir obligatoriska för att man skall kunna klara kursen. Sedan är det sjukt irriterande att man inte får lämna in datorskrivna uppgifter på en teknisk högskola. Visst var det bättre förr, men då fanns inga datorer.»
- Inlämningsuppgifterna är varken bra eller dåliga. De är nyttiga helt enkelt. Men jag önskar de var utformade så att man kunde lösa dem själv.»
- bra grejjer detta man lärde sig på ... dock han man inte med så mycket mer en dem..»
- Själva inlämningsuppgifterna i sig är ju bra, men man hinner ju inte med?! Vad tänker de med egentligen? De skulle fixa kuggprocenten, men shit, vilket bakslag det måste bli när ALLA ser ut som fån efter tentan.»
- Man lärde sig ganska mycket om man förstod men det var omöjligt att fixa uppigterna utan att Göran hjälpte till med varje uppgift.»
- Väldigt bra att ha inlämningsuppgifter men de är alldeles för svåra och omfattande. Min uppfattning är att max 10 % verkligen gjorde uppgifterna, och resten bara skrev av en färdig lösning. Visst man lär sig lite på detta också, men uppgifterna borde göras lättare och kanske ha med lite fler istället. »
- Tolerans för krympförband var för svårt, även om man gjorde rätt så var det svårt att förstå varför det skulle vara så...»
- Inlämningsuppgifterna tog oerhört mycket tid i anspråk!!! Det dominerade hela läsperioden. Skippa dessa låt oss systematiskt räkna många tal istället! Inte räkna ett stort typtal imon ett visst ämne! Sedan att vi ska lösa det på en tenta är ett skämt eftersom vi bara hunnit räkna extremt lite på det, förutom Inlämningsuppgiften.»
- Kanske lite synd att man fick alla ekvationer från början.»
- För mycket är oklart och framgår inte tydligt ur läroboken, därför hade mer ledning i lydelsen varit önskvärt. Hade varit mycket bättre om man kunde göra uppgiften självständigt utan att direkt eller indirekt få hjälp från Göran B»
- Väldigt svåra utan handledning.»
- Va så sjukt mycket att göra den perioden, han inte riktigt förstå utan gjorde bara enligt tidigare exempel typ. »
- Uppgifterna var bra, men det fanns en del problem. 1- vi var ALDELLES för dåligt förberedda till dem för vi hade bara en föreläsning i veckan om dem. Så all tid under veckan gick åt att lära oss SJÄLVA hur man LÖSER (inte något annat) ett sådant problem. Vilket medför att vi inte lärt oss någon analytisk förmåga utan bara hur man löser Den upgiften.»
- Alldeles för mycket att göra»
- Eftersom kursen inte har några obligatoriska föreläsningar skall det vara möjligt att klara inlämningsuppgifterna helt på egen hand. Detta var inte möjligt i den här kursen då frågorna ibland var otydligt formulerade och det man behövde veta ej fanns att tillgå i någon kurslitteratur.»
- De var roliga, men tog väldigt mycket tid, man kanske inte behöver ha dem så himla omfattande.»
- Det var bra med inlämningsuppgifter eftersom man fick faktiskt jobba med någonting någorlunda vettigt och verklighetsanknutet. Dock gällde det endast Maskinelement, och inte Hållfasthetslära (eftersom det inte var några inlämningsuppgifter i Hållf)»
- Tar väldigt mycket tid»
- Tycker det är extremt dålig stil att ett pucko som går på föreläsningen lyckas med inlämningsuppgiften utan problem (för man får alla svar och ekvationer) medan någon extremt duktig själv inte kan lyckas med den på egen hand...!»

Skruvförband
37 svarande

Mindre bra»5 13%
Bra»24 64%
Mycket bra»8 21%

Genomsnitt: 2.08

Krympförband
37 svarande

Mindre bra»5 13%
Bra»26 70%
Mycket bra»6 16%

Genomsnitt: 2.02

Skruvfjädrar
36 svarande

Mindre bra»5 13%
Bra»24 66%
Mycket bra»7 19%

Genomsnitt: 2.05

Axlar
37 svarande

Mindre bra»3 8%
Bra»25 67%
Mycket bra»9 24%

Genomsnitt: 2.16


Kurslitteratur:

16. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Matrisfråga

- Gröna Lundh var helt OK. Kortfattad och koncis. Inte massa utfyllnadstjafs.»
- Hållf-boken var rätt kass. Vet ju inte hur bra andra böcker är men jag skulle aldrig kunna säga att den är "Bra". Gärna fler alternativ där. Maskinelement-boken var mycket bättre, MYCKET bättre. Exempelsamlingen hade bra uppgifter men lösningarna var ytterst bristande. Bättring där tack.»
- Litteraturen var ingen höjdare i denna kurs»
- Var väl okej men kunde helt klart varit bättre.»
- Exempelsamlingen var katastrof! Helt omöjligt att få samma svar som facit, vilket var undermåligt.»
- Maskinelemetsboken användes inte så jättemycket. Hållfboken var lite svår och det stod inte så mycket i den.»
- Tycker Exempelsamlingen var dålig pga. lösningar ofta saknades.. Endast facit är inte vad man vill ha när man försöker lära sig.»
- Boken av Lundh och exempelsamlingen hängde ju inte ihop, det fanns därför inga exempel i boken som man kunde titta på när man kört fast i exempelsamlingen. Jag använde istället Teknisk Hållfasthetslära av Tore Dahlberg. Så himla mycket bättre! Byt bok! Den gröna är bara massa formler utan vidare förklaring.»
- Lärobok i maskinelement hade inte något index alls. Trots att boken tar upp saker på ett bra sätt så gjorde detta det var mkt svårt att praktiskt använda boken, då det var omöjligt att snabbt slå upp saker i boken. Man tvingades antingen skriva ett eget index på någon av pärmarna eller sätta in tonvis av post-it lappar. Varav inget blir i närheten lika bra som ett riktigt index.»
- Dåliga lösningsförslag, ibland bara rätt svar»
- Strunta i exempelsamlingen och räkna bara tentatal. Finns fler tentatal än exempeltal...»
- Läroboken i Maskinelement köpte jag en vecka innan tentan för att man behövde formlerna på tentan.»

Grundläggande Hållfasthetslära av Hans Lundh
36 svarande

Dålig, bör inte användas igen»4 11%
Bra»24 66%
Mycket bra, bör användas igen»8 22%
Köpte inte»0 0%

Genomsnitt: 2.11

Lärobok i Maskinelement av Mägi och Melkersson
34 svarande

Dålig, bör inte användas igen»4 11%
Bra»20 58%
Mycket bra, bör användas igen»8 23%
Köpte inte»2 5%

Genomsnitt: 2.23

Exempelsamling i Hållfasthetslära av Peter W Möller
35 svarande

Dålig, bör inte användas igen»8 22%
Bra»18 51%
Mycket bra, bör användas igen»3 8%
Köpte inte»6 17%

Genomsnitt: 2.2


Tid:

17. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

37 svarande

0 - 10»3 8%
10 - 20»5 13%
20 - 30»14 37%
30 - 40»12 32%
> 40»3 8%

Genomsnitt: 3.18

- Förstår inte riktigt frågeformuleringen. Jag får inte timmar/vecka till tid i förhållande till antalet poäng.» (20 - 30)
- Vad är det för fråga? vadå i förhållande till antal poäng? jag ser ingen kvot "timmar/poäng" någonstans? :S» (20 - 30)
- Inlämningsuppgifterna tog väldigt mycket tid.» (20 - 30)
- Efter tentan känns det som man borde ha lagt ner en 50-60 timmar istället. » (30 - 40)
- Mycket tid för litet resultat.» (30 - 40)
- Tycker det har varit mycket hög arbetsbelastning. (Hur har antalet timmar per vecka att göra med förhållandet? konstigt ställd fråga?)» (30 - 40)
- exkl inlämningsuppgifter» (30 - 40)
- Jag la ner för lite tid vilket antagligen kommer visas i betygen.» (30 - 40)
- Aldrig pluggat så mycket som i denna kursen. Fruktansvärt mycket att göra. Inlämningar, labbar. Räkning hanns inte med förrän tentaveckan.» (> 40)

18. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Inlämningsuppgifter1.1
2.Genomföra labb1.7
3.Räkna uppgifter1.9
Förbereda labb1.9
5.Litteraturen2.2

- Minns inte att vi hade någon labb, så den tog nog väldigt lite tid.» (?)
- Hade vi labb i Hållfen? Har jag missat något?» (?)
- Eftersom litteraturen var så dålig var det bättre att lägga krutet någon annanstans. Sedan fanns det aldrig tid att läsa ur böckerna ändå, alla inlämningar och allt annat som skulle göras tog så mycket tid.» (?)
- Skippa inlämningarna!» (?)
- Det var väl ingen labb i denna kurs!!» (?)
- Hade vi någon labb??» (?)
- Inlämningsuppgifter hade nog tagit fyra av de där platserna egentligen. "Räkna uppgifter" hade varit på det femte.» (?)
- labb?» (?)
- Hade vi ens labbar?» (?)
- Labben ingick väl inte i denna kursen? Annars vilken labb?» (?)

19. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Jag har sovit ungefär 8 timmar varje dygn. Jag har nog pluggat cirka 8 timmar varje dygn och ätit lunch i en och en halv timma. Resten har jag flüktat eller vart på dass.»
- Både bordet och min panna har djupa sår sedan min tid med inlämningsuppgifterna. Majoriteten av tiden spenderades under den perioden från och med vi började med uppgifterna.»
- Man kan la likna det vid en x^2-kurva, eller x^5 snarare...»
- Denna kurs tog 50 % av av all tid.»
- 50/50»
- 75% av all min stufietid gick till Inlämningsuppgiftena. Sedan försökte jag hinna med lite s3 också!»
- Jämnare än vanligt. Mer under tentaveckan.»
- 50/50»
- 80 % hållf, 20 % s3.»
- Från måndag till fredag gick åt att lära sig maskinelement så man kunde lösa inlämningsuppgiften. Fredag löste man uppgiften och lämnade in. Lördag pluggade man hållf. Ni ser, vi var så dåligt förberedda till maskinelement att det var _omöjligt_ att ligga i fas med hållf. En annan faktor är att man inte fick någonting av hållf föreläsningar vilket gjorde det hela till en mycket långsammare process..»
- 80% på SSY041»
- Den här kursen tog minst 70% av min tid. Jag hann inte att plugga andra kurser så bra.»
- Förutom föreläsningar: 75% inlämningsuppgifter 25% övningstal»
- Inlämningsuppgifterna tog VÄLDIGT mycket tid (varje tog runt 6 timmar att göra). Detta gjorde att man knappt hann räkna några övningstal.»
- 33h/vecka»
- 40% maskinelement, 20% hållf, 40% s3»
- Högre genomsnitt denna läsperiod jämfört med tidigare»
- Något mindre v. 1 och 2. Mycket inför övningstenta. Sen 40 timmar + v. 4-7.»

20. Kommentarer på tiden:

- Time is an illusion. Teatime doubble so.»
- Tid kan vara svårt att greppa ibland. Trots armbandsur är det fortfarande folk som kommer för sent. Finns det tid egentligen? Är det bara en gemensam hallucination? Svaret blåser i vinden. Hoppas min kommentar hjälper.»
- FÖÖÖÖÖR mycket information att ta in på FÖÖÖÖÖR lite tid. Helt galet vad de tryckte ihop på 7 veckor, kändes som 7 års studier.»
- Mycket att göra totalt sett över läsperioden. Känd inom Z som den värsta läsperioden de första tre åren...tidsmässigt.»
- Orimlig arbetsinsats för Inlämningsuppgifterna!»
- Alldeles för mycket att hinna med!»
- Den mesta av tiden gick åt att göra inlämningsuppgifterna så uppgifterna blev lite bortprioriterade.»
-
- Tiden är i mångas mening den 4:e dimensionen»
- inlämningsuppgifter tog onödigt mycket tid»
- Mkt lite tid investerat i kursen pga hade ej mer tid tillgänglig att spendera.»
- När man körfast så sitter man om man inte har vänner.»
- Det fanns inte mer tid annars hade jag pluggat mer på hållfen.»


Pedagogiskt pris:

21. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

37 svarande

Ja»0 0%
Nej»35 94%
Vet ej»2 5%

Genomsnitt: 2.05

22. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

36 svarande

Ja»7 19%
Nej»21 58%
Vet ej»8 22%

Genomsnitt: 2.02

- Brännare är skjukt säker o proffisinell. Med en glad anda.» (Ja)
- Brännare ligger bra till. VÄLDIGT hjälpsam go gubbe :)» (Ja)
- Göran Brännare är jätteduktig. Han förklarar maskinelementen väldigt bra och han hjälper verkligen studenterna när man har frågor. » (Ja)
- Göran Brännare» (Ja)
- Göran Brännare» (Ja)
- Göran Brännare» (Ja)


Duggan

23. Hur tyckte du att det fungerade med duggan?

37 svarande

Mycket bra»4 10%
Bra»15 40%
Mindre bra»18 48%

Genomsnitt: 2.37

- Bra att ha dugga.» (Mycket bra)
- Duggan var bra, tycker absolut den skall vara kvar tills nästa år» (Mycket bra)
- Var på det vi gått igenom så var inte mycket att säga om den.» (Bra)
- Lite struligt med salarna, boka fler/större nästa år!» (Bra)
- Trist att en fråga var på ett område där det bara var en rekomenderad uppgift som gåtts igenom dagen innan» (Bra)
- Det är som en konstkritiker som försöker utvärdera tavlor i ett totalt mörkt rum.» (Mindre bra)
- Var för att tvinga oss plugga, som att vi inte har nog att plugga utan bara slappar. Så istället för att alla fick 2,5 poäng till tentan som förra året fick väl genomsnittet 1/2 eller 1 poäng. Thumbs up.... NOT!» (Mindre bra)
- Kursen hade nästan inte börjat!» (Mindre bra)
- Det var alldeles för kort tid. Jag hann inte ens kolla på alla uppgifter innan tiden var slut. Antingen lättare dugga eller mer tid. Som det var nu är inte bra.» (Mindre bra)
- Fick ju inte direkt mkt poäng :(» (Mindre bra)
- För kort tid» (Mindre bra)
- En av uppgifterna på duggan var på någonting vi knappt hade gått igenom (tror att det var endast en uppgift som räknats på det).» (Mindre bra)
- Löjliga tal som vi knappt var förberedda på. Någon dag innan duggan fick vi se ett utmattningsexempel men då var vi allt för stressade av att plugga ALLT annat i hållf att man inte hann att ta in det...» (Mindre bra)


Tentan:

24. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

35 svarande

Inte alls»7 20%
Ganska bra»18 51%
Bra»9 25%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.11

- Skrev den inte» (?)
- har ej skrivit tentan» (?)
- Det var inte den kursen jag läste, och om det verkligen var den kursen så tog han de konstigaste och svåraste uppgifterna som finns att tillhandahålla. Mycket research inför den tentan.» (Inte alls)
- Tentan var för svår och fanns inga tal alls som ligger på "betyg 3" nivå. Skilde sig mycket från tidigare tentor speciellt i svårighetsgrad och typ av tal. Detta gäller hållfdelen på tentan. Maskinelement uppgifterna höll bra nivå. Sen att två kurser blivit en, men man förväntas kunna kursen lika bra som de enskilda kurserna Hållfasthet och Konstruktionsteknik (förutom att lager ej behandlas) tycker jag inte är rimligt. Tentan borde ha lika många uppgifter på maskinelement som för hållf. Kursen måste anpassas till detta och till ett innehåll som verkligen är till nytta för framtida Z-ingenjörer. Tentan borde göras till tio uppgifter med några som är lite mindre omfattande så att om man fattat grunderna ska få en 3:a, men ska vara lika svårt som tidigare för högre betyg. Som tentan var så känns det som kan man en så kan man alla (gäller hållf delen), risk att antingen skriver man en 5:a eller blir underkänd. Ett mycket bra exempel är kursen i Databaser där tentan har betyg 3, betyg 4 och betyg 5 uppgifter och man väljer vilka man vill göra. T.ex gör man betyg 3 uppgifter och klarar 90 % av dessa så får man 3:a. Kanske kan man lära sig något från detta ?» (Inte alls)
- Tycker hela tiden att det varit väldigt dimmigt vad vi skall kunna och hur vi skall tillämpa det - detta blev tydligt på tentan, att föreläsarna misslyckats med att förmedla vad som skall kunnas vid kursslut. » (Inte alls)
- Svårighetsnivån kändes väldigt mkt högre för oss än tidigare år. Mycket svårare...» (Inte alls)
- Hållfasthetslära delen var verkligen dålig.» (Inte alls)
- WTF, en så avvikande tentamen har man inte sett bland de gamla tentorna senaste 8 åren, vad håller ni på med??? och då syftar jag inte till att fördelningen var 3+2...» (Inte alls)
- men tycker den var svårare än tidigare år » (Ganska bra)
- Maskinelementsuppgifterna var överrepresenterade, för få föreläsningar för att halva tentan ska bero på det området. Dom lätta hållfuppgifterna hade tagits bort för att ersättas med maskinelementsuppgifter.» (Ganska bra)
- Jämfört med övriga kurser hade tentan för många "elaka" uppgifter. Tiden räcker inte till.» (Ganska bra)
- Det fanns ingen "basuppgift" på hållfdelen och den kändes alldeles för svår mot det som vi hade gjort på övningarna.» (Ganska bra)
- Sjukt svår tycker jag, » (Ganska bra)
- Varför 2 uppgifter av 5 om skjuvning på tentan? » (Ganska bra)
- Tentan höll inte samma nivå som tidigare, flertalet anser att tentan inte speglar kursinnehållet på så sätt som det har presenterats på övningar/räknetal eller föreläsningar. » (Ganska bra)
- svårt att bedömma...» (Bra)
- Var svår. De lättaste hållfuppgifterna från tidigare tentor hade ersatts med maskinelement som var betydligt svårare.» (Bra)
- Väldigt svåra frågor dock.» (Bra)
- Bra att maskinelementen var med på tentan.» (Bra)
- Svåra uppgifter på hållf-delen, maskinelementen var bra.» (Mycket bra)

25. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

35 svarande

Inte alls»7 20%
Ganska bra»3 8%
Bra»16 45%
Mycket bra»9 25%

Genomsnitt: 2.77

- Jag avskyr tentor. Alla examinationsalternativ är bättre. Alternativt en mindre/lättare tenta och ett projekt a la horizontell bungie från mekaniken. Att simulera balkar under olika belastningar samt några av eulers knäckningsfall hade varit väldigt givande.» (Inte alls)
- Skippa Inlämningsuppgifterna och maskinelementdelen helt!» (Inte alls)
- Flera duggor för att avlasta lite inför tentan. Om en del delar hade reda» (Inte alls)
- Jag hade hellre sett att vi hade haft inlämningsuppgifter i båda kursens huvuddelar och baserat betyget på dessa, eftersom inlämningsuppgifterna i Maskinelement fungerade bra (man lärde sig faktiskt ganska mycket på dom).» (Inte alls)
- tycker maskinelementsdelen borde vara avklarad med inlämningarna och där med inte finnas med på tentan» (Ganska bra)
- Skitbra med dugga, men hade nog hellre haft 2,5p med mig som ifall jag hade gått föregående år. Att alla kuggar denna skitkursen beror väl på att undervisningen i hållf-delen helt enkelt inte håller om man jämför med kraven som ställs.» (Bra)
- tenta e de mest rättvisa enligt min mening.» (Mycket bra)
- Att ha tenta med räknetal är bra för denna typ av kurs. Men man måste införa labbar ! T.ex göra dragprov och räkna på Hookes lag, brottspänning, effektivspänning o.s.v , detta ger ett helt annat perspektiv. Hade verkligen sett fram emot en sån kurs. Om man inför labbar och lägger till fler inlämningsuppgifter kan man ha det istället för tenta, åtminstone om man nöjer sig med 3:a och låta de som vill ha bättre tenta upp. Tror 60 % eller mer kommer bli underkända, detta beror på att de flesta har bra koll på grundbegreppen men det låser sig när det blir mer omfattande uppgifter, inte för att de inte kan någonting.» (Mycket bra)
- Tenta is the shit.» (Mycket bra)
- Kanske lite mindre inlämningsuppgifter och hellre något projektarbete eller nåt.» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

26. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Formulera om frågorna om tiden så att man vet vad man skall svara.»
- Skäms på er. Hur kan ni ställa så här många frågor?»
- Tyckte det var bra...»
- Uppföljningen av utvärderingarna. Har det aldrig föreslagits att ha labbar till denna kurs ? Vet t.ex att Linköping har labbar på sina kurser.»
- Berätta vilka som är kursutvärderare!»
- Hade vi någon lab?»
-
- Kolla igenom frågorna så att de stämmer. Där man ska rangordna vad man lagt tid på finns det med laboration - det fanns ingen laboration i kursen!!!»
- Avsnittet om tid är lite i vanlig ordning lite smålurigt att förstå.»
- Inlämningsuppgifterna... måste man verkligen ha en kurs istället för två ordentliga kurser??»
- Vet ej»


Kursbetyg:

27. Vad tycker du om kursen som helhet?

37 svarande

Dålig»13 35%
Ganska bra»13 35%
Bra»11 29%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- Jag tror säkert att Lennart vet vad han håller på med däremot ger inte hans föreläsningar/tentalösningar samma intryck. Han gör ofta fel och blir ställd om man ställer en fråga. Tentalösningarna är bedrövliga och innehåller oftare än sällan rena felaktigheter. Tentan som kändes svårare pga det nya upplägget var dock helt okej förutom uppgift 2 som var på tok för svår. Under tentamen ritade Lennart kompletterande bilder på tavlan som inte gjorde någon klokare. Inlämningsuppgifterna gav inte speciellt mycket. Man skriver ändå bara av vad brännare säger. Det hade varit roligare att bara ha två uppgifter och faktiskt lära sig någonting.» (Dålig)
- Ett ärr som aldrig kommer att läka.» (Dålig)
- Värdelös skit, hoppas man klarade tentan så man aldrig behöver öppna "Gröna Lund" igen. Bokbål nästa.» (Dålig)
- Behövs väl kanske men en fruktansvärt tråkig kurs.» (Dålig)
- Tycker det är en viktig kurs men med nuvarande upplägg bristfällig. Labbar måste införas och hade gjort susen. Ändra examinationsform. » (Dålig)
- Sist men inte mint så har Göran Brännare alkoholproblem :( Det är tragiskt men sant. Han luktade alkohol vid några tillfällen, speciellt fredagen innan tentan. Snälla hjälp honom!» (Dålig)
- Främst pga dålig föreläsare.» (Dålig)
- Förmodligen Z:as hittills sämst upplagda och mest oklara kurs. Ämnet i sig har potential att vara väldigt intressant men kursen saknar tydlig fokus och kändes mest som ett antal moment man bara skulle beta av.» (Dålig)
- Dålig upplagt. Man hann aldrig med att plugga så mycket hållfasthetslära för man hade så mycket med inlämningsuppgifterna från maskinelement (vilka vi var så DÅLIGT förbereda till).» (Dålig)
- Brukar inte klanka ner på kurser, speciellt inte de ingenjörsmässiga men nu gör jag det. Fy för hållf.» (Dålig)
- Ganska trist kurs på så sätt att man inte riktigt förstår kopplingen till programmet. Mer exempel som passar Z-programmet. Om jag räknar på skruvar till topplock eller bygger broar när jag är utexaminerad kommer jag vara tokigt besviken på vilka jobb man får efter att ha gått Z.» (Ganska bra)
- För mycket att göra och hinna med!» (Ganska bra)
- Jag förstår inte alls vad ni tänkte när ni la till maskinelement i tentan. Nu fick vi ist plugga lika mkt hållf som tidigare, men därtill en massa maskinelement.. Och minskandet av hållf. uppg. på tentan tycks gjort att Lennart var tvungen att bara göra svåra uppgifter. Innan har det alltid funnits någon som kändes som att "här testas grunderna först.. Gött!" Nu var det bara överbetygsuppgifter.. Jag tror verkligen inte att resultatet speglar era tankar om en förbättring, tyvärr.. Och det är hos oss tyväret hamnar...» (Ganska bra)
- Hållfasthetsdelen var sämre, Maskinelementsdelen var bättre.» (Ganska bra)
- Det var en ALLDELES för stor kurs på för lite tid, man har inte lyckat att slå ihop två kurser till en. När inlämningsuppgifterna började hade man inte längre någon tid till hållfen.» (Ganska bra)
- Svår!! Tung! Alla läserperioder i ettan förefaller som rena kafferasten jämfört med LP3 i tvåan.» (Ganska bra)
- rolig kurs!» (Bra)Kursutvärderingssystem från