ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinorienterad Programmering, EDA485

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-18 - 2009-04-02
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

29 svarande

Nej»2 6%
Delvis»9 31%
Ja»13 44%
Inte läst det»5 17%

Genomsnitt: 2.72

- Det är aldrig någon som trycker på att man ska läsa kurs-PM.» (Inte läst det)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

28 svarande

Nej»3 10%
Delvis»6 21%
Ja»19 67%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Ostrukturerad och dåligt uppdaterad» (Nej)
- Rörig» (Nej)
- Ibland lite svårt att skilja på vad som bör ligga under resurssida och under "ordinarie".» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige engagerat sig i kursen?

29 svarande

Inte alls»2 6%
Ganska bra»11 37%
Bra»12 41%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 2.62

- Rolf: Till skillnad från dig- o datkursen kändes det som att det var mer struktur på grejorna denna gången. Kan bero på att folk verkade tycka att saker och ting blev aning svårare nu varför han skärpte till sig lite extra. När det gäller Skansholm är det aningen annorlunda. Det var mestadels stå och prata utan att prata till någon.» (Ganska bra)
- Rolf har engagerat sig» (Ganska bra)
- man fick känslan av att han inte tyckte det var roligt eftersom han inte gav förklaringar till allt som han gick igenom» (Ganska bra)
- Rolf har engagerat sig. Jan har inte engagerat sig.» (Ganska bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Flexibelt med labbtider, fint med extralabbar. Tentadatumet var väl däremot inte någon höjdare i och med att det låg på måndagen. Skönt dock att det var över snabbt.»
- Det fungerade fint»
- Bra med alla tider.»
- godkänt!»
- Funkade bra. Schysst att de fixade extra labbtillfällen för de som inte hunnit klart med labbarna.»
- mer utförliga labbinsturktioner skulle vara bra.»
- hmm»
- välorganiserat»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- DigoDat»
- Liiiite digital och datorteknik.»
- D&D»
- Dig och Dat var ju definitivt bra att kunna på förhand.»
- Digodat»
- Digital- och Datorteknik»
- DoD»
- dig och dat till viss del»
- Digital och datorteknik»
- dod»
- Digital och datorteknik»
- dig och dat»
- Digg Datten till viss del»
- ja»
- assembler delen var okej fortsättning, men C-delen var ju inte alls sammanhängande med något vi haft innan! Sen tycker jag inte den kursen började från början!!»
- Digodaten...»
- Digital- och datorteknik»

6. Vilken del av kursen var

Matrisfråga

- På tentan verkade det helt klart vara så att C-programmeringen var mest relevant trots endast 2veckors föreläsningar på detta. Personligen vill jag se _UPPDELNING_ av dessa kurser. En c-kurs på 3-4poäng och en assemblerkurs på 3-4poäng.»
- c-föreläsningarna var ju inte någon höjdare, skulle lärt ut kanske varför man använde vissa uttryck, inte bara gå igenom vad som står i boken.»
- jag tyckte inte att nånting kopplades till c-föreläsningarna. det var inte rätt innehåll på dom till viss del»
- Laborationerna hade absolut ingen koppling till tentan. Föreläsningarna handlade huvudsakligen inte om liknande uppgifter på tentan. »

Lättast?
28 svarande

Laborationer»1 3%
Assemblerföreläsningarna»15 53%
C-föreläsningarna»8 28%
Realtidsföreläsningarna»1 3%
Inget»3 10%

Genomsnitt: 2.64

Svårast?
29 svarande

Laborationer»19 65%
Assemblerföreläsningarna»0 0%
C-föreläsningarna»4 13%
Realtidsföreläsningarna»4 13%
Inget»2 6%

Genomsnitt: 1.96

Mest relevant?
28 svarande

Laborationer»11 39%
Assemblerföreläsningarna»5 17%
C-föreläsningarna»8 28%
Realtidsföreläsningarna»2 7%
Inget»2 7%

Genomsnitt: 2.25

Minst relevant?
27 svarande

Laborationer»1 3%
Assemblerföreläsningarna»1 3%
C-föreläsningarna»5 18%
Realtidsföreläsningarna»7 25%
Inget»13 48%

Genomsnitt: 4.11


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

29 svarande

4 13%
11 37%
8 27%
6 20%
0 0%

Genomsnitt: 2.55

- C-föreläsningarna var ganska ovärda eftersom att de kom direkt ur en bok. innehållet av dem speglades inte av tentan... snarare tvärtom.» (1)
- svårt att förstå» (1)
- Assemblerdelen med Rolf var bra. C-delen med Skansholm va inte lika bra. Väldigt rörigt när han bara visade massa exempel på olika syntaxer. Hade varit bättre om han skrev något program och sedan VISADE VAD DET GJORDE. Vilket jag tycker att han var dålig på. Vi fick se massor av olika typer av kod, men det var väldigt luddigt vad de olika koderna gjorde.» (1)
- Skansholms föreläsningar var rätt sega och tråkiga och han var snabb med det intressanta och långdragen med det man redan visste.» (2)
- De s.k. "demonstrationerna" på tisdagsmorgnarna var en ren besvikelse, obefintlig pedagogik och frekventa fel och misstag gav åtminstone mig en negativ inlärningsgradient vid dessa tillfällen. Hade dock varit enkelt löst genom att ge fan i att gå dit.» (2)
- assembler ok, c ganska kassa» (2)
- För många exempel på vad som är fel och för lite fokus på hur det egentligen ska göras. Fokus på basala saker och för mycket upprepning. » (2)
- Rolf går för fort och hetsigt fram, Skansholm får mig att somna» (2)
- Rolfs föreläsningar gick att hänga med ganska bra på. Det gick snabbt men det var förståeligt. För en som däremot aldrig c-programmerat innan kändes det som att steget mellan föreläsning 1 och föreläsning 3 var _GIGANTISKT_. Det var smått omöjligt att sista 2 veckorna ens kunna förstå något av vad som sades och vid förfrågan på föreläsning av föreläsaren själv om vi förstod det föreläsaren gick igenom gavs svaret: nej. Som respons på det fick man ett "jaha, det var ju synd". Nej, dela upp detta i olika kurser! Assembler för sig och C för sig. Det är ju så det är i labbarna och på tentan. Hellre två deltentor ā 25 poäng» (3)
- Samtliga föreläsningar var bra förutom c, det var i princip högläsning ur boken.» (3)
- Assembler var OK, men C var lite för dåligt» (3)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

29 svarande

0 - 25%»3 10%
25 - 50%»3 10%
50 - 75%»2 6%
75 - 90%»6 20%
90 - 100%»15 51%

Genomsnitt: 3.93

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Istället för att enbart gå igenom saker som är skrivna ur boken och smälla upp helt klara exempel på OH hade det varit utmärkt att gå igenom koden på tavlan och för en gångs skull generera den från scratch. Det är ändå föreläsaren som kan detta bäst, då borde han kunna visa hur man ska tänka när man ska generera sin kod! "Det här är ett vanligt nybörjarfel" fick man höra många gånger. Visa vad som är rätt från första början så slipper man fastna i banorna som är fel.»
- Inte mycket»
- Fokuserat mer på det som var nytt och mer komplicerat istället för att haka upp sig på det enklare.»
- Jag tyckte inte att Rolfs föreläsninger gav någonting över huvudtaget, så jag skippade i princip alla. Det man behöve för att klara kursen lärde man sig mkt bättre genom att förbereda sig ordentligt inför labbarna.»
- kanske pratat om sånt som kommer på tentan (spara i filer i C) / (översätta från C till ASM som någon kompilator)»
- Gjort materialet intressant även när det gäller c.»
- inte flummat ut för mycket, gå igenom iklarttext vad de olika funktionerna gör och när man använder de, inte när man INTE använder de.»
- förklara bättre. börja mer från grunden. ge mer exempel.»
- Fokus på hur det ska göras, och sakligt säga varje sak endast en gång så slipper man sålla bort upprepningar.»
- Skansholm borde (som jag skrev i #7) visat vad resp. syntax gjorde. Väldigt rörigt med en snabb kommentar och sedan "Gammal syntax", "Såhär skrev man förr", "Såhär skriver man nu" osv. Man visste inte riktigt vad programmet gjorde.»
- inte gå igenom funktioner utan lärt ut tänket mer för kan man inte tänket hur man skall bygga upp ett program så kan man inte använda funktionerna på rätt sätt»
- gjort mer exempel och beskrivit väröfr man gör som man gör i språket!!»
- Skansholm: prata mindre monotomt! Rolf: Ge mer utrymme åt repetition»
- Att lära teknologerna något som de sedan blir prövade på tycker jag verkar rimligt.»


Övningar:

10. Vad tyckte du om övningarna?

- Bättre än under DigoDaten! Bra helt enkelt.»
- Funkade ganska okej men hade gärna gett dem än mer tid! Det är övningarna och labbarna man lär sig på. Frågan är då om det är rätt att tenta av 4,5hp när man bara labbar av 3hp. Helt klart bättre än ingenting men jag undrar om det verkligen är bra med den uppdelningen som nu är.....»
- Skötte i princip allt själva, så det var ingen större skillnad mot att vara hemma.»
- De var okej.»
- Vi hade inga övningar»
- Antar att simuleringarna avses. Användes huvudsakligen till laborationsförberedelser.»
- de va bra, bra om man kom förberedd och testat själv. Här fick man en bra bild på hur programmen skulle se ut.»
- helt okej»
- Bra, speciellt när det gällde C-uppgifter.»
- Vi hade inga övningar. Antingen simuleringspass eller demos.»
- sådär»
- hyfsade »

11. Hur många övningar var du på? (%)

29 svarande

0 - 25%»6 20%
25 - 50 %»2 6%
50 - 75%»5 17%
75 - 90 %»7 24%
90 - 100%»9 31%

Genomsnitt: 3.37

12. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

14 svarande

Markus Billeter»8 57%
Lennart Hansson»2 14%
Mattias Nilsson»4 28%

Genomsnitt: 1.71

- kommer inte ihåg vilken?» (?)
- Många bra förklaringar.» (Markus Billeter)
- Lägg till en "Vet ej/Ingen" nästa gång» (Markus Billeter)
- Mycket pedagogisk» (Markus Billeter)
- MAttias, räddare i nöden, den enda övningsledare som var bra, inte bara för att han var den end asom kunde c, utan han var pedagogisk och fick oss själva att hitta felen som ingen annan övningsledare lyckades med.» (Mattias Nilsson)
- helt klart den bästa övningsledaren. kunde ju mer än lärarna och hjälpte gärna till. stannade vid nått tillfälle en timme extra för att hjälpa mig och min labbkompis.» (Mattias Nilsson)
- Kommer inte ihåg.» (Mattias Nilsson)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

13. Vad tyckte du om

Matrisfråga

- Alla labbarna kändes väl relevanta. Bara det att instruktionerna många gånger är förvirrnade. Och exempelvis på sista labben antas man kunna leta upp lite väl mycket själv. Vilket gör att man sitter där som ett fån.»
- sista labben var monsterstor och det kändes som att det var rent ut sagt: kodsprutande och skitsvårt.»
- Lab 4 & 5 kunde slagits ihop till en lab, lab 6 kunde då vara uppdelad i 2 labbar, en för upg 1 och , en för upg 3.»
- Labbhandlerdarna hade inte tillräkligt med kunskap för att hjälpa till på den stista labben. Och det visade ju sig ganska tydligt då många hade väldigt svårt med den och flera har fortfarande inte gjort klart den!»
- Det var alldeles för stort hopp i nivå mellan lab 5 och lab 6. Delar av koden borde ha varit given så kanske det inte blivit så att 3 i klassen gjorde koden och gav den till resten»
- För mycket otydligheter/slarvfel/syftningsfel i lab-PM och övningsboken den refererade till samt inte tillräckligt tydligt vilka förberedelser som egentligen krävdes (gäller assemblerdelen). FÖr mycket hårdvarufel under labbarna för att ge bra effekt av laborationsövningarna. Fick byta eller reparera minst en hårdvarukomponent vid varje laboration mot MC12-systemet.»
- dåliga lab-pm! kunde stått hur man skulle gått tillväga lite för att ge oss en push, skulle underlätta för assistenterna också.»
- borrmaskinen i C var ju nästan omöjlig»
- Obegripliga instruktioner.»
- Labbarna var över lag bra. Dock så skulle man kanske behövt lite mer hjälp på sista. Kanske ta en halv föreläsning och gå igenom vad man ska göra, och kanske ge lite tips. Hälsa Rolf att han ska ange ALLA uppgifter som ska göras innan labbarna, så man slipper jobba sig baklänges igenom boken, eftersom de olika uppgifterna ofta bygger på varandra.»
- labb 6 kräver för mycket kunskap. känns som att den borde vart uppdelad på 3 separata labbar. min grupp bestod av personer som aldrig programerat innan. Helt omöjligt att sättta sig in en så stor programeringsuppgift när man fortfarande kämpar med enkla c program. borde varit valfri... ?»
- Börjat med labb 6 tidigare. Och haft ett tillfresdeällnade PM till den laben! För det var det INTE!»
- Hade varit fint om det varit en mjukare ingång till C från assembler!!!!»
- Så fort vi hade nåt med assembler att göra blev målen otydliga, simulator som inte fungerar som hårdvaran osv... gör om, gör rätt»
- Väldigt bra metod att lära sig. synd att detta som vi höll på med hela kursen inte speglades på tentan.»

Laboraiton 1 - Grundläggande laboration
27 svarande

Inte bra»0 0%
Ok»11 40%
Bra»14 51%
Mycket bra»2 7%

Genomsnitt: 2.66

Laboration 2 - Borrmaskin assembler
27 svarande

Inte bra»2 7%
Ok»8 29%
Bra»12 44%
Mycket bra»5 18%

Genomsnitt: 2.74

Laboration 3 - Process avbrott
28 svarande

Inte bra»5 17%
Ok»7 25%
Bra»12 42%
Mycket bra»4 14%

Genomsnitt: 2.53

Laboration 4 - Primtal C
27 svarande

Inte bra»1 3%
Ok»9 33%
Bra»7 25%
Mycket bra»10 37%

Genomsnitt: 2.96

Laboration 5 - Morsekod
27 svarande

Inte bra»3 11%
Ok»5 18%
Bra»10 37%
Mycket bra»9 33%

Genomsnitt: 2.92

Laboration 6 - Borrmaskin i C
28 svarande

Inte bra»16 57%
Ok»5 17%
Bra»5 17%
Mycket bra»2 7%

Genomsnitt: 1.75


Kurslitteratur:

14. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Matrisfråga


Tid:

15. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

29 svarande

0 - 10»6 20%
10 - 20»11 37%
20 - 30»7 24%
30 - 40»4 13%
> 40»1 3%

Genomsnitt: 2.41

- Av min "fritid". Gick på det mesta som var schemalagt.» (0 - 10)
- C-boken var mkt bra och givanda däremot assembler häftet är riktigt dåligt. Det borde delas upp i en teoridel och en övningsdel så man slipper sitta och skumma igenom massa övn. upg. för att få tag i den fakta man vill åt. Även ett register hade varit bra!» (10 - 20)
- säg att jag ska lägga 20h på denna kursen i veckan, det har snarare blivit det dubbla» (> 40)

16. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Förbereda labb1.3
2.Genomföra labb1.7
3.Litteraturen2.6
4.Inlämningsuppgifter2.7
5.Räkna uppgifter2.7

- Litteraturen fick man under föreläsningen. Det lästes rätt ur boken.» (?)
- Borde inte föreläsningar varit med? Vi hade inga inlämningsuppgifter» (?)
- labbarna tog ENORMT mycket tid, å dom var bara frustrerande! » (?)
- för svåra labbar» (?)
- Fokus på laborationer och tillämpade föreläsningskunskaper på labbarna.» (?)

17. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Mest kring de största labbarna. Och helgen innan tentan...»
- Bra och stabilt arbete fram tills sista veckorna då c-programmeringen drog ifrån och föreläsaren tappade bort mig totalt.»
- Med avseende på... ?»
- Relativt jämnt fördelat.»
- jämt»
- lv1~5%, lv2~10%, lv3~20%, lv4 -, lv5~20%, lv6~25%, lv7~30%»
-
- jag har mest sysslat med Mopen pga av det sjuka tempot och den dåliga övergången»
- stooor klump mot slutet, med borrmaskingslabben, annars ganska jämnt»

18. Kommentarer på tiden:

- Den var rätt knapp...»
- Helt ok»
- Lite konstigt planerat med hur lång tid de olika labbarna tog att förbereda. Vissa tog väldigt mycket längre tid än andra.»
-


Pedagogiskt pris:

19. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

27 svarande

Ja»8 29%
Nej»13 48%
Vet ej»6 22%

Genomsnitt: 1.92

- Han-vad-han-nu-heter-som-gör-fisljud-med-händerna-har-en-7elevnmugg-med-kaffe-hickar-och-säger-"ursäkta"-som-vi-även-hade-på-D&D-som-har-mäktigt-fina-overheads-och-är-mycket-pedagogisk ... Rolf :D» (Ja)
- rolf» (Ja)
- Rolf» (Ja)
- Rolf Snedsböl» (Ja)
- Rolf » (Ja)
- Rolf» (Ja)
- Rolf Snedsböl» (Ja)

20. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

26 svarande

Ja»3 11%
Nej»13 50%
Vet ej»10 38%

Genomsnitt: 2.26

- Mattias Nilsson» (Ja)
- bengt» (Ja)
- Markus Billeter» (Ja)


Tentan:

21. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

27 svarande

Inte alls»4 14%
Ganska bra»11 40%
Bra»9 33%
Mycket bra»3 11%

Genomsnitt: 2.4

- kändes typ som "nu gör vi en så jobbig tenta som möjligt, vi nämner lite randomgrejer på slutet som de får titta på själva om de har tur".» (Inte alls)
- De sista två uppgifterna som handlade om att skriva C-kod omfattade hela 20 poäng av tentan och upplevdes inte vara i proportion till kursinnehållet. De andra uppgifterna var mer detaljerade och omfattade mer.» (Inte alls)
- Under perioden fick vi lära oss att koppla hårdvara och skriva abrottsrutiner och dyl. på tentan skulle vi kopiera filer på datorn. Jag förstår inte riktigt resonemanget.» (Inte alls)
- RÄTT tråkigt att det var 25poäng C-programmering på ynka 3 uppgifter.... 10, 10 respektive 5 poäng. Man behövde alltså nätt och jämnt _spika_ assemblerdelen och adressavkodningsdelen för att kunna ha en chans att klara tentan. Nej tack: Gör om - gör rätt. Den här kursen vill jag se en klar förändring av. Gärna omgående.» (Ganska bra)
- en C-uppgift på tentan hade bara nämnts på en föreläsning. Kort» (Ganska bra)
- tycker att tentan var ok, men vad har hänt i rättningen?? Känns som den är helt galen längtar til granskningen!!» (Ganska bra)
- Känns som mycket C jämfört med assembler, men helt ok» (Bra)
- Förutom näst sista C-frågan. Den skulle kunna ha ställts om det vore en ren C-kurs, men eftersom vi mest har ägnat tid åt maskinnära C-programmering så tycker jag det var fel att ha med en sådan fråga på tentan.» (Bra)
- Men hur fan är dom rättade?» (Bra)

22. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

26 svarande

Inte alls»7 26%
Ganska bra»1 3%
Bra»16 61%
Mycket bra»2 7%

Genomsnitt: 2.5

- Låt oss göra labbarna ordentligt och låt oss få många delproblem istället för en fet megatenta. alternativt 2 deltentor. 1 c-tenta 1 assembler-tenta» (Inte alls)
- Hemtenta för programmering. Eller någon annan form av inlämningsuppgift, tycker att man skall programmera framför en dator och inget annat.» (Inte alls)
- Programmering vid en dator som man gör ute i arbetslivet.» (Inte alls)
- Programmera på papper är ett otyg. Det tar lång tid, blir otydligt, och främst: jag programmerar inte linjärt, så jag har ofta valet att sudda allt bakom eller trycka ihop det nya... Skulle inte vara så svårt att köpa in ett hundratal netbooks alternativt gamla uttjänta rackare att skriva på. En enkel textredigerare är allt som behövs ju!» (Inte alls)
- Man ska enligt mig inte behöva koda på papper. En helt vanlig texteditor skulle underlätta skrivandet enormt. Så som jag har upplevt kursen borde någon inlämningsuppgift vara bättre än så som det är nu.» (Inte alls)
- Hemtenta eller inlämningsuppgift där man skulle göra ett större program till PC hade ju varit intressant, men det funkar som det är.» (Bra)
- Möjligtvis hemtenta i c-programmeringen » (Bra)
- tenta är bra» (Bra)
- kanske inlämnings uppgift på ett c-program med komentarer då det är så det kommer att funka i arbetslivet» (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

23. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Gör om MOP-kursen eller tabort den helt!»
- Fråga 14 har ingen svarsruta. Det har dock förbättras mycket sedan senast då det var ganska dåligt. Ni missade dock att fråga varför lärare/övningsledare ska nomineras till pris.»
- Fortfarande tycker jag att det kanske borde komma ett mellan steg mellan "dålig" och "ganska bra"»
- Som jag sagt förut, någon måste korrekturläsa enkäterna. Denna var bäst hittills men fortfarande dålig.»
- det är redan helt okej»
- Fråga 14 går inte att svara på.»
-


Kursbetyg:

24. Vad tycker du om kursen som helhet?

28 svarande

Dålig»4 14%
Ganska bra»12 42%
Bra»11 39%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.32

- Gör om MOP-kursen eller tabort den helt! Det är alldeles för stor skillnad mellan c och assembler. Överbryggningen i programskrivandet är för stor. Jag hade behövt läsa en kurs i gymnasiet på 50/100h för att klara detta tyvärr...» (Dålig)
- tryck in all assembler i dig o dat och låt det vara en ren C-kurs som sträcker sig även till filhantering och så vidare med datalagring, där java kan ta vid sen.» (Ganska bra)
- Hälsa Rolf att han ska skriva i labbkompendiet vilka uppgifter som ska göras innan labbarna! Så man slipper jobba sig baklänges i uppgifterna, resulterar oftast med att alla blir halvbra, istället för att börja från början och få det som det ska vara.» (Ganska bra)
- Rolf gjorde ett bra jobb, önskar dock att tentan speglade undervisningen mer.» (Ganska bra)
- Intressant då jag gillar programmering och praktiska saker och det är en fin ö i havet av matte.» (Bra)
- C-delen var mkt bra.. skulle viulja se mer av den och mindre av assembler. det fick man nog av i DigoDat.» (Bra)
- Tycker att det behövdes mer tid till C. Känns som att det skulle vara en separat kurs!» (Bra)Kursutvärderingssystem från