ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 08/09 Matematik del B Linjär algebra, LMA033 0399

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-19 - 2009-04-22
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 34%
Målen är svåra att förstå»5 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 25%

Genomsnitt: 2.45

- Jag har sett målen för kursen men kommer inte ihåg dem. Större vikt kan kanske läggas på att visa vilka målen är och exempelvis knyta ann till målen vid varje nytt moment för kursen. » (Jag har inte sett/läst målen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 86%
Nej, målen är för högt ställda»4 13%

Genomsnitt: 2.13

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»15 44%
Ja, i hög grad»17 50%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.52


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»13 29%
Ganska liten»10 22%
Ganska stor»16 36%
Mycket stor»5 11%

Genomsnitt: 2.29

- Jag har läst mig till alla kunskaper själv för denna kurs. Föreläsaren hade lagt upp kursen helt bakvänt, började gå igenom saker som förutsatte att man hade kunskaper om annat. Ex: han började gå igenom kapitel 5, som förutsatte att man kunde kapitel 1,3 och 4. Väldigt opedagogiskt enilgt mig. Vidare kunde jag inte hantera hans små utspel som kom med jämna mellanrum. Utspel mot såväl tidigare klasser som dagen skolsystem. » (Mycket liten)
- Jag lärde mig inte mycket av att gå på föreläsningarna, utan lärde mig det mesta själv med hjälp av boken. Jag tyckte inta alls att läraren var rätt värdelös och hade en mycket dålig inställning framsör allt till oss studenter. Man kände sig flera gånger dumförklarad och ovälkommen. Jag fick intrycket av att läraren inte alls ville vara där utan tyckte det var onödigt att lära oss någonting eftersom vi ändå var dumma i huvudet. » (Mycket liten)
- Undervisningen var ibland lite rörig och hastig men gav ändå ett första hum i något nytt som man sedan själv kunde jobba vidare med. Övningstillfällen med lärare är bra. » (Ganska liten)
- mest för att jag inte lagt fokus på föreläsningarna» (Ganska liten)
- men läraren måste skriva mycket saktare under föreläsningarna. ingen hinner både tänka och skriva ner under hans lektioner!» (Ganska stor)
- Men man kan tycka att någon som undervisar borde ha ett bättre och mer pedagogiskt sätt att lära ut på.» (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»7 15%
Ganska liten»8 18%
Ganska stor»18 40%
Mycket stor»11 25%

Genomsnitt: 2.75

- Boken är inte ens någon hjälp.» (Mycket liten)
- Mycket bra bok. Lätt att förstå, pedagogiskt upplägg. » (Mycket stor)
- annvände mig av Sparrs bok» (Mycket stor)
- Gamla tentor, övningsuppgifter och kursbok var bra. » (Mycket stor)
- Dock väldigt rörig bok, som tog lång tid att försöka förstå.» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»13 30%
Ganska dåligt»15 34%
Ganska bra»13 30%
Mycket bra»2 4%

Genomsnitt: 2.09

- Att inte förrän sista vecka lyckas få fram några övningstentor tyder på grav inkompetens.» (Mycket dåligt)
- Eftersom att internet är ett "Djävulens påfund" enligt vår handledare fanns i princp inget att hämta från hemsidan. Allt material lämnades ut på föreläsningarna. » (Ganska dåligt)
- Läraren tycker att internet är ett djävulstyg och lade därför inte ut material på internet.» (Ganska dåligt)
- övningstentor på nätet hade varit uppskattat» (Ganska dåligt)
- Det var krångel i och med kursens föreläsarbyte för ett år sedan. Ibland saknades facit till vissa uppgifter. » (Ganska dåligt)
- Inga gamla tentor ute på nätet.» (Ganska dåligt)
- fick tillbaka tentan alldeles för sent. annars helt ok. » (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»33 75%
Hög»6 13%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.15


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»4 9%
Ganska dåliga»10 22%
Ganska bra»16 36%
Mycket bra»10 22%
Har ej sökt hjälp»4 9%

Genomsnitt: 3

- otroligt otrevlig lärare» (Mycket dåliga)
- Värdelöst på föreläsningar, helt ok på övningstillfällen.» (Ganska dåliga)
- Under lärarledd övningslektion mycket bra. » (Ganska bra)
- Lars-Erik var mycket bra!» (Mycket bra)
- lite folk på övningstillfällen» (Mycket bra)
- Övningstillfällena gav tillräckligt med stöd.» (Har ej sökt hjälp)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 18%
Mycket bra»30 68%
Har ej sökt samarbete»4 9%

Genomsnitt: 3.79

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»33 75%
Hög»6 13%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.22


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kombination av övningar och föreläsningar»
- Boken. »
- Läraren, mycket pedagogisk»
-
- Jag tycker läraren va bra på att lära ut. Han gick frammåt i rätt takt. Och jag tycker föreläsningarna var bra. Ibland bra med en lärare som säger till när det "snackas" på föreläsningar och samtidigt är gränsen mellan att vara för "säga tillig" eller inte svår..»
- Lärarledd övningstid. »
- Läraren! Skönt med en engagerad lärare jämfört med de två tidigare mattekurserna»
- Det var bra kurslitteratur och det var bra att professorn gick igenom lite grunder.»
- Upplägget fungerar»
- Inget bör bevaras.»
- Läraren bör bytas.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lägga upp mer information, gamla tentor och övningsuppgifter på hemsidan»
-
- Att skälla ut en kursutvärderare på det sättet att hon lämnar salen ledsen är att vara för engagerad även om lärarens kritiken var befogad. Jag satt o lyssnade på disskussionen när den inträffade. det är upp till studenten inte läraren om studenten väljer att gå på föreläsningen eller inte anser jag.»
- En mattebok med bättre och fler exempel»
- Ny föreläsare??!!»
- Pedagogik hos läraren. Jag förstår om läraren som arbetat med matematik i 40 år tycker att matematiken är enkel men för en som försöker lära är inte allting URENKELT som läraren påstår »
- Jag tycker att läraren var arrogant och oengagerad i elevernas lärande. exempelvis ska inte lärare avfärda alla ideér som eleverna tar upp under ett kursutvärderingsmöte. under all kritik om ni frågar mig.»
- måste som sagt gå saktare under föreläsningarna. ELLER få utdelat mtrl där man kan hänga med för att hinna tänka, inte bara hinna skriva av!»
- Mer strukturerade föreläsningar och med hänvisningar till kursmålen. Mindre krångel med facit till gamla tentor eller uppgifter. »
- Ta bort kollektiv bestraffning. Vi går inte på dagis längre. Låt var och en ta ansvar för sig själva.»
- Att läraren räkna mera exemplar.»
- Skaffa fram en matematikbok som stämmer med det vi ska lära oss. Sämsta och mest opedagogiska boken hittills. Nu var vi i princip tvungna att skriva om boken genom anteckningar istället för att lägga energin på att räkna exempeluppgifter!!!»
- Tror jag öppnade boken (á 250 kr) kanske tre fyra gånger. Inte så värt att ha den kvar kanske.»
- vet ej»
- Allting. Det behövs en bättre lärare. En ny bok.»
- Läraren borde skickas på en charmkurs....» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Läraren» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Föll förståelse för att det är lätt att komma av sig när man står o räknar framme vid tavlan men att en elev eller lärare glömt att stänga av sin ringsignal är sådant som tyvärr händer o inget som någon gör avsiktligt.. Kursen har varit bra o jag har på första gången på länge tyckt det varit riktigt kul med matte.. Tentan något för olik de tentor som givits ut anser jag.»
- Som sagt var, charmkurs»
- Med en sådan lärare har denna kurs känts mer som en självstudiekurs.»
- En mobiltelefon som råkar ringa under en övningstenta/lektion tycker inte jag ska medföra kollektiv bestraffning. »
- Att få reda på resultatet för tentan, för vi har ännu inte fått veta hur vi ligger till. Det går väldigt trögt.»
- Jag tyckte att läraren var rätt värdelös och hade en mycket dålig inställning framför allt till oss studenter. Man kände sig flera gånger dumförklarad och ovälkommen. Jag fick intrycket av att läraren inte alls ville vara där utan tyckte det var onödigt att lära oss någonting eftersom vi ändå var dumma i huvudet. »
- Mer värme i salarna»
- Lärarens syn på eleverna och sättet att uttrycka detta var väl inte det bästa»
- kurt, föreläsaren i denna kursen, vet vad han pratar om och förklarar på ett bra sätt. absolut en bra lärare. han behöver däremot verkligen ändra attityd mot eleverna. han kan inte utgå från att alla dagens elever är helt okunniga och att alla har tänkt fuska på tentan. En hel klass ska inte behöva sitta och lyssna på någon slags utskällning för att någon har fuskat under tidigare år, eller för att eleverna kunde mer för 10 år sedan. Inte okey!»
- Ni vet bättre så förbättra.»
- Lärarens metoder är gammaldags och hela upplägget av momenten i kursen var helt bak och fram. Han inger en känsla av att han enbart är där för att "läxa upp dagens ungdom". Jag ifrågasätter inte alls hans kunskaper i matematik, och det är mycket möjligt att han har gjort ett bra jobb under sina tidigare år som lärare.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från