ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Människa maskinsystem MMS 2009, PPU060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-17 - 2009-03-26
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

22 svarande

Nej»1 4%
Delvis»2 9%
Ja»17 77%
Inte läst det»2 9%

Genomsnitt: 2.9

- Avser i detta svar Projekt-PM: Nej, eftersom det på ett flertal ställen finns motsägelsefulla uppgifter. Jag tror att det PM skulle kunna kortas en sida (och bli entydigt) om en oberoende person bara läser igenom det...» (Nej)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

22 svarande

Nej»1 4%
Delvis»4 18%
Ja»17 77%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- Dåligt uppdaterad info. Många andra använder detta bättre.» (Nej)
- Fattas en del material» (Delvis)
- Var som alltid lite långsamma med att lägga upp saker. Detta är viktigt i synnerhet i början med tanke på den korta tid vi hade på oss att kontakta företagen.» (Delvis)
- Bra att OH från alla föreläsningar lades upp» (Ja)
- Äntligen en kurs där man inte behöver logga in för att få tag på dokument.» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Anna-Lisa Osvalder engagerat sig i kursen?

22 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»1 4%
Bra»14 63%
Mycket bra»7 31%

Genomsnitt: 3.27

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet ,hemtentadatum, tillgång till instrument, handledning).

- Bra»
- Tillgången till instrument var mycket begränsad. Varför tillåter ni att grupper bokar dem HELA VECKOR när alla behöver göra mätningarna samma vecka??????»
- Hemtenta 2: Att flytta en tenta med några dagars framförhållning är inte acceptabelt. En examinator borde inte låta sig bli överkörd av två pappersvändare med bristfälliga planeringskunskaper.»
- onödigt med att lämna in både via mail och i fack»
- Kursen har varit väldigt flexibel och tillmötesgående.»
- Synd att de inte lade in hemtentamen 2 i Time Edit så att programledningen bokade in Mastersinfo samma dag. Dock också programledningens fel då de var mycket sena med information om Mastersinfon. »
- Ej välformulerade hemtentafrågor. Tycker också att tiden för hemtentorna var snål...»
- Tveksamheter om schema i början. Använd Timeedit!!»
- Inget att anmärka på»
- bra!»
- bra med 24h hemtenta»
- ProjektPM var väldigt rörigt och sa olika saker beroende på var i dokumentet man läste.»
- Skumt att hemtentan helt plötsligt flyttades...»
- Mycket bra»
- Gärna tillgång till lite mera avancerade instrument.»
- Anna-Lisa löste ju problemet efter Jonas Sjöbergs och Lena Bergs misstag, så det var ju kanon!»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Non»
- Svårt att avgöra»

6. Relevans och svårighetsgrad

Matrisfråga

- Bra upplägg! Fast hemtentorna tar väldigt väldigt väldigt mycket tid.»
- Föreläsningarna är klart lättast eftersom dom inte är/var obligatoriska. Korkad fråga?»
- Redovisningen var minst relevant men inte på något sätt irrelevant. »
- Roligt att få göra ett projektarbete ute på en verklige arbetsplats! Hemtentorna var ofta svåra att förstå, luddigt formulerade frågor. »

Vad var mest relevant i kursen?
22 svarande

Hemtentorna»7 31%
Projektarbetet»12 54%
Föreläsningarna»3 13%
Redovisningen»0 0%

Genomsnitt: 1.81

Vad var svårast i kursen?
22 svarande

Hemtentorna»13 59%
Projektarbetet»9 40%
Föreläsningarna»0 0%
Redovisningen»0 0%

Genomsnitt: 1.4

Vad var minst relevant i kursen?
21 svarande

Hemtentorna»1 4%
Projektarbetet»0 0%
Föreläsningarna»2 9%
Redovisningen»18 85%

Genomsnitt: 3.76

Vad var enklast i kursen?
22 svarande

Hemtentorna»0 0%
Projektarbetet»0 0%
Föreläsningarna»15 68%
Redovisningen»7 31%

Genomsnitt: 3.31


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

22 svarande

0 0%
1 4%
11 50%
10 45%
0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Väldigt monotona utan något direkt mål. Kändes som en lång rad med faktauppräkning.» (2)
- Några var bra men många gästföreläsare i andra halvan var jättedåliga.» (3)
- Funkar...=)» (3)
- Varierande.» (3)
- I början när det var Anna-Lisa Osvalder och Anna Thunberg så var det jättebra (5:a till dem). Men sedan så kom många olika föreläsare som gjorde att det blev rörigt (och många av dem var sämre). Försök att bara ha Anna-Lisa och Anna (möjligtvis bara en till).» (3)
- Föreläsningen som hon som pratade om lagstiftning höll i gav absolut ingenting.» (3)
- Carina Rislunds föreläsning var så tråkig att klockorna stannade.» (4)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

22 svarande

0 - 25%»1 4%
25 - 50%»1 4%
50 - 75%»3 13%
75 - 90%»5 22%
90 - 100%»12 54%

Genomsnitt: 4.18

9. Vad kunde gjorts bättre?

- Endel av de gästföreläsningar som var efter hemtenta1.»
- Många schemakrockar»
- Har svårt att få förtroende för en professor i human factors som på en projektor använder sig av svart text på mörk bakgrund (vissa faktarutor). Dåliga exempel på gränssnitt visades flitigt, hade gärna sett hur man kunde förbättra dessa och även sett fler exempel på färdiga bra gränssnitt. Lite väl många synvillor.»
- se ovan»
- Föreläsningarna kunde handlat lite mer om konkreta tips vid tillverkning av produkter,reglage m.m.»


Handledningar

10. Vad tyckte du om Handledningarna?

Där 1 är sämst och 4 bäst.

22 svarande

1 4%
2 9%
12 54%
7 31%

Genomsnitt: 3.13

- Hans Sjöberg: Att ha en handledare som bara kan påpeka formalia (dvs inte kunna ge någon hjälp i själva analysen) hjälper inte mycket.» (1)
- Dåligt förbered handledare, verkade inte som han hade läst igenom rapporten överhuvudtaget vilket innebar massa dubbelarbete.» (2)
- Helt okej! Just i vårat fall så fick vi inte så mycket feedback, men den vi fick var bra.» (3)
- Bra att kunna få lite hjälp med projektrapporten.» (3)
- Mycket bra, Jonas Laring gjorde ett kanonjobb!» (4)
- Bra respons och engagemang» (4)
- Hade Cecilia Berlin som handledare. Hon var mycket engagerad i vårt proekt, gav bra och konstruktiv kritik! Även snabb respons via mail vid ev. frågor/oklarheter rörande projektet» (4)


Projektarbete

11. Vad tyckte du om projektarbetet?

Kunde något gjorts annorlunda?

22 svarande

Bra upplägg, bör användas igen»12 54%
Bra, men bör ses över»9 40%
Dåligt, men fyller sitt syfte»1 4%
Dåligt bör deffinitivt inte användas igen»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Uppenbarligen uppstod det en liten förvirrning i början om hur många områden som det skulle fördjupas in i .. löste sig senare» (Bra upplägg, bör användas igen)
- Projekt-PM var mycket bra, det märks att det är genomarbetat!» (Bra upplägg, bör användas igen)
- Hänger ihop med att Proj-PM var bristfälligt och att min handledare var dåligt påläst. När PM säger två saker och handledaren en tredje blir det lätt rörigt. » (Bra, men bör ses över)
- Tog för mycket tid.» (Bra, men bör ses över)
- Lite för stort kanske...» (Bra, men bör ses över)
- Kravet på att vissa mätningar och metoder skall användas göra att det blir lite konstigt när man undersöker så olika operatörsplatser.» (Bra, men bör ses över)
- Väldigt tungt, alldeles för stort för de poäng de ger.» (Bra, men bör ses över)
- Det är svårt att hitta saker som verkligen kan förbättras ordentligt ute på företagen. Åtminstone upplevde vår grupp det så.» (Bra, men bör ses över)


Kurslitteratur:

12. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Skriv bokens namn och för fattare här

22 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 4%
Bra»14 63%
Mycket bra, bör användas igen»7 31%

Genomsnitt: 2.27

- Svår att hitta i. Dålig innehållsförteckning.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Fast väldigt tung att bära........» (Bra)
- Väldigt rörig bok, kändes som en samling av mindre kompendium som inte alls var samskrivna. Dåligt register.» (Bra)
- TJOCK» (Bra)
- "Arbete och Teknik på Människans Villkor". Flera författare. » (Mycket bra, bör användas igen)


Tid:

13. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

22 svarande

0 - 10»2 9%
10 - 20»8 36%
20 - 30»9 40%
30 - 40»2 9%
> 40»1 4%

Genomsnitt: 2.63

- Arbetet gjorde kursen riktigt tung.» (20 - 30)
- Timmar per vecka I FÖRHÅLLANDE TILL ANTAL POÄNG??? SNZ har uppenbarligen inte läst denna kurs.» (20 - 30)
- Kanske överdriver» (> 40)

14. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Projektarbetet1.2
2.Hemtentorna2.5
3.Föreläsningar3.1
4.Litteraturen3.6
5.Handledningarna4.2

- Hemtentorna var väldigt tunga och tog väldigt mycket tid. De är såpass stora att man borde få 2 dagar på sig!» (?)
- Hemtenta 2 satt jag från kl 8:00-22:00 med en lunchrast och någon mer kort paus. Sedan så satt jag även mellan 8:00-9:00 dagen efter. Så lång tid tog det att göra den! Försök att hantera detta!» (?)

15. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Bortsett från projektet har jag inte lagt mycket tid på kursen. »
- nej»
- Jämnt.»
- 50-50»
- Mycket under de två hemtentorna och extremt mycket innan inlämningen av arbetet. Annars ganska lugnt»
- ungefär 50-60h i veckan med 50% på kandidatarbete och 50% på MMS»
-
- Jag noterar inte detta, svårt att uppskatta.»

16. Kommentarer på tiden:

- nej»
- Bra tid för hemtentorna.»
- Jag noterar inte detta, svårt att uppskatta.»


Pedagogiskt pris:

17. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

21 svarande

Ja»1 4%
Nej»14 66%
Vet ej»6 28%

Genomsnitt: 2.23

- Anna-Lisa eller Anna» (Ja)

18. Anser du att din handledare skall nomineras till pedagogiskt pris?

22 svarande

Ja»3 13%
Nej»14 63%
Vet ej»5 22%

Genomsnitt: 2.09

- Jonas Laring» (Ja)
- Cecilia Berlin» (Ja)
- Cecilia Berlin» (Ja)


Tentan:

19. Vad anser du om hemtentorna? Avspeglas kursinnehållet?

22 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska bra»5 22%
Bra»12 54%
Mycket bra»4 18%

Genomsnitt: 2.86

- Båda två höll dålig kvalité, speciellt den andra (kan dock bero på omständigheterna i och med att den flyttades). Det var även första året som hemtentorna gick så jag förstår om ni inte fått ordning på det. Ta kontakt med Kaj Sunesson, han vet hur man gör hemtentor.» (Inte alls)
- Några så fruktansvärt luddiga frågor som går att tolka på så många olika sätt har jag aldrig stött på tidigare i hela mitt liv!» (Ganska bra)
- Man känner igen innehållet i frågorna, men det är svårt att veta vad som efterfrågas. Bättre formulering av frågor hade underlättat» (Ganska bra)
- Kursinnehållet avspeglas bra men framförallt hemtenta 2 var väldigt stor. 8 timmar räckte inte vid någon utav tentatillfällena.» (Bra)
- otydliga frågor ibland. Svårt att fatta vad som efterfrågas» (Bra)
- Frågorna var ibland inte helt entydiga .. Vad frågas egentligen efter? Hur mycket ska jag skriva för att svaret ska vara tillfredsställande?» (Bra)
- Tenta 2 hade man kunnat plocka upp vem som helst från gatan och låtit göra. Vet inte om ni hade gett några poäng men så som frågorna var ställda hade "sunt förnuft" räckt långt. Hade gärna sett att man var tvungen att använda teori för att kunna svara på frågorna istället för att behöva att lägga till teori för att få poäng på frågan.» (Mycket bra)

20. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form?

Kryssa för det alternativ du skulle föredra

22 svarande

Bra som det är»19 86%
Vanlig tenta»0 0%
Munta»0 0%
Dugga»1 4%
Bara projekt»0 0%
Inlämningsuppgifter»1 4%
Bara Hemtenta»1 4%

Genomsnitt: 1.63

- Konceptet med hemtenta och projektarbete som examination är mycket bra, fortsätt så!» (Bra som det är)
- Mer tydlighet vad som menas med teori.» (Bra som det är)
- Eftersom hemtentorna var av usel kvalité (det sämsta med kursen var just hemtentorna) så är jag negativ till dessa. Dock så har jag haft hemtenta en gång tidigare i Industriell Ekonomi och där genomfördes (i alla fall Kaj Sunessons del) mycket bra.» (Inlämningsuppgifter)


Kursutvärdering/SNZ:

21. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- nä»
- Kolla gärna över era frågor. Ett exempel på en "wtf" fråga är nr 13 där man skall uppskatta "Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?". Svaren verkar inte ha någonting med förhållandet till antal poäng att göra. »
- Man skall inte behöva leta upp bok och författare och skriva det i utvärderingen. Om man inte behöver det så uttrycker ni er luddigt.»
- Skulle vara intressant att se resultaten av utvärderingen (t.ex vilka förändringar som gjorts).»


Kursbetyg:

22. Vad tycker du om kursen som helhet?

21 svarande

Dålig»1 4%
Ganska bra»10 47%
Bra»8 38%
Mycket bra»2 9%

Genomsnitt: 2.52

- Betyget dras ner av det faktum att kursinnehållet i stor utsträckning består av sunt förnuft. » (Ganska bra)
- Helt ok!» (Bra)
- Var negativt inställd till kursen innan kursstart då jag tyckte den verkade onödig/tråkig. Med facit i hand tycker jag att kursen var väldigt intressant och det har öppnat/ändrat min syn på bl.a ergonomi och social arbetsmiljö som något av yttersta vikt på en arbetsplats» (Bra)
- De usla hemtentorna och de många föreläsarna drar tyvärr ner betyget. Kursen var annars intressant!» (Bra)Kursutvärderingssystem från