ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sensorer, signaler och system del B, 2008/2009, SSY041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-31 - 2009-04-08
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kursinformationen på hemsidan var tillfredsställande?

23 svarande

Nej»1 4%
Delvis»6 26%
Ja»16 69%
Inte läst det»0 0%

Genomsnitt: 2.65

- Skulle behövt mer information om de filter som inte fanns i boken» (Delvis)
- Luddigt vad som ska tentas och inte samt när..!» (Delvis)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

22 svarande

Nej»3 13%
Delvis»7 31%
Ja»12 54%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Litet slupmässigt uppdaterad. Inga tydliga PM gällande granskningar eller liknande.» (Nej)
- Lägg ut tentorna tidigare» (Delvis)
- Mätteknikinformationen var mycket tillfredsställande. De övriga områdena brister på framförallt att det inte finns övningstentor med svar i god tid och att svaren på tentan borde ha lagts upp kort efter att tentamen hade skrivits.» (Delvis)

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 47%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 8%

Genomsnitt: 2.04

- Oacceptabelt otydliga, har räknat igenom alla rekommenderade hemuppgifter och hade koll på ämnet. Det visade sig att det vi har räknat på med under kursen inte kom på tentan i någon större utsträckning. » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

- har som sagt inte läst målen» (?)
- Som jag svarade på föregående fråga har jag inte läst målen! Ett svarsalternativ till tack!» (Ja, målen verkar rimliga)

5. På vilket sätt anser du att de kursansvariga Ants Silberberg & Gunnar Elgered engagerat sig i kursen?

23 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»3 13%
Bra»16 69%
Mycket bra»4 17%

Genomsnitt: 3.04

- Framför allt Gunnar som väger upp betyget!» (Ganska bra)
- Gunnar har varit mer engagerad än Ants» (Ganska bra)
- Bra initiativ med studiebesök på Onsala.» (Bra)
- Gunnars engagemang har varit mycket bra och givande. Trots att jag inte tycker att mätteknik är särskilt roligt så har han fått all teori att bli intressant.» (Bra)
- Jag tänker då främst på gunnar som bla ordnat en resa till onsala observatorium» (Bra)
- Mycket bra att Gunnar la in ett omtentatillfälle för labbarna under påsk.» (Bra)
- Ants har engagerat sig ganska bra, men kunde gärna ha informerat om när det var tentagransking. Gunnar har engagerat sig mycket bra i kursen (han ordnade t.ex. ett studiebesök på Onsala Rymdobservatorium, mycket bra initativ.)» (Bra)

6. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Bra»


Lärande

7. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Mattekurser»
- Matte och lite el.»
- delA, diverse matematikkurser, ellära»
- Nej, inte direkt.»
- matematisk statistik, elektriska kretsar, el- och miljöteknik»
- Tidigare matematiska kurser och elektriska kretsar»
- Elektriska kretsar»
- Del A, Matematikkurserna, elektriska kretsar.»
- matttematikkurser och elkurser»

8. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

Laborationsrapporter
Mätteknikuppgifter
Laborationstentamen
Filter

- Labbrapporterna och uppgifterna kändes ganska svåra, men relevanta med tanke på att mätteknik ingår i kursen. Labbtentan upplevdes som mycket svår och för lång. Filtrerna missade jag.»
- Alla relevanta.»
- Det som tog mest tid var laborationslabrapporterna, särskillt nr. 5. Annars var det mätteknikdelen som var något lättare än signaldelen.»
- Filter är ju svårare och hastades igenom, speciellt de diskreta, oacceptabelt att kasta in en svår version av realisering av ett FIR-filter på tentan! Spelar det ingen roll vad man gått igenom under kursen?»
- Alla ovanstående punkter är relevanta. Svårast: Filter Lättast Mätteknikuppg»
- Labbtentan var väldigt bra, eftersom det är ju i princip så man jobbar, d.v.s. löser uppgifter i grupp och diskuterar fram resultatet. Filter kändes också mycket relevant, då det är en av huvudtillämpningarna av kursen.»
- Jag tyckte det var en bra svårighet på alla monenten i denna delen av kursen och det mesta kändes relevant, däremot tog labbrapporten lite väl lång tid att skriva.»

9. Vad skulle lärts ut istället? Kommentarer på ovanstående:

- Mer signalbehandling, alltså vad kan man göra med signalerna man får.»
- Det var bra»


Föreläsningar:

10. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

21 svarande

0 0%
3 14%
9 42%
9 42%
0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Räkna räkna räkna istället, det gör så mycket mer än att gå på föreläsningarna.» (2)
- Det viktiga verkar vara att rita system, en insignal, ett system och en utsignal samt transformdefinitioner! De viktiga och svåra tillämpningarna med filter, trunkering och DFT ges inte mycket tid till förhållande hur tidskrävande de är att lära sig jämfört med transformer etc.» (2)
- Ants skulle kunna börja föreläsningarna med att berätta vad vi skulle lära oss under föreläsningen och kanske också ge ett konkret exempel på vad det kan användas till. Underlättar inlärningen och ökar intresset.» (3)
- Gunars föreläsningar får femma. Han kan lära ut på ett pedagogiskt och engagerande sätt. Ants föreläsningar får en tvåa. Det är för mycket av bara rabblande av härledningar för olika sorters insignaler. En förklaring i början av kursen med konkreta exempel på vad man ska ha kursen till vore bra. Dra paralleller till t.ex. JAS, AM-radio och segway så att man vet vad kursen är bra för.» (3)
- Lite långrandiga föreläsningar från Ants. Men bättre i del B än i del A.» (3)
- Gunnars föreläsningar får 5, Ants får 2. Ants måste sluta prata in i tavlan och skriva hårdare på tavlan så att man ser även längre bak i salen.» (3)
- Gunnars föreläsningar var bättre Ants skulle kunnat gå från teorin nån gång/oftare» (3)
- Lite förmycket bevis för min del även om det kanske är bra men det blev lite långtråkigt och då kan det vara svårt att hålla sig fokuserad.» (3)
- Gunnars förläsningar kändes ibland lite ostrukturerade. Ants repetitioner var bra.» (4)

11. Hur många föreläsningar var du på? (%)

22 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»1 4%
50 - 75%»1 4%
75 - 90%»6 27%
90 - 100%»14 63%

Genomsnitt: 4.5

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 22%
Ganska stor»12 54%
Mycket stor»4 18%

Genomsnitt: 2.86

- Det jag lärt mig på föreläsningarna hade jag inte mycket nytta av på tentan. Klart jag har lärt mig saker på föreläsningarna men inget avgörande för att klara kursen.» (Mycket liten)
- Övningarna i så fall» (Ganska liten)
- Det är övningarna om något som varit till stor hjälp. » (Ganska liten)
- Se fråga 10» (Ganska liten)
- sådär?» (Ganska stor)
- Framförallt övningarna har gett mycket.» (Mycket stor)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»10 45%
Mycket bra»8 36%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 3.59

- Taskigt med övningsledarklyftorna.» (Ganska bra)
- Ganska dålig under antz föreläsningar, mycket bättre under övningarna» (Ganska bra)
- Räknestugorna är otroligt viktiga, ge mer tid till de!» (Ganska bra)
- På övningarna och räknestugorna fick man chansen att fråga» (Mycket bra)
- Jag har under kursens gång gått till flera av "lärarnas" kontor och dom har varit väldigt hjälpsamma, det är ett stort plus.» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 36%
Hög»14 63%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Dock har den kurs som har parallelt för hög belastning» (Lagom)
- Labbrapporten tog lite mycket tid men annras har det varit bra.» (Lagom)
- Labbrapporterna tillsammans med maskinelementen gjorde att det var svårt att hinna med att plugga hållf och system.» (Hög)
- Det var en allmänt hög arbetsbelastning (två tentor, en stor labbrapport, och en inte helt oansenlig uppgift med tillhörande rapport)» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 9%
Hög»13 59%
För hög»7 31%

Genomsnitt: 4.22

- Mkt från hållfen och samtidigt en del från s3» (Hög)
- Tillsammans med Hållfastigehtslära och Maskinelement blev den här läsperioden den läsperiod under hela tiden på Chalmers med högst belastning = alldeles för hög.» (För hög)
- Hållfasthetslära och maskinelement tog alldeles för mycket tid.» (För hög)


Övningar:

16. Vad tyckte du om övningarna?

- väldigt bra, man hade kunnat skippa föreläsningarna och bara gått på Oscars övningar.»
- Mycket bra!»
- De var i regel bra. Hana tenderade dock att vara något rörig ibland.»
- Bra»
- Talcoths övningar var bra»
- Superbra»
- Ok.»
- De var gav väldigt mycket, i kombination med att räkna egna räkneuppgifter.»
- Mycket bra. Bättre än föreläsningarna»
- Oscar övningsledaren var absolut en av de bästa vi haft. Många har nog honom att tacka för deras betyg. Hana tyckte jag var virrig och oförmögen att lära ut på ett sammanhängande sätt. »
- De är ok»
- OK»
- Väldigt bra»
- Övningarna var ganska bra. Det är bra att ha ordentliga lösningar på exempeluppgifter att jämföra med när man pluggar själv.»
- Oscars övningar var mycket bra och strukturerade. Hana blev ibland lite väl stressad och då var det svårt att hänga med.»
- Väldigt bra, Hana kan försöka vara lite mer strukturerad på övningarna eftersom språket ibland är ett hinder.»

17. Hur många övningar var du på? (%)

22 svarande

0 - 25%»1 4%
25 - 50 %»1 4%
50 - 75%»4 18%
75 - 90 %»5 22%
90 - 100%»11 50%

Genomsnitt: 4.09

18. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

22 svarande

Oskar Talcoth»19 86%
Hana Dobsicek Trefna»3 13%
Ingen»0

Genomsnitt: 1.13

- Oskar var mycket riktigt bra, Hana var mindre bra övningsledare.» (Oskar Talcoth)
- Var på Talcoths övningar, han var otroligt bra, väldigt tydlig, väldigt pedagogisk, väldigt engagerad. Helt klart bästa övningsledaren i någon kurs jag läst. » (Oskar Talcoth)
- Oskar och Hana är varandras motsatser.» (Oskar Talcoth)
- Hana förklarade väldigt stressigt, hade blivit mycket enklare att följa genomgångarna om hon tog det lite lugnare framme vid tavlan» (Oskar Talcoth)
- Oskar var grym!! Det gick lite för fort ibland kanske men, han var grym.» (Oskar Talcoth)
- Väldig skillnad på övningsledarna... Oskar är väldigt snabb vid tavlan så det kan vara svårt att hinna med att tänka och skriva, annars bra. Hana är rätt svår att följa, hon behöver förklara mer tydligt vad hon gör, ibland rör det ihop sig. Fördelen med henne är att man hinner tänka mer själv.» (Oskar Talcoth)
- Oskar är många gånger bättre än Hana. Det känns som om hon är lite stressad hela tiden.» (Oskar Talcoth)
- Väldigt bra» (Oskar Talcoth)
- Hana kunde inte tillräckligt med svenska. Man fattade inte vad hon sa. Helt värdelöst. » (Oskar Talcoth)
- Jag tror att Hana skulle göra bättre ifrån sig om hon pratade engelska, för jag tror att hon är en jätteduktig, men jag tror att hin har lite svårt att uttrycka sig eftersom hon inte kan språket så bra.» (Oskar Talcoth)
- Övningsledaren var bra. Även om språket briste ibland (men som man lärde sig förstå efter ett tag) kunde hon förklara på ett begripligt sett. Den bästa övningsledaren jag haft på länge.» (Hana Dobsicek Trefna)
- Som ovan Hana är väldigt duktig men det kanske skulle hjälpa att förbereda mer exakt vad som ska sägas så att hon inte behöver leta ord.» (Hana Dobsicek Trefna)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

19. Vad tyckte du om Z5 Töjningsgivare?

- Bra! Intressant att koppla ihop mättekniken med något konkret.»
- När vi gjorde labben hade vi inte ens sett den teori som presenterades i labben vilket gjorde den avsevärt svårare än om den legat senare i kursen.»
- Intressant.»
- Den var jobbig. Mycket mätningar och lite tid. Skulle tydligen vara någon röd tråd, men eftersom den teorin som användes i labben kom i slutet av hållfen så blev det inte så värst bra. Labbrapporten var ganska mastig.»
- Svår labb, för tidigt lagd.»
- Kanske lite för höga krav på laborationsrapport om man jämför med de tidigare uppgifterna från del A.»
- Tung och kanske litet överflöd.»
- Ok, kanske kunde teorin varit lite tydligare mellan korrelationen mellan obalansspänningen och den faktiska tådtöjningen, eller mer genomgång eller räkneexempel på detta.»
- Kul, men svår och fortfarande för lite uppstyrd. Det var svårt att komma igång och börja mäta.»
- Relevant, en bra koppling till verkligheten»
- Ganska svår och omfattande. Svårt att veta vad man ska ta med i labbrapporten.»
- Det var en intressant laboration, men labbrapporten hade inte behövd vara så stor.»
- Lite svårt att veta exakt vad som skulle kommas fram till.»
- Som sagt tog labbrapporten lite väl mycket tid annars var det lärorikt.»

20. Vad tyckte du om Z6 Korrelation och FFT?

- Bra! Dock skulle denna ha funnits i Del A av kursen! Alltså borde den ha funnits i första perioden. För här fick man konkret se vad som hände och förstå det på ett helt annat sätt än på föreläsningar.»
- Förmodligen den mest givande labben av alla.»
- Intressant.»
- Mycket bra och intressant. Kändes som den enda labben som hade en bra koppling till signaldelen av kursen.»
- Intressanta och relevanta»
- Gav en bild av vad vi egentligen håller på med i signaldelen.»
- Löjlig... kul princip men det räckte för mig.»
- Ok»
- Bra för förståelse och ganska kul.»
- Kul, förstod verkligen nyttan med dessa verktyg.»
- Mycket bra. Man fick se vad mycket av teorin kan användas till i praktiken.»
- Denna laboration kändes mycket bättre, eftersom man kände att man inte hade pressen på sig att man behövde skriva en labbrapport. Och så var den intressant också.»
- Kul.»
- Lärorik»

21. Vad tyckte du om Hemlaboration?

- Intressant, mycket bra för förståelse.»
- Mycket bra och lärorik!»
- Den var bra. Man lärde sig ganska mycket.»
- den var ok»
- Väldigt tidskrävande»
- Hel puckad!! Känns som om det bara slängdes in något helt utan förvarning för att vi verkade "ha för litet att göra". Snällt att göra det innan tentan dessutom. När man sedan pratar med Z3 säger de att det var samma sak förra året. Kasst av Ants!»
- Ganska tung, stor uppgift samtidigt som det redan var mycket i andra kurser.»
- Bra lab. Saknade schemalagd tid dock.»
- Bra Ett bra sätt att få bättre inblick i hur teorin fungerar och kan tillämpas»
- Kändes som om man skulle ha me onödigt mycket plottar med rätt axlar o sånt med tanke på att ingen ens läste rapporten. Det gav massa onödigt matlabkodande som man inte lärde sig något på utom möjligtvis att plotta i matlab.»
- Hemlaborationen var bra, eftersom då kunde man få en uppfattning om hur man faktiskt jobbar med ämnet. Men jag hade gärna sett lite mer verklighetsanknytning vad gäller den labben (t.ex. vilka elektriska komponenter ska jag ta för att bygga mitt filter och hur kan jag variera dessa och vad är motsvarande variationer på det teoretiska planet)»
- Bra. Gav bra förståelse.»
- Lagom svår och det var bra att man var välkommen att ställa frågor även då det inte var övning eller föreläsning.»

22. Kommentarer på laborationer / lab-PM / inlämningsuppgifter:

- Lab-PM va lite rörigt och förklarade inte tillräckligt bra.»
- Tydliga, litet knepiga och ibland fanns det varken tid eller plats att få hjälp med det förberedande.»
- Bra labbar generellt.»
- Laborationerna var i största allmänhet bra.»
- Bra»


Kurslitteratur:

23. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»11 52%
Ganska liten»3 14%
Ganska stor»6 28%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.85

- knappt använd» (Mycket liten)
- Helt kass kursbok (Signals, Systems and Transforms). Mätteknikkompendiet var bättre.» (Mycket liten)
- Har aldrig använt signal boken» (Mycket liten)
- Jag har aldrig öppnat Signal-boken och det var ett slöseri för mig att köpa den. Att inte övningarna stämde överense med tidigare upplaga tycker jag är uruselt av kursansvariga att inte ha fixat under tiden. Det är väl ändå deras jobb, trots att en ny utgåva ges ut?? Vi köpte egna facit ist..... Mycket dåligt av lärarna...» (Mycket liten)
- Jag har inte öppnat min bok på hela kursen.» (Mycket liten)
- Riktigt dåligt att den inte finns rekommenderade uppgifter till nya upplagan av boken då väldigt många har den.» (Ganska liten)

24. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Signals, Systems and Transforms, 4th Ed. , Phillips, Parr & Riskin

Mätteknik

19 svarande

Dålig, bör inte användas igen»8 44%
Bra»10 55%
Mycket bra, bör användas igen»0 0%
Köpte ingen»1

Genomsnitt: 1.55

- ingen åsikt» (?)
- mätteknikboken har värdlös sidnumrering, innehållsförteckning och register men ganska bra innehåll.» (?)
- Skippa boken då ni ändå redan lägger ut övningarna på hemsidan.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Signalboken - knappt öppnat, Mätkompendiet däremot var bra» (Dålig, bör inte användas igen)
- Mätteknik bör användas igen, inte den andra.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Avser signalboken» (Dålig, bör inte användas igen)
- Om det finns en bättre icke amerikansk bok hade det varit bra. Det används väl mycket ord för att beskriva vissa saker.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Boken är lite flummig, skulle vara bra med mer specifika sidhänvisningar att läsa.» (Bra)
- Väldigt pratig bok.» (Bra)
- Köpte men har inte använt så jag kan inte uttala mig.» (Köpte ingen)

25. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

21 svarande

Ja»10 47%
Nej»5 23%
Vet ej»6 28%

Genomsnitt: 1.8

- Ta bort SST» (Ja)
- De är tillräckligt bra, men en undersökning bör göras för att eventuellt hitta bättre.» (Ja)
- Borde finnas någon bättre, mer lättilgänglig bok som inbjuder mer till läsning» (Nej)
- Mätteknikkompendiet var okej.» (Nej)
- Köpte men öppna den aldrig.. Men det är möjligt att den var bra om man väl läser den..» (Vet ej)


Tid:

26. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

22 svarande

0 - 10»2 9%
10 - 20»7 31%
20 - 30»9 40%
30 - 40»3 13%
> 40»1 4%

Genomsnitt: 2.72

- Ämnet är ju så brett så det spelar ju ingen roll hur mycket av sin begränsade tid man lägger ner om det som efterfrågas i examination inte stämmer med det man gått igenom under kursen. » (10 - 20)
- Tiden den går och går...» (10 - 20)
- Kan inte göra någon bra uppskattning. Har varierat för mycket. Men hur kan timmar/vecka vara ett förhållande till antalet poäng?» (20 - 30)


Pedagogiskt pris:

27. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

21 svarande

Ja»4 19%
Nej»12 57%
Vet ej»5 23%

Genomsnitt: 2.04

- Gunnar Elgered.» (Ja)
- Gunnar» (Ja)
- Oskar, så klart!» (Ja)
- Gunnar Elgered» (Ja)
- Bra lärare men inte väldigt utmärkande.» (Nej)

28. Anser du att din övningsledare skall nomineras till pedagogiskt pris?

20 svarande

Ja»10 50%
Nej»5 25%
Vet ej»5 25%

Genomsnitt: 1.75

- Oscar Talcoth» (Ja)
- Oskar!» (Ja)
- Oskar Talcoth» (Ja)
- Oskar Talcoth - han var otroligt bra, väldigt tydlig, väldigt pedagogisk, väldigt engagerad. Helt klart bästa övningsledaren i någon kurs jag läst. » (Ja)
- Oscar» (Ja)
- Oscar!» (Ja)
- Oscar Talcoth» (Ja)
- Oskar Talcoth» (Ja)
- Oscar» (Ja)
- Samma här» (Nej)


Tentan:

29. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

21 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska bra»10 47%
Bra»9 42%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 2.47

- Tentorna ser ut som de alltid har gjort men de känns ju inte som om det har speciellt mycket med det vi har räknat på senaste 7 veckorna utan snarare sista två veckorna...» (?)
- Jag har räknat alla hemtal och kände bara igen uppgift 1 och 2 på tentan. Även räknat fyra tidigare tentor. Man blir helt utom sig av ilska när man inser att man har lite för all den tid man har lagt ned på förberedelser som inte ger något. » (Inte alls)
- kändes som vi inte gått igenom FIR-filter särskilt noga» (Ganska bra)
- Väldigt konstigt att det kom en uppgift på ett filter som vi räknat väldigt lite på. Borde ha varit uppgift på BW-filter istället. » (Ganska bra)
- Knepigt att det enda filtret vi skulle lära oss var Butterworth och sedan kom FIR-filter på tentan.» (Ganska bra)
- Vart tog Butterworthfiltret vägen? Vi är säkert många som undrar. Att lägga ut tre tidigare tentor med uppgifter på Butterworthfilter och sedan inte ha med det på tentan känns lite vilseledande.» (Ganska bra)
- Tentan innehöll en hel del poäng som var relaterade till sådant som gicks igenom sista veckan. Det ska naturligtvis examineras, men kanske inte så stor del av tentan.» (Ganska bra)
- Förutom att dom hade en uppgift för att bestämma fasen istället för amplituden på ett filter, vilket man i princip aldrig gör i verkligheten, så var tentan ok.» (Ganska bra)
- Var beredd på lite annat, men det var ändå en bra tenta.» (Bra)

30. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»10 47%
Ja, i hög grad»7 33%
Vet ej/har inte examinerats än»3 14%

Genomsnitt: 2.57

- Butterworth?» (I viss utsträckning)
- Har ju som sagt inte läst målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)

31. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

21 svarande

Inte alls»2 9%
Ganska bra»4 19%
Bra»7 33%
Mycket bra»8 38%

Genomsnitt: 3

- Eftersom det är så svårt att förbereda sig borde det vara en annan examinationsform där det är mer klart vad som ska kunnas och uppnås.» (Inte alls)
- Jag hade hellre sett en tenta liknande den labbtentan vi hade istället för en salstenta.» (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

32. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Var tydligare med vad som gäller. När ska något tentas, vad krävs, hur fungerar labbarna osv osv. Ge oss litet av erfarenhet från året innan liksom.»
- Kolla igenom frågorna!»
- Se kommentarer på resp. fråga, saknas alternativ om man inte läst målen med kursen.»


Kursbetyg:

33. Vad tycker du om kursen som helhet?

21 svarande

Dålig»1 4%
Ganska bra»4 19%
Bra»14 66%
Mycket bra»2 9%

Genomsnitt: 2.8

- Bra kurs, väldigt intressanta saker som lärs ut. Det är synd att Ants har så tråkiga föreläsningar eftersom han är så duktig. Som det var nu gick det alldeles utmärkt att skriva femma utan att gå på en enda föreläsning. Han borde vara lite mer tillämpad och härleda lite mindre formler i beta, speciellt eftersom dessa ändå inte examineras. Oscar borde få pedagogiskt pris, han gjorde kursen "enkel". Mättekniken var helt okej. Ganska tråkigt dock, men Gunnar är duktig och har en bra inställning vilket gör det lite roligare.» (?)
- Kursen är inte lätt som den är uppbyggd, ämnet är bara i sig ganska svårt att komma in i och det blir inte bättre av otydliga krav, begränsad genomgång av viktiga avsnitt och tentor som man är osäker på om det är samma kurs.» (Dålig)
- Att lite tidigare än del B ge klara besked av vad kursen handlar om är nog en bra idé inför kommande år. Kanske skulle man visat lite av innehållet och resultaten från Lab 6 (FFT) tidigare i kursen tror jag mer av meningen med S3:an hade gått fram lite tydligare.» (Ganska bra)
- Så här i efterhand...» (Ganska bra)
- Hatade kursen i början men när det börjar falla på plats är det en bra kurs.» (Bra)

34. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Oskar!»
- Labb 6»
- Z6 labben»
- Ants blockflöjt, det var en höjdare! Också något som kanske skulle visats tidigt i kursen och sedan igen i del B för att visa vad vi egentligen lär oss.»
- Laplace»
- Oskar Talcoth»
- Namnet på kursen, flöjtkonserten»
- Labbtentan»
- Ants flöjtspelande, det var pedagogiskt.»
- vet ej»

35. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fixa en till bra övningsledare. Bättre sidhänvisningar, uppgifter till nya upplagan av boken. Tentamensfrågor på filter som vi gått igenom ordentligt.»
- Ants föreläsningar.»
- H(jw)»
- Mycket»
- Ge lite ordentliga exempel i början av kursen på vad kursen så småningom kommer att mynna ut i.»
- Ants bör lägga mer tid på att förklara vad frekvenssvar egentligen är.»
- vet ej»

36. Vilken flöjt ska Ants Silberberg spela på nästa år?

- Ni tigger ju bara om att någon ska skriva skinnflöjten....»
- Alla flöjtar Ants kan tänkas spela på är av intresse.»
- Panflöjt eller lerduva.»
- Skinnflöjt?»
- Haha, där kom den ja. Har redan skrivit om flöjten tidigare men jag tycker absolut att Ants ska fortsätta med sin blockflöjt!»
- Köttflöjten»
- Samma. Klassiskt ögonblick!»
- En köttflöjt!»
- Panflöjt»
- En skinnflöjt kanske....»
- Hahaha»
- Panflöjt»
- Samma!»
- piccolaflöjt»
- haha»


Kursutvärderingssystem från